Jump to content
Invision Community
cuatoi_86

nova

Recommended Posts

cuatoi_86    0

Mình chạy nova_TDN 2004 nhưng khi gõ lệnh ytc thì bảng yếu tố cong trên bình đồ rất bé! khi in ra A0 rồi nhưng vẫn thấy rõ mấy!

có bác nào biết cho cái bảng ghi các yếu tố cong to ra không?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mình chạy nova_TDN 2004 nhưng khi gõ lệnh ytc thì bảng yếu tố cong trên bình đồ rất bé! khi in ra A0 rồi nhưng vẫn thấy rõ mấy!

có bác nào biết cho cái bảng ghi các yếu tố cong to ra không?

Scale lên là nhanh nhất,còn nếu bạn in Layout thì thích to bn chẳng được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×