Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Tên font trong lisp


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 dangngocloi

dangngocloi

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 08 July 2010 - 07:53 PM

các bạn ơi mình đạng gặp ý khó khăn trong lisp: vấn đề của minh là các bạn xem doan lisp này nha
(defun c:TL()
(setvar "REGENMODE" 0)
(if (/= scale nil)
(setq *SCALE (getreal (deflt "\nInput current scale: " scale)))
(setq *SCALE (getreal (deflt "\nInput current scale: " 0.0)))
)
(if (not *scale) (setq *scale scale) (setq scale *scale))
(command "STYLE" "5" "Vni-HELVE" (* 3.5 SCALE) "1" "0" "N" "N")
(command "STYLE" "3" "Vni-HELVE" (* 2.5 SCALE) "1" "0" "N" "N")
(command "STYLE" "2" "VN_vni.SHX" (* 1.6 SCALE) "0.7" "0" "N" "N" "N")
(command "STYLE" "DIMTEXT" "VN_vni.SHX" "0" "0.7" "0" "N" "N" "N") ; dung cho dimension
(command "STYLE" "DIMTEXT1" "Vni-HELVE" (* 2.0 SCALE) "1.0" "0" "N" "N") ; dung cho dimension
(command "STYLE" "2d" "Vni-HELVE" (* 2.0 SCALE) "1.0" "0" "N" "N")
(setvar "DIMCLRE" 2) ;Color
(setvar "DIMCLRD" 2) ;Color
(setvar "DIMCLRT" 255) ;Color
(setvar "DIMZIN" 2) ;Trailing
(setvar "DIMSAH" 0) ;Trailing
(setvar "DIMEXE" 1.0) ;Extension above line
(setvar "DIMBLK" ".") ;Default block
(setvar "DIMEXO" 0) ;Feature offset
(setvar "DIMASZ" 1.6) ;Arrow size
(setvar "DIMTSZ" 0) ;Tick size
(setvar "DIMDLE" (* 0.2 1)) ;Tick extension
(setvar "DIMTXT" (* 1.6 1)) ;Text height
(setvar "DIMGAP" (* 0.6 1)) ;Text gap
(setvar "DIMTAD" 1) ;Verical (defauft)
(setvar "DIMTIH" 0) ;Horizontal
(setvar "DIMTOH" 0) ;Horizontal
(setvar "DIMTOFL" 1) ;Force line inside
(setvar "DIMTIX" 1) ;Keep text between Ext. lines
(setvar "DIMTXSTY" "DIMTEXT") ;Text STYLE
(setvar "DIMLFAC" 10) ;LINEAR FACTOR
(setvar "DIMFIT" 5) ;No LEADER
(setvar "DIMSCALE" SCALE) ;Overall Scale
(setq tendim (rtos (* 10 scale) 2 0))
(if (= nil (tblsearch "dimstyle" tendim))
(command "-dimstyle" "save" tendim)
(command "-dimstyle" "save" tendim "Y")
; (command "-dimstyle" "restore" tendim)
);if

(setvar "REGENMODE" 1)

thực sự mình cũng chẳng hiểu mấy gì về lisp do nhu cầu công ty mới là phải dùng font VNI-TIMES.TTF THAY THÀY DÙNG FONT NHƯ TRÊN, mình thử thay doi font do khác nhưng khi dùng lệnh thì nó không hiểu?? minh ko biết tại sao ? giúp mình với , thanks các bạn thật nhiều...
 • 0

#2 VUVUZELA

VUVUZELA

  biết lệnh chamfer

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 210 Bài viết
Điểm đánh giá: 97 (tàm tạm)

Đã gửi 09 July 2010 - 09:52 AM

Đây bạn ơi

(defun c:TL ()

(setvar "CMDECHO" 0)
;;;Nhap so lieu ty le ban ve
(if (= scale nil)
(setq *scale 100.00)
(setq *scale scale)
)
(setq
scale (getreal
(strcat "\nTi le ban ve: <" (rtos *scale 2 2) ">")
)
)
(if (= scale nil)
(setq scale *scale)
)
;;;Nhap so lieu chieu cao TEXT
(if (= chu nil)
(setq chu1 2.00)
(setq chu1 chu)
)
(setq chu (getreal
(strcat "\nChieu cao cua TEXT: <" (rtos chu1 2 2) ">")
)
)
(if (= chu nil)
(setq chu chu1)
)

(setvar "dimzin" 0)
(setvar "dimfit" 0)
(setvar "dimjust" 0)
(setvar "dimfit" 2)
(setvar "dimtad" 1)
(setvar "dimtih" 0)
(setvar "dimtix" 0)
(setvar "dimtoh" 0)
(setvar "dimtofl" 1)
(setvar "dimdec" 0)
(setvar "DIMTOFL" 0)
(setvar "dimsd1" 0)
(setvar "dimsd2" 0)
(setvar "dimse1" 0)
(setvar "dimse2" 0)
;;;gan color
(setvar "dimclrd" 6)
(setvar "dimclre" 6)
(setvar "dimclrt" 3)

(setvar "dimdli" (/ chu 2))
(setvar "dimexe" (/ chu 2))
(setvar "dimexo" (/ chu 2))
(setvar "dimasz" (/ chu 2))
(setvar "dimlfac" (/ scale 10))

(setvar "dimtxt" chu)
(setvar "dimgap" (/ chu 2))

(if (not (tblsearch "Style" "VNI-HELVE"))
(command "style" "VNI-HELVE" "Vni-Helve" "" "1.00" "" "" "" "")
(command "style" "VNI-HELVE" "" "" "" "" "" "" "")
)
;;;GAN BIEN CHO Text STYLE
(if (not (tblsearch "Style" "DIMTEXT"))
(command "style" "DIMTEXT" "VN_vni.SHX" "" "0.8" "" "" "" "")
(command "style" "DIMTEXT" "" "" "" "" "" "" "")
)
(setvar "DIMTXSTY" "DIMTEXT")
(setq tendim (strcat "TL " (rtos scale 2 0)))
(if (not (tblsearch "dimstyle" tendim))
(command "-dimstyle" "save" tendim)
(command "-dimstyle" "save" tendim "Y")
)
)

 • 0

Hệ thống Liên Kết, Thiết Kế Tự Động

ttps://www.facebook...etThietKeTuDong