Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
hhhhgggg

Thêm dòng lệnh khôi phục bắt điểm vào lisp dải thép !

Các bài được khuyến nghị

Cái lisp dải thép của em nó bị mất bắt điểm khi chạy. Các a thêm júp em vào để nó ko mất bắt điểm với !

CODE

(DEFUN C:33 ()

(Command "undo" "begin")

(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))

(SETQ OSM (GETVAR "OSMODE"))

(progn

 

(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))

(SETQ OSM (GETVAR "OSMODE"))

(SETVAR "CMDECHO" 0)

(PROMPT "\nArray object!")

(SETQ SLT (SSGET))

(initget 7)

 

(PROMPT "\nStart point:")

(SETQ SPT (GETPOINT))

(PROMPT "\nEnd point:")

(SETQ EPT (GETPOINT SPT))

(SETVAR "OSMODE" 0)

(SETQ GC (ANGLE SPT EPT))

 

(if ot1 (setq ot2 (getreal (strcat "\na= <" (rtos ot1) ">:")))

(setq ot1 (getreal "\na=:" )))

(if ot2 (setq ot1 ot2))

 

( Setq NET ot1)

(SETQ DST (DISTANCE SPT EPT))

(SETQ NET1 (/ dst net))

 

(SETQ NET2 (+ net1 0.5))

(SETQ NET3 (fix net2))

 

 

 

 

(SETQ DST1 (/ DST NET3 ))

(SETQ DEM 1)

(WHILE (< DEM NET3 )

(SETQ BDT (* DEM DST1))

(SETQ PT1 (POLAR SPT GC BDT))

(COMMAND "COPY" SLT "" SPT PT1)

(SETQ DEM (+ DEM 1))

)

(SETVAR "CMDECHO" CMD)

(command "OSMODE" "15359"))

 

(PRINC)

)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cái lisp dải thép của em nó bị mất bắt điểm khi chạy. Các a thêm júp em vào để nó ko mất bắt điểm với !

CODE

bạn dùng thử:

(DEFUN C:33 ()

;;;(Command "undo" "begin")

;;;(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))

;;;(SETQ OSM (GETVAR "OSMODE"))

(progn

 

(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))

(SETQ OSM (GETVAR "OSMODE"))

(SETVAR "CMDECHO" 0)

(SETVAR "OSMODE" 15359)

(PROMPT "\nArray object!")

(SETQ SLT (SSGET))

(initget 7)

 

(PROMPT "\nStart point:")

(SETQ SPT (GETPOINT))

(PROMPT "\nEnd point:")

(SETQ EPT (GETPOINT SPT))

(SETVAR "OSMODE" 0)

(SETQ GC (ANGLE SPT EPT)) ;_ gc là 1 hàm của lisp không sử dụng làm biến.

 

(if ot1 (setq ot2 (getreal (strcat "\na= <" (rtos ot1) ">:")))

(setq ot1 (getreal "\na=:" )))

(if ot2 (setq ot1 ot2))

 

( Setq NET ot1)

(SETQ DST (DISTANCE SPT EPT))

(SETQ NET1 (/ dst net))

 

(SETQ NET2 (+ net1 0.5))

(SETQ NET3 (fix net2))

(SETQ DST1 (/ DST NET3 ))

(SETQ DEM 1)

WHILE (< DEM NET3 )

(SETQ BDT (* DEM DST1))

(SETQ PT1 (POLAR SPT GC BDT))

(COMMAND "COPY" SLT "" SPT PT1)

(SETQ DEM (+ DEM 1))

)

(SETVAR "CMDECHO" CMD)

(SETVAR "OSMODE" OSM)

;|(command "OSMODE" "15359")|;)

 

(PRINC)

)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
(SETQ GC (ANGLE SPT EPT)) ;_ gc là 1 hàm của lisp không sử dụng làm biến.

GC là hàm có tác dụng gì đấy bạn? Do mình có lisp dùng tên là GC nên hỏi để biết còn sửa!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
GC là hàm có tác dụng gì đấy bạn? Do mình có lisp dùng tên là GC nên hỏi để biết còn sửa!

Bác cứ đùa...

AutoLISP Reference Guide > AutoLISP Functions > G Functions >

 

Forces a garbage collection, which frees up unused memory

 

(gc)

 

See Also

The Memory Management Functions topic in the AutoLISP Developer's Guide.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác cứ đùa...

AutoLISP Reference Guide > AutoLISP Functions > G Functions >

 

Forces a garbage collection, which frees up unused memory

 

(gc)

 

See Also

The Memory Management Functions topic in the AutoLISP Developer's Guide.

OK ! chạy tốt rùi . Cảm ơn bác nhìu nhé !kekekeke

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác cứ đùa...

AutoLISP Reference Guide > AutoLISP Functions > G Functions >

 

Forces a garbage collection, which frees up unused memory

 

(gc)

 

See Also

The Memory Management Functions topic in the AutoLISP Developer's Guide.

Chào bạn 'master_worse'

Bạn có thể cho biết tính năng của hàm (gc) được không?

Đọc Description (mô tả) mà thực chưa hiểu lắm. : Forces a garbage collection, which frees up unused memory

 

Bạn giải thích dùm Tue_NV nhé.

Thanks

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào bạn 'master_worse'

Bạn có thể cho biết tính năng của hàm (gc) được không?

Đọc Description (mô tả) mà thực chưa hiểu lắm. : Forces a garbage collection, which frees up unused memory

 

Bạn giải thích dùm Tue_NV nhé.

Thanks

Đại khái là: Quét dọn rác , giải phóng các biến trong bộ nhớ ko được dùng đến

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×