Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
tranlaogia

nhờ các anh em sửa giùm lip xuất cao độ thiết kế sang excel, txt

Các bài được khuyến nghị

http://www.cadviet.com/upfiles/2/xu.lsp

mình có lisp này để xuất cao độ thiết kế ra txt nhưng dở cái là nó lại xuất ngược từ dưới lên. tức là xuất cao độ tk từ cọc cuối cùng đến cọc đầu tiên, bác nào biết nhiều về lip thì e nhờ các bác sửa giúp em với, sửa để cao độ thiết kế ra lần lượt từ cọc đầu tiên đến cọc cuối cùng. cám ơn các bác

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
http://www.cadviet.com/upfiles/2/xu.lsp

mình có lisp này để xuất cao độ thiết kế ra txt nhưng dở cái là nó lại xuất ngược từ dưới lên. tức là xuất cao độ tk từ cọc cuối cùng đến cọc đầu tiên, bác nào biết nhiều về lip thì e nhờ các bác sửa giúp em với, sửa để cao độ thiết kế ra lần lượt từ cọc đầu tiên đến cọc cuối cùng. cám ơn các bác

Không cần lisp vẫn làm được, bạn xuất ra excel dùng lệnh loc giữ liệu lọc lai, chon colum "coc", Order "smallest to largest". Được cái mình cần ngay ấy mà.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn cũng có thể thử bằng cách sửa đoạn mã sau

(setq ssCount 0)
(write-line "Stt	so	x	y" hm_file)
(while (<= ssCount (- ssToTal 1))
	(setq EnData (entget (ssname ssSum ssCount)))
	(setq ToaDo10 (assoc 11 EnData))
	(setq content (cdr (assoc 1 EnData)))
	(setq ssCount (+ 1 ssCount))
	(setq x_p (float (cadr   Toado10)))
	(setq y_p (float (caddr  Toado10)))
	(setq x_str (rtos x_p 2 4))	
	(setq y_str (rtos y_p 2 4))
	(setq thutu (rtos sscount 2 0))			
	(setq hm_print (strcat thutu "	" content "	" x_str "	" y_str))
	(write-line hm_print hm_file)
)

Thành

(setq ssCount (- ssToTal 1))
(write-line "Stt	so	x	y" hm_file)
	 (while (>= ssCount 0)
	(setq EnData (entget (ssname ssSum ssCount)))
	(setq ToaDo10 (assoc 11 EnData))
	(setq content (cdr (assoc 1 EnData)))
	(setq ssCount (- ssCount 1))
	(setq x_p (float (cadr   Toado10)))
	(setq y_p (float (caddr  Toado10)))
	(setq x_str (rtos x_p 2 4))	
	(setq y_str (rtos y_p 2 4))
	(setq thutu (rtos sscount 2 0))			
	(setq hm_print (strcat thutu "	" content "	" x_str "	" y_str))
	(write-line hm_print hm_file)
)

Tôi chỉ tham gia với bạn về cách đảo chiều, còn cụ tỉ như thế nào thì không rõ vì không có Cad để test.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không cần lisp vẫn làm được, bạn xuất ra excel dùng lệnh loc giữ liệu lọc lai, chon colum "coc", Order "smallest to largest". Được cái mình cần ngay ấy mà.

dùng lệnh như thế nào đấy bác. tên lệnh là gì vây

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn cũng có thể thử bằng cách sửa đoạn mã sau

(setq ssCount 0)
(write-line "Stt	so	x	y" hm_file)
(while (<= ssCount (- ssToTal 1))
	(setq EnData (entget (ssname ssSum ssCount)))
	(setq ToaDo10 (assoc 11 EnData))
	(setq content (cdr (assoc 1 EnData)))
	(setq ssCount (+ 1 ssCount))
	(setq x_p (float (cadr   Toado10)))
	(setq y_p (float (caddr  Toado10)))
	(setq x_str (rtos x_p 2 4))	
	(setq y_str (rtos y_p 2 4))
	(setq thutu (rtos sscount 2 0))			
	(setq hm_print (strcat thutu "	" content "	" x_str "	" y_str))
	(write-line hm_print hm_file)
)

Thành

(setq ssCount (- ssToTal 1))
(write-line "Stt	so	x	y" hm_file)
	 (while (>= ssCount 0)
	(setq EnData (entget (ssname ssSum ssCount)))
	(setq ToaDo10 (assoc 11 EnData))
	(setq content (cdr (assoc 1 EnData)))
	(setq ssCount (- ssCount 1))
	(setq x_p (float (cadr   Toado10)))
	(setq y_p (float (caddr  Toado10)))
	(setq x_str (rtos x_p 2 4))	
	(setq y_str (rtos y_p 2 4))
	(setq thutu (rtos sscount 2 0))			
	(setq hm_print (strcat thutu "	" content "	" x_str "	" y_str))
	(write-line hm_print hm_file)
)

Tôi chỉ tham gia với bạn về cách đảo chiều, còn cụ tỉ như thế nào thì không rõ vì không có Cad để test.

cái này của bác nó khong chia ô, cả hàng đều là 1 tex nên vẫn phải xóa đi mấy dòng mói được theo ýmuôn, bác có thể phân ra làm thành ô để copy thanh file excel được kô?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×