Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Lỗi khi Set ActiveLayout ?


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 anhcos

anhcos

  biết lệnh text

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 272 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)

Đã gửi 18 November 2009 - 01:00 PM

Giả sử rằng Layout1 có trong bản vẽ

Khi lập trình bằng VBA hoặc VB.NET sử dụng Early binding:

Câu lệnh sau chạy rất tốt
Dim lay1 as AcadLayout
lay1 = ThisDrawing.Layouts.Item("Layout1")
ThisDrawing.ActiveLayout = lay1

Cũng dùng ngôn ngữ trên mà dùng Late binding thì lại báo lỗi
Dim AcadApp as Object = GetObject(,"AutoCAD.Application")
Dim lay1 as Object
lay1 = AcadApp.ActiveDocument.Layouts.Item("Layout1")
AcadApp.ActiveDocument.ActiveLayout = lay1 '<-- lỗi ở đây

Nội dung lỗi là "Member not found"

Có ai có thể giúp đỡ tôi về lỗi này không?
 • 0
Clear sky!

MF Rock collection.

#2 phantuhuong

phantuhuong

  biết dimedit

 • Moderator
 • PipPipPipPipPip
 • 396 Bài viết
Điểm đánh giá: 204 (khá)

Đã gửi 29 November 2009 - 10:34 PM

Giả sử rằng Layout1 có trong bản vẽ

Khi lập trình bằng VBA hoặc VB.NET sử dụng Early binding:

Câu lệnh sau chạy rất tốt
Dim lay1 as AcadLayout
lay1 = ThisDrawing.Layouts.Item("Layout1")
ThisDrawing.ActiveLayout = lay1

Cũng dùng ngôn ngữ trên mà dùng Late binding thì lại báo lỗi
Dim AcadApp as Object = GetObject(,"AutoCAD.Application")
Dim lay1 as Object
lay1 = AcadApp.ActiveDocument.Layouts.Item("Layout1")
AcadApp.ActiveDocument.ActiveLayout = lay1 '<-- lỗi ở đây

Nội dung lỗi là "Member not found"

Có ai có thể giúp đỡ tôi về lỗi này không?Bạn đã test lại bằng VBA chưa? Lỗi này trong VB.NET mà
 • 0

#3 anhcos

anhcos

  biết lệnh text

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 272 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)

Đã gửi 30 November 2009 - 11:12 AM

Mình chưa test với VBA, lỗi này xảy ra với VB.NET.

Ngoài ra một số hàm khác cũng xảy ra tương tự.
VD:
hàm RemoveItems của đối tượng SelectionSet và hàm AddRegion của đối tượng MSpace/PSpace
đều không thể truyền tham số vào cho hàm được. Tham số này là một mảng các thực thể CAD.
 • 0
Clear sky!

MF Rock collection.