Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Đồ hoạ máy tính


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 lamtecco2

lamtecco2

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 715 Bài viết
Điểm đánh giá: 856 (rất tốt)

Đã gửi 26 October 2007 - 11:58 PM

Giáo trình về Đồ Hoạ Máy Tính của Vũ Hải Quân bao gồm:
Chương 1 Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu
Giới thiệu tổng quan
Một số ứng dụng của đồ hoạ máy tính
Hỗ trợ thiết kế
Biểu diễn thông tin
Lĩnh vực giải trí, nghệ thuật
Giáo dục và đào tạo
Giao tiếp giữa máy tính và người dùng
Khái niệm về đồ họa máy tính
Tổng quan về một hệ đồ hoạ
Phần cứng
Phần mềm
Tóm tắt
Bài tập
Chương 2 Các đối tượng đồ họa cơ sở
Các đối tượng đồ họa cơ sở
Hệ tọa độ thế giới thực và hệ tọa độ thiết bị
Điểm
Đoạn thẳng và đường gấp khúc
Vùng tô
Kí tự, chuỗi kí tự
Các thuật toán vẽ đường
Các thuật toán vẽ đường thẳng
Giới thiệu về thuật toán DDA
Chi tiết thuật toán DDA
Giới thiệu về thuật toán Bresenham
Chi tiết thuật toán Bresenham
Thuật toán MidPoint
Các thuật toán vẽ đường tròn
Một số các tiếp cận vẽ đường tròn
Giới thiệu về thuật toán Bresenham
Giới thiệu về thuật toán MidPoint
Chi tiết thuật toán MidPoint
Thuật toán vẽ các đường cong
Các thuật toán tô màu
Giới thiệu tô màu dựa theo dòng quét
Thuật toán tô màu dựa theo dòng quét
Giới thiệu tô màu dựa theo đường biên
Thuật toán tô màu dựa theo đường biên
Tóm tắt
Bài tập
Chương 3 Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều
Giới thiệu tổng quan
Các phép biển đổi hình học cơ sở
Phép tịnh tiến
Phép biến đổi tỉ lệ
Phép quay
Biểu diễn ma trận của phép biến đổi
Kết hợp các phép biến đổi
Giới thiệu về sự kết hợp các phép biến đổi
Kết hợp các phép tịnh tiến
Kết hợp các phép tỉ lệ
Kết hợp các phép quay
Phép quay có tâm quay là điểm bất kỳ
Một số tính chất của phép biến đổi Affines
Một số phép biến đội khác
Phép đối xứng
Phép biến dạng
Phép biến đổi ngược
Phân rã phép biến đổi
Phép biến đổi giữa các hệ tọa độ
Tóm tắt
Bài tập
Chương 4 Hiển thị đối tượng hai chiều
Quy trình hiển thị đối tượng hai chiều
Giới thiệu sơ lược
Một số khái niệm
HTĐ quan sát và HTĐ thiết bị chuẩn
Chuyển đổi từ cửa sổ sang vùng quan sát
Các thuật toán xén hình
Các thuật toán xén điểm, đoạn thẳng
Giới thiệu về thuật toán Cohen-Sutherland
Thuật toán Cohen-Sutherland
Giới thiệu về đại số vector
Giới thiệu thuật toán Cyrusk_Beck
Thuật toán Liang-Barsky
Thuật toán xén đa giác
Giới thiệu về thuật toán clipping đa giác
Thuật toán xén đa giác
Tóm tắt
Bài tập
Chương 5 Giới thiệu đồ họa ba chiều
Giới thiệu tổng quan
Tổng quan về đồ họa ba chiều
Sơ lược về đồ họa 3 chiều
Mô hình khung nối kết
Vẽ các đối tượng
Phép chiếu song song
Phép chiếu phối cảnh
Biểu diễn đối tượng đồ họa ba chiều
Biểu diễn mặt đa giác
Các đường cong và mặt cong
Các mặt có quy luật
Các mặt tròn xoay
Các mặt cong bậc hai
Vẽ đường cong và mặt cong bằng Bezier và B-Spline
Vẽ đường cong và mặt cong bằng Bezier và B-Spline
Giới thiệu về cách vẽ các đường cong
Vẽ các đường cong Bezier
Đường cong Spline và B-Spline
Thiết kế các mặt cong dựa trên Bezier và B-Spline
Tóm tắt
Bài tập
Chương 6 Các phép biến đổi trong đồ họa ba chiều
Giới thiệu tổng quan
Các phép biến đổi hình học
Một số khái niệm liên quan
Phép tịnh tiến
Phép biến đổi tỉ lệ
Phép biến dạng
Phép quay
Kết hợp các phép biến đổi
Phép biến đổi mô hình, hệ trục toạ độ
Tóm tắt
Bài tập
Phụ lục
Một số lưu ý chung
Khởi tạo và đóng chế độ đồ họa
Hệ thống tọa độ
Vẽ điểm, đường, vùng
Tô màu vùng
Các hàm vẽ chữ
Các hàm vẽ ảnh bitmap
Các tài liệu tham khảo


Download
 • 1

#2 skupidu

skupidu

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 04 March 2009 - 12:58 PM

Giáo trình về Đồ Hoạ Máy Tính của Vũ Hải Quân bao gồm:
Chương 1 Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu
Giới thiệu tổng quan
Một số ứng dụng của đồ hoạ máy tính
Hỗ trợ thiết kế
Biểu diễn thông tin
Lĩnh vực giải trí, nghệ thuật
Giáo dục và đào tạo
Giao tiếp giữa máy tính và người dùng
Khái niệm về đồ họa máy tính
Tổng quan về một hệ đồ hoạ
Phần cứng
Phần mềm
Tóm tắt
Bài tập
Chương 2 Các đối tượng đồ họa cơ sở
Các đối tượng đồ họa cơ sở
Hệ tọa độ thế giới thực và hệ tọa độ thiết bị
Điểm
Đoạn thẳng và đường gấp khúc
Vùng tô
Kí tự, chuỗi kí tự
Các thuật toán vẽ đường
Các thuật toán vẽ đường thẳng
Giới thiệu về thuật toán DDA
Chi tiết thuật toán DDA
Giới thiệu về thuật toán Bresenham
Chi tiết thuật toán Bresenham
Thuật toán MidPoint
Các thuật toán vẽ đường tròn
Một số các tiếp cận vẽ đường tròn
Giới thiệu về thuật toán Bresenham
Giới thiệu về thuật toán MidPoint
Chi tiết thuật toán MidPoint
Thuật toán vẽ các đường cong
Các thuật toán tô màu
Giới thiệu tô màu dựa theo dòng quét
Thuật toán tô màu dựa theo dòng quét
Giới thiệu tô màu dựa theo đường biên
Thuật toán tô màu dựa theo đường biên
Tóm tắt
Bài tập
Chương 3 Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều
Giới thiệu tổng quan
Các phép biển đổi hình học cơ sở
Phép tịnh tiến
Phép biến đổi tỉ lệ
Phép quay
Biểu diễn ma trận của phép biến đổi
Kết hợp các phép biến đổi
Giới thiệu về sự kết hợp các phép biến đổi
Kết hợp các phép tịnh tiến
Kết hợp các phép tỉ lệ
Kết hợp các phép quay
Phép quay có tâm quay là điểm bất kỳ
Một số tính chất của phép biến đổi Affines
Một số phép biến đội khác
Phép đối xứng
Phép biến dạng
Phép biến đổi ngược
Phân rã phép biến đổi
Phép biến đổi giữa các hệ tọa độ
Tóm tắt
Bài tập
Chương 4 Hiển thị đối tượng hai chiều
Quy trình hiển thị đối tượng hai chiều
Giới thiệu sơ lược
Một số khái niệm
HTĐ quan sát và HTĐ thiết bị chuẩn
Chuyển đổi từ cửa sổ sang vùng quan sát
Các thuật toán xén hình
Các thuật toán xén điểm, đoạn thẳng
Giới thiệu về thuật toán Cohen-Sutherland
Thuật toán Cohen-Sutherland
Giới thiệu về đại số vector
Giới thiệu thuật toán Cyrusk_Beck
Thuật toán Liang-Barsky
Thuật toán xén đa giác
Giới thiệu về thuật toán clipping đa giác
Thuật toán xén đa giác
Tóm tắt
Bài tập
Chương 5 Giới thiệu đồ họa ba chiều
Giới thiệu tổng quan
Tổng quan về đồ họa ba chiều
Sơ lược về đồ họa 3 chiều
Mô hình khung nối kết
Vẽ các đối tượng
Phép chiếu song song
Phép chiếu phối cảnh
Biểu diễn đối tượng đồ họa ba chiều
Biểu diễn mặt đa giác
Các đường cong và mặt cong
Các mặt có quy luật
Các mặt tròn xoay
Các mặt cong bậc hai
Vẽ đường cong và mặt cong bằng Bezier và B-Spline
Vẽ đường cong và mặt cong bằng Bezier và B-Spline
Giới thiệu về cách vẽ các đường cong
Vẽ các đường cong Bezier
Đường cong Spline và B-Spline
Thiết kế các mặt cong dựa trên Bezier và B-Spline
Tóm tắt
Bài tập
Chương 6 Các phép biến đổi trong đồ họa ba chiều
Giới thiệu tổng quan
Các phép biến đổi hình học
Một số khái niệm liên quan
Phép tịnh tiến
Phép biến đổi tỉ lệ
Phép biến dạng
Phép quay
Kết hợp các phép biến đổi
Phép biến đổi mô hình, hệ trục toạ độ
Tóm tắt
Bài tập
Phụ lục
Một số lưu ý chung
Khởi tạo và đóng chế độ đồ họa
Hệ thống tọa độ
Vẽ điểm, đường, vùng
Tô màu vùng
Các hàm vẽ chữ
Các hàm vẽ ảnh bitmap
Các tài liệu tham khảo
Download

hok down dc hjc hjc
 • 0

#3 banmidoul

banmidoul

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 18 March 2009 - 06:31 AM

hok down dc hjc hjc

hok download duoc ah
 • 0