Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Lỗi: Unable to load profile file


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 NGUYENHUY

NGUYENHUY

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 06 September 2007 - 08:34 PM

Khi tôi bật cad2008 lên thì thấy xuất hiện thông báo "Unable to load to profile file. Some profile infomation saved in last seasion may not be restoed" sau đó thì vào cad bình thường. Xin các bác chỉ giúp em đó là lỗi gì?
 • 0

#2 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4141 Bài viết
Điểm đánh giá: 4512 (đỉnh cao)

Đã gửi 07 September 2007 - 11:48 AM

Vấn đề này được AutoDesk trả lời như sau:

Issue
During the startup of your Autodesk software, you received the following error message:
Unable to load profile file. Some profile information saved in last session may not be restored.
After you clicked OK to dismiss this error, the program operated very slowly and certain commands did not function properly.

Solution
This error message will occur if the Microsoft® XML parser is not installed or has become corrupted. To resolve this error, use one of the following procedures, depending on your product version:

For AutoCAD 2008-based products:
1. Exit the affected Autodesk product.
2. Insert the AutoCAD 2008-based product disk into the appropriate drive.
3. Close the installer, if it appears.
4. Browse to and run one of the following files:
* For 32-bit operating systems:
\support\msxml\msxml6.msi
* For 64-bit operating systems:
\support\msxml\msxml6_x64.msi
5. Note: If you are unsure whether you are running a 32- or 64-bit operating system, stop this procedure and contact your system administrator before proceeding.Complete the installation by accepting all of the default settings.
6. Click Start menu (Windows) > Run.
7. In the Run dialog box, enter REGSVR32 MSXML6.DLL
8. Click OK.
9. Restart AutoCAD.

For AutoCAD 2007-based products and previous versions:
1. Exit the affected Autodesk product
2. Click Start menu (Windows) > Run,
3. In the Run dialog box, enter XMLINST. Click OK.
Note: If you receive an error that this file cannot be found, visit Microsoft's website and download and extract this file to your System32 folder (by default, C:\Windows\System32)
4. Click Start menu (Windows) > Run,
5. In the Run dialog box, enter REGSVR32 MSXML3.DLL
Note: If you receive an error that this file cannot be found, visit Microsoft's website and download and extract this file to your System32 folder (by default, C:\Windows\System32)
6. Restart AutoCAD.
For more information or questions about downloading, installing, or configuring the Microsoft XML Parser, contact Microsoft directly.


Xin được dịch sang tiếng Việt cho mọi người cùng đọc:
Vấn đề.
Trong khi khởi động phần mềm Autodesk của bạn, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
Unable to load profile file. Some profile information saved in last session may not be restored.
Sau khi bạn click OK kết thúc lỗi này, chương trình vận hành rất chậm chạp và đôi lúc một số lệnh không hoạt động đúng.

Giải pháp.
Thông báo lỗi này sẽ xuất hiện nếu bộ phân tích Microsoft XML chưa được cài đặt hoặc bị trục trặc. Để giải quyết lỗi này, sử dụng một trong những thủ tục sau đây, phụ thuộc vào phiên bản sản phẩm (của) các bạn :

Đối với sản phẩm AutoCAD 2008-based:
1. Thoát toàn bộ các sản phẩm của Autodesk.
2. Chèn đĩa sản phẩm AutoCAD 2008-based vào ổ.
3. Đóng chương trình cài đặt nếu nó tự động xuất hiện.
4. Browse đến và chạy một trong các file:
* For 32-bit operating systems:
\support\msxml\msxml6.msi
* For 64-bit operating systems (cái này ở Việt nam ít dùng - người dịch):
\support\msxml\msxml6_x64.msi
5. Ghi chú: Nếu bạn không chắc chắn liệu có phải bạn đang chạy một hệ điều hành 32- hay 64- bit, dừng thủ tục này và tiếp xúc với quản trị hệ thống (của) các bạn trước khi tiếp tục. Hoàn thành sự cài đặt bằng việc chấp nhận tất cả các sự thiết lập mặc định.. (Bạn không cần quan tâm nếu bạn không sử dụng hệ điều hành 64bit - người dịch).
6. Click Start menu (Windows) > Run.
7. Trong hộp thoại Run, nhập REGSVR32 MSXML6.DLL
8. Click OK.
9. Khởi động AutoCAD.

Đối với sản phẩm AutoCAD 2007-based và các phiên bản trước:
1. Thoát toàn bộ các sản phẩm của Autodesk.
2. Click Start menu (Windows) > Run,
3. Trong hộp thoại Run, nhập XMLINST. Nhấn OK.
Chú ý: Nếu bạn nhận được một lỗi thông báo file này không được tìm thấy, hãy vào Microsoft's website và download rồi extract file này vào thư mục System32 của bạn (mặc định là C:\Windows\System32)
4. Click Start menu (Windows) > Run,
5. Trong hộp thoại Run, nhập REGSVR32 MSXML3.DLL
Chú ý: nếu gặp thông báo file này không tìm thấy, làm giống bước 3.
6. Khởi động AutoCAD.
Để có thêm thông tin hoặc câu hỏi về download, cài đặt hay cấu hình Microsoft XML Pharser, hãy liên hệ trực tiếp với Microsoft (Tất nhiên là nếu bạn dùng Windows có bản quyền - người dịch)
 • 1