Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Xâu kết các lisp đã có cho công việc


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 meohoang

meohoang

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)

Đã gửi 21 November 2007 - 04:41 PM

Tôi xâu 2 lisp như thế này thì nhanh hơn tí tẹo. Các anh em thử lại xem sao nhé.
Chú ý là phải có file joint2pline.lsp (chép trên forum) hoặc bên dưới
Chỉ tại là khi chọn các hatch để xem diện tích theo file h2p.lsp của Mr. Hoành thì
mình thấy các pline rời rạc phải nối lại mới đọc được Area trên Properties; do đó xâu
2 Ct lại như bên dưới...Test chạy cũng đã lắm
--------------------------------------------------------------------------------------------
(defun c:chb ( / ss sodt index ent)
(defun crone (ent)
(command "-layer" "S" lop ""
".hatchedit" ent "b" "p" "y")
)
(setq ss (ssget '((0 . "HATCH")))
lop (cdr (assoc '8 (entget (ssname ss 0))))
sodt (cond
(ss (sslength ss))
(t 0)
)
index 0 )

(repeat sodt
(setq ent
(ssname ss index)
index (1+ index)
)
(crone ent)
(load "joint2pline")
(c:nn)
)
)
-----------------------------------------------------------------------------------
(defun c:nn (/ tdt ssdt sodt index)
(defun ObjName (ssdt /)
(cdr (assoc '0 (entget ssdt)))
)
(defun MoPL (ssdt /)
(= (cdr (assoc '70 (entget ssdt))) 0)
)
(defun NoiPL (ssdt /)
(if (MoPL ssdt)
(command ".PEDIT" ssdt "J" "All" "" "X")
)
)
(defun NoiLC (ssdt /)
(command ".PEDIT" ssdt "Y" "J" "All" "" "X")
)
(setq
tdt (ssget)
sodt (sslength tdt)
index 0
)
(repeat sodt
(setq
ssdt (ssname tdt index)
index (1+ index)
)
(if (or (= (Objname ssdt) "LWPOLYLINE")
(= (Objname ssdt) "POLYLINE")
)
(NoiPL ssdt)
)
(if (or (= (Objname ssdt) "LINE") (= (Objname ssdt) "ARC"))
(NoiLC ssdt)
)
)
 • 1

#2 minh2453

minh2453

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 146 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)

Đã gửi 30 July 2008 - 03:37 PM

Vâng...em cũng copy tất thành 1 file.gọn và nhẹ.
Để phân biệt rõ cgiữa các chương trình thì dùng vài hàng lệnh ; kiểu như
;******************************
;Lenh tao cua di, cua so
;
;
;******************************
.
.
.
.
.
.
;******************************
;
;Lenh Scale 1 chieu
;
;******************************
 • 0
Đừng giấu những gì bạn biết và những thứ bạn không biết