Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
hhhhgggg

vẽ line độ dài l*hệ số ????

Các bài được khuyến nghị

Các bác pro có cách nào vẽ 1 line dài l*hệ số =k ko ? có nghĩa là khi mình đánh trên bàn phím vào chiều dài của Line là l, thì được kết quả là line có chiều dài là l*k, k là hệ số ta định nghĩa từ trước ???? xi được chỉ giáo !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Các bác pro có cách nào vẽ 1 line dài l*hệ số =k ko ? có nghĩa là khi mình đánh trên bàn phím vào chiều dài của Line là l, thì được kết quả là line có chiều dài là l*k, k là hệ số ta định nghĩa từ trước ???? xi được chỉ giáo !

Vụ này chắc phải dùng lisp cải tiến lệnh line.

Còn nếu dùng tay bo thì có thể ghép thêm CAL vào LINE.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vụ này chắc phải dùng lisp cải tiến lệnh line.

Còn nếu dùng tay bo thì có thể ghép thêm CAL vào LINE.

Nếu ghép thêm CAL vào LINE thì cứ mỗi lần vẽ Line lại phải thêm 'cal thì hơi lâu.

hhhhgggg thử code này xem nhé :

(defun c:TLine(/ hs Total pd pc)
 (vl-load-com)
 (if (not *hs*) (setq *hs* 0.8))
 (setq hs (getreal (strcat "\n he so K < " (rtos *hs* 2 2) " > : ")))
 (if (not hs) (setq hs *hs*) (setq *hs* hs))
 (setq pd (getpoint "\n Start point :"))
(while (setq pc (getpoint pd "\n End point :"))
 (Command "Line" pd pc "")
 (setq Total (* (vlax-get (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'length) hs))
 (command "LENGTHEN" "T" Total pc "")
 (setq pd (vlax-get (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'Endpoint))
  (princ (strcat "\n Chieu dai doan LINE vua ve la : " (rtos Total 2 2)))	  
);while
 (princ)
)

Lisp này viết theo như ý của hhhhgggg nhưng cũng do con người mà ra cả -> chế độ bắt điểm có hiệu lực nhưng.... vô tác dụng.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×