Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
chiewater

lỗi Fail to create CommCntr Client Sink Object!

Các bài được khuyến nghị

Em mở Cad ra, có thông báo: " Fail to create CommCntr Client Sink Object! ",thông báo này chỉ xuất hiện khi mở lần đầu tiên thôi.

 

 

Có ai bị thế này k ạ ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em mở Cad ra, có thông báo: " Fail to create CommCntr Client Sink Object! ",thông báo này chỉ xuất hiện khi mở lần đầu tiên thôi.

Có ai bị thế này k ạ ?

 

 

Có cao thủ nào giúp em cái! Pốt bài từ hôm qua giờ vẫn chưa có hướng giải quyết!!! :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em mở Cad ra, có thông báo: " Fail to create CommCntr Client Sink Object! ",thông báo này chỉ xuất hiện khi mở lần đầu tiên thôi.

Có ai bị thế này k ạ ?

Theo sự trợ giúp của AutoDesk thì bản AutoCAD của bạn đã bị hỏng. Bạn sẽ phải cài lại.

 

During startup, you received the following error message:

 

Fail to create CommCntrClientSink object!

 

The program started, but the Properties palette was empty.

 

This error may occur if third-party programs, such as system registry cleaners, have corrupted one or more of the registry settings during a cleanup process.

 

To resolve this issue, you must perform a clean reinstallation of AutoCAD®.

 

Google diễn nôm như sau:

Trong thời gian khởi động, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

 

Fail to create CommCntrClientSink object!

Chương trình bắt đầu, nhưng các bảng tính được sản phẩm nào.

 

Lỗi này có thể xảy ra nếu chương trình của bên thứ ba, chẳng hạn như chất tẩy rửa hệ thống đăng ký, đã bị hỏng một hoặc nhiều các thiết lập registry trong một quá trình dọn dẹp.

 

Để giải quyết vấn đề này, bạn phải thực hiện một cài đặt lại sạch của AutoCAD ®.

 

Dịch nguyên văn là:

Trong quá trình khởi động, bạn nhận được thông báo lỗi dưới đây:

 

Fail to create CommCntrClientSink object!

 

Chương trình đã khởi động, nhưng bảng properties bị rỗng.

 

Lỗi này có thể xảy ra nếu các chương trình của bên thứ 3, ví dụ như dọn dẹp registry hệ thống, đã làm hỏng một hoặc vài thiết lập registry trong quá trình dọn dẹp.

 

Để khắc phục vấn đều này, bạn phải thực hiện một quá trình cài đặt AutoCAD mới.

Xem thêm ở đây!

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em mở Cad ra, có thông báo: " Fail to create CommCntr Client Sink Object! ",thông báo này chỉ xuất hiện khi mở lần đầu tiên thôi.

Có ai bị thế này k ạ ?

 

"Các bạn đã sử dụng một công cụ làm sạch registry gần đây? Nếu vậy, Autodesk khuyên

rằng điều này sẽ xóa đăng ký của CommCntr và bạn sẽ phải

! cài đặt lại autocad - không có cách nào khác ra khỏi nó!

Gần đây nó được sử dụng các công cụ làm sạch registry?

Nếu, Autodesk rằng điều này đã dẫn đến xóa hồ sơ đăng ký CommCntr bạn cần phải sửa chữa hoặc cài đặt lại autocad không có cách nào khác!"

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em mở file cad thì nó bị lỗi thế này.

Đầu tiên là chỉ đường dẫn của file (ví dụ E:\\...dwg)

Unable to open this drawing.

It contains incorrect or corrupted information.

The Recover command maybe able to restore undamaged material from this drawing.

Em đã recover file rồi mà ko được, bác nào biết sửa lỗi file này ko chỉ giúp em với.Help me!!!S.O.S

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em mở file cad thì nó bị lỗi thế này.

Đầu tiên là chỉ đường dẫn của file (ví dụ E:\\...dwg)

Unable to open this drawing.

It contains incorrect or corrupted information.

The Recover command maybe able to restore undamaged material from this drawing.

Em đã recover file rồi mà ko được, bác nào biết sửa lỗi file này ko chỉ giúp em với.Help me!!!S.O.S

IntelliCAD chỉ có thể mở một tập tin xấu bởi vì nó không kiểm tra tính chính xác hoặc tính toàn vẹn của file hoặc hạn chế tham nhũng và các vấn đề xuống đường ngày mở với CRC kiểm tra và kiểm tra cấu trúc dữ liệu. This is why AutoCAD checks a file to make sure that data wont cause problems for you later or data that is incorrect which is bad. Đây là lý do tại sao AutoCAD kiểm tra một tập tin để đảm bảo rằng dữ liệu wont vấn đề gây ra cho bạn sau này hay dữ liệu mà không đúng, mà là xấu. I fully understand getting a file open is a good thing but resurrecting a file with bad data you may not be aware of or spread to others and cause an office corruption issue is also bad. Tôi hoàn toàn hiểu được một tập tin mở là một điều tốt, nhưng sống lại một tập tin với dữ liệu xấu bạn có thể không được nhận thức của, lây lan cho người khác và gây ra một vấn đề tham nhũng văn phòng cũng là xấu.

 

There are so many things that can cause a corruption from hardware like bad memory, reverse engineered file format issues, servers burping, customization, other applications, software bugs, and more but the main thing is to find out the cause and solve from that point. Có rất nhiều điều có thể gây ra một tham nhũng của phần cứng như bộ nhớ xấu, ngược lại vấn đề thiết kế dạng tập tin, máy chủ burping, tuỳ biến, các ứng dụng khác lỗi phần mềm, và hơn nữa nhưng điều chính là tìm ra nguyên nhân và giải quyết các quan điểm mà .

 

Đó là lý do để nó ra thông báo:

"Không thể mở bản vẽ Nó chứa thông tin không chính xác hoặc bị hỏng.. Lệnh thu hồi có thể khôi phục lại các vật liệu không bị hư hại từ các bản vẽ này."

 

Cách giải quyết: Anh tìm lại file có đôi BAK rồi đổi thành DWG

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
IntelliCAD chỉ có thể mở một tập tin xấu bởi vì nó không kiểm tra tính chính xác hoặc tính toàn vẹn của file hoặc hạn chế tham nhũng và các vấn đề xuống đường ngày mở với CRC kiểm tra và kiểm tra cấu trúc dữ liệu. This is why AutoCAD checks a file to make sure that data wont cause problems for you later or data that is incorrect which is bad. Đây là lý do tại sao AutoCAD kiểm tra một tập tin để đảm bảo rằng dữ liệu wont vấn đề gây ra cho bạn sau này hay dữ liệu mà không đúng, mà là xấu. I fully understand getting a file open is a good thing but resurrecting a file with bad data you may not be aware of or spread to others and cause an office corruption issue is also bad. Tôi hoàn toàn hiểu được một tập tin mở là một điều tốt, nhưng sống lại một tập tin với dữ liệu xấu bạn có thể không được nhận thức của, lây lan cho người khác và gây ra một vấn đề tham nhũng văn phòng cũng là xấu.

 

There are so many things that can cause a corruption from hardware like bad memory, reverse engineered file format issues, servers burping, customization, other applications, software bugs, and more but the main thing is to find out the cause and solve from that point. Có rất nhiều điều có thể gây ra một tham nhũng của phần cứng như bộ nhớ xấu, ngược lại vấn đề thiết kế dạng tập tin, máy chủ burping, tuỳ biến, các ứng dụng khác lỗi phần mềm, và hơn nữa nhưng điều chính là tìm ra nguyên nhân và giải quyết các quan điểm mà .

 

Đó là lý do để nó ra thông báo:

"Không thể mở bản vẽ Nó chứa thông tin không chính xác hoặc bị hỏng.. Lệnh thu hồi có thể khôi phục lại các vật liệu không bị hư hại từ các bản vẽ này."

 

Cách giải quyết: Anh tìm lại file có đôi BAK rồi đổi thành DWG

Hic cảm ơn bạn, nm trong phần options của mình lại cài đặt ko save file back up :D hic làm sao bây giờ?có bác nào giúp được em ko?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×