Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Nguyen Hoanh

Viết Lisp theo yêu cầu

Các bài được khuyến nghị

Tue_NV    3.841
Em đã Save lại file xuống CAD 2000 rồi, có jì anh Tuệ xem giùm em nha, cảm ơn anh.

http://www.cadviet.com/upfiles/Ve_cap_san_UVS.dwg

Đã sửa file lại cho bạn rồi đây : http://www.cadviet.com/upfiles/Ve_cap_san_UVS.rar

Cách thức làm như các bài viết trên mình đã trình bày.

Mong bạn làm được.

Chúc thành công. ^_^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em làm được rồi, cảm ơn anh Tuệ rất nhiều. ^_^

Nhưng mà cho em hỏi chút, ai có thể sửa cái khung tên dùm em được không, Bình thường em vẫn dùm Xref để gán cái block khung tên này vào trong bản vẽ mình sử dụng nhưng mà không bít sao dạo này cái khung tên của em sau khi gán vào không thể sử dụng để sữa chửa các tên người và tên bản vẽ trong đó nữa (các tên người và bản vẽ em có để biến ATT cho Text) Còn mọi sự thay đổi khác của Xref thì vẫn bình thường. Mọi người xem dùm với nha cảm ơn aem rất nhiều

đây là file của em nó, file gốc khung tên.

http://www.cadviet.com/upfiles/CCP10___KHU...___090109_3.dwg

còn đây là file đã Xref cái block khung tên đó vào.

http://www.cadviet.com/upfiles/SAU_KHI_XREF_1.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
loiphong    0

Mình thường xuyên phải dựng các mô hình 3D từ bản vẽ 2D theo yêu cầu của khách hàng.

Nhưng trong một số trường hợp, các kích thước của bản vẽ 2D không phải là kích thước thật mà là kích thước được gõ lại.

Vd: Đoạn thẳng 10mm, nhưng khi lên kích thước thì bị gõ thay lại là 12mm....

Bản vẽ 2D này khi xuất qua 3D để dựng hình sẽ ko chính xác. Và khi trong một bản vẽ có quá nhiều kích thước gõ như vậy để kiểm tra thì rất tốn thời gian. Bình thường mình phải nhấp vào tất cả các kích thước để kiểm tra. Nhờ mọi người viết dùm mình Lisp khi sử dụng sẽ tìm ra tất cả các kích thước gõ đó và đánh dấu vào các kích thướcđó. Cám ơn rất nhiều.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ssg    1.088
Mình thường xuyên phải dựng các mô hình 3D từ bản vẽ 2D theo yêu cầu của khách hàng.

Nhưng trong một số trường hợp, các kích thước của bản vẽ 2D không phải là kích thước thật mà là kích thước được gõ lại.

Vd: Đoạn thẳng 10mm, nhưng khi lên kích thước thì bị gõ thay lại là 12mm....

Bản vẽ 2D này khi xuất qua 3D để dựng hình sẽ ko chính xác. Và khi trong một bản vẽ có quá nhiều kích thước gõ như vậy để kiểm tra thì rất tốn thời gian. Bình thường mình phải nhấp vào tất cả các kích thước để kiểm tra. Nhờ mọi người viết dùm mình Lisp khi sử dụng sẽ tìm ra tất cả các kích thước gõ đó và đánh dấu vào các kích thướcđó. Cám ơn rất nhiều.

Bạn dùng lisp sau. Gõ lệnh DBS (Dim Bị Sửa!) -> toàn bộ các dim bị "độ chế" sẽ chuyển sang màu đỏ:

(defun C:DBS( / ss e txt)
(setq ss (ssget "X" '((0 . "DIMENSION"))))
(while (setq e (ssname ss 0))
  (setq txt (cdr (assoc 1 (entget e))))
  (if (not (or (= txt "") (vl-string-search "<>" txt)))
    (command "change" e "" "p" "c" 1 "")
  )
  (ssdel e ss)
)
(princ)
)

 

Lưu ý

Các Dim "không bị sửa" và được gán Dim Scale Linear khác 1 vẫn được cho là hợp lệ. Nếu bạn có nhu cầu phát hiện luôn các "chú" này thì ssg sẽ bổ sung thêm.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
xuantran15    112

Trước tiên xin lỗi các bác vì bài viết này em đã post lên một topick khác giờ lại post lên đây, mong mấy bác thông cảm vì em nghĩ chắc bên kia chắc mấy bác không chú ý đến. ^_^

Chuyên là thế này: Hiện nay công việc của em hay phải thực hiện một công việc đơn giản nhưng cực tốn thời gian đó là gán cao độ cho các đường đồng mức. Vì vậy để tiết kiệm thời gian nên em mạnh dạn post lên đây mong được các bác giúp đỡ:

Bác nào có thể giúp em cái lisp gán cao độ cho bình đồ như sau.

 

1/ Gõ lệnh VD: cc enter

2/ Nhập vào cao độ ban đầu enter

3/ nhập vào độ chênh cao giữa các đường dồng mức (có thể là một số âm hoặc dương VD: +1 hơặc -1) enter

4/ Cuối cùng pick chuột lên các đường đồng mức cần gán cao độ và nó sẽ tự động gán vào cao độ cho đường đồng mức này (Cao độ được gán có trị số được tính theo hình thức công dồn VD: cao đọ xuất phát ban đầu là 100 với chênh cao là 1 thì đường đồng mức được pick đầu tiện là 101, đường dc pick tiếp theo là 102......).

5/ Việc gán cao độ đuợc khống chế sao cho an toàn vì cái này liên quan đến Khối lượng công trình rất lớn (Chỉ tác động đến Elevation của đường ĐM mà thôi mọi thuộc tinh khác sẽ đựoc giữ lại)

6/ Sau khi gán cao độ đường được gán sẽ được chuyển về một layer mới VD: DM da so hoa.

untitled_54.bmp

Mong các bác giúp đỡ :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nataca    553
Trước tiên xin lỗi các bác vì bài viết này em đã post lên một topick khác giờ lại post lên đây, mong mấy bác thông cảm vì em nghĩ chắc bên kia chắc mấy bác không chú ý đến. ^_^

Chuyên là thế này: Hiện nay công việc của em hay phải thực hiện một công việc đơn giản nhưng cực tốn thời gian đó là gán cao độ cho các đường đồng mức. Vì vậy để tiết kiệm thời gian nên em mạnh dạn post lên đây mong được các bác giúp đỡ:

Bác nào có thể giúp em cái lisp gán cao độ cho bình đồ như sau.

 

1/ Gõ lệnh VD: cc enter

2/ Nhập vào cao độ ban đầu enter

3/ nhập vào độ chênh cao giữa các đường dồng mức (có thể là một số âm hoặc dương VD: +1 hơặc -1) enter

4/ Cuối cùng pick chuột lên các đường đồng mức cần gán cao độ và nó sẽ tự động gán vào cao độ cho đường đồng mức này (Cao độ được gán có trị số được tính theo hình thức công dồn VD: cao đọ xuất phát ban đầu là 100 với chênh cao là 1 thì đường đồng mức được pick đầu tiện là 101, đường dc pick tiếp theo là 102......).

5/ Việc gán cao độ đuợc khống chế sao cho an toàn vì cái này liên quan đến Khối lượng công trình rất lớn (Chỉ tác động đến Elevation của đường ĐM mà thôi mọi thuộc tinh khác sẽ đựoc giữ lại)

6/ Sau khi gán cao độ đường được gán sẽ được chuyển về một layer mới VD: DM da so hoa.

untitled_54.bmp

Mong các bác giúp đỡ :D

(defun C:CC ()

 

(setq cdo (getreal "\n Nhap cao do ban dau: ")

ccao (getreal "\n Nhap chenh cao giua cac duong dong muc: ")

next (strcat "dau tien (cao do la: " (rtos cdo 2 2) ")")

dem 0

)

(while (setq pline (entsel (strcat "\n Chon duong dong muc " next)))

(if (or (= (cdr (assoc 0 (entget (car pline)))) "POLYLINE")

(= (cdr (assoc 0 (entget (car pline)))) "LWPOLYLINE")

)

(progn

(entmod (subst (cons 38 cdo) (assoc 38 (entget (car pline))) (entget (car pline))))

(setq dem (1+ dem)

cdo (+ cdo ccao)

next (strcat "thu " (itoa (1+ dem)) " (cao do la: " (rtos cdo 2 2) ") /An enter de ket thuc chon/"))

)

(alert "Chon lai!!! . Doi tuong ban vua chon khong phai la Polyline")

)

)

)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nataca    553

sửa lại tý chút ( do quên không đọc yêu cầu cuối cùng của bạn ^_^ )

(defun C:CC (/ cdo ccao next dem pline)

(setq cdo 	(getreal "\n Nhap cao do ban dau:")
	 ccao	(getreal "\n Nhap chenh cao giua cac duong dong muc:")
	 next	(strcat "dau tien (cao do la: " (rtos cdo 2 2) ")")
	 dem 	0
)
 	(while (setq pline (entsel (strcat "\n Chon duong dong muc " next)))
 	(if (or (= (cdr (assoc 0 (entget (car pline)))) "POLYLINE")
			(= (cdr (assoc 0 (entget (car pline)))) "LWPOLYLINE")
		)
	 	(progn
		 	(entmod (subst (cons 38 cdo) (assoc 38 (entget (car pline))) (entget (car pline))))
		 	(entmod (subst (cons 8 "DM so hoa") (assoc 8 (entget (car pline))) (entget (car pline))))
	 		(setq 	dem 	(1+ dem)
					cdo		(+ cdo ccao)
					next 	(strcat "thu " (itoa dem) " (cao do la: " (rtos cdo 2 2) ") /An enter de ket thuc chon/"))
	 	)
	 	(alert "Chon lai!!! . Doi tuong ban vua chon khong phai la Polyline")
 	)
 	)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
xuantran15    112

Cám ơn nataca nhiều lắm nhưng mình vẫn chưa dùng được cái lisp này ^_^

Khi gõ cc enter thì nó báo lỗi như sau.

 

 

Command: cc *Cancel*

too many arguments

 

mong nataca xem lai giúp mình với nhé. Cám ơn nhiều :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nataca    553
Cám ơn nataca nhiều lắm nhưng mình vẫn chưa dùng được cái lisp này :D

Khi gõ cc enter thì nó báo lỗi như sau.

Command: cc *Cancel*

too many arguments

 

mong nataca xem lai giúp mình với nhé. Cám ơn nhiều :D

Xin lỗi bạn. Lỗi do mình bỏ mấy hàm con không cần thiết đi mà quên mất mấy cái rơi vãi chưa bỏ hết ^_^

Đã edit lại

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
xuantran15    112

Cám ơn bác nhiều``````````` lắm. ước gì bác có ở đây để ôm bác thắm thiết một cái :D heeee. Chúc bác sắp tới đón tết vui vẻ tấn tài tấn lộc, hạnh phúc tràn trề và được thưởng tết thật nhiều. heeee ^_^ lần nữa cám ơn bác nhé!

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không biết vấn đề này đã được từng đưa ra trên diễn đàn của cad việt chưa? Nhưng em kiếm hoài mà không thấy có jì nếu đã từng nêu lên rồi aem đừng giận nha! ^_^

Chẳng là, bên em thường xuyên phải làm việc với những file mà bên chủ đầu tư chuyển về mà những file đó thì trời ơi quá trời rác trong đó luôn ( nào là Text Style, Layer, Dim,.... ) nhưng khó khăn nhất vẫn là các layer và text style đang nằm trong những block, để loại bỏ được các layer và text style đó quả thật là khó khăn... Vậy cách giải quyết vấn đề là aem có thể tạo ra 1 cái Lisp mà có thể đổi được: Layer, Text Style, Dim Style,... Đang nằm trong các block. Mà không cần phải đụng đến block hoặc Edit block được không? Cảm ơn anh em vì đã đọc qua, và giúp em giải quyết bài toán này. thank aem rất nhiều.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nataca    553
Không biết vấn đề này đã được từng đưa ra trên diễn đàn của cad việt chưa? Nhưng em kiếm hoài mà không thấy có jì nếu đã từng nêu lên rồi aem đừng giận nha! ^_^

Chẳng là, bên em thường xuyên phải làm việc với những file mà bên chủ đầu tư chuyển về mà những file đó thì trời ơi quá trời rác trong đó luôn ( nào là Text Style, Layer, Dim,.... ) nhưng khó khăn nhất vẫn là các layer và text style đang nằm trong những block, để loại bỏ được các layer và text style đó quả thật là khó khăn... Vậy cách giải quyết vấn đề là aem có thể tạo ra 1 cái Lisp mà có thể đổi được: Layer, Text Style, Dim Style,... Đang nằm trong các block. Mà không cần phải đụng đến block hoặc Edit block được không? Cảm ơn anh em vì đã đọc qua, và giúp em giải quyết bài toán này. thank aem rất nhiều.

Có một câu trên diễn đàn này có khi sắp thành nhàm rồi: "bạn hãy up file mẫu lên".

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
tnmtpc    206
sửa lại tý chút ( do quên không đọc yêu cầu cuối cùng của bạn ^_^ )

(defun C:CC (/ cdo ccao next dem pline)

(setq cdo 	(getreal "\n Nhap cao do ban dau:")
	 ccao	(getreal "\n Nhap chenh cao giua cac duong dong muc:")
	 next	(strcat "dau tien (cao do la: " (rtos cdo 2 2) ")")
	 dem 	0
)
 	(while (setq pline (entsel (strcat "\n Chon duong dong muc " next)))
 	(if (or (= (cdr (assoc 0 (entget (car pline)))) "POLYLINE")
			(= (cdr (assoc 0 (entget (car pline)))) "LWPOLYLINE")
		)
	 	(progn
		 	(entmod (subst (cons 38 cdo) (assoc 38 (entget (car pline))) (entget (car pline))))
		 	(entmod (subst (cons 8 "DM so hoa") (assoc 8 (entget (car pline))) (entget (car pline))))
	 		(setq 	dem 	(1+ dem)
					cdo		(+ cdo ccao)
					next 	(strcat "thu " (itoa dem) " (cao do la: " (rtos cdo 2 2) ") /An enter de ket thuc chon/"))
	 	)
	 	(alert "Chon lai!!! . Doi tuong ban vua chon khong phai la Polyline")
 	)
 	)
)

Mình dùng lisp này, kết quả chỉ thay đổi polyline sang layer DM sohoa, tất cả các cao độ của các polyline vẫn 0.00. Bạn xem lại giúp!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cảm ơn sự nhiệt tình của các Nataca. Sau đây là một ví dụ trời một file mẫu cần chuyển layer và text style.

1_73.jpg

và đây là file cad của nó có ji anh xem và tham khảo xử lí dùm mình vụ này nha (rút kinh nghiệm lần trước với bác Tuệ lần này em save file xuống cad 2000 roài, rất tiện với tất cả aem.) hjhj :D ^_^ Năm mới ....... cho pà kon tự viết tiếp

http://www.cadviet.com/upfiles/1_9.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nataca    553
Mình dùng lisp này, kết quả chỉ thay đổi polyline sang layer DM sohoa, tất cả các cao độ của các polyline vẫn 0.00. Bạn xem lại giúp!

Mình đã vẽ 1 số đường Polyline để test thử lại nhưng không vấn đề gì. Bạn có thể gửi lên file mà bạn làm được không?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
tnmtpc    206
Mình đã vẽ 1 số đường Polyline để test thử lại nhưng không vấn đề gì. Bạn có thể gửi lên file mà bạn làm được không?

Đây nè bạn, mình vẽ các polyline xong, load lisp, hoạt động bình thường nhưng kết quả như thế này

http://www.cadviet.com/upfiles/ketqua_1.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
loiphong    0
Bạn dùng lisp sau. Gõ lệnh DBS (Dim Bị Sửa!) -> toàn bộ các dim bị "độ chế" sẽ chuyển sang màu đỏ:

(defun C:DBS( / ss e txt)
(setq ss (ssget "X" '((0 . "DIMENSION"))))
(while (setq e (ssname ss 0))
  (setq txt (cdr (assoc 1 (entget e))))
  (if (not (or (= txt "") (vl-string-search "<>" txt)))
    (command "change" e "" "p" "c" 1 "")
  )
  (ssdel e ss)
)
(princ)
)

 

Lưu ý

Các Dim "không bị sửa" và được gán Dim Scale Linear khác 1 vẫn được cho là hợp lệ. Nếu bạn có nhu cầu phát hiện luôn các "chú" này thì ssg sẽ bổ sung thêm.

Cám ơn ssg rất nhiều, Lisp chạy rất tốt.!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nataca    553
Đây nè bạn, mình vẽ các polyline xong, load lisp, hoạt động bình thường nhưng kết quả như thế này

http://www.cadviet.com/upfiles/ketqua_1.dwg

Do đối tượng của bạn là 2Dpolyline nên không được là đúng rồi. Cái này đã sửa lại một chút để làm việc được đối với đối tượng như "bản vẽ" bạn gửi.

http://www.mediafire.com/?eyzzjmayyny

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
LXD    12

Chào các Pro. Nhờ các Bác giúp Em với. Em có 1 Layer gồm các đường Line, chỉ có 2 Vertext, điểm đầu và điểm cuối. Bây giờ Em muốn ve thêm 1 nét mũi tên ở 2 đầu của các đường Line đấy.

Mũi tên có kích thước theo chiều vuông góc là dài 2, rộng ra 1. Hiện tại Em đang phải làm bằng cách tạo Block Mũi tên, sau đó insert.

Em nghĩ là về thuật toán thì có thể viết được. Nhờ các bác giúp đỡ, làm sao để chon tất cả chứ không phải làm từng cái như thế này.

Các Bác tham khảo file: http://www.cadviet.com/upfiles/Mui_ten.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cảm ơn sự nhiệt tình của các Nataca. Sau đây là một ví dụ trời một file mẫu cần chuyển layer và text style.

1_73.jpg

và đây là file cad của nó có ji anh xem và tham khảo xử lí dùm mình vụ này nha (rút kinh nghiệm lần trước với bác Tuệ lần này em save file xuống cad 2000 roài, rất tiện với tất cả aem.) hjhj ^_^ :D Năm mới ....... cho pà kon tự viết tiếp

http://www.cadviet.com/upfiles/1_9.dwg

không ai trả lời cho bài toán của em với hả? Thức đêm trông trờ...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh    3.123
Không biết vấn đề này đã được từng đưa ra trên diễn đàn của cad việt chưa? Nhưng em kiếm hoài mà không thấy có jì nếu đã từng nêu lên rồi aem đừng giận nha! ^_^

Chẳng là, bên em thường xuyên phải làm việc với những file mà bên chủ đầu tư chuyển về mà những file đó thì trời ơi quá trời rác trong đó luôn ( nào là Text Style, Layer, Dim,.... ) nhưng khó khăn nhất vẫn là các layer và text style đang nằm trong những block, để loại bỏ được các layer và text style đó quả thật là khó khăn... Vậy cách giải quyết vấn đề là aem có thể tạo ra 1 cái Lisp mà có thể đổi được: Layer, Text Style, Dim Style,... Đang nằm trong các block. Mà không cần phải đụng đến block hoặc Edit block được không? Cảm ơn anh em vì đã đọc qua, và giúp em giải quyết bài toán này. thank aem rất nhiều.

Chào bạn phamthanhhungks,

Yêu cầu của bạn thực khó hiểu. Bạn yêu cầu thay đổi các thuộc tính của một block nhưng lại không đụng đến hay không được edit block đó. Vậy là sao bạn hè? Hay là bạn muốn copy block đó ra chỗ khác để edit?

Khi bạn thay đổi bất cứ thuộc tính trẻ con nào của block tức là bạn đã edit cáica1iock ấy rồi bạn ạ.

Nếu ý bạn là dùng lisp để tự động thay đổi các thuộc tính này mà không phải làm bằng cách thủ công thì điều này hoàn toàn có thể bạn ạ.

Tuy nhiên bạn phải nói rõ yêu cầu thay đổi như thế nào thì mới có thể viết lisp được bạn ạ. Để giải bài toán thì phải có cái đích của nó chứ, phải không nào? Còn nói chung chung như bạn khó giải quá, hoặc giả kết quả giải ra chẳng phải cái bạn cần.

Nếu bạn đã có một cái lưng vốn kha khá về lisp thì mình xin nói vắn tắt hướng giải quyết như sau:

1/- Chọn tất cả các đối tượng là block trên bản vẽ dùng hàm (setq ss (ssget "X" (list (cons 0 "insert"))))

2/- Dùng hàm lặp qua tất cả các block trong bộ lựa chọn ss này để tìm cái thuộc tính mà bạn muốn thay đổi trong mỗi block. Có thể dùng hàm While hay foreach tùy bạn chọn.

Cần lưu ý là bạn phải nhập cái thuộc tính bạn cần lựa chọn là gì để lisp sẽ tự động kiểm tra, kiếm tìm trong bộ lựa chọn ss.

Cần tạo một bộ chọn mới để lưu các đối tượng được lựa chọn lại.

3/- Nhập giá trị mới cho các thuộc tính đã được nhặt ra

4/- Cập nhật các giá trị mới này cho các thuộc tính của block. Hàm (entmod ......)

5/- Cập nhật block mới . Hàm (entup ....)

 

Việc bạn muốn lựa chọn bao nhiêu thuộc tính cần thay đổi cũng được nhưng mỗi thuộc tính cần tạo một bộ chọn riêng để lưu sẽ thuận lợi hơn cho bạn khi thay đổi giá trị của nó và khi kiểm soát sự hoạt động của chương trình lisp.

Có thể thuộc tính bạn dùng để chọn lựa khác với thuộc tính cần thay đổi tùy theo yêu cầu của bạn. Ví dụ bạn chọn đối tượng theo thuộc tính lớp, nhưng lại thay đổi thuộc tính màu sắc của nó chẳng hạn,......

 

Rất mong bạn hoàn thành được yêu cầu của mình. Trong quá trình thực hiện, nếu ó vướng mắc gì hãy post lên để cùng trao đổi.

Chúc bạn thành công.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ssg    1.088
Chào các Pro. Nhờ các Bác giúp Em với. Em có 1 Layer gồm các đường Line, chỉ có 2 Vertext, điểm đầu và điểm cuối. Bây giờ Em muốn ve thêm 1 nét mũi tên ở 2 đầu của các đường Line đấy.

Mũi tên có kích thước theo chiều vuông góc là dài 2, rộng ra 1. Hiện tại Em đang phải làm bằng cách tạo Block Mũi tên, sau đó insert.

Em nghĩ là về thuật toán thì có thể viết được. Nhờ các bác giúp đỡ, làm sao để chon tất cả chứ không phải làm từng cái như thế này.

Các Bác tham khảo file: http://www.cadviet.com/upfiles/Mui_ten.dwg

Bạn thử lisp này xem. Lệnh MTE:

 

;;;-------------------------------------------------------------
(defun RTD(x) (/ (* x 180) pi) ) ;;;Change radian to degree
;;;-------------------------------------------------------------
(defun C:MTE( / ss e p1 p2 p3 p4)
(setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
(while (setq e (ssname ss 0))
  (setq
    p1 (cdr (assoc 10 (entget e)))
    p2 (cdr (assoc 11 (entget e)))
    p3 (polar p1 (angle p1 p2) (sqrt 5))
    p4 (polar p2 (angle p2 p1) (sqrt 5))
  )
  (entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 10 p1) (cons 11 p3)))
  (command "rotate" (entlast) "" p1 (rtd (atan 0.5)))
  (entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 10 p2) (cons 11 p4)))
  (command "rotate" (entlast) "" p2 (rtd (atan 0.5)))
  (ssdel e ss)
)
(princ)
)
;;;-------------------------------------------------------------

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
LXD    12

Quá chuẩn luôn.

Cảm ơn Bác ssg nhiều lắm.

Em cũng đã thử học Lisp, nhưng nó nhiều ngoặc quá, đọc được 1 tý là buồn ngủ.

Thanks Bác!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn anh ThanhBinh vì sự nhiệt tình của anh trong câu hỏi của em, Chuyện là vậy nè hôm bữa em có qua cty mà thằng bạn em đang làm, thấy bọn nó có một lênh giống lênh MA nhưng mà nó có thể quét được các: Layer , text Style, Dim... trong block ( với sự hỗ trợ của lệnh Layiso để giữ các layer ) Mà hổng cần có đụng chạm gì vào block hết trơn. Nhưng mà xin cái lisp đó thì bên đó không cho nên viết lên đây mong aem nào cao có nhều kinh nghiệm về LISP giải quyết dùm, giúp đỡ anh em đỡ tốn trong vấn đề quản lí layer, Text style, dim.... trong một bản vẽ. Thak aem rất nhiều. :wub: :wub: :wub: :D ^_^ :D :D :D ^_^ :D :D :D :D :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Khách
Chủ đề này bây giờ đã bị đóng lại để trả lời thêm.

×