Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Xuất dữ liệu từ Cad sang TXT


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 18011985

18011985

  biết lệnh hatchedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)

Đã gửi 16 June 2010 - 07:42 PM

Mình đang viết 1 đoạn lisp xuất dữ liệu ra TXT nhưng gặp1 vấn đề như sau:
- Khi thực hiện lệnh lần 1 thì không có vấn đề gì.
- Thực hiện lần 2 thì kết quả lần 2 đè lên lần 1.
( ờ đây mình ghi cùng lên 1 file )
Mình muốn lần 1 thì kết quả ở dòng 1 của file TXT.
Lần 2 ghi vào dòng 2.
Lần n ghi vào dòng n.
Sau đây là lsp của mình mong các bạn góp ý và chỉ cho mình.
(defun c:a12 (/ a b m F i mm mmm)
(setq a 1)
(setq b 3)
(setq show nil)
(while (<=a b )
(setq m (getstring "\n ky tu: "))
(setq show (cons m show))
(setq a (+ a 1))
)
(setq i 0)
(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Truong Duc Hanh/Desktop/hanh.txt" "w"))
(WRITE-LINE (strcat (nth i show)" "(nth (setq i (+ i 1)) show) " "(nth (setq i (+ i 1)) show))F)
(CLOSE F)
)

 • 0
Trăng 16 trăng tròn
Em 16 bụng ... như trăng

Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
Để cảm ơn hay bài viết có ích: Ấn dấu + cuối bài.
Không vừa lòng hay bài spam: Ấn dấu - cuối bài.

#2 dkkx3a

dkkx3a

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 58 (tàm tạm)

Đã gửi 17 June 2010 - 07:41 AM

Mình đang viết 1 đoạn lisp xuất dữ liệu ra TXT nhưng gặp1 vấn đề như sau:
- Khi thực hiện lệnh lần 1 thì không có vấn đề gì.
- Thực hiện lần 2 thì kết quả lần 2 đè lên lần 1.
( ờ đây mình ghi cùng lên 1 file )
Mình muốn lần 1 thì kết quả ở dòng 1 của file TXT.
Lần 2 ghi vào dòng 2.
Lần n ghi vào dòng n.
Sau đây là lsp của mình mong các bạn góp ý và chỉ cho mình.

(defun c:a12 (/ a b m F i mm mmm)
(setq a 1)
(setq b 3)
(setq show nil)
(while (<=a b )
(setq m (getstring "\n ky tu: "))
(setq show (cons m show))
(setq a (+ a 1))
)
(setq i 0)
(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Truong Duc Hanh/Desktop/hanh.txt" "w"))
(WRITE-LINE (strcat (nth i show)" "(nth (setq i (+ i 1)) show) " "(nth (setq i (+ i 1)) show))F)
(CLOSE F)
)


Bạn đổi dòng lệnh này thử xem, có lẽ ở đây:
(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Truong Duc Hanh/Desktop/hanh.txt" "w"))
thành:
(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Truong Duc Hanh/Desktop/hanh.txt" "a"))

@ Dòng này bị lỗi: (while (<=a b ) sửa lại: (while (<= a b )
Thế là chắc đc
 • 0
TỰ SỰ
Biển vào chiều buồn giữa cô liêu
Sóng vỗ bờ bạc đầu con nước
Khi biển động như lòng ta chợt động
Biển ồn ào nhưng thực rất dịu êm.......