Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Nhờ Sửa Lisp Matchprop Text Attribute


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 pawuta

pawuta

  biết lệnh move

 • Members
 • PipPipPip
 • 126 Bài viết
Điểm đánh giá: -12 (hơi kém)

Đã gửi 09 July 2015 - 04:44 PM

Nhờ ae sửa giúp Lisp sau, là khi chọn đối tượng text gốc nó không tự đổi màu mà chỉ sáng (giống select) thôi. Cảm ơn ae!

(defun c:MAT (/ wh txtstring color dt2-1 DT2 txtinput EN)

 (SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
 (SETQ OSM (GETVAR "OSMODE"))
 (vl-load-com)
 (SETQ	OLDERR	*error*
	*error*	myerror_cnn
 )
 (setq wh t)
 (Princ
  " Copy and put textstring, working with attribute (even Block, Dim or Exref)."
 )
 (if (setq ThuR_CNN-TxtSave
	   (nentsel
	    "\nSelect TEXT object to get textstring <or Enter>:"
	   )
   )
  (progn
   (setq ThuR_CNN-TxtSave
	   (vlax-ename->vla-object (car ThuR_CNN-TxtSave))
   )
   (setq txtstring (vla-get-textstring ThuR_CNN-TxtSave))
   (setq color 1)
   (if
	(= (setq Thur_CNN-ColorSave (vla-get-color ThuR_CNN-TxtSave))
	  1
	)
	 (setq color 2)
   )
   (vla-put-color ThuR_CNN-TxtSave color)
   (while (or (/= dt2 nil) (/= wh nil))
	(if
	 (setq
	  dt2	(nentsel " \nSelect text object to put textstring:")
	 )
	  (progn (setq dt2 (vlax-ename->vla-object (car dt2)))
		 (vla-put-textstring dt2 txtstring)
	  )
	  (vla-put-color ThuR_CNN-TxtSave ThuR_CNN-ColorSave)
	)
	(setq wh nil)
   )
  )
  (progn
   (setq ThuR_CNN-TxtSave nil)
   (setq
	utility	(vla-get-utility
		 (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
		)
   )
   (if (setq
	  txtinput
	   (vla-getstring utility 1 "\nEnter the textstring:")
	 )
	(progn
	 (if (= txtinput "")
	  (princ "\n    Warring: An empty textstring.")
	 )
	 (while (or (/= dt2-1 nil) (/= wh nil))
	  (setq wh nil)
	  (if	(setq
		 dt2-1	(nentsel
			 " \nSelect text object to put textstring :"
			)
		)
	   (progn
		(SETQ EN (CAR DT2-1))
		(setq dt2 (vlax-ename->vla-object (car dt2-1)))
		(if (= txtinput "")
		 (princ "\n     Warring: An empty textstring.")
		)
		(vla-put-textstring dt2 txtinput)
	   )
	  )
	 )
	)
   )					;if2
  )
 )					;if
 (setvar "cmdecho" CMD)		; Restore saved modes
 (setvar "osmode" OSM)
 (setq *error* OLDERR)
 (princ)				; Restore old *error* handler	 
 (princ)
)


 • 0

#2 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5721 Bài viết
Điểm đánh giá: 2636 (tuyệt vời)

Đã gửi 09 July 2015 - 05:43 PM

Số lượng topic tăng nhanh nhờ bạn :)
 • 0

#3 pawuta

pawuta

  biết lệnh move

 • Members
 • PipPipPip
 • 126 Bài viết
Điểm đánh giá: -12 (hơi kém)

Đã gửi 09 July 2015 - 06:01 PM

Số lượng topic tăng nhanh nhờ bạn :)

Hehe, mình không rành về code lắm!


 • 0