Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Jin Yong

AutoLISP cho kỹ sư xây dựng

Các bài được khuyến nghị

Xin mở đầu mục này bằng một tiện ích được viết bởi thành viên của chúng tôi.

Tiện ích viết từ Autolisp nhắm tiện dụng hoá phần thống kê thanh dàn , lệnh được gọi là tktd

 

(defun c:tktd( / lstThanh ss pp)
(defun sudung (ham ss / sodt index entdt soapp)
(setq sodt (cond
(ss (sslength ss))
(t 0)
)
soapp 0
index 0
)
(repeat sodt
(setq entdt (ssname ss index)
index (1+ index)
)
(if (ham entdt)
(setq soapp (1+ soapp))
)
)
soapp
) 
(defun prone(ent / tt p1 p2 L cothem)
(defun them(dt)
(if (equal L (car dt) 1.0) 
(progn
(setq cothem t)
(list L (1+ (cadr dt)))
) 
dt
)
)
(setq
tt (entget ent)
p1 (cdr (assoc 10 tt))
p2 (cdr (assoc 11 tt)) 
L (distance p1 p2) 
cothem nil
lstThanh (mapcar 'them lstThanh)
)
(if (not cothem)
(setq lstThanh
(append lstThanh (list (list L 1))
)
)
) 
)
;;-------- Main ------------------
(princ "\nHay chon thanh: ")
(setq
ss (ssget '((0 . "LINE")))
lstThanh nil
)
(sudung prone ss) 
(princ "\nSo luong cac thanh:")
(foreach pp lstThanh
(princ (strcat "\nThanh dai " (rtos (car pp)) ": " (itoa (cadr pp)))) 
)
(princ) 
)

<a href=" target="_blank"></a>

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đây, lisp vẽ đường hàn, các lệnh được sử dụng là h1 ; h2 ; h3 ; h4

mỗi lệnh tương ứng với các loại đường hàn khác nhau, bạn hãy thử đi sẽ biết

 

http://www.cadviet.com/upfiles/DHan.lsp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình có một list dùng để thống kê thép trong bản vẽ xây dựng mới sưu tầm được nhưng kiến thức về lisp của mình thì kém quá nhờ các bác chỉ giáo cách sử dụng dùm tôi! xin cám ơn nhiều!

link: http://www.cadviet.com/upfiles/dthke_1.zip

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nghe mâu thuẫn nhỉ, không biết sử dụng sao lại biết lisp rất hay. :lol:

 

Cách sử dụng lisp trên:

Bạn copy file thongke.dcl vào thư mục support của autocad.

Sau đó, upload file thongke.lsp lên và dùng lệnh dthke.

 

Trước khi sử dụng lệnh dthke, bạn phải đặt height cho text style hiện hành khác 0 (nếu không, lisp này sẽ chạy sai).

Untitled_5.txt

 

Khi gọi lệnh dthke, màn hình welcome sẽ xuất hiện như sau:

Untitled_1.txt

 

nhấn ok, sẽ có màn hình hỏi tỷ lệ bản vẽ như sau:

Untitled_2.txt

 

Chọn tỷ lệ và ok, màn hình sẽ xuất hiện chương trình chính:

Untitled_3.txt

Để kết thúc công việc, bỏ check tạo ô thống kê tiếp.

 

Sau khi thống kê, kết quả sẽ như:

Untitled_4_1.txt

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn tìm dòng lệnh

(_save) và (_restore) ở trong file lisp trên để xóa đi hoặc thêm dấu chấm phẩy [;] vào đằng trước thì sẽ dùng lệnh ngon.

 

Đây là 2 lệnh save và restore cấu hình nhưng không ảnh hưởng đến lệnh.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn tìm dòng lệnh

(_save) và (_restore) ở trong file lisp trên để xóa đi hoặc thêm dấu chấm phẩy [;] vào đằng trước thì sẽ dùng lệnh ngon.

 

Đây là 2 lệnh save và restore cấu hình nhưng không ảnh hưởng đến lệnh.

 

* Em mới tìm hiểu về AUTOLISP , Em có một số file AUTOLISP nhưng em không biết sử dụng nó bằng cách nào ( Tức là THỰC THI (RUN) nó ấy .)

Em chỉ biết VẼ thôi , mấy cái này thì em “gật gù” lắm – Mong các bác giúp em ( xin hướng dẫn cho em từng bước, từ từ thôi nhé !). Xin cám ơn các bác nhiều .


Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
* Em mới tìm hiểu về AUTOLISP , Em có một số file AUTOLISP nhưng em không biết sử dụng nó bằng cách nào ( Tức là THỰC THI (RUN) nó ấy .)

Em chỉ biết VẼ thôi , mấy cái này thì em "gật gù" lắm – Mong các bác giúp em ( xin hướng dẫn cho em từng bước, từ từ thôi nhé !). Xin cám ơn các bác nhiều .

Autolisp được bàn bạc tại diễn đàn con: AutoLisp và VBA

Cách thực thi (run) cũng đã được nói trong một chủ đề thuộc diễn đàn con đó: Cách sử dụng Lisp

Ngoài ra, diễn đàn cũng có phần hướng dẫn lập trình với Lisp tại đây: AutoLisp.

Nếu hứng thú, bạn hãy thử viết cho mình những chương trình và chia sẻ, sẽ rất thúc vị đấy :lol:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Autolisp được bàn bạc tại diễn đàn con: AutoLisp và VBA

Cách thực thi (run) cũng đã được nói trong một chủ đề thuộc diễn đàn con đó: Cách sử dụng Lisp

Ngoài ra, diễn đàn cũng có phần hướng dẫn lập trình với Lisp tại đây: AutoLisp.

Nếu hứng thú, bạn hãy thử viết cho mình những chương trình và chia sẻ, sẽ rất thúc vị đấy :lol:

Cám ơn anh đã trả lời giúp em nhé . Do em mới gia nhập Thành viên nên không biết , Muốn post hình lên bài viết như các anh thì Click vào đâu vậy anh ? Em tìm mãi mà không có thấy như các Forum khác . Xin anh thông cảm .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cám ơn anh đã trả lời giúp em nhé . Do em mới gia nhập Thành viên nên không biết , Muốn post hình lên bài viết như các anh thì Click vào đâu vậy anh ? Em tìm mãi mà không có thấy như các Forum khác . Xin anh thông cảm .

 

Muốn post hình lên, tốt nhất bạn hãy tạo cho mình một tài khoản ở Photobucket.com, sau khi post lên, nó sẽ cung cấp cho bạn các link của bức ảnh, trong đó có link dạng

 

|IMG|http://....|/IMG|

 

Hãy copy linh này vào bài viết, tức thì ảnh sẽ hiện lên!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Muốn post hình lên, tốt nhất bạn hãy tạo cho mình một tài khoản ở Photobucket.com, sau khi post lên, nó sẽ cung cấp cho bạn các link của bức ảnh, trong đó có link dạng

 

|IMG|http://....|/IMG|

 

Hãy copy linh này vào bài viết, tức thì ảnh sẽ hiện lên!

Ôi , cũng khá phức tạp nhỉ ( không giống như các FORUM khác ) nhưng em sẽ cố gắn . Cám ơn anh nhiều nhé .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đây, lisp vẽ đường hàn, các lệnh được sử dụng là h1 ; h2 ; h3 ; h4

mỗi lệnh tương ứng với các loại đường hàn khác nhau, bạn hãy thử đi sẽ biết

 

http://www.cadviet.com/upfiles/DHan.lsp

Bạn Jin Jong ơi cho mình xin cái líp đường hàn !Link mà bạn đưa nó dẫn tới đâu ý ,không có chỗ download !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn Jin Jong ơi cho mình xin cái líp đường hàn !Link mà bạn đưa nó dẫn tới đâu ý ,không có chỗ download !

 

Link down mới đây :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đây, lisp vẽ đường hàn, các lệnh được sử dụng là h1 ; h2 ; h3 ; h4

mỗi lệnh tương ứng với các loại đường hàn khác nhau, bạn hãy thử đi sẽ biết

 

<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/DHan.lsp" target="_blank"><a href="http://www.cadviet.com/upfiles/DHan.lsp" target="_blank"><a href="http://www.cadviet.com/upfiles/DHan.lsp" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/DHan.lsp</a></a></a>

 

 

 

Mình đang cần lisp vẽ đường hàn này, có phải lisp tạo đường hàn là các block ko, link die rồi, bạn up lại giúp được ko!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

minh save as 1 file tren cad 2007 ko dc các bác ơi! nó ẩn mất đường dẫn, ko thấy ổ đĩa ở dòng save in, mình chỉ đường dẫn khác thi hiện họp thoại: Autocad Error Aborting vói dòng thông báo: FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Writing 0x0014 Exception at 77678c39h.

Bác nào biết cách xử lý chỉ em với

thank!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Muốn post hình lên, tốt nhất bạn hãy tạo cho mình một tài khoản ở Photobucket.com, sau khi post lên, nó sẽ cung cấp cho bạn các link của bức ảnh, trong đó có link dạng

 

|IMG|http://....|/IMG|

 

Hãy copy linh này vào bài viết, tức thì ảnh sẽ hiện lên!

Uh bác này hướng dẫn đúng đấy nhưng cơ bản là có link rồi thì past vào chỗ nào ở bài viết vậy bác.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn tìm dòng lệnh

(_save) và (_restore) ở trong file lisp trên để xóa đi hoặc thêm dấu chấm phẩy [;] vào đằng trước thì sẽ dùng lệnh ngon.

 

Đây là 2 lệnh save và restore cấu hình nhưng không ảnh hưởng đến lệnh.

Nghe danh bác Hoanh đã lâu giờ em mới có dịp tham gia diễn đàn để tỏ lòng khâm phục Bác. Còn trình độ Cad của em thì có lẽ không thể nói chuyện với Bác được rồi. Mong rằng các bác post lên nhiều bài hay hơn nữa để tụi em xài ké với////////

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Xin mở đầu mục này bằng một tiện ích được viết bởi thành viên của chúng tôi.

Tiện ích viết từ Autolisp nhắm tiện dụng hoá phần thống kê thanh dàn , lệnh được gọi là tktd

 

(defun c:tktd( / lstThanh ss pp)
(defun sudung (ham ss / sodt index entdt soapp)
(setq sodt (cond
(ss (sslength ss))
(t 0)
)
soapp 0
index 0
)
(repeat sodt
(setq entdt (ssname ss index)
index (1+ index)
)
(if (ham entdt)
(setq soapp (1+ soapp))
)
)
soapp
)
(defun prone(ent / tt p1 p2 L cothem)
(defun them(dt)
(if (equal L (car dt) 1.0)
(progn
(setq cothem t)
(list L (1+ (cadr dt)))
)
dt
)
)
(setq
tt (entget ent)
p1 (cdr (assoc 10 tt))
p2 (cdr (assoc 11 tt))
L (distance p1 p2)
cothem nil
lstThanh (mapcar 'them lstThanh)
)
(if (not cothem)
(setq lstThanh
(append lstThanh (list (list L 1))
)
)
)
)
;;-------- Main ------------------
(princ "\nHay chon thanh: ")
(setq
ss (ssget '((0 . "LINE")))
lstThanh nil
)
(sudung prone ss)
(princ "\nSo luong cac thanh:")
(foreach pp lstThanh
(princ (strcat "\nThanh dai " (rtos (car pp)) ": " (itoa (cadr pp))))
)
(princ)
)

 

<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/TKTD.lsp" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/TKTD.lsp</a>

Mong bác Jin hướng dẫn chi tiết cách sử dụng list với. tôi down về khi đánh lệnh TKTD nó bắt chọn đối tượng nhưng sau đó thực hiện như thế nào thì tôi chịu chết. MOng bác chỉ bảo cho.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×