Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Vẽ Đường Đồng Mức Từ Text Độ Cao Trong Bản Vẽ


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 tnlk

tnlk

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 24 August 2016 - 02:35 PM

Mình có bản vẽ với các text cao độ như file đính kèm. Muốn chạy đường đồng mức nhưng vào Topo không nhận được text độ cao. Bro nào có lisp giúp chuyển các text này sang x,y,z giúp mình với. Mình cám ơn nhiều. Thân

http://www.cadviet.c...s/6/49992_1.dwg

http://www.cadviet.c...s/6/49992_1.txt


 • 0

#2 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 994 Bài viết
Điểm đánh giá: 501 (tốt)

Đã gửi 24 August 2016 - 05:29 PM

Bạn thử cái này, có điều tôi không hiểu là file text xep theo thứ tự y x z chứ không phải x y z.

(defun c:tes(/ dong toado file)
(defun dxf (id v) (cdr (assoc id (entget v))))
 
(setvar 'dimzin 2)
(prompt "\nChon file text:")
(setq file (open (getfiled "Open file" (getvar "dwgprefix") "txt" 4) "r"))
(if (not txtmau) (setq txtmau (car (entsel "\nChon text mau:"))))
(while (setq dong (read-line file))
(while (vl-string-search "\t" dong) (setq dong (vl-string-subst " " "\t" dong)))
(setq toado (cdr (read (strcat "(" dong ")")))
toado (list (cadr toado) (car toado) (last toado)))
(entmakex (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 toado) (cons 11 toado) (cons 62 (dxf 62 txtmau))
(cons 40 (dxf 40 txtmau)) (cons 41 (dxf 41 txtmau)) (cons 7 (dxf 7 txtmau))
(cons 72 (dxf 72 txtmau)) (cons 73 (dxf 73 txtmau))
(cons 50 0) (cons 1 (rtos (last toado) 2 2)) (cons 8 (dxf 8 txtmau)))) 
)
(close file)
)
 

 • 0