Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Xác Định 2 Đỉnh Đối Nhau Của Khung Tên Được Xref


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 ThanhDattdk

ThanhDattdk

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 23 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 21 February 2017 - 08:00 AM

Xin chào các bác. Em muốn xác định 2 đỉnh đối nhau của khung tên được Xref để làm lisp IN [ lisp in chỉ quét khung tên được chọn thì tự bắt 2 đỉnh để preview hoặc in với đk mình đã ADDlayout từ trước ]. Mong các bác chỉ giáo thêm, em xin cảm ơn


 • 0

Hãy Quan Tâm Nhiều Hơn Đến Người Khác <<


#2 Bee

Bee

  biết dimbaseline

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 367 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)

Đã gửi 21 February 2017 - 01:42 PM

Xin chào các bác. Em muốn xác định 2 đỉnh đối nhau của khung tên được Xref để làm lisp IN [ lisp in chỉ quét khung tên được chọn thì tự bắt 2 đỉnh để preview hoặc in với đk mình đã ADDlayout từ trước ]. Mong các bác chỉ giáo thêm, em xin cảm ơn

Có thể dùng box của Lee nhé. ^_^

Code here:

(defun c:test ( / ent )
  (if (setq ent (car (entsel)))
    (entmake
      (append
        '(
          (000 . "LWPOLYLINE")
          (100 . "AcDbEntity")
          (100 . "AcDbPolyline")
          (090 . 4)
          (070 . 1)
        )
        (mapcar '(lambda ( p ) (cons 10 p)) (LM:boundingbox (vlax-ename->vla-object ent)))
      )
    )
  )
  (princ)
)
(vl-load-com) (princ)

;; Bounding Box - Lee Mac
;; Returns the point list describing the rectangular frame bounding the supplied object.
;; obj - [vla] VLA-Object

(defun LM:boundingbox ( obj / a b lst )
  (if
    (and
      (vlax-method-applicable-p obj 'getboundingbox)
      (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-getboundingbox (list obj 'a 'b))))
      (setq lst (mapcar 'vlax-safearray->list (list a b)))
    )
    (mapcar '(lambda ( a ) (mapcar '(lambda ( b ) ((eval b) lst)) a))
      '(
        (caar  cadar)
        (caadr cadar)
        (caadr cadadr)
        (caar cadadr)
      )
    )
  )
)

 • 0