Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
maiduyln

solpof

Recommended Posts

maiduyln    0

các bạn a.cho mình hoỉ chút ve lệnh solprof.sau khi thuc hiẹn minh load đường hiden vvào bản vẽ rồi mà nó không thể hiện trên papeer space minhf đã diinh tỉ lệ lts va tắt layer bên model space rồi.đường lét khuất vẫn là lét liền.

Share this post


Link to post
Share on other sites
nguyenhuyhoang    426
các bạn a.cho mình hoỉ chút ve lệnh solprof.sau khi thuc hiẹn minh load đường hiden vvào bản vẽ rồi mà nó không thể hiện trên papeer space minhf đã diinh tỉ lệ lts va tắt layer bên model space rồi.đường lét khuất vẫn là lét liền.

 

Có nhiều TH xảy ra, bạn nên post hình của bạn lên để mình có thể xác định rõ hơn nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×