Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Killer13

Lỗi Fatal Error ko vào được CAd2004

Các bài được khuyến nghị

Trước đây dùng cad vẫn bình thường nhưng sau 1 thời gian kô vào, đến lúc chuẩn bị làm đồ án thì khi mình mở file cad hay vào cad nó đều báo lỗi như sau

FATAL ERROR: All of the possible directories for storing temporary

files either do not exist or are readonly. Please correct

this situation before running AutoCAD again.

ai biết cách khắc phục xin chỉ giáo

mình đã remove và cài lại nhưng vẫn không ăn thua, trong khi cùng bản cad đó mang sang máy khác cài thì dùng bt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trước đây dùng cad vẫn bình thường nhưng sau 1 thời gian kô vào, đến lúc chuẩn bị làm đồ án thì khi mình mở file cad hay vào cad nó đều báo lỗi như sau

FATAL ERROR: All of the possible directories for storing temporary

files either do not exist or are readonly. Please correct

this situation before running AutoCAD again.

ai biết cách khắc phục xin chỉ giáo

mình đã remove và cài lại nhưng vẫn không ăn thua, trong khi cùng bản cad đó mang sang máy khác cài thì dùng bt

 

Xin dịch đoạn trên nhé

LỖI NGHIÊM TRỌNG: Tất cả các thư mục có thể dành để chứa file nháp hoặc là không tồn tại hoặc là bị readonly. Hãy sửa trạng thái này trước khi chạy lại AutoCAD.

 

AutoDesk trả lời như sau:

Solution

 

This error occurs when AutoCAD cannot locate a Temp folder to write to, probably because the folder is set to read-only. To correct this, follow these steps:

 

1. In Windows Explorer, browse to your Temp folder(s), right-click, and click Properties on the shortcut menu.

2. Clear the Read-only check box and click OK.

3. Close the dialog box.

 

AutoCAD should now start successfully.

 

Note: If no Temp folders exist, create one in the root of the drive (for example, C:\Temp).

tạm dịch là:

Giải pháp

 

Lỗi này xảy ra khi AutoCAD không thể xác định được thư mục temp để ghi, có thể bởi vì thư mục này bị đặt là read-only. Để sửa nó, hãy làm như sau:

1. Trong Windows Explorer, browse đến các thư mục Temp, phải chuột, chọn Properties trên shortcut menu.

2. Bỏ check Read-only rồi nhấn ok.

3. Đóng hộp thoại.

 

AutoCAD bây giờ có thể khởi động thành công.

Chú ý: Nếu không có thư mục Temp nào tồn tại, hãy tạo 1 cái ở ổ gốc (ví dụ như C:\Temp).

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Xin dịch đoạn trên nhé

LỖI NGHIÊM TRỌNG: Tất cả các thư mục có thể dành để chứa file nháp hoặc là không tồn tại hoặc là bị readonly. Hãy sửa trạng thái này trước khi chạy lại AutoCAD.

 

AutoDesk trả lời như sau:

 

tạm dịch là:

Giải pháp

 

Lỗi này xảy ra khi AutoCAD không thể xác định được thư mục temp để ghi, có thể bởi vì thư mục này bị đặt là read-only. Để sửa nó, hãy làm như sau:

1. Trong Windows Explorer, browse đến các thư mục Temp, phải chuột, chọn Properties trên shortcut menu.

2. Bỏ check Read-only rồi nhấn ok.

3. Đóng hộp thoại.

 

AutoCAD bây giờ có thể khởi động thành công.

Chú ý: Nếu không có thư mục Temp nào tồn tại, hãy tạo 1 cái ở ổ gốc (ví dụ như C:\Temp).

Không hiểu sao mình bỏ read only rồi nhấn Ok xong vào xem lại thì vẫn thấy cái dấu readonly đó T_T

không tài nào bỏ chọn readonly được

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không hiểu sao mình bỏ read only rồi nhấn Ok xong vào xem lại thì vẫn thấy cái dấu readonly đó T_T

không tài nào bỏ chọn readonly được

bạn thử tạo thư mục C:\Temp xem có được không?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cài này chắc chắn ở máy bạn bị dính vi rút rồi,mình cũng từng bị thế

CÀi lại win ko ăn thua đâu, chỉ có cách Fomat máy và ghost lại từ đầu thôi!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×