Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
yuduy

Các bác check hộ em xem VBA của em sai ở đâu.

Các bài được khuyến nghị

Em đang thử viết VBA để cộng giá trị của một số với một giá trị bất kỳ như sau

Public Sub q1()

Dim n, gt As Integer

Dim b1 As AcadText

Dim ss1 As AcadSelectionSet

On Error Resume Next

 

n = InputBox("Nhap vao gia tri can cong")

 

Set ss1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("New1")

ss1.SelectOnScreen

For Each b1 In ss1

gt = b1.TextString + n

b1.TextString = Format(gt, "0.00")

b1.color = acMagenta

Next

ss1.Delete

End Sub

Khi chạy nó có ra bảng để nhập giá trị cần cộng thêm vào, sau đó chọn text đang cần cộng giá trị đó, nhưng em thử mãi số cần thay đổi vẫn thế, chỉ đổi màu sang Magenta chứ không cộng thêm giá trị n em đã nhập. Các bro chỉ dùm em xem có sai sót ở đâu không ạ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Dòng này b1.TextString + n chỉ có tác dụng như khi ta ghep chuỗi b1.TextString & n

Thử sửa lại như sau b1.TextString *1 + n xem thế nào nhé

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×