Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
  • Thông báo

    • Nguyen Hoanh

      CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

      Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
ngovinh

Công thức toán trên Autocad và CADViet

Các bài được khuyến nghị

Trong ®ã:

D - ®­êng kÝnh tang dÉn cña b¨ng t¶i (mm);

v - vËn tèc vßng cña b¨ng t¶i (m/s);

- Víi hÖ dÉn ®éng xÝch t¶i:

(1.10)

Víi, z lµ sè r¨ng ®Üa xÝch t¶i; v lµ vËn tèc vßng cña xÝch t¶i (m/s); p lµ b­íc xÝch t¶i (mm).

+) X¸c ®Þnh sè vßng quay ®ång bé nªn dïng cho ®éng c¬:

Chän s¬ bé sè vßng quay ®ång bé cña ®éng c¬ n®b = 1500 v/ph (kÓ ®Õn sù tr­ît n®b = 1450 v/ph); Khi nµy tØ sè truyÒn s¬ bé cña hÖ thèng usb ®­îc x¸c ®Þnh:

(1.11)

Sau khi cã gi¸ trÞ usb ta so s¸nh nã víi c¸c gi¸ trÞ nªn dïng vµ gi¸ trÞ giíi h¹n cña hÖ thèng (b¶ng 1.2):

- NÕu usb n»m trong kho¶ng u nªn dïng th× n®b=1500 v/ph;

- NÕu usb > u nªn dïng vµ n»m trong kho¶ng u giíi h¹n th× n®b= 1000 v/ph;

- NÕu usb < u nªn dïng vµ n»m trong kho¶ng u giíi h¹n th× n®b = 3000 v/ph;

 

(Em không biết chuyển đổi nhanh font chữ có ký hiệu toán học copy từ Word sang Autocad và post lên diễn đàn)

 

http://www.cadviet.com/upfiles/2/c11_co_ca..._khong_gian.rar

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
(Em không biết chuyển đổi nhanh font chữ có ký hiệu toán học copy từ Word sang Autocad và post lên diễn đàn)

 

http://www.cadviet.com/upfiles/2/c11_co_ca..._khong_gian.rar

Bạn vào đây : http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=7908

và đây nữa : Chèn công thức toán học từ Word vào CAD

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vâng! Em cảm ơn Bác Tuệ rất nhiều!

Ý của em muốn chuyển nhanh công thức toán học từ Word sang Autocad hoặc từ Word lên trang CADVIET.COM. Thí dụ như bản Word có các công thức toán học. Em muốn mở bản Word copy rồi pate thẳng lên diễn đàn CADVIET.COM thì dùng font chữ nào cho nhanh chỉ cần Copy >> pate?

Bác Tuệ xem giúp em nhé!

Đây là bản Word có các công thức toán học:

http://www.cadviet.com/upfiles/2/c11_co_ca..._khong_gian.rar

(Cái này em cũng chưa cần vội bác ạ! lúc nào có thời gian dỗi bác giúp em cũng được bác ạ, cám ơn bác nhiều!)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×