Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Công thức toán trên Autocad và CADViet


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 ngovinh

ngovinh

  biết lệnh ddedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 298 Bài viết
Điểm đánh giá: 102 (tàm tạm)

Đã gửi 09 March 2010 - 11:10 AM

Trong ®ã:
D - ®­êng kÝnh tang dÉn cña b¨ng t¶i (mm);
v - vËn tèc vßng cña b¨ng t¶i (m/s);
- Víi hÖ dÉn ®éng xÝch t¶i:
(1.10)
Víi, z lµ sè r¨ng ®Üa xÝch t¶i; v lµ vËn tèc vßng cña xÝch t¶i (m/s); p lµ b­íc xÝch t¶i (mm).
+) X¸c ®Þnh sè vßng quay ®ång bé nªn dïng cho ®éng c¬:
Chän s¬ bé sè vßng quay ®ång bé cña ®éng c¬ n®b = 1500 v/ph (kÓ ®Õn sù tr­ît n®b = 1450 v/ph); Khi nµy tØ sè truyÒn s¬ bé cña hÖ thèng usb ®­îc x¸c ®Þnh:
(1.11)
Sau khi cã gi¸ trÞ usb ta so s¸nh nã víi c¸c gi¸ trÞ nªn dïng vµ gi¸ trÞ giíi h¹n cña hÖ thèng (b¶ng 1.2):
- NÕu usb n»m trong kho¶ng u nªn dïng th× n®b=1500 v/ph;
- NÕu usb > u nªn dïng vµ n»m trong kho¶ng u giíi h¹n th× n®b= 1000 v/ph;
- NÕu usb < u nªn dïng vµ n»m trong kho¶ng u giíi h¹n th× n®b = 3000 v/ph;


(Em không biết chuyển đổi nhanh font chữ có ký hiệu toán học copy từ Word sang Autocad và post lên diễn đàn)

http://www.cadviet.c..._khong_gian.rar
 • 0

#2 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 09 March 2010 - 12:05 PM

(Em không biết chuyển đổi nhanh font chữ có ký hiệu toán học copy từ Word sang Autocad và post lên diễn đàn)

http://www.cadviet.c..._khong_gian.rar

Bạn vào đây : http://www.cadviet.c...?showtopic=7908
và đây nữa : Chèn công thức toán học từ Word vào CAD
 • 1

#3 ngovinh

ngovinh

  biết lệnh ddedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 298 Bài viết
Điểm đánh giá: 102 (tàm tạm)

Đã gửi 09 March 2010 - 02:24 PM

Bạn vào đây : http://www.cadviet.c...?showtopic=7908
và đây nữa : Chèn công thức toán học từ Word vào CAD

Vâng! Em cảm ơn Bác Tuệ rất nhiều!
Ý của em muốn chuyển nhanh công thức toán học từ Word sang Autocad hoặc từ Word lên trang CADVIET.COM. Thí dụ như bản Word có các công thức toán học. Em muốn mở bản Word copy rồi pate thẳng lên diễn đàn CADVIET.COM thì dùng font chữ nào cho nhanh chỉ cần Copy >> pate?
Bác Tuệ xem giúp em nhé!
Đây là bản Word có các công thức toán học:
http://www.cadviet.c..._khong_gian.rar
(Cái này em cũng chưa cần vội bác ạ! lúc nào có thời gian dỗi bác giúp em cũng được bác ạ, cám ơn bác nhiều!)
 • 0