Rated 5/5 based on 240179 internet user reviews

Jump to content


Change Photo
- - - - -

[Đ xong] Lisp chuyển font m VNI sang TCVN-3


 • Please log in to reply
19 replies to this topic

#1 pdhuy

pdhuy

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 posts
Danh tiếng: 0 (bnh thường)

Gửi vào 19 September 2007 - 08:27 PM

Cho mình hỏi Mình đang sử dụng font VNI-Helvet bây giòi muốn chuyển text này sang font vnarialh có đoạn lisp nào hoặc cách nào chuyển nhanh được không?
 • 0

#2 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,744 posts
Danh tiếng: 4322 (đỉnh cao)

Gửi vào 20 September 2007 - 10:14 AM

Cho mnh hỏi Mnh đang sử dụng font VNI-Helvet by gii muốn chuyển text ny sang font vnarialh c đoạn lisp no hoặc cch no chuyển nhanh được khng?

Lệnh V2T dưới đy sẽ chuyển m VNI sang TCVN-3 như bạn muốn.
(defun c:V2T (/ sst) (setq	tapsua (list		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "a")		 (cons "" "a")		 (cons "" "a")		 (cons "" "a")		 (cons "" "a")		 (cons "" "a")		 (cons "" "A")		 (cons "" "a")		 (cons "" "a")		 (cons "" "a")		 (cons "" "a")		 (cons "" "a")		 (cons "" "a")		 (cons "" "A")		 (cons "" "a")		 (cons "" "a")		 (cons "" "a")		 (cons "" "a")		 (cons "" "a")		 (cons "" "e")		 (cons "" "e")		 (cons "" "e")		 (cons "" "e")		 (cons "" "e")		 (cons "" "e")		 (cons "" "E")		 (cons "" "e")		 (cons "" "e")		 (cons "" "e")		 (cons "" "e")		 (cons "" "e")		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "o")		 (cons "" "o")		 (cons "" "o")		 (cons "" "o")		 (cons "" "o")		 (cons "" "o")		 (cons "" "O")		 (cons "" "o")		 (cons "" "o")		 (cons "" "o")		 (cons "" "o")		 (cons "" "o")		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "u")		 (cons "" "u")		 (cons "" "u")		 (cons "" "u")		 (cons "" "u")		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "")		 (cons "" "y")		 (cons "" "y")		 (cons "" "y")		 (cons "" "y")		 (cons "" "")	    )	tapsua (mapcar '(lambda	(x)			 (cons (cdr x) (car x))			)		    tapsua	    ) ) (defun cf (stsua)  (defun pos (sub st / l1 l2 index)   (setq index 1	  l1	 (strlen sub)	  l2	 (strlen st)   )   (while	(and (<= (+ index l1 -1) l2) (/= sub (substr st index l1)))	 (setq index (1+ index))   )   (if (= sub (substr st index l1))	index	nil   )  )  (setq stdich stsua	 stht stdich)  (foreach pt	tapsua   (setq	cansua	(car pt)	suabang	(cdr pt)   )   (while (wcmatch stht (strcat "*" cansua "*"))	(setq	 vitri	 (pos cansua stdich)	 stdich (strcat (substr stdich 1 (1- vitri))			 suabang			 (substr stdich (+ vitri (strlen cansua)))		 )	 vitri	 (pos cansua stht)	 stht  (strcat (substr stht 1 (1- vitri))			 			 (substr stht (+ vitri (strlen cansua)))		 )	)   )  )  stdich ) (defun VNI2TCVNone		   (ent / daichuoi index stdich chuht CHUSUA)  (setq   tt   (entget ent)   old  (assoc 1 tt)   stsua (cdr old)   stdich (cf stsua)   tt   (subst (cons 1 stdich) old tt)  )  (entmod tt)  (entupd ent) ) (defun sudung	(ham ss / sodt index entdt soapp)  (setq sodt	(cond		 (ss (sslength ss))		 (t 0)		)	 soapp	0	 index	0  )  (repeat sodt   (setq entdt (ssname ss index)	  index (1+ index)   )   (if (ham entdt)	(setq soapp (1+ soapp))   )  )  soapp ) (princ "\nConvert text from VNI to TCVN3 - CADViet.com") (setq sst (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))) (sudung VNI2TCVNone sst) (princ))(princ "\nConvert text from VNI to TCVN3 - free lisp from www.cadviet.com")(princ "\ntype V2T to start!")(princ)

 • 2

#3 duy782006

duy782006

  PHẠM QUỐC DUY

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2,038 posts
Danh tiếng: 1299 (rất tốt)

Gửi vào 20 September 2007 - 10:40 AM

Lệnh V2T dưới đy sẽ chuyển m VNI sang TCVN-3 như bạn muốn.


Nếu muốn chuyển ngược lại th mnh đảo đoạn ny lại phi khng bc!
(setq tapsua (list
 • 0

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-cool.png


#4 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,744 posts
Danh tiếng: 4322 (đỉnh cao)

Gửi vào 20 September 2007 - 11:02 AM

Nếu muốn chuyển ngược lại th mnh đảo đoạn ny lại phi khng bc!
(setq tapsua (list


Bỏ dng lệnh ny đi l được:
tapsua (mapcar '(lambda (x)
(cons (cdr x) (car x))
)
tapsua
)
 • 0

#5 vbao

vbao

  biết lệnh array

 • CADViet Team
 • PipPipPip
 • 184 posts
Danh tiếng: 80 (tm tạm)

Gửi vào 20 September 2007 - 04:36 PM

Bỏ dng lệnh ny đi l được:
tapsua (mapcar '(lambda (x)
(cons (cdr x) (car x))
)
tapsua
)


ti sử dụng gặp lỗi sau:
Command: ap APPLOAD V2T.lsp successfully loaded.
Command:
Convert text from VNI to TCVN3 - free lisp from www.cadviet.com
type V2T to start!
Command:
Command: v2t ; error: too many arguments
nhờ anh Honh xem lại gip ti. Thanks
 • 0

#6 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,744 posts
Danh tiếng: 4322 (đỉnh cao)

Gửi vào 20 September 2007 - 05:32 PM

ti sử dụng gặp lỗi sau:
Command: ap APPLOAD V2T.lsp successfully loaded.
Command:
Convert text from VNI to TCVN3 - free lisp from www.cadviet.com
type V2T to start!
Command:
Command: v2t ; error: too many arguments
nhờ anh Honh xem lại gip ti. Thanks

Chắc lại giống lỗi hm nọ rồi.
Vbao thử xi chương trnh đ bin dịch ny xem: http://www.cadviet.com/upfiles/vni2tcvn.vlx
 • 2

#7 vbao

vbao

  biết lệnh array

 • CADViet Team
 • PipPipPip
 • 184 posts
Danh tiếng: 80 (tm tạm)

Gửi vào 20 September 2007 - 06:29 PM

Chắc lại giống lỗi hm nọ rồi.
Vbao thử xi chương trnh đ bin dịch ny xem: http://www.cadviet.com/upfiles/vni2tcvn.vlx


chương trnh chạy chnh xc, cảm ơn anh Nguyễn Honh
 • 1

#8 ptdzung

ptdzung

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 posts
Danh tiếng: 0 (bnh thường)

Gửi vào 22 June 2009 - 04:06 PM

Nhờ cc bạn chỉ gip sử dụng vni2tcvn.vlx như thế no? Ti đnh lệnh V2T n yu cầu Select objects nhưng chọn vo text muốn đổi m khng thể chọn được. M nếu ti muốn đổi cả ci style standard c font VNI-Book th lm thế no? Xin chn thnh cm ơn
 • 0

#9 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,744 posts
Danh tiếng: 4322 (đỉnh cao)

Gửi vào 22 June 2009 - 06:10 PM

Nhờ cc bạn chỉ gip sử dụng vni2tcvn.vlx như thế no? Ti đnh lệnh V2T n yu cầu Select objects nhưng chọn vo text muốn đổi m khng thể chọn được. M nếu ti muốn đổi cả ci style standard c font VNI-Book th lm thế no? Xin chn thnh cm ơn

bạn thử explode text đ ra trước khi dng lệnh xem sao?
 • 0

#10 ptdzung

ptdzung

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 posts
Danh tiếng: 0 (bnh thường)

Gửi vào 23 June 2009 - 08:15 AM

Cm ơn bạn, đng l sau khi explode th chọn được. Nhưng sau khi chuyển song vẫn khng đọc được tiếng Việt. Bạn chỉ gip với. Xin cm ơn
 • 0

#11 Thaistreetz

Thaistreetz

  biết lệnh adcenter

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 901 posts
Danh tiếng: 496 (tốt)

Gửi vào 26 June 2009 - 02:49 PM

Cm ơn bạn, đng l sau khi explode th chọn được. Nhưng sau khi chuyển song vẫn khng đọc được tiếng Việt. Bạn chỉ gip với. Xin cm ơn


Chuyển xong th bạn fải đổi textstyle sang cc font thuộc bảng m TCVN3 th mới đọc được chứ
 • 0

Posted Image
IN HIM, I TRUST. THE TRUST IN MY GOD


#12 truongthanh

truongthanh

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 275 posts
Danh tiếng: 6 (bnh thường)

Gửi vào 06 January 2010 - 04:08 PM

vậy mnh muốn chuyển từ UNICODE sang VNI dc ko vậy cc anh?
 • 0

#13 MANHHUNGXDA

MANHHUNGXDA

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 926 posts
Danh tiếng: 456 (tốt)

Gửi vào 06 January 2010 - 04:10 PM

vậy mnh muốn chuyển từ UNICODE sang VNI dc ko vậy cc anh?

C bạn ạ!
 • 0
Hy ước cho trọn 1 ước mơ!

#14 truongthanh

truongthanh

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 275 posts
Danh tiếng: 6 (bnh thường)

Gửi vào 06 January 2010 - 04:49 PM

C bạn ạ!

lm cch no vậy anh?
 • 0

#15 truongthanh

truongthanh

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 275 posts
Danh tiếng: 6 (bnh thường)

Gửi vào 30 April 2010 - 10:34 PM

lm cch no vậy anh?

sao ko ai trả lời hết vậy?
 • 0

#16 dvqkt112

dvqkt112

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 posts
Danh tiếng: 1 (bnh thường)

Gửi vào 22 July 2010 - 11:45 AM

Cho cc anh em trn điễn đn!
Cng ty mnh trước kia hay dng font vnsimli.shx Nhưng by giừ lại chuyển ton bộ sang dng arial. Ton bộ những mẫu chi tiết điển hnh của mnh by m ngồi đnh lại th mệt chết mất. Mnh đ dng list chuyển font trn diễn đn rồi nhưng vấn đề mnh gặp ở đy l : Khi mnh chuyển từ vnsimli.shx sang arial th font mới l chữ bnh thường. Mnh muốn l chữ in hoa th bản vẽ mới đẹp. Rất mong cc bạn gip đỡ.
http://www.cadviet.c...iles/3/font.dwg
 • 0

#17 vbtxd06

vbtxd06

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 53 posts
Danh tiếng: 16 (tm tạm)

Gửi vào 26 June 2011 - 03:59 PM

Anh cho em hỏi file tải về lm sao để đọc được vậy anh?Hnh như code lisp ny chỉ chuyển chỗ chữ no chữ thường thi phải khng anh khi em chuyển chữ c dấu chỗ chữ in hoa th khng được.Mấy k hiệu symbo ở font Vni sang TCVN cũng khng đuợc lun.Mong cc anh giải thch v gip đỡ em, em xin cm ơn!
 • 0

#18 vetgo

vetgo

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 76 posts
Danh tiếng: 17 (tm tạm)

Gửi vào 29 July 2011 - 03:59 PM

C cch no chuyển cc Fonts định dạng *.shx sang TCVN3 hoặc UNICODE được khng cc bc!
 • 0
Nếu nội dung post là có ích, xin tick + để thăng hàm lên lương...

#19 huuty37

huuty37

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 posts
Danh tiếng: 0 (bnh thường)

Gửi vào 16 January 2013 - 04:38 PM

Đang đau đầu vụ chuyển font VNI sang Unicode. Anh em có ai biết cách convert font không chỉ giáo tại hạ với ạ. Thanks alot!
 • 0

#20 Chiron

Chiron

  biết dimlinear

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 300 posts
Danh tiếng: 88 (tm tạm)

Gửi vào 16 January 2013 - 04:46 PM

Đang đau đầu vụ chuyển font VNI sang Unicode. Anh em có ai biết cách convert font không chỉ giáo tại hạ với ạ. Thanks alot!

Dùng Unikey :)
 • 0