Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Tutorials Revit Mep 2013


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 tranhuudung

tranhuudung

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 10 October 2015 - 11:19 AM

Video Tutorials Revit Mep 2013 gồm 22 part, hướng dẫn chi tiết từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc một dự án:

 

+ Part 1: 

+ Part 2: 

+ Part 3: https://www.youtube.com/watch?v=G664dv3rNvE&index=3&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n

+ Part 4: https://www.youtube.com/watch?v=iBXE4eVgbpw&index=4&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n

+ Part 5: https://www.youtube.com/watch?v=TV6CIe6NekA&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n&index=5

+ Part 6: https://www.youtube.com/watch?v=NpEDRHyLhSI&index=6&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n

+ Part 7: https://www.youtube.com/watch?v=5VPokHylFzY&index=7&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n

+ Part 8: https://www.youtube.com/watch?v=_6_z61lQbTk&index=8&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n

+ Part 9: https://www.youtube.com/watch?v=wyUhUZFyxfc&index=9&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n

+ Part 10: https://www.youtube.com/watch?v=XG53rmjinVs&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n&index=10

+ Part 11: https://www.youtube.com/watch?v=C9P9BF-Fik8&index=11&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n

+ Part 12: https://www.youtube.com/watch?v=i2vCE_cwrgw&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n&index=12

+ Part 13: https://www.youtube.com/watch?v=k7_56sgcz4E&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n&index=13

+ Part 14: https://www.youtube.com/watch?v=MfrjhNCudxY&index=14&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n

+ Part 15: https://www.youtube.com/watch?v=uoiavv_a6PU&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n&index=15

+ Part 16: https://www.youtube.com/watch?v=qwdHfUOYlvY&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n&index=16

+ Part 17: https://www.youtube.com/watch?v=I4A0PzsB2Pk&index=17&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n

+ Part 18: https://www.youtube.com/watch?v=czy_YqmQ2I0&index=18&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n

+ Part 19: https://www.youtube.com/watch?v=xmMtJuVhfP4&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n&index=19

+ Part 20: https://www.youtube.com/watch?v=VW8lPGgA31Y&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n&index=20

+ Part 21: https://www.youtube.com/watch?v=Liw1Zi9KMes&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n&index=21

+ Part 22: https://www.youtube.com/watch?v=oRtLB_MVOyo&list=PL_KTpPaFujY5h06sEeRNLBgNO7cpMa06n&index=22


 • 0

#2 nguytini

nguytini

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 83 Bài viết
Điểm đánh giá: -4 (bình thường)

Đã gửi 09 May 2016 - 02:57 PM

Cảm ơn bạn đúng mình đang cần cái này


 • 0

NGỤY HOÀNG ĐÀN

EMAIL: HOANGDAN52NL@GMAIL.COM


#3 kiepngheo

kiepngheo

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 41 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 23 June 2016 - 02:37 PM

mạng yếu quá coi 22 phần này hổng nổi


 • 0
Hình đã gửi
Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn!