Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Ghi tọa độ?


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 thaycung

thaycung

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 8 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 04 July 2010 - 12:42 AM

(DEFUN EXCUTE(/ n P TX TY)
(setq str (strcat "\nPhan so le muon lay [" (itoa sl) "] (press Enter or Space for get default): "))
(setq n (getint str))
(if (/= n Nil)
(setq sl n)
)
(While T
(setq P Null)
(princ "\nPick a point or press ESC for exit:")
(setq P (getpoint))
(if (/= P Nil)
(progn
(setq TX (rtos (Car P) 2 sl))
(setq TY (rtos (Cadr P) 2 sl))
(command "-INSERT" "TD" P "1" "1" "0" TX TY)
)
)
);End While
)
(DEFUN INIT()
(if (= sl Nil)
(setq sl 2)
)
)
(DEFUN C:TOADO()
(INIT)
(EXCUTE)
)
Tải thêm cái này về:
http://www.cadviet.com/upfiles/TD.zip

Tôi là người mới nhập diễn đàn, vẽ acad còn chậm, mong mọi người trợ giúp.
với đoạn mã trên, có cách nào hiển thị thêm các ký tự (ví dụ: "X=" hay "Y=") ở đầu các chữ số ghi tọa độ không?
 • 0

#2 VUVUZELA

VUVUZELA

  biết lệnh chamfer

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 210 Bài viết
Điểm đánh giá: 97 (tàm tạm)

Đã gửi 05 July 2010 - 02:57 PM

Đây nè bạn ơi. Dễ òm à. Lệnh tắt là TOALOA

(DEFUN EXCUTE (/ n P TX TY)
(setq str (strcat "\nPhan so le muon lay ["
(itoa sl)
"] (press Enter or Space for get default): "
)
)
(setq n (getint str))
(if (/= n Nil)
(setq sl n)
)
(While T
(setq P Null)
(setq caochu 2.00)
(princ "\nPick a point or press ESC for exit:")
(setq P (getpoint))
(if (/= P Nil)
(progn
(setq TX (strcat "X=" (rtos (Car P) 2 sl)))
(setq TY (strcat "X=" (rtos (Cadr P) 2 sl)))

(command "text" "J" "BC" p caochu "0" Tx "")
(command "text" "J" "TC" p caochu "0" Ty "")

;;;(command "-INSERT" "TD" P "1" "1" "0" TX TY)
)
)
) ;End While
)
(DEFUN INIT ()
(if (= sl Nil)
(setq sl 2)
)
)
(DEFUN C:TOALOA ()
(INIT)
(EXCUTE)
)
 • 1

Hệ thống Liên Kết, Thiết Kế Tự Động

ttps://www.facebook...etThietKeTuDong


#3 thaycung

thaycung

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 8 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 06 July 2010 - 02:56 PM

Cảm ơn VUVUZELA rất nhiều!
 • 0