Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Xin Giúp Chỉnh Sửa Lisp Xuất Toạ Độ


 • Please log in to reply
7 replies to this topic

#1 vodinhthan

vodinhthan

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: -3 (bình thường)

Đã gửi 14 April 2016 - 10:47 PM

Xin moïi ngöôøi chæ giuùp. E coù File lisp xuaát toïa ñoä duøng cho ngaønh ñòa chính. Hieän taïi ñang xuaát toïa ñoä xy sau daáu, laø 3 chöõ soá, giôø e muoán xuaát sau daáu , laø 2 chöõ soá ( laøm troøn ). Nhôø ae naøo chænh söûa hay chæ duøm mình. Xin caûm ôn nhieàu.http://www.cadviet.c...18876_laytd.lsp118876_toado_1.png


 • -1

#2 vodinhthan

vodinhthan

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: -3 (bình thường)

Đã gửi 16 April 2016 - 05:12 PM

 sao không thây ai giúp mình vây nhi


 • -1

#3 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5554 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 16 April 2016 - 06:12 PM

Cái này trên CaViet nói đi nói lại hàng tỉ lần rồi, không chịu tìm, chỉ chịu rên rỉ là sao?


 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#4 vodinhthan

vodinhthan

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: -3 (bình thường)

Đã gửi 17 April 2016 - 09:51 AM

Tìm hiểu rồi nhưng minh ké qua ko biết sửa ở đâu. Bạn chỉ dùm mình cái. 


 • -1

#5 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5554 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 17 April 2016 - 10:07 AM

Tìm trong lisp, chỗ nào có dạng (rtos XYZ 2 3) thì sửa lại thành (rtos XYZ 2 2). Tức là chỉ sửa số 3 cuối cùng thành số 2


 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#6 vodinhthan

vodinhthan

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: -3 (bình thường)

Đã gửi 17 April 2016 - 03:18 PM

Tks nhiều


 • 0

#7 namgiangduy89

namgiangduy89

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 61 Bài viết
Điểm đánh giá: -19 (hơi kém)

Đã gửi 18 April 2016 - 09:35 AM

Lisp sao không dùng đuợc bác


 • 0

#8 vodinhthan

vodinhthan

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: -3 (bình thường)

Đã gửi 21 April 2016 - 02:24 PM

http://www.cadviet.c.../118876_xxx.lsp lisp nay minh lay tren cadviet lenh : td


 • 0