Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Viết VBA quản lý layer


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 angel-Devil

angel-Devil

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 29 March 2010 - 11:21 PM

MÌnh muốn viết một Macro cho phép đưa tất cả dim, text, hatch, leader về cùng một layer các bạn giúp với nhé
 • 0

#2 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 30 March 2010 - 12:24 AM

MÌnh muốn viết một Macro cho phép đưa tất cả dim, text, hatch, leader về cùng một layer các bạn giúp với nhé

Bạn phải viết đi thì mọi người mới giúp được chứ.
 • 0

#3 hoa35ktxd

hoa35ktxd

  biết lệnh move

 • Members
 • PipPipPip
 • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)

Đã gửi 30 March 2010 - 09:10 AM

Bạn hãy thử đoạn code này xem nhé, có thể chưa phải là tối ưu

Sub CungLop()
Dim LstEnt() As String
LstEnt = Split("TEXT;MTEXT;HATCH;DIMENSION", ";") 'Danh sach cac loai doi tuong can chuyen
Dim I%, J%
Dim Code(0) As Integer
Dim Value(0) As Variant
Code(0) = 0
Dim ssObj As AcadSelectionSet
For I = 0 To UBound(LstEnt)
Value(0) = LstEnt(I)
Set ssObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("New_SS")
ssObj.Select acSelectionSetAll, , , Code, Value
For J = 0 To ssObj.Count - 1
ssObj(J).Layer = "0" 'Dua tat ca cac doi tuong ve lop 0
Next
ThisDrawing.SelectionSets("New_SS").Delete
Next
End Sub

 • 0