Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Vẽ Polyline Bám Theo Các Polyline Trước(Ý Tưởng Trải Vải Địa)


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 ThanhDattdk

ThanhDattdk

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 23 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 21 July 2016 - 01:13 PM

em xin chào mọi người.làm thế nào mình có thể xác định các đỉnh pl để vẽ pl bám theo được.nếu làm bằng thủ công thi lâu quá.xin các bác giúp đỡ. 154132_untitled_2.jpg


 • 0

Hãy Quan Tâm Nhiều Hơn Đến Người Khác <<


#2 hiepttr

hiepttr

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1305 Bài viết
Điểm đánh giá: 521 (tốt)

Đã gửi 22 July 2016 - 08:36 AM

- Nếu bạn cần ý tưởng: Trong lisp có thể dùng  (acet-geom-vertex-list en) để lấy đỉnh của PL (là một cách).

- Nếu bạn cần code: Phiền bạn up thêm file CAD có vài trắc ngang như trên

P/s: Cái hình nhìn đau mắt quá :D


 • 1

Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi
_ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng
_ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành ... triết gia !

Bergson


#3 ThanhDattdk

ThanhDattdk

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 23 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 22 July 2016 - 01:29 PM

- Nếu bạn cần ý tưởng: Trong lisp có thể dùng  (acet-geom-vertex-list en) để lấy đỉnh của PL (là một cách).

- Nếu bạn cần code: Phiền bạn up thêm file CAD có vài trắc ngang như trên

P/s: Cái hình nhìn đau mắt quá :D

em gửi bác xem hộ vài trắc ngang, mong bác chỉ giáo ạ

http://www.cadviet.c...32_drawing1.dwg


 • 0

Hãy Quan Tâm Nhiều Hơn Đến Người Khác <<


#4 quocmanh04tt

quocmanh04tt

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 801 Bài viết
Điểm đánh giá: 380 (khá)

Đã gửi 22 July 2016 - 07:36 PM

Về thuật toán, với loại trắc ngang này chỉ cần 1 lần quét chọn có thể thực hiện được cho tất cả.


 • 1

#5 hiepttr

hiepttr

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1305 Bài viết
Điểm đánh giá: 521 (tốt)

Đã gửi 24 July 2016 - 04:55 PM

Mấy hôm nay bận nên Rep bạn hơi muộn ^^

Chúc công việc suôn sẻ !

;lisp trai vai dia
;=================================
(defun MakeLWPolyline (listpoint closed Linetype LTScale Layer Color xdata / Lst)	
(setq Lst (list '(0 . "LWPOLYLINE")'(100 . "AcDbEntity")									
				(cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))								 
				(cons 6 (if Linetype Linetype "bylayer"))									
				(cons 48 (if LTScale LTScale 1))									
				(cons 62 (if Color Color 256))									
				'(100 . "AcDbPolyline")									
				(cons 90 (length listpoint))									
				(cons 70 (if closed 1 0))))	
(foreach PP listpoint	
	(setq Lst (append Lst (list (cons 10 PP))))
	)	
				(if xdata (setq Lst (append lst (list (cons -3 (list xdata))))))	
				(entmakex Lst)
)	;end
;===================================
(defun get_lst_vertex (PL / lst)
	(setq lst (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= 10 (car x))) (entget PL))))
	(if (< (car (car lst)) (car (last lst))) lst (reverse lst))
)
;=============================================================================================
(defun c:TRAI ( / cmd ss_coc ins_point ss lst_ver len i)
(setq cmd (getvar 'cmdecho))
(setvar 'cmdecho 0)
(prompt "\nQuet chon trac ngang: ")
(setq ss_coc (ssget '((0 . "TEXT") (8 . "entdauco") (1 . "C*c:*"))))
(if ss_coc 
	(progn
		(setq ss_coc (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss_coc))))
		(foreach coc ss_coc
			(setq ins_point (cdr (assoc 11 (entget coc)))
				 ss (ssget "_W" (list (- (car ins_point) 17) (- (cadr ins_point) 15)) (list (+ (car ins_point) 17) (cadr ins_point))
						(list (cons 8 "VetHuuCo,Danh cap"))))
			(if ss
				(progn
					(setq ss (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
						 ss (vl-sort ss '(lambda (x y) (< (car (car (get_lst_vertex x))) (car (car (get_lst_vertex y))))))
					)
					(setq lst_ver (get_lst_vertex (car ss)))
					(cond 
						((> (setq len (length ss)) 1)
							(setq i 0)
							(repeat (- len 1)
								(setq lst_ver (reverse (cdr (reverse lst_ver)))
									lst_ver (append lst_ver (cdr (get_lst_vertex (nth (setq i (1+ i)) ss))))
								)
							)
						)
					)
					(setq lst_ver 
						(append 
							(list (list (1+ (car (car lst_ver))) (cadr (car lst_ver))))
							lst_ver 
							(list (list (1- (car (last lst_ver))) (cadr (last lst_ver))))
						))
					(MakeLWPolyline lst_ver nil nil nil "Vai_dia_KT" 4 nil)
				)
			)
		)
	)
)
(setvar 'cmdecho cmd)
(princ)
)

 • 0

Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi
_ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng
_ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành ... triết gia !

Bergson


#6 NguyenBan Cad3D

NguyenBan Cad3D

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 8 Bài viết
Điểm đánh giá: -2 (bình thường)

Đã gửi 24 July 2016 - 10:04 PM

cũng đang lay hoay, theo cái mới chưa quen, hơi khó.


 • -1

Tin học Xô Viết - Viện Máy Tính Sài Gòn.


#7 ThanhDattdk

ThanhDattdk

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 23 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 25 July 2016 - 07:37 AM

 

Mấy hôm nay bận nên Rep bạn hơi muộn ^^

Chúc công việc suôn sẻ !

;lisp trai vai dia
;=================================
(defun MakeLWPolyline (listpoint closed Linetype LTScale Layer Color xdata / Lst)	
(setq Lst (list '(0 . "LWPOLYLINE")'(100 . "AcDbEntity")									
				(cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))								 
				(cons 6 (if Linetype Linetype "bylayer"))									
				(cons 48 (if LTScale LTScale 1))									
				(cons 62 (if Color Color 256))									
				'(100 . "AcDbPolyline")									
				(cons 90 (length listpoint))									
				(cons 70 (if closed 1 0))))	
(foreach PP listpoint	
	(setq Lst (append Lst (list (cons 10 PP))))
	)	
				(if xdata (setq Lst (append lst (list (cons -3 (list xdata))))))	
				(entmakex Lst)
)	;end
;===================================
(defun get_lst_vertex (PL / lst)
	(setq lst (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= 10 (car x))) (entget PL))))
	(if (< (car (car lst)) (car (last lst))) lst (reverse lst))
)
;=============================================================================================
(defun c:TRAI ( / cmd ss_coc ins_point ss lst_ver len i)
(setq cmd (getvar 'cmdecho))
(setvar 'cmdecho 0)
(prompt "\nQuet chon trac ngang: ")
(setq ss_coc (ssget '((0 . "TEXT") (8 . "entdauco") (1 . "C*c:*"))))
(if ss_coc 
	(progn
		(setq ss_coc (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss_coc))))
		(foreach coc ss_coc
			(setq ins_point (cdr (assoc 11 (entget coc)))
				 ss (ssget "_W" (list (- (car ins_point) 17) (- (cadr ins_point) 15)) (list (+ (car ins_point) 17) (cadr ins_point))
						(list (cons 8 "VetHuuCo,Danh cap"))))
			(if ss
				(progn
					(setq ss (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
						 ss (vl-sort ss '(lambda (x y) (< (car (car (get_lst_vertex x))) (car (car (get_lst_vertex y))))))
					)
					(setq lst_ver (get_lst_vertex (car ss)))
					(cond 
						((> (setq len (length ss)) 1)
							(setq i 0)
							(repeat (- len 1)
								(setq lst_ver (reverse (cdr (reverse lst_ver)))
									lst_ver (append lst_ver (cdr (get_lst_vertex (nth (setq i (1+ i)) ss))))
								)
							)
						)
					)
					(setq lst_ver 
						(append 
							(list (list (1+ (car (car lst_ver))) (cadr (car lst_ver))))
							lst_ver 
							(list (list (1- (car (last lst_ver))) (cadr (last lst_ver))))
						))
					(MakeLWPolyline lst_ver nil nil nil "Vai_dia_KT" 4 nil)
				)
			)
		)
	)
)
(setvar 'cmdecho cmd)
(princ)
)

em cảm ơn bác.rút ngắn thời gian rất nhiều, em chỉ mới tập tành chưa hiểu nhiều, bác có thể cho em biết sơ về thuật toán ko ạ.chúc bác sức khỏe


 • 0

Hãy Quan Tâm Nhiều Hơn Đến Người Khác <<