Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
* * * - - 18 Bình chọn

Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)


 • Please log in to reply
2895 replies to this topic

#481 hochoaivandot

hochoaivandot

  biết dimradius

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)

Đã gửi 30 September 2010 - 03:44 PM

Em biết lệnh (entlast) trả về ename của đổi tượng được tạo ra cuối cùng trong 1 bản vẽ, Vậy đối tượng đầu tiên được tạo ra trong bản vẽ mình làm thế nào để có ename của nó ?
Em nghĩ nếu ta (command "erase" (entlast) "") cho đến khi còn 1 đối tượng thì có thể biết kết quả, nhưng mà như vậy thì bản vẽ bị xóa mất hết rồi.
Hi vọng các anh không thấy em dở hơi khi hỏi vấn đề này!
 • 0

Dương Bá Diệp

 

www.cadonline.duyxuyen.vn 

 

Thành viên nhóm CADMAGIC

 


#482 phamngoctukts

phamngoctukts

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)

Đã gửi 30 September 2010 - 03:57 PM

Em biết lệnh (entlast) trả về ename của đổi tượng được tạo ra cuối cùng trong 1 bản vẽ, Vậy đối tượng đầu tiên được tạo ra trong bản vẽ mình làm thế nào để có ename của nó ?
Em nghĩ nếu ta (command "erase" (entlast) "") cho đến khi còn 1 đối tượng thì có thể biết kết quả, nhưng mà như vậy thì bản vẽ bị xóa mất hết rồi.
Hi vọng các anh không thấy em dở hơi khi hỏi vấn đề này!

Hàm Entnext bạn ạ. Nó trả về ename của đối tượng đầu tiên.
 • 1
Tất cả vì sự phát triển của diễn đàn ...
Cám ơn đừng nói lời suông mà hãy nhấn Hình đã gửi!

#483 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4330 Bài viết
Điểm đánh giá: 3832 (đỉnh cao)

Đã gửi 30 September 2010 - 04:13 PM

Các bác cho Tue_NV hỏi 1 câu ạ :
Tue_NV tìm đọc trong Help thấy không có mã DXF quy định Block "động" (Block Authoring)
Mình chỉ thấy Block thuộc tính được quy định bằng mã Dxf=66 mà thôi,
Các bác cho Tue_NV hỏi có mã DXF quy định Block "động" (Block Authoring) này không ạ?
Mình tìm đọc trong Help hoài mà không thấy nó ở đâu??
Cảm ơn các bác nhiều.
 • 0

#484 DuongTrungHuy

DuongTrungHuy

  biết lệnh rotate

 • Members
 • PipPipPip
 • 136 Bài viết
Điểm đánh giá: 46 (tàm tạm)

Đã gửi 30 September 2010 - 04:39 PM

Em biết lệnh (entlast) trả về ename của đổi tượng được tạo ra cuối cùng trong 1 bản vẽ, Vậy đối tượng đầu tiên được tạo ra trong bản vẽ mình làm thế nào để có ename của nó ?
Em nghĩ nếu ta (command "erase" (entlast) "") cho đến khi còn 1 đối tượng thì có thể biết kết quả, nhưng mà như vậy thì bản vẽ bị xóa mất hết rồi.
Hi vọng các anh không thấy em dở hơi khi hỏi vấn đề này!

Cháu thử xem:
(defun c:Ent_Dau()
(setq i 0 ss (ssget "X") dsten '() ecuoi (entlast)
ntt (sslength ss) dskq (list ecuoi) lan 0
)
(repeat (sslength ss)
(setq ent (ssname ss i)
dsloai (entget ent)
ten (cdr (assoc -1 dsloai))
dsten (append dsten (list ten))
i (+ i 1)
)
(If (equal ent ecuoi)(setq dsvt (list i)))
(print (list ten (cdr (assoc 0 dsloai))))
)
(While (< (length dskq) ntt)
(Progn
(setq i 0 lan (1+ lan))
(repeat ntt
(setq ent1 (nth i dsten)
ent2 (entnext ent1)
i (1+ i)
)
(If (equal ent2 ecuoi)(setq ecuoi ent1 dskq (append dskq (list ecuoi)) dsvt (append dsvt (list i))))
)
)
)
(print dsten) ;la danh sach ten chua sap xep
(print dsvt) ;la danh sach vi tri da xep tuong ung trong dsten
(print dskq);la danh sach ten da sap xep
)

;Lệnh là ent_dau
 • 0

#485 hochoaivandot

hochoaivandot

  biết dimradius

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)

Đã gửi 30 September 2010 - 05:00 PM

Hàm Entnext bạn ạ. Nó trả về ename của đối tượng đầu tiên.

- Đơn giản vậy mà em không biết. Chỉ quen dùng entnext có đối số mà không biết. Cảm ơn anh nhiều.
- Cho em hỏi thêm vấn đề nữa em có ename 2 đối tượng, làm sao biết đối tượng nào được tạo ra trước?
 • 0

Dương Bá Diệp

 

www.cadonline.duyxuyen.vn 

 

Thành viên nhóm CADMAGIC

 


#486 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4330 Bài viết
Điểm đánh giá: 3832 (đỉnh cao)

Đã gửi 30 September 2010 - 05:14 PM

- Đơn giản vậy mà em không biết. Chỉ quen dùng entnext có đối số mà không biết. Cảm ơn anh nhiều.
- Cho em hỏi thêm vấn đề nữa em có ename 2 đối tượng, làm sao biết đối tượng nào được tạo ra trước?

Dựa vào mã DXF=5
Thứ tự ABC trong mã. Anh nào xếp trước thì được tạo ra trước
 • 3

#487 18011985

18011985

  biết lệnh hatchedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)

Đã gửi 30 September 2010 - 05:31 PM

Các bác cho Tue_NV hỏi 1 câu ạ :
Tue_NV tìm đọc trong Help thấy không có mã DXF quy định Block "động" (Block Authoring)
Mình chỉ thấy Block thuộc tính được quy định bằng mã Dxf=66 mà thôi,
Các bác cho Tue_NV hỏi có mã DXF quy định Block "động" (Block Authoring) này không ạ?
Mình tìm đọc trong Help hoài mà không thấy nó ở đâu??
Cảm ơn các bác nhiều.

hì hì hỏi bác câu hơi ngốc chút mình mới biết block thuộc tính chưa biết block động. Bạn có thể upload một block động cho mình tham khảo được không? Cảm ơn bạn nhiều.
 • 0
Trăng 16 trăng tròn
Em 16 bụng ... như trăng

Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
Để cảm ơn hay bài viết có ích: Ấn dấu + cuối bài.
Không vừa lòng hay bài spam: Ấn dấu - cuối bài.

#488 phamngoctukts

phamngoctukts

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)

Đã gửi 30 September 2010 - 11:50 PM

hì hì hỏi bác câu hơi ngốc chút mình mới biết block thuộc tính chưa biết block động. Bạn có thể upload một block động cho mình tham khảo được không? Cảm ơn bạn nhiều.

Bác thử cái này: block author
 • 0
Tất cả vì sự phát triển của diễn đàn ...
Cám ơn đừng nói lời suông mà hãy nhấn Hình đã gửi!

#489 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 01 October 2010 - 07:39 AM

Các bác cho Tue_NV hỏi 1 câu ạ :
Tue_NV tìm đọc trong Help thấy không có mã DXF quy định Block "động" (Block Authoring)
Mình chỉ thấy Block thuộc tính được quy định bằng mã Dxf=66 mà thôi,
Các bác cho Tue_NV hỏi có mã DXF quy định Block "động" (Block Authoring) này không ạ?
Mình tìm đọc trong Help hoài mà không thấy nó ở đâu??
Cảm ơn các bác nhiều.

Anh cũng chưa biết có mã DXF nào quy định Block "động" hay không ?
Tue_NV có thể dùng VLisp để tìm tên của Block "động" :
(defun DinamicBlkName (ent / obj)
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent) )
(if (and
(= (vla-get-ObjectName Obj) "AcDbBlockReference")
(vlax-property-available-p obj 'EffectiveName) )
(vlax-get-property obj 'EffectiveName)))

vd :
(defun c:Test (/ Sel ten)
(if
(and
(setq Sel (entsel "\n Select block : "))
(setq ten (DinamicBlkName (car Sel))) )
(princ (strcat "\nBlk name : " ten))
(princ "\nKhong phai Dinamic block.") )
(princ))

 • 1

#490 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4330 Bài viết
Điểm đánh giá: 3832 (đỉnh cao)

Đã gửi 01 October 2010 - 08:32 AM

Anh cũng chưa biết có mã DXF nào quy định Block "động" hay không ?
Tue_NV có thể dùng VLisp để tìm tên của Block "động" :

(defun DinamicBlkName (ent / obj)
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent) )
(if (and
(= (vla-get-ObjectName Obj) "AcDbBlockReference")
(vlax-property-available-p obj 'EffectiveName) )
(vlax-get-property obj 'EffectiveName)))

Cảm ơn anh giabach đã hồi âm.
Chắc anh đã nhầm rồi. Bất kì Block nào cũng có EffectiveName của nó
Về Block động này thì em cũng đã biết cách kiểm tra => dựa vào Prop (IsDynamicBlock) của Block đó
Em chỉ muốn tìm mã DXF của Block động này để xử lý với tập chọn (ssget) được nhanh hơn, khỏi phải kiểm tra
Em cảm ơn anh
 • 2

#491 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 01 October 2010 - 03:16 PM

Cảm ơn anh giabach đã hồi âm.
Chắc anh đã nhầm rồi. Bất kì Block nào cũng có EffectiveName của nó
Về Block động này thì em cũng đã biết cách kiểm tra => dựa vào Prop (IsDynamicBlock) của Block đó
Em chỉ muốn tìm mã DXF của Block động này để xử lý với tập chọn (ssget) được nhanh hơn, khỏi phải kiểm tra
Em cảm ơn anh

Ừ nhỉ, anh nhầm sang vấn đề khác (block anonymous).
Hình như Cad không cung cấp mã DXF cho DynamicBlock ?
(chỉ còn cách dựa vào Prop (IsDynamicBlock) như Tue_NV đã biết)
 • 2

#492 hochoaivandot

hochoaivandot

  biết dimradius

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)

Đã gửi 01 October 2010 - 08:09 PM

Dựa vào mã DXF=5
Thứ tự ABC trong mã. Anh nào xếp trước thì được tạo ra trước


- Cảm ơn anh đã trả lời.
Em lại hỏi 1 câu nữa. Hàm (entnext [ename]) lấy đối tượng tạo ra kề sau đối tượng ename, vậy muốn tìm đối tượng kề trước thì lấy như thế nào.
Em cảm ơn.
 • 0

Dương Bá Diệp

 

www.cadonline.duyxuyen.vn 

 

Thành viên nhóm CADMAGIC

 


#493 huong259

huong259

  biết lệnh refedit

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 351 (khá)

Đã gửi 01 October 2010 - 09:36 PM

Ừ nhỉ, anh nhầm sang vấn đề khác (block anonymous).
Hình như Cad không cung cấp mã DXF cho DynamicBlock ?
(chỉ còn cách dựa vào Prop (IsDynamicBlock) như Tue_NV đã biết)

Không có gì anh ạ, chỉ sợ nhất là đi nhầm... ngõ ...thôi
 • 0

#494 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 01 October 2010 - 10:15 PM

- Cảm ơn anh đã trả lời.
Em lại hỏi 1 câu nữa. Hàm (entnext [ename]) lấy đối tượng tạo ra kề sau đối tượng ename, vậy muốn tìm đối tượng kề trước thì lấy như thế nào.
Em cảm ơn.

Không có sẵn, bạn phải tự làm. Trước hết, cần hiểu về DXF 5 và hàm handent:

1- DXF 5 như Tue_NV đề cập gọi là handle của entity. Nó là một string biểu diễn số hexadecimal (hệ đếm 16). Entity tạo ra sau luôn luôn có handle lớn hơn handle của entity kề trước nó đúng bằng 1 đơn vị.
2- Hàm (handent [handle]) return entity có DXF 5 là "handle" (lưu ý nó là 1 string)

Xem ví dụ sau:
Command: (setq e (car (entsel)))
Select object:

Command: (setq d (entget e))
((-1 . ) (0 . "LINE") (330 . ) (5
. "C2") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .
"AcDbLine") (10 31.5048 15.8687 0.0) (11 18.92 22.1138 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))

Command: (handent "c2")
Kết quả trả về đúng là e ở trên (có số "CMND" là 7ef91090)

Gợi ý cách làm:
1- Lấy handle của entity e đang xét. Ví dụ là "C2"
2- Tự xây dựng hàm số học để cộng trừ số hexadecimal. Dùng nó để trừ handle nhận được ở trên 1 đơn vị, kết quả bạn nhận được là "C1".
3- (handent "C1") là entity cần tìm
 • 5

#495 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4330 Bài viết
Điểm đánh giá: 3832 (đỉnh cao)

Đã gửi 02 October 2010 - 05:27 AM

- Cảm ơn anh đã trả lời.
Em lại hỏi 1 câu nữa. Hàm (entnext [ename]) lấy đối tượng tạo ra kề sau đối tượng ename, vậy muốn tìm đối tượng kề trước thì lấy như thế nào.
Em cảm ơn.

Cách làm thì bác ssg đã gợi ý. Và bạn có thể tìm đọc hệ thập lục phân (hexadecimal) ở trang wikipedia :
http://vi.wikipedia....
Tue_NV mới viết xong Lisp đổi hệ thập lục phân sang hệ thập phân.
Các bạn test thử
(defun c:hex->dec(/ lis_hex lis_dec hex L kt S i j)
(setq lis_hex '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "A" "B" "C" "D" "E" "F"))
(setq lis_dec '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13" "14" "15"))
(setq hex (strcase (getstring "\n Cho chuoi hexadecimal : ")))
(setq L (strlen hex) i L j 0 S 0)
(Repeat L
(setq kt (atoi (nth (vl-position (substr hex i 1) lis_hex) lis_dec)))
(setq S (+ S (* (expt 16 j ) kt)))
(setq i (1- i))
(setq j (1+ j))
)
(alert (strcat "Chuoi hexadecimal : " hex " doi sang decimal : " (itoa S)))
)

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Tue_NV: 02 October 2010 - 08:14 AM

 • 5

#496 hochoaivandot

hochoaivandot

  biết dimradius

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)

Đã gửi 02 October 2010 - 11:28 AM

Cách làm thì bác ssg đã gợi ý. Và bạn có thể tìm đọc hệ thập lục phân (hexadecimal) ở trang wikipedia :
http://vi.wikipedia....
Tue_NV mới viết xong Lisp đổi hệ thập lục phân sang hệ thập phân.
Các bạn test thử


Cảm ơn anh Tue_NV nhiều nhiều. Em đã đọc tài liệu bổ ích của anh Và cũng tập tò sửa cái lisp của anh thành cái chuyễn decimal sang hexadecimal. Không biết có lượm thượm quá không?

(defun c:10t16( / lis_hex lis_dec dec hex L dec1 i kt)
(setq lis_hex '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "A" "B" "C" "D" "E" "F"))
(setq lis_dec '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13" "14" "15"))
(setq dec (fix (getreal "\n Cho so decimal : ")))
(setq hex (strcat))
(setq L (1+ (fix (/ (log dec) (log 16)))) i (1- L) dec1 dec)
(Repeat L
(setq kt (nth (vl-position (itoa (fix (/ dec1 (expt 16 i)))) lis_dec) lis_hex))
(setq hex (strcat hex kt))
(setq dec1 (- dec1 (* (expt 16 i ) (fix (/ dec1 (expt 16 i))))))
(setq i (1- i))
)
(alert (strcat "Chuoi decimal " (itoa dec) " doi sang hexadecimal : " hex))
)


Nếu được anh góp ý chỉ các chổ không cần thiết thì tốt quá. 1 lần nữa cảm ơn anh nhiều.
 • 0

Dương Bá Diệp

 

www.cadonline.duyxuyen.vn 

 

Thành viên nhóm CADMAGIC

 


#497 hochoaivandot

hochoaivandot

  biết dimradius

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)

Đã gửi 02 October 2010 - 01:24 PM

Không có sẵn, bạn phải tự làm. Trước hết, cần hiểu về DXF 5 và hàm handent:

1- DXF 5 như Tue_NV đề cập gọi là handle của entity. Nó là một string biểu diễn số hexadecimal (hệ đếm 16). Entity tạo ra sau luôn luôn có handle lớn hơn handle của entity kề trước nó đúng bằng 1 đơn vị.
2- Hàm (handent [handle]) return entity có DXF 5 là "handle" (lưu ý nó là 1 string)

Gợi ý cách làm:
1- Lấy handle của entity e đang xét. Ví dụ là "C2"
2- Tự xây dựng hàm số học để cộng trừ số hexadecimal. Dùng nó để trừ handle nhận được ở trên 1 đơn vị, kết quả bạn nhận được là "C1".
3- (handent "C1") là entity cần tìm


Theo hướng dẫn của anh ssg cộng với ý tưởng trong lisp anh Tue_NV, em tự trả lời câu hỏi của mình với lisp sau.
(defun maklis ()
  (setq lis_hex '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "A" "B" "C" "D" "E" "F"))
  (setq lis_dec '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13" "14" "15"))
)
(defun DXF (code e) (cdr (assoc code (entget e))))
(defun 16t10 (hex / lis_hex lis_dec L kt S i j)
(maklis)
  (setq L (strlen hex) i L j 0 S 0)
  (Repeat L
    (setq kt (atoi (nth (vl-position (substr hex i 1) lis_hex) lis_dec)))
    (setq S (+ S (* (expt 16 j ) kt)))
    (setq i (1- i))
    (setq j (1+ j))
)
  (itoa S)
)
(defun 10t16 (dec / lis_hex lis_dec hex L dec1 i kt)
(maklis)
  (setq dec (fix dec))
  (setq hex (strcat))
  (setq L (1+ (fix (/ (log dec) (log 16)))) i (1- L) dec1 dec)
  (Repeat L
    (setq kt (nth (vl-position (itoa (fix (/ dec1 (expt 16 i)))) lis_dec) lis_hex))
(setq hex (strcat hex kt))
    (setq dec1 (- dec1 (* (expt 16 i ) (fix (/ dec1 (expt 16 i))))))
    (setq i (1- i))
)
  hex
)
(defun entbef (ena / ena2 han1)
(setq han1 (dxf 5 ena))
(setq ena2 (handent (10t16 (- (atof (16t10 han1)) 1))))
)
(defun C:test ()
(setq ena1 (car (entsel "\nChon doi tuong ban muon lay ename cua doi tuong ke truoc")))
(setq ena_bef (entbef ena1))
(command "erase" ena_bef "")
)

Bước 2- "Tự xây dựng hàm số học để cộng trừ số hexadecimal. Dùng nó để trừ handle nhận được ở trên 1 đơn vị, kết quả bạn nhận được là "C1"." của anh em không làm trực tiếp bên hexadecimal được. Anh có thể viết hàm cộng trừ trực tiếp trên hệ hexadecimal không? Em làm như vậy thì dài dòng và không đúng hướng dẫn của anh thi phải.
Cảm ơn sự nhiệt tình của các anh. Rất vui được học hỏi!
 • 1

Dương Bá Diệp

 

www.cadonline.duyxuyen.vn 

 

Thành viên nhóm CADMAGIC

 


#498 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4330 Bài viết
Điểm đánh giá: 3832 (đỉnh cao)

Đã gửi 02 October 2010 - 01:54 PM

Theo hướng dẫn của anh ssg cộng với ý tưởng trong lisp anh Tue_NV, em tự trả lời câu hỏi của mình với lisp sau.

(defun maklis ()
  (setq lis_hex '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "A" "B" "C" "D" "E" "F"))
  (setq lis_dec '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13" "14" "15"))
)
(defun DXF (code e) (cdr (assoc code (entget e))))
(defun 16t10 (hex / lis_hex lis_dec L kt S i j)
(maklis)
  (setq L (strlen hex) i L j 0 S 0)
  (Repeat L
    (setq kt (atoi (nth (vl-position (substr hex i 1) lis_hex) lis_dec)))
    (setq S (+ S (* (expt 16 j ) kt)))
    (setq i (1- i))
    (setq j (1+ j))
)
  (itoa S)
)
(defun 10t16 (dec / lis_hex lis_dec hex L dec1 i kt)
(maklis)
  (setq dec (fix dec))
  (setq hex (strcat))
  (setq L (1+ (fix (/ (log dec) (log 16)))) i (1- L) dec1 dec)
  (Repeat L
    (setq kt (nth (vl-position (itoa (fix (/ dec1 (expt 16 i)))) lis_dec) lis_hex))
(setq hex (strcat hex kt))
    (setq dec1 (- dec1 (* (expt 16 i ) (fix (/ dec1 (expt 16 i))))))
    (setq i (1- i))
)
  hex
)
(defun entbef (ena / ena2 han1)
(setq han1 (dxf 5 ena))
(setq ena2 (handent (10t16 (- (atof (16t10 han1)) 1))))
)
(defun C:test ()
(setq ena1 (car (entsel "\nChon doi tuong ban muon lay ename cua doi tuong ke truoc")))
(setq ena_bef (entbef ena1))
(command "erase" ena_bef "")
)

Bước 2- "Tự xây dựng hàm số học để cộng trừ số hexadecimal. Dùng nó để trừ handle nhận được ở trên 1 đơn vị, kết quả bạn nhận được là "C1"." của anh em không làm trực tiếp bên hexadecimal được. Anh có thể viết hàm cộng trừ trực tiếp trên hệ hexadecimal không? Em làm như vậy thì dài dòng và không đúng hướng dẫn của anh thi phải.
Cảm ơn sự nhiệt tình của các anh. Rất vui được học hỏi!

Bạn có thể làm như sau :
1. Chuyển số thập lục phân sang hệ thập phân decimal
2. Cộng trừ số trong hệ thập phân decimal
3. Kết quả thu đuợc là hệ decimal -> chuyển sang hệ hexa
Tue_NV đang bận công việc. Hẹn gặp bạn sau. Ý tưởng là như vậy
 • 1

#499 hochoaivandot

hochoaivandot

  biết dimradius

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)

Đã gửi 02 October 2010 - 02:40 PM

Bạn có thể làm như sau :
1. Chuyển số thập lục phân sang hệ thập phân decimal
2. Cộng trừ số trong hệ thập phân decimal
3. Kết quả thu đuợc là hệ decimal -> chuyển sang hệ hexa
Tue_NV đang bận công việc. Hẹn gặp bạn sau. Ý tưởng là như vậy


Cảm ơn anh Tue_NV. Hình như anh chưa đọc nội dung lisp em post. Vì lisp em post hoàn toàn giống ý tưởng anh vừa nêu.
Lấy mã dxf 5 của ename bằng hàm con dxf, chuyển sang hệ thập phân bằng hàm con 16t10 (chính là hàm hex->dec của anh, em edit tên cho dễ dùng), cộng trừ bên hệ thập phân rồi lấy kết quả chuyển sang lại hệ thập lục bằng hàm con 10t16.
Lấy ename của đối handle mới bằng hàm handent

Em thấy anh ssg hướng dẫn là "Tự xây dựng hàm số học để cộng trừ số hexadecimal", em nghĩ có lẽ có cách cộng trừ trực tiếp bên hệ thập lục chứ không cần chuyển qua thập phân cộng trừ xong lại phải chuyển sang lại thập lục phân.
 • 0

Dương Bá Diệp

 

www.cadonline.duyxuyen.vn 

 

Thành viên nhóm CADMAGIC

 


#500 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 02 October 2010 - 09:46 PM

Em thấy anh ssg hướng dẫn là "Tự xây dựng hàm số học để cộng trừ số hexadecimal", em nghĩ có lẽ có cách cộng trừ trực tiếp bên hệ thập lục chứ không cần chuyển qua thập phân cộng trừ xong lại phải chuyển sang lại thập lục phân.

1- Lisp không có sẵn các hàm thao tác với hệ hexadecimal, nếu có nhu cầu phải tự xây dựng lấy.
Nếu chỉ giới hạn ở việc chọn entbef (mình thích từ "entback" hơn vì nó opposite với "entnext" hơn) thì trình tự như bạn đã làm là OK rồi. Tuy nhiên, đã tốn công sức vào đó thì nên xây dựng luôn các hàm thao tác với hexadecimal để có cái mà dùng khi cần đến sau này nên mình mới gợi ý như vậy. Cách làm tuỳ mỗi người, thoả sức mà sáng tạo!

2- Góp ý: hàm 16t10 của bạn cho return dạng integer thì hợp lý hơn

3- Trong help có một đoạn code cực hay, convert số decimal sang cơ số khác bất kỳ: nhị, bát, thập lục (thậm chí tam, tứ, ngũ... phân gì đó cũng được tuốt!). Bạn thấy hứng thú thì ngâm cứu và phát triển tiếp theo chiều ngược lại:

; BASE converts from a decimal integer to a string in another base.
(defun BASE ( bas int / ret yyy zot )
(defun zot ( i1 i2 / xxx )
(if (> (setq xxx (rem i2 i1)) 9)
(chr (+ 55 xxx))
(itoa xxx)
)
)
(setq ret (zot bas int) yyy (/ int bas))
(while (>= yyy bas)
(setq ret (strcat (zot bas yyy) ret))
(setq yyy (/ yyy bas))
)
(strcat (zot bas yyy) ret)
)


Vài ví dụ ssg đã chạy thử (thập lục, nhị và... tam phân!)

Command: (base 16 27)
"1B"

Command: (base 2 7)
"111"

Command: (base 3 7)
"21"
 • 2