Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Tính Tổng Chiều Dài Dim


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 hmt

hmt

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 146 Bài viết
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)

Đã gửi 03 October 2016 - 11:02 AM

chào các pro , hiện e có 1 vấn đề nhỏ, đó là có thể có cách nào tính tổng các giá trị chiều dài trong Dim ko? thanks all


 • -1

#2 Bee

Bee

  biết dimdiameter

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 334 Bài viết
Điểm đánh giá: 105 (tàm tạm)

Đã gửi 04 October 2016 - 08:08 PM

chào các pro , hiện e có 1 vấn đề nhỏ, đó là có thể có cách nào tính tổng các giá trị chiều dài trong Dim ko? thanks all

Search thôi.

(defun c:DimSum (/ #SSList)
 (and (setq #SSList (AT:SS->List (ssget '((0 . "DIMENSION"))) T))
    (alert
     (strcat "Total Distance: "
         (vl-princ-to-string
          (apply '+ (mapcar 'vla-get-measurement #SSList))
         ) ;_ vl-princ-to-string
         "'"
     ) ;_ strcat
    ) ;_ alert
 ) ;_ and
 (princ)
) ;_ defun
;;; Convert selection set to list of ename or vla objects
;;; #Selection - SSGET selection set
;;; #VLAList - T for vla objects, nil for ename
;;; Alan J. Thompson, 04.20.09
(defun AT:SS->List (#Selection #VlaList / #List)
 (and #Selection
    (setq #List (vl-remove-if
           'listp
           (mapcar 'cadr (ssnamex #Selection))
          ) ;_ vl-remove-if
    ) ;_ setq
    #VlaList
    (setq #List (mapcar 'vlax-ename->vla-object #List))
 ) ;_ and
 #List
) ;_ defun

 • 0