Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Nhờ Giúp Đỡ] Sửa Lỗi Lisp Vẽ Đường Thẳng


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 NguyenNgocSon

NguyenNgocSon

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)

Đã gửi 29 September 2015 - 11:37 AM

(defun c:bi ()
(defun #SS->List (ss / i lst)
 (repeat (setq i (sslength ss))
  (setq lst (cons (ssname ss (setq i (1- i))) lst))))
 (vl-load-com)
 (command "undo" "be")
 (if (setq ss (ssget "X" '((cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 8 "Ketcau"))))
 (foreach ent (#SS->List ss)
	(setq stap (vlax-curve-getEndPoint ent))
	(setq endp (vlax-curve-getstartpoint ent))
	(command ".line" stap endp "")
)
)
)

Nhờ các bác xem giúp em lisp sau

Vẽ đường thẳng qua điểm đầu và cuối của LWPL trong tập chọn

Nó báo lôĩ ; error: bad SSGET list

mà em loay hoay không biêt nhầm đâu

Mong các bác giúp đỡ
Cám ơn !

 • 0

#2 pphung183

pphung183

  biết dimstyle

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)

Đã gửi 29 September 2015 - 12:15 PM

(defun c:bi ()
(defun #SS->List (ss / i lst)
 (repeat (setq i (sslength ss))
  (setq lst (cons (ssname ss (setq i (1- i))) lst))))
 (vl-load-com)
 (command "undo" "be")
 (if (setq ss (ssget "X" '((cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 8 "Ketcau"))))
 (foreach ent (#SS->List ss)
	(setq stap (vlax-curve-getEndPoint ent))
	(setq endp (vlax-curve-getstartpoint ent))
	(command ".line" stap endp "")
)
)
)

Nhờ các bác xem giúp em lisp sau

Vẽ đường thẳng qua điểm đầu và cuối của LWPL trong tập chọn

Nó báo lôĩ ; error: bad SSGET list

mà em loay hoay không biêt nhầm đâu

Mong các bác giúp đỡ
Cám ơn !

 

Sai cơ bản :) :

(if (setq ss (ssget "X" '((0 . "LWPOLYLINE") (8 . "Ketcau"))))


 • 1

#3 anti lazy

anti lazy

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 107 Bài viết
Điểm đánh giá: 27 (tàm tạm)

Đã gửi 29 September 2015 - 01:04 PM

Bạn chưa đọc kỹ help hàm QUOTE rồi.

Nếu không cần tính toán (evaluating): dùng QUOTE cho gọn, có thể dùng LIST

Nếu có tính toán (VD loại đối tượng, tên layer là biến): dùng LIST


 • 1