Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
  • Thông báo

    • Nguyen Hoanh

      CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

      Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
lamtecco2

Đồ hoạ máy tính

Các bài được khuyến nghị

lamtecco2    856

Giáo trình về Đồ Hoạ Máy Tính của Vũ Hải Quân bao gồm:

Chương 1 Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu

Giới thiệu tổng quan

Một số ứng dụng của đồ hoạ máy tính

Hỗ trợ thiết kế

Biểu diễn thông tin

Lĩnh vực giải trí, nghệ thuật

Giáo dục và đào tạo

Giao tiếp giữa máy tính và người dùng

Khái niệm về đồ họa máy tính

Tổng quan về một hệ đồ hoạ

Phần cứng

Phần mềm

Tóm tắt

Bài tập

Chương 2 Các đối tượng đồ họa cơ sở

Các đối tượng đồ họa cơ sở

Hệ tọa độ thế giới thực và hệ tọa độ thiết bị

Điểm

Đoạn thẳng và đường gấp khúc

Vùng tô

Kí tự, chuỗi kí tự

Các thuật toán vẽ đường

Các thuật toán vẽ đường thẳng

Giới thiệu về thuật toán DDA

Chi tiết thuật toán DDA

Giới thiệu về thuật toán Bresenham

Chi tiết thuật toán Bresenham

Thuật toán MidPoint

Các thuật toán vẽ đường tròn

Một số các tiếp cận vẽ đường tròn

Giới thiệu về thuật toán Bresenham

Giới thiệu về thuật toán MidPoint

Chi tiết thuật toán MidPoint

Thuật toán vẽ các đường cong

Các thuật toán tô màu

Giới thiệu tô màu dựa theo dòng quét

Thuật toán tô màu dựa theo dòng quét

Giới thiệu tô màu dựa theo đường biên

Thuật toán tô màu dựa theo đường biên

Tóm tắt

Bài tập

Chương 3 Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều

Giới thiệu tổng quan

Các phép biển đổi hình học cơ sở

Phép tịnh tiến

Phép biến đổi tỉ lệ

Phép quay

Biểu diễn ma trận của phép biến đổi

Kết hợp các phép biến đổi

Giới thiệu về sự kết hợp các phép biến đổi

Kết hợp các phép tịnh tiến

Kết hợp các phép tỉ lệ

Kết hợp các phép quay

Phép quay có tâm quay là điểm bất kỳ

Một số tính chất của phép biến đổi Affines

Một số phép biến đội khác

Phép đối xứng

Phép biến dạng

Phép biến đổi ngược

Phân rã phép biến đổi

Phép biến đổi giữa các hệ tọa độ

Tóm tắt

Bài tập

Chương 4 Hiển thị đối tượng hai chiều

Quy trình hiển thị đối tượng hai chiều

Giới thiệu sơ lược

Một số khái niệm

HTĐ quan sát và HTĐ thiết bị chuẩn

Chuyển đổi từ cửa sổ sang vùng quan sát

Các thuật toán xén hình

Các thuật toán xén điểm, đoạn thẳng

Giới thiệu về thuật toán Cohen-Sutherland

Thuật toán Cohen-Sutherland

Giới thiệu về đại số vector

Giới thiệu thuật toán Cyrusk_Beck

Thuật toán Liang-Barsky

Thuật toán xén đa giác

Giới thiệu về thuật toán clipping đa giác

Thuật toán xén đa giác

Tóm tắt

Bài tập

Chương 5 Giới thiệu đồ họa ba chiều

Giới thiệu tổng quan

Tổng quan về đồ họa ba chiều

Sơ lược về đồ họa 3 chiều

Mô hình khung nối kết

Vẽ các đối tượng

Phép chiếu song song

Phép chiếu phối cảnh

Biểu diễn đối tượng đồ họa ba chiều

Biểu diễn mặt đa giác

Các đường cong và mặt cong

Các mặt có quy luật

Các mặt tròn xoay

Các mặt cong bậc hai

Vẽ đường cong và mặt cong bằng Bezier và B-Spline

Vẽ đường cong và mặt cong bằng Bezier và B-Spline

Giới thiệu về cách vẽ các đường cong

Vẽ các đường cong Bezier

Đường cong Spline và B-Spline

Thiết kế các mặt cong dựa trên Bezier và B-Spline

Tóm tắt

Bài tập

Chương 6 Các phép biến đổi trong đồ họa ba chiều

Giới thiệu tổng quan

Các phép biến đổi hình học

Một số khái niệm liên quan

Phép tịnh tiến

Phép biến đổi tỉ lệ

Phép biến dạng

Phép quay

Kết hợp các phép biến đổi

Phép biến đổi mô hình, hệ trục toạ độ

Tóm tắt

Bài tập

Phụ lục

Một số lưu ý chung

Khởi tạo và đóng chế độ đồ họa

Hệ thống tọa độ

Vẽ điểm, đường, vùng

Tô màu vùng

Các hàm vẽ chữ

Các hàm vẽ ảnh bitmap

Các tài liệu tham khảo

 

 

Download

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
skupidu    0
Giáo trình về Đồ Hoạ Máy Tính của Vũ Hải Quân bao gồm:

Chương 1 Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu

Giới thiệu tổng quan

Một số ứng dụng của đồ hoạ máy tính

Hỗ trợ thiết kế

Biểu diễn thông tin

Lĩnh vực giải trí, nghệ thuật

Giáo dục và đào tạo

Giao tiếp giữa máy tính và người dùng

Khái niệm về đồ họa máy tính

Tổng quan về một hệ đồ hoạ

Phần cứng

Phần mềm

Tóm tắt

Bài tập

Chương 2 Các đối tượng đồ họa cơ sở

Các đối tượng đồ họa cơ sở

Hệ tọa độ thế giới thực và hệ tọa độ thiết bị

Điểm

Đoạn thẳng và đường gấp khúc

Vùng tô

Kí tự, chuỗi kí tự

Các thuật toán vẽ đường

Các thuật toán vẽ đường thẳng

Giới thiệu về thuật toán DDA

Chi tiết thuật toán DDA

Giới thiệu về thuật toán Bresenham

Chi tiết thuật toán Bresenham

Thuật toán MidPoint

Các thuật toán vẽ đường tròn

Một số các tiếp cận vẽ đường tròn

Giới thiệu về thuật toán Bresenham

Giới thiệu về thuật toán MidPoint

Chi tiết thuật toán MidPoint

Thuật toán vẽ các đường cong

Các thuật toán tô màu

Giới thiệu tô màu dựa theo dòng quét

Thuật toán tô màu dựa theo dòng quét

Giới thiệu tô màu dựa theo đường biên

Thuật toán tô màu dựa theo đường biên

Tóm tắt

Bài tập

Chương 3 Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều

Giới thiệu tổng quan

Các phép biển đổi hình học cơ sở

Phép tịnh tiến

Phép biến đổi tỉ lệ

Phép quay

Biểu diễn ma trận của phép biến đổi

Kết hợp các phép biến đổi

Giới thiệu về sự kết hợp các phép biến đổi

Kết hợp các phép tịnh tiến

Kết hợp các phép tỉ lệ

Kết hợp các phép quay

Phép quay có tâm quay là điểm bất kỳ

Một số tính chất của phép biến đổi Affines

Một số phép biến đội khác

Phép đối xứng

Phép biến dạng

Phép biến đổi ngược

Phân rã phép biến đổi

Phép biến đổi giữa các hệ tọa độ

Tóm tắt

Bài tập

Chương 4 Hiển thị đối tượng hai chiều

Quy trình hiển thị đối tượng hai chiều

Giới thiệu sơ lược

Một số khái niệm

HTĐ quan sát và HTĐ thiết bị chuẩn

Chuyển đổi từ cửa sổ sang vùng quan sát

Các thuật toán xén hình

Các thuật toán xén điểm, đoạn thẳng

Giới thiệu về thuật toán Cohen-Sutherland

Thuật toán Cohen-Sutherland

Giới thiệu về đại số vector

Giới thiệu thuật toán Cyrusk_Beck

Thuật toán Liang-Barsky

Thuật toán xén đa giác

Giới thiệu về thuật toán clipping đa giác

Thuật toán xén đa giác

Tóm tắt

Bài tập

Chương 5 Giới thiệu đồ họa ba chiều

Giới thiệu tổng quan

Tổng quan về đồ họa ba chiều

Sơ lược về đồ họa 3 chiều

Mô hình khung nối kết

Vẽ các đối tượng

Phép chiếu song song

Phép chiếu phối cảnh

Biểu diễn đối tượng đồ họa ba chiều

Biểu diễn mặt đa giác

Các đường cong và mặt cong

Các mặt có quy luật

Các mặt tròn xoay

Các mặt cong bậc hai

Vẽ đường cong và mặt cong bằng Bezier và B-Spline

Vẽ đường cong và mặt cong bằng Bezier và B-Spline

Giới thiệu về cách vẽ các đường cong

Vẽ các đường cong Bezier

Đường cong Spline và B-Spline

Thiết kế các mặt cong dựa trên Bezier và B-Spline

Tóm tắt

Bài tập

Chương 6 Các phép biến đổi trong đồ họa ba chiều

Giới thiệu tổng quan

Các phép biến đổi hình học

Một số khái niệm liên quan

Phép tịnh tiến

Phép biến đổi tỉ lệ

Phép biến dạng

Phép quay

Kết hợp các phép biến đổi

Phép biến đổi mô hình, hệ trục toạ độ

Tóm tắt

Bài tập

Phụ lục

Một số lưu ý chung

Khởi tạo và đóng chế độ đồ họa

Hệ thống tọa độ

Vẽ điểm, đường, vùng

Tô màu vùng

Các hàm vẽ chữ

Các hàm vẽ ảnh bitmap

Các tài liệu tham khảo

Download

hok down dc hjc hjc

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×