Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

dùng lệnh Array cho một đường bất kỳ


 • Please log in to reply
5 replies to this topic

#1 thegreenfuture

thegreenfuture

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 27 November 2009 - 04:37 PM

Mình có một mô hình nhà giống nhau, mình muốn array (các đối tượng cách đều nhau) để tạo ra nhiều đối tượng giống nhau theo một đường bất kỳ (ví dụ như đường Spline ...), các bạn biết lệnh gì có thể làm được như thế không? Tức là các đối tượng tạo ra giống nhau và sẽ theo hướng của đường bất kỳ ấy (chứ không bó buộc array trong đường dọc, đường ngang, và đường tròn nữa). Cảm ơn các bạn nhiều.
 • 0

#2 makhongbietnoi

makhongbietnoi

  biết vẽ point

 • Members
 • PipPip
 • 95 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)

Đã gửi 27 November 2009 - 05:02 PM

Bạn thử dùng lệnh Measure xem sao!
 • 0

#3 vanthiep

vanthiep

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 62 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)

Đã gửi 27 November 2009 - 06:40 PM

Mình có một mô hình nhà giống nhau, mình muốn array (các đối tượng cách đều nhau) để tạo ra nhiều đối tượng giống nhau theo một đường bất kỳ (ví dụ như đường Spline ...), các bạn biết lệnh gì có thể làm được như thế không? Tức là các đối tượng tạo ra giống nhau và sẽ theo hướng của đường bất kỳ ấy (chứ không bó buộc array trong đường dọc, đường ngang, và đường tròn nữa). Cảm ơn các bạn nhiều.

Bạn tìm kiếm Block chạy theo đường dẫn mình đã đọc được trên cadviet.
 • 0

#4 donimic

donimic

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 44 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)

Đã gửi 30 November 2009 - 10:19 AM

Bạn tạo Block từ căn nhà đã vẽ "ví dụ đặt tên là NHA".
Sau đó dùng lệnh Div để chia đường SPLine
DIV "enter"
Chọn đối tượng
Block "enter"
NHA "enter"
Y/N "enter"
Nhập số phần chia "enter"
 • 2

#5 ptt23101988

ptt23101988

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 13 October 2011 - 10:42 AM

Bạn tạo Block từ căn nhà đã vẽ "ví dụ đặt tên là NHA".
Sau đó dùng lệnh Div để chia đường SPLine
DIV "enter"
Chọn đối tượng
Block "enter"
NHA "enter"
Y/N "enter"
Nhập số phần chia "enter"


thanks bạn,nhưng liệu có cách nào nhanh hơn ko bạn .

như bây giờ mình có 1 hình vuông trên 1 đoạn thẳng,mình muốn array hình vuông ấy thành 4 hình vuông có khoảng cách bằng nhau trên đoạn thẳng ấy ,thì làm ntn hả bạn,sr vì mình mới dùng cad
 • 0

#6 zoro107

zoro107

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 51 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)

Đã gửi 13 October 2011 - 11:27 AM

có 3 cách:
1. dùng lệnh divide (DIV) áp dụng cho pl,spl,line,arc.. cách này không quan tâm đến khoảng cách chia mà chỉ quan tâm đến số lượng Block cần chia.
2. dùng lệnh measure(ME) giống như trên nhưng nó quang tâm đến khoảng cách chia.
3.dùng lisp AC của cadviet :D (cái này có vẽ đáp ứng yêu cầu bạn đấy)
lúc xài hãy dùng lệnh UCS > E > nhấp vào đoạn thằng bạn muốn chia trên nó > rồi chọn điểm đầu và đích > số Block cần chia là ok

nội dụng lisp AC của các pro Cadviet đê:


;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.c...6927
(defun c:ac (/ dt p1 p2 sl index kc goc)
(init)
(setq dt (ssget)
p1 (getpoint "\nVao diem goc: ")
p2 (getpoint p1 "\nVao diem den: ")
sl (getint "\nVao so lan: ")
goc (angle p1 p2)
kc (distance p1 p2)
index 0
)
(luuos)
(setvar "osmode" 0)
(repeat sl
(setq index (1+ index))
(command ".copy" dt "" p1 (polar p1 goc (* kc index)))
)
(traos)
(done)
)
;;------------------------------------------------------------
(defun hoanh_newerror (msg)
(if (and (/= msg "Function cancelled")
(/= msg "quit / exit abort")
)
(princ (strcat "\n" msg))
)
(done)
)
;;----------
(defun init ()
(setq
HOANH_CMD (getvar "CMDECHO")
HOANH_OLDERROR *error*
*error* hoanh_newerror
)
(setvar "CMDECHO" 0)
(command ".undo" "BE")
)
;;----------
(defun done ()
(command ".redraw")
(command ".undo" "E")
(if HOANH_CMD
(setvar "CMDECHO" HOANH_CMD)
)
(if HOANH_OLDERROR
(setq *error* HOANH_OLDERROR)
)
(princ)
)
;;----------
(defun luuos ()
(setq
HOANH_OSMODE (getvar "OSMODE")
HOANH_AUTOSNAP (getvar "AUTOSNAP")
)
)
(defun traos ()
(if HOANH_OSMODE
(setvar "OSMODE" HOANH_OSMODE)
)
(if HOANH_AUTOSNAP
(setvar "AUTOSNAP" HOANH_AUTOSNAP)
)
)

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi ketxu: 13 October 2011 - 11:30 AM
Bạn zoro107 chú ý cho Code vào thẻ Code

 • 1