Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Bảng toạ độ các đỉnh thửa đất


 • Please log in to reply
100 replies to this topic

#21 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 07 December 2007 - 01:33 PM

:)
1. oh No, không phải là employee của Hài Hoà đâu. Chỉ biết vì có lần thấy ông anh tôi chạy thử soft đó thôi. Hài Hoà có dùng khoá cứng nên có cài vào mà không có khoá cũng không chạy được...hic...

2. Đoạn Lisp của bác không hiểu sao khi chạy nó báo lỗi "error: no function definition: DTR"

3. Theo tôi cách bác ssg dùng cái hàm "BOUNDARY" để tạo 1 "vùng" là không tiện vì như thế ta phải pick nhiều lắm nếu có nhiều thửa. Việc tạo vùng đó để cho user tự làm khi họ vẽ (phải bắt buộc thôi). Thực ra nếu bạn gì đó mà làm cái hồ sơ thửa này thì nên cài bản AUTOCAD MAP chứ đừng cài AUTOCAD thông thường (có các phiên bản cho các ngành như ACAD MAP, ACAD MECHANIC, ACAD ARTCHITEC...) trong phiên bản ACADMAP có thêm một menu MAP gồm các lệnh chuyên cho làm bản đồ và việc tạo vùng tự động cho mấy cái thửa kia chỉ là tíc tắc. Khoai Tây đã làm sẵn rồi thì Khoai Lang cứ thế mà dùng thôi :)

Nên chăng ssg hãy chọn cách là khi chuơng trình chạy thì cho thông báo "Select close_region" chẳng hạn, như vậy thì user có thể chọn được nhiều Object và tránh được việc "BOUNDARY" bị lỗi khi pick vào trong region (thi thoảng tôi pick vào trong 1 vùng để tạo close_region thì hàm BOUNDARY nó báo lỗi mà không hiểu tại sao)


I'm sorry! DTR là function rất thông dụng của dân lisp để đổi độ sang radian. Vì quá thông dụng nên mình quên mất! Khi lập xong chương trình bao giờ mình cũng disable toàn bộ các lisp mình hay dùng (luôn ở chế độ autoload) trước khi test. Lần này sơ suất thế nào đã bị "lọt lưới", và tất nhiên là trên máy mình nó không báo lỗi.
Bạn chỉ thêm vào function DTR là OK (đã sửa lại trong code post ở trên):

(defun DTR(x) (/ (* x pi) 180) ) ;;;change degree to radian, return REAL

Mình không hiểu lắm về cái món làm bản đồ. Bạn thanhgam yêu cầu mỗi thửa là 1 table ghi tọa độ. Nếu làm hàng loạt thửa thì các tables sắp xếp như thế nào? Tóm lại là mình chỉ làm đúng như thanhgam đã yêu cầu, còn hay dở thế nào thì các bạn trong nghề góp ý thêm.
Về lệnh boundary (giống như lệnh hatch) đã có nhiều người than phiền. Tuy nhiên, mình thấy nếu cho vùng cần boundary hiển thị đầy đủ trên màn hình thì hầu như không gặp lỗi gì. Dùng boundary chẳng qua là một thủ thuật để AutoCAD tự động lấy biên giúp mình, bất kể các đối tượng để tạo nên nó là kiểu gì, nó đều tạo ra 1 pline kín. Mục đích: chương trình sẽ mang tính tổng quát hơn, có thể áp dụng cho nhiều ngành khác có nhu cầu tương tự, không riêng gì đo đạc, bản đồ.
Cũng nhờ cái closed pline này mà việc coding sẽ đơn giản hơn (mình đã có sẵn khá nhiều public functions để xử lý pline). Trong khi đó, rất khó truy cập database của region bằng lisp. Chính cái boundary tạo thành cũng mang tính chất temporary. Sau khi xong việc mình cũng del nó luôn, trả lại nguyên trạng bản vẽ. Mà mình cũng không hiểu tại sao cứ phải là region? Nếu file bản vẽ đã chuyển toàn bộ các thửa đất từ region sang pline thì sẽ thuận lợi hơn cho người lập trình rất nhiều.
Chờ thanhgam phản hồi, cũng như các bạn quan tâm đến chủ đề này góp ý thêm, mình sẽ sửa luôn thể.
 • 0

#22 vinataba

vinataba

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 30 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 10 December 2007 - 12:59 PM


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;This program make ordinal numbers and co-ordinate table for vertexs.
;;;Accept any objects that are Region, Polyline, Line and Arc (except Spline)
;;;providing there is a closed area between them.
;;;Written by Ssg - December 2007 - www.cadviet.com
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;PUBLIC FUNCTIONS
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(Defun DTR(x) (/ (* x pi) 180) ) ;;;change degree to radian, return REAL
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun lineP (p0 a r / p1) ;;;Line polar: point, degree angle, radius
(setq p1 (polar p0 (dtr a) r))
(command "line" p0 p1 "")
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun linePX (p0 x) (lineP p0 0 x)) ;;;Horizontal line: length x, from p0
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun linePY (p0 y) (lineP p0 90 y)) ;;;Vertical line: length y, from p0
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun getVert (e / i L) ;;;Return list of all vertex from pline e
(setq i 0 L nil)
(vl-load-com)
(repeat (fix (+ (vlax-curve-getEndParam e) 1))
(setq L (append L (list (vlax-curve-getPointAtParam e i))))
(setq i (1+ i))
)
L
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun getth( / d h) ;;;Return current text height
(setq
d (tblsearch "style" (getvar "textstyle"))
h (cdr (assoc 40 d))
)
(if (= h 0) (setq h (cdr (assoc 42 d))))
h
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun wtxtMC (txt p / sty d h) ;;;Write txt on graphic screen, Middle Center
(setq
sty (getvar "textstyle")
d (tblsearch "style" sty)
h1 (cdr (assoc 40 d))
h2 (cdr (assoc 42 d))
)
(if (> h1 0) (command "text" "j" "mc" p 0 txt)
(command "text" "j" "mc" p h2 0 txt)
)
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------
;;;PRIVATE FUNCTIONS
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun txt1(txtL / p1 p2 p3 p4 pL i) ;;;Write texts in 1 row
(setq
p1 (list (+ (car p0) (* 2 h)) (- (cadr p0) (* 1.5 h)))
p2 (polar p1 0 (* 6 h))
p3 (polar p2 0 (* 8 h))
p4 (polar p3 0 (* 8 h))
pL (list p1 p2 p3 p4)
i 0
)
(repeat 4
(wtxtMC (nth i txtL) (nth i pL))
(setq i (1+ i))
)
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun mesh1() ;;;Make 1 mesh unit
(linepy p0 (* -3 h))
(command "copy" "L" "" p0 (list (+ (car p0) (* 4 h)) (cadr p0)))
(command "array" "L" "" "r" 1 4 (* 8 h))
(linepx (polar p0 (* 1.5 pi) (* 3 h)) (* 28 h))
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------
;;;MAIN PROGRAM
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun C:VC( / p et p0 pvL h oldos i pv num txtL)
;;;Vertex Co-ordinate

;;;INPUT DATA
(setq p (getpoint "\nPick a point inside polygon or region:"))
(command "boundary" p "")
(setq et (entlast))
(redraw et 3)
(setq
p0 (getpoint "\nBase point of table (upper left):")
pvL (getvert et)
h (getTh)
oldos (getvar "osmode")
)
(setvar "osmode" 0)

;;;HEADER
(linepx p0 (* 28 h))
(mesh1)
(txt1 (list "TT" "X" "Y" "Z"))
(setq p0 (polar p0 (* 1.5 pi) (* 3 h)))

;;;MAKE RECORDS AND ORDINAL NUMBER
(setq i 0)
(repeat (1- (length pvL))
(mesh1)
(setq
pv (nth i pvL)
num (itoa (1+ i))
txtL (list num (rtos (car pv)) (rtos (cadr pv)) (rtos (caddr pv)))
)
(txt1 txtL)
(wtxtMC num (polar pv 0 h))
(setq p0 (polar p0 (* 1.5 pi) (* 3 h)))
(setq i (1+ i))
)

;;;FINISH
(command "erase" et "")
(setvar "osmode" oldos)
(princ)
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------


chào bạn SSG, Mình cũng có nhu cầu muốn liệt kê tọa độ các điểm có sãn trên màn hình thành dạng bảng và tách riêng "tên điểm, X,Y,Z" giống như ở trên của Bạn . Bình thường để làm như vậy mình vẽ 1 đường pline đi qua lần lượt các điểm (từ 1 đến n), rồi dùng lệnh list để lấy tọa độ và copy ngược lại để dán vào cad. làm như vậy mỗi khi cần chỉnh lại bảng rất mất thời gian vì cả X,Y,Z đều nằm chung trong 1 text.
Mình đã dùng chương trình này của bạn bằng cách vẽ đường pline đi qua các điểm (từ 1 đến n) và bao kín nhưng thứ tự của các điểm in ra lại không đúng vì cách đánh số của bạn không trùng với tên điểm.
Vậy bạn giúp mình với 1 trong 2 phương án sau:
1. Chon tất cả các điểm trên màn hình và in tọa độ ra thành dạng bảng, số thứ tự chính là tên điểm (từ 1 đến n).
2. - sử dụng chương trình noilinetext.lsp để vẽ một đường pline,
- chọn đường pline và in tọa độ ra thành dạng bảng, số thứ tự chính là tên điểm (từ 1 đến n) và là các đỉnh của pline. Lệnh này giống như lệnh list của cad.

Thanks bạn SSG. :)
 • 0

#23 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 10 December 2007 - 02:46 PM

chào bạn SSG, Mình cũng có nhu cầu muốn liệt kê tọa độ các điểm có sãn trên màn hình thành dạng bảng và tách riêng "tên điểm, X,Y,Z" giống như ở trên của Bạn . Bình thường để làm như vậy mình vẽ 1 đường pline đi qua lần lượt các điểm (từ 1 đến n), rồi dùng lệnh list để lấy tọa độ và copy ngược lại để dán vào cad. làm như vậy mỗi khi cần chỉnh lại bảng rất mất thời gian vì cả X,Y,Z đều nằm chung trong 1 text.
Mình đã dùng chương trình này của bạn bằng cách vẽ đường pline đi qua các điểm (từ 1 đến n) và bao kín nhưng thứ tự của các điểm in ra lại không đúng vì cách đánh số của bạn không trùng với tên điểm.
Vậy bạn giúp mình với 1 trong 2 phương án sau:
1. Chon tất cả các điểm trên màn hình và in tọa độ ra thành dạng bảng, số thứ tự chính là tên điểm (từ 1 đến n).
2. - sử dụng chương trình noilinetext.lsp để vẽ một đường pline,
- chọn đường pline và in tọa độ ra thành dạng bảng, số thứ tự chính là tên điểm (từ 1 đến n) và là các đỉnh của pline. Lệnh này giống như lệnh list của cad.

Thanks bạn SSG. :)

Dùng phương án 1, vẽ thêm pline làm gì cho lằng nhằng! Tuy nhiên, có mấy điều cần làm rõ:
1) Điểm là đối tượng point đúng không?
2) Tên điểm lấy ở đâu? Hay là phải pick từng điểm và lấy theo số thứ tự khi pick?
3) Có ghi text biểu diễn số thứ tự cho point hay không? Nếu có thì vị trí tương đối của điểm insert text so với point như thế nào?
4) Quy cách bảng (chiều rộng các row và column) theo như chương trình vừa rồi đuợc không?
 • 0

#24 elleHCSC

elleHCSC

  biết lệnh copy

 • Members
 • PipPipPip
 • 119 Bài viết
Điểm đánh giá: 98 (tàm tạm)

Đã gửi 10 December 2007 - 05:47 PM

Dùng phương án 1, vẽ thêm pline làm gì cho lằng nhằng! Tuy nhiên, có mấy điều cần làm rõ:
1) Điểm là đối tượng point đúng không?
2) Tên điểm lấy ở đâu? Hay là phải pick từng điểm và lấy theo số thứ tự khi pick?
3) Có ghi text biểu diễn số thứ tự cho point hay không? Nếu có thì vị trí tương đối của điểm insert text so với point như thế nào?
4) Quy cách bảng (chiều rộng các row và column) theo như chương trình vừa rồi đuợc không?


Tôi gửi lên cho bác SSG một cái mẫu làm hồ sơ có thể tương đối diễn đạt được mục đích của mấy bạn kia. Trong đó có 1 số điểm cần lưu ý như sau :

1. Nên chọn cách là khi chạy chương trình thì đưa ra câu lệnh "Select Close_Polyline" còn chuyện đóng vùng bằng lệnh BO hay nối bằng tay thì cái này bắt buộc User phải làm thôi.
2. Số thứ tự đỉnh thửa do chương trình tự đặt nhưng theo quy định là phải chạy theo chiều thuận kim đồng hồ cho dùng user có nối thuận hay ngược hay dùng lệnh BO đi chăng nữa.
3. Đỉnh thửa là bắt đầu từ 1 và phải là từ trên xuống dưới theo trục Bắc Nam (theo như file vẽ tôi gửi kèm)
4. Bảng toạ độ tại cột thứ 4 là giá trị chiều dài cạnh từ đỉnh i đến đỉnh i+1 chứ ko phải giá trị Z
5. Nếu bảng toạ độ dài quá thì cho bật sang sang thứ 2 thứ 3 gì đó
6. Như ở topic trước bác SSG có thắc mắc nếu nhiều thửa quá thì bảng toạ độ để đâu thì như cách tôi đang làm là vẫn cho vào vị trí do user pick có điều mỗi thửa ta để bảng toạ độ trên 1 layer của CAD.

Mấy cái mẫu bạn gì gửi như tôi đoán là dùng để làm HS thửa đất phục vụ cho mấy bác làm bản đồ và địa chính nên tôi mới có ý kiến như vậy, nều ko phải mục đích đó thì thôi vậy, tuy nhiên có thể giúp bác SSG có cái nhìn toàn diện hơn về mấy cái mẫu hồ sơ này.

http://www.cadviet.com/upfiles/HS_file.dwg
 • 0
Share for all, all will share !

--------------------
HTTP://WWW.HCSC.VN
HTTP://WWW.HCSC.COM.VN

#25 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 11 December 2007 - 10:45 AM

Tôi gửi lên cho bác SSG một cái mẫu làm hồ sơ có thể tương đối diễn đạt được mục đích của mấy bạn kia...
... có thể giúp bác SSG có cái nhìn toàn diện hơn về mấy cái mẫu hồ sơ này.

http://www.cadviet.com/upfiles/HS_file.dwg

Cám ơn sự nhiệt tình của bạn!
Nhưng mình thử mấy lần mà không thể nào down bản vẽ được. Chẳng biết lý do từ đâu?!
 • 0

#26 vinataba

vinataba

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 30 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 11 December 2007 - 12:45 PM

Dùng phương án 1, vẽ thêm pline làm gì cho lằng nhằng! Tuy nhiên, có mấy điều cần làm rõ:
1) Điểm là đối tượng point đúng không?
2) Tên điểm lấy ở đâu? Hay là phải pick từng điểm và lấy theo số thứ tự khi pick?
3) Có ghi text biểu diễn số thứ tự cho point hay không? Nếu có thì vị trí tương đối của điểm insert text so với point như thế nào?
4) Quy cách bảng (chiều rộng các row và column) theo như chương trình vừa rồi đuợc không?


hi bác SSG.
1) Điểm là đối tượng point.
2) Một điểm bao giờ cũng có ( tên điểm, X, Y, Z), tên điểm là thứ tự lần lượt từ 1-->n
3) không cần ghi text biểu diễn số thứ tự cho point vì nó có tên điểm rồi
4) quy cách bảng như của bác là Ok rồi.
thanks SSG
 • 0

#27 thanhgam2003

thanhgam2003

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 55 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 12 December 2007 - 05:07 PM

I'm sorry! DTR là function rất thông dụng của dân lisp để đổi độ sang radian. Vì quá thông dụng nên mình quên mất! Khi lập xong chương trình bao giờ mình cũng disable toàn bộ các lisp mình hay dùng (luôn ở chế độ autoload) trước khi test. Lần này sơ suất thế nào đã bị "lọt lưới", và tất nhiên là trên máy mình nó không báo lỗi.
Bạn chỉ thêm vào function DTR là OK (đã sửa lại trong code post ở trên):

(defun DTR(x) (/ (* x pi) 180) ) ;;;change degree to radian, return REAL

Mình không hiểu lắm về cái món làm bản đồ. Bạn thanhgam yêu cầu mỗi thửa là 1 table ghi tọa độ. Nếu làm hàng loạt thửa thì các tables sắp xếp như thế nào? Tóm lại là mình chỉ làm đúng như thanhgam đã yêu cầu, còn hay dở thế nào thì các bạn trong nghề góp ý thêm.
Về lệnh boundary (giống như lệnh hatch) đã có nhiều người than phiền. Tuy nhiên, mình thấy nếu cho vùng cần boundary hiển thị đầy đủ trên màn hình thì hầu như không gặp lỗi gì. Dùng boundary chẳng qua là một thủ thuật để AutoCAD tự động lấy biên giúp mình, bất kể các đối tượng để tạo nên nó là kiểu gì, nó đều tạo ra 1 pline kín. Mục đích: chương trình sẽ mang tính tổng quát hơn, có thể áp dụng cho nhiều ngành khác có nhu cầu tương tự, không riêng gì đo đạc, bản đồ.
Cũng nhờ cái closed pline này mà việc coding sẽ đơn giản hơn (mình đã có sẵn khá nhiều public functions để xử lý pline). Trong khi đó, rất khó truy cập database của region bằng lisp. Chính cái boundary tạo thành cũng mang tính chất temporary. Sau khi xong việc mình cũng del nó luôn, trả lại nguyên trạng bản vẽ. Mà mình cũng không hiểu tại sao cứ phải là region? Nếu file bản vẽ đã chuyển toàn bộ các thửa đất từ region sang pline thì sẽ thuận lợi hơn cho người lập trình rất nhiều.
Chờ thanhgam phản hồi, cũng như các bạn quan tâm đến chủ đề này góp ý thêm, mình sẽ sửa luôn thể.

cảm on tất cả các bạn đã quan tâm đến đề tài mà minh đưa ra.
ngay từ đầu mình đã nói rồi đó. minh là dân xã hội nên không hiểu nhiều lắm về lập trình, thâm chí các câu từ mà minh dùng nhiều khi còn "địa phương " quá!!!
Mình thấy các bạn đưa ra khá nhiều khác phương pháp khác nhau để giải quyết và mình cũng biết được thêm nhiều các tiện dụng khác mà cad mang lại.
Bạn có hòi mình là sao đối tựơng mình quan tâm không đưa sang dạng khác mà lúc nào cũng là ReGion? Mình cũng xin nói thêm: Khi minh xử lý HS hầu hết các file cad đều ở dạng region, như thế khi minh copyy hay modify (tạo hatch, đo đạc....)đối tựơng đó mình cảm tâhý rất dễ dàng. Đo đó đối tựơng mà mình quan tâm chính là region. Thứ 2 là: khi mình thụ lý 1HS thì 90% HS tương ứng 1 HS với 1 thửa. Do đó, mình chưa thấy ưu và khuyết điểm khi chạy tọa độ 1 thửa và nhiều thửa
Minh nghĩ, không chỉ các pác bên nhà đất quan tâm đến đề tài này đâu!!! Nếu pa kon nào có y tưởng gì, hỹa tiếp tục đưa vào để mình tìm ra phương pháp giải quyết tối ưu nhé
 • 0

#28 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 13 December 2007 - 08:52 AM

cảm on tất cả các bạn đã quan tâm đến đề tài mà minh đưa ra.
ngay từ đầu mình đã nói rồi đó. minh là dân xã hội nên không hiểu nhiều lắm về lập trình, thâm chí các câu từ mà minh dùng nhiều khi còn "địa phương " quá!!!
Mình thấy các bạn đưa ra khá nhiều khác phương pháp khác nhau để giải quyết và mình cũng biết được thêm nhiều các tiện dụng khác mà cad mang lại.
Bạn có hòi mình là sao đối tựơng mình quan tâm không đưa sang dạng khác mà lúc nào cũng là ReGion? Mình cũng xin nói thêm: Khi minh xử lý HS hầu hết các file cad đều ở dạng region, như thế khi minh copyy hay modify (tạo hatch, đo đạc....)đối tựơng đó mình cảm tâhý rất dễ dàng. Đo đó đối tựơng mà mình quan tâm chính là region. Thứ 2 là: khi mình thụ lý 1HS thì 90% HS tương ứng 1 HS với 1 thửa. Do đó, mình chưa thấy ưu và khuyết điểm khi chạy tọa độ 1 thửa và nhiều thửa
Minh nghĩ, không chỉ các pác bên nhà đất quan tâm đến đề tài này đâu!!! Nếu pa kon nào có y tưởng gì, hỹa tiếp tục đưa vào để mình tìm ra phương pháp giải quyết tối ưu nhé

Tham khảo ý kiến nhiều người là điều nên làm. Nhưng bạn là người đưa ra topic này thì cũng chính bạn là người chốt lại vấn đề. Cụ thể, chương trình lisp mình đã post cần sửa đổi, bổ sung những gì?
Ngoài ra, mình cũng xem xét cả yêu cầu của bạn vinataba và có thể gộp cả 2 yêu cầu trong cùng 1 chương trình, tùy trường hợp mà sử dụng.
Có 1 điểm khá quan trọng, ảnh hưởng đến "đường lối" lập trình là đối tượng text ghi số thứ tự của các đỉnh pline, region hoặc point. Thứ tự ghi như thế nào: điểm bắt đầu, thuận hay ngược kim đồng hồ, hay là người dùng tự ghi sẵn? Về chỗ này, yêu cầu của bạn và vinataba khác nhau, cần phải có sự thống nhất.
Tóm lại, mình sẽ không làm gì thêm nếu chưa có bản tổng hợp các yêu cầu cuối cùng.
 • 0

#29 thanhgam2003

thanhgam2003

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 55 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 14 December 2007 - 10:43 AM

Tham khảo ý kiến nhiều người là điều nên làm. Nhưng bạn là người đưa ra topic này thì cũng chính bạn là người chốt lại vấn đề. Cụ thể, chương trình lisp mình đã post cần sửa đổi, bổ sung những gì?
Ngoài ra, mình cũng xem xét cả yêu cầu của bạn vinataba và có thể gộp cả 2 yêu cầu trong cùng 1 chương trình, tùy trường hợp mà sử dụng.
Có 1 điểm khá quan trọng, ảnh hưởng đến "đường lối" lập trình là đối tượng text ghi số thứ tự của các đỉnh pline, region hoặc point. Thứ tự ghi như thế nào: điểm bắt đầu, thuận hay ngược kim đồng hồ, hay là người dùng tự ghi sẵn? Về chỗ này, yêu cầu của bạn và vinataba khác nhau, cần phải có sự thống nhất.
Tóm lại, mình sẽ không làm gì thêm nếu chưa có bản tổng hợp các yêu cầu cuối cùng.

hi, chào bạn
Mình cảm thấy hình như bạn hơi nóng tính.
Không biết bạn đã đọc hết các câu hỏi, bài trả lời cũng như hình mình post lên chưa?
Minh đã gửi hình và yêu cầu của mình là: điểm thuận chiều kim đồng hồ, thứ tự các điểm ghi là do chương trình tự chạy (Điểm không bắt buộc phải ghi từ đâu, miễm là thuận chiều kim đồng hồ, điểm ghi lên có tỉ lệ tương đối với hình vẽ).
Mình đã nói là không biết gì về lập trình, nên bạn có gửi code cho minh thì mình cũng không kiểm nghiệm được sự đúng hay của nó, trừ khi bạn gửi cho minh 1 file lsp hướng dân chi tếit sử dụng thì mình mới có câu trả lời chính xác của bạn!!!.
Hơn nữa mấy đường link file bạn post lên bị lỗi rồi, mình khong vào được.
Có bạn nào nói là yêu cầu này đã được Hài Hòa làm? vậy bạn cho minh hỏi là Hài Hòa Miền Bắc hay Tp. HCM thế? Vì theo minh biết HH có 2 cơ sở mà? Mình muốn biết chính xác cơ sở nào để tiện liên hệ?
 • 0

#30 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 14 December 2007 - 12:22 PM

hi, chào bạn
Mình cảm thấy hình như bạn hơi nóng tính.
Không biết bạn đã đọc hết các câu hỏi, bài trả lời cũng như hình mình post lên chưa?
Minh đã gửi hình và yêu cầu của mình là: điểm thuận chiều kim đồng hồ, thứ tự các điểm ghi là do chương trình tự chạy (Điểm không bắt buộc phải ghi từ đâu, miễm là thuận chiều kim đồng hồ, điểm ghi lên có tỉ lệ tương đối với hình vẽ).
Mình đã nói là không biết gì về lập trình, nên bạn có gửi code cho minh thì mình cũng không kiểm nghiệm được sự đúng hay của nó, trừ khi bạn gửi cho minh 1 file lsp hướng dân chi tếit sử dụng thì mình mới có câu trả lời chính xác của bạn!!!.
Hơn nữa mấy đường link file bạn post lên bị lỗi rồi, mình khong vào được.
Có bạn nào nói là yêu cầu này đã được Hài Hòa làm? vậy bạn cho minh hỏi là Hài Hòa Miền Bắc hay Tp. HCM thế? Vì theo minh biết HH có 2 cơ sở mà? Mình muốn biết chính xác cơ sở nào để tiện liên hệ?

1) Ssg tôi nóng tính? Cái đó để mọi người nhận xét. Nếu quả thật như vậy thì xin rút kinh nghệm.
2) Đính chính: ssg chưa bao giờ post cái link nào trong phạm vi topic này mà bạn bảo là link lỗi! Mình chỉ có 1 chương trình lisp, đáp ứng gần như đúng yêu cầu của bạn, chỉ khác 1 điểm là chiều đánh số ngược kim đồng hồ. Lý do: tại thời điểm lập trình, bạn chưa hề nêu yêu cầu là đánh số theo chiều nào.
3) Chương trình lisp nói trên hiện vẫn còn sờ sờ ra đó. Hầu như mọi người quan tâm đến topic này đều biết và đã dùng thử, chỉ trừ có bạn!
4) Sử dụng lisp rất đơn giản, không cần biết một tí gì về lập trình, bạn không phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nếu bạn chưa biết dùng lisp (tình huống ngoài dự kiến) thì xin hướng dẫn vắn tắt:
- Copy code, paste vào Notepad, save dạng *.lsp (đừng hỏi là code đó ở đâu nhé!)
- Chạy lệnh appload, load nó vào
- Gõ lệnh lisp và đáp ứng các yêu cầu của nó. Tên lệnh lisp, nếu người viết code không giới thiệu thì tìm trong code các chữ ở kề ngay sau dấu 2 chấm của dòng (defun C:XXXX...). Cụ thể, với trình lisp của mình, tên lệnh là VC.
Muốn biết cụ thể hơn, bạn tìm đọc mấy bài hướng dẫn chi tiết về sử dụng lisp đã post khá nhiều trên diễn đàn.
 • 0

#31 vinataba

vinataba

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 30 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 14 December 2007 - 04:51 PM

vấn đề là cả 2 Bác đều nóng tính .thật ra ở đây có 2 vấn đề
1. anh Thanhgam2003 làm việc với hồ sơ thửa đất nên chỉ cần tọa độ các đỉnh của ô đất mà không quan trọng cách đánh số thứ tự vị trí
2. Đối với Vinataba, mình làm trong xây dựng và mình cần lisp này để kiểm tra tọa độ của cọc khoan nhồi nên thứ tự của cọc rất quan trọng. và text tên điểm thì được chèn ngại tại vị trí của point vì vậy chỉ cần lấy giá trị của text này là được

Mình gửi bác SSG file có sãn vị trí các điểm và vị trí của text
http://www.cadviet.com/upfiles/VD.rar
thanks các Bác
 • 0

#32 se7en

se7en

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 52 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 14 December 2007 - 07:41 PM

:)
1. oh No, không phải là employee của Hài Hoà đâu. Chỉ biết vì có lần thấy ông anh tôi chạy thử soft đó thôi. Hài Hoà có dùng khoá cứng nên có cài vào mà không có khoá cũng không chạy được...hic...

2. Đoạn Lisp của bác không hiểu sao khi chạy nó báo lỗi "error: no function definition: DTR"

3. Theo tôi cách bác ssg dùng cái hàm "BOUNDARY" để tạo 1 "vùng" là không tiện vì như thế ta phải pick nhiều lắm nếu có nhiều thửa. Việc tạo vùng đó để cho user tự làm khi họ vẽ (phải bắt buộc thôi). Thực ra nếu bạn gì đó mà làm cái hồ sơ thửa này thì nên cài bản AUTOCAD MAP chứ đừng cài AUTOCAD thông thường (có các phiên bản cho các ngành như ACAD MAP, ACAD MECHANIC, ACAD ARTCHITEC...) trong phiên bản ACADMAP có thêm một menu MAP gồm các lệnh chuyên cho làm bản đồ và việc tạo vùng tự động cho mấy cái thửa kia chỉ là tíc tắc. Khoai Tây đã làm sẵn rồi thì Khoai Lang cứ thế mà dùng thôi :)

Nên chăng ssg hãy chọn cách là khi chuơng trình chạy thì cho thông báo "Select close_region" chẳng hạn, như vậy thì user có thể chọn được nhiều Object và tránh được việc "BOUNDARY" bị lỗi khi pick vào trong region (thi thoảng tôi pick vào trong 1 vùng để tạo close_region thì hàm BOUNDARY nó báo lỗi mà không hiểu tại sao)

cần gì fải tạo topology trong cad map như bạn elleHCSC nói, yêu cầu của thanhgam2003 như mình nói ban đầu chẳng khác gì trích hồ sơ kỹ thuật thửa đất,hồi xưa có dùng đến cái này rùi,có gì mình sẽ tìm lại các module ấy cho bạn, để đâu lâu quá hổng nhớ nữa, còn k mình sẽ gửi bạn file dvb của mình lại cho bạn sau, gửi liền không được vì mình đang đi du lịch mất tiêu rùi).
 • 0
Mê xe và súng
Thích để súng trong xe

#33 thanhgam2003

thanhgam2003

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 55 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 15 December 2007 - 10:19 AM

cần gì fải tạo topology trong cad map như bạn elleHCSC nói, yêu cầu của thanhgam2003 như mình nói ban đầu chẳng khác gì trích hồ sơ kỹ thuật thửa đất,hồi xưa có dùng đến cái này rùi,có gì mình sẽ tìm lại các module ấy cho bạn, để đâu lâu quá hổng nhớ nữa, còn k mình sẽ gửi bạn file dvb của mình lại cho bạn sau, gửi liền không được vì mình đang đi du lịch mất tiêu rùi).

Đúng rồi đó.
Mình đang làm bên lĩnh vực đất đai mà.
Khi nào du lịch về, pac gửi cho em xem với nhé.
Chúc pac có cuộc hành trình vui vẻ.
 • 0

#34 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 18 December 2007 - 01:10 PM

... mình làm trong xây dựng và mình cần lisp này để kiểm tra tọa độ của cọc khoan nhồi nên thứ tự của cọc rất quan trọng. và text tên điểm thì được chèn ngay tại vị trí của point vì vậy chỉ cần lấy giá trị của text này là được

Mình gửi bác SSG file có sãn vị trí các điểm và vị trí của text
http://www.cadviet.com/upfiles/VD.rar
thanks các Bác


Chương trình hôm nọ vẽ bảng gọi là "cho vui" thôi, chỉ có thể dùng với các bảng ngắn ngắn, số lượng dữ liệu ít. Trường hợp của bạn số lượng dữ liệu khá nhiều. Cách thức bài bản hơn là xuất tọa độ các điểm cũng như tên điểm sang Excel, sau đó tùy ý xử lý và insert lại vào Cad. Cách này có ưu điểm nổi bật là bạn có thể dùng các công cụ Excel để xử lý dữ liệu cho nhiều mục đích khác nhau.
Tên lệnh là EP (Export Points). Sau khi export, chương trình sẽ tự khởi động Excel và open file.

Các điểm lưu ý:
- Text ghi thứ tự điểm phải có tọa độ x, y (của điểm insert) trùng với x, y của point (có thể khác z). Nếu không, chương trình tìm không thấy text sẽ mặc định gán số thứ tự là 0! Bản vẽ bạn gởi có vài điểm như vậy.
- Lisp không có khả năng can thiệp vào cầu trúc file của *.xls. Mặc dù lưu ở dạng *.xls nhưng bản chất của nó vẫn là text file, các field được phân biệt bằng 1 dấu tab. Tuy vậy, trình Excel vẫn hiểu và open được loại file này.
- Khi save, Excel sẽ hỏi "Do you want keep the workbook in this format?”. Nếu bạn muốn file được chuyển thành “*.xls thật sự” thì phải trả lời “No”, sau đó save đè lên file có hiện có là xong.


;;;**********************************************************
;;;This program export coordinate of points and ordinal numbers to Excel
;;;Each ordinal number must be the same x, y as correlative point_
;;;otherwise it is assigned "0" value.
;;;The file save as *.xls but data structure still are text file.
;;;If you want convert them to actual *.xls file, when save Excel ask:_
;;;"Do you want keep the workbook in this format?", you must answer "No".
;;;Written by Ssg - December 2007 - www.cadviet.com
;;;**********************************************************


;;;--------------------------------------------------------------------
(defun ss2Lp(ssp / Lp i e p) ;;;Convert ss of points to list of 3Dpoints
(setq i 0 Lp nil)
(repeat (sslength ssp)
(setq
e (ssname ssp i)
p (cdr (assoc 10 (entget e)))
Lp (append Lp (list p))
i (1+ i)
)
)
Lp
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun C:EP(/ ssp Lp Ld fn f p sst txt rec L1) ;;;Export Points
(setq
ssp (ssget '((0 . "POINT")))
Lp (ss2Lp ssp)
Ld nil
fn (getfiled "title" "" "xls" 1)
f (open fn "w")
)
(princ "TT\tX\tY\tZ" f)
(foreach p Lp
(if (setq sst (ssget "x" (list (cons 0 "TEXT") (cons -4 "=,=,*") (cons 10 p))))
(setq txt (cdr (assoc 1 (entget (ssname sst 0)))))
(setq txt "0")
)
(setq
rec (cons (atoi txt) p)
Ld (append Ld (list rec))
)
)
(setq Ld (vl-sort Ld '(lambda (x y) (< (car x) (car y)))))
(foreach L1 Ld
(princ (strcat "\n" (rtos (car L1)) "\t" (rtos (cadr L1)) "\t"
(rtos (caddr L1)) "\t" (rtos (cadddr L1))) f)
)
(close f)
(alert "Finish export! Program will start Excel and open data file...")
(command "start" (strcat "excel " fn))
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------

 • 0

#35 vinataba

vinataba

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 30 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 20 December 2007 - 10:26 PM

cảm ơn bác SSG, chương trình chạy quá tuyệt.
 • 0

#36 se7en

se7en

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 52 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 25 December 2007 - 07:36 PM

Gửi thanhgam2003 file trích tọa độ.Bạn Load file này trong cad xong làm như sau:
1/Tạo 1 text style có tên là vhelven (nhớ viết đúng tên vì chương trình dùng đúng style này, còn trong style này bạn chọn font gì cũng được, nhưng nên chọn VNI vì sẽ xuất ra tiếng việt).
2/sau đó gõ lệnh xy
-Chọn tỷ lệ bản vẽ.
-Chọn xuất ra bản vẽ. (:)
-Click điểm hay chọn đối tượng thì tùy bạn. Nếu click điểm thì chọn khép điểm hay không khép điểm. Trong trích xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất dùng cho địa chính thì nên chọn khép điểm.
-Chọn vi trí chèn bảng tọa độ.

Khuyết điểm : bảng tọa độ trong CAD bao gồm nhiều đối tượng riêng lẻ.
Bạn có cần xuất sang excel không hay chỉ thế là ok rùi? nếu cần thì nói để mình gửi module đó cho.
Nó nè :
http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=...amp;file=xy.FAS

Chúc dzui dzẻ. :)
 • 0
Mê xe và súng
Thích để súng trong xe

#37 elleHCSC

elleHCSC

  biết lệnh copy

 • Members
 • PipPipPip
 • 119 Bài viết
Điểm đánh giá: 98 (tàm tạm)

Đã gửi 27 December 2007 - 11:35 AM

To SSG !


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;This program make ordinal numbers and co-ordinate table for vertexs.
;;;Accept any objects that are Region, Polyline, Line and Arc (except Spline)
;;;providing there is a closed area between them.
;;;Written by Ssg - December 2007 - www.cadviet.com
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;PUBLIC FUNCTIONS
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(Defun DTR(x) (/ (* x pi) 180) ) ;;;change degree to radian, return REAL
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun lineP (p0 a r / p1) ;;;Line polar: point, degree angle, radius
(setq p1 (polar p0 (dtr a) r))
(command "line" p0 p1 "")
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun linePX (p0 x) (lineP p0 0 x)) ;;;Horizontal line: length x, from p0
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun linePY (p0 y) (lineP p0 90 y)) ;;;Vertical line: length y, from p0
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun getVert (e / i L) ;;;Return list of all vertex from pline e
(setq i 0 L nil)
(vl-load-com)
(repeat (fix (+ (vlax-curve-getEndParam e) 1))
(setq L (append L (list (vlax-curve-getPointAtParam e i))))
(setq i (1+ i))
)
L
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun getth( / d h) ;;;Return current text height
(setq
d (tblsearch "style" (getvar "textstyle"))
h (cdr (assoc 40 d))
)
(if (= h 0) (setq h (cdr (assoc 42 d))))
h
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun wtxtMC (txt p / sty d h) ;;;Write txt on graphic screen, Middle Center
(setq
sty (getvar "textstyle")
d (tblsearch "style" sty)
h1 (cdr (assoc 40 d))
h2 (cdr (assoc 42 d))
)
(if (> h1 0) (command "text" "j" "mc" p 0 txt)
(command "text" "j" "mc" p h2 0 txt)
)
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------
;;;PRIVATE FUNCTIONS
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun txt1(txtL / p1 p2 p3 p4 pL i) ;;;Write texts in 1 row
(setq
p1 (list (+ (car p0) (* 2 h)) (- (cadr p0) (* 1.5 h)))
p2 (polar p1 0 (* 6 h))
p3 (polar p2 0 (* 8 h))
p4 (polar p3 0 (* 8 h))
pL (list p1 p2 p3 p4)
i 0
)
(repeat 4
(wtxtMC (nth i txtL) (nth i pL))
(setq i (1+ i))
)
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun mesh1() ;;;Make 1 mesh unit
(linepy p0 (* -3 h))
(command "copy" "L" "" p0 (list (+ (car p0) (* 4 h)) (cadr p0)))
(command "array" "L" "" "r" 1 4 (* 8 h))
(linepx (polar p0 (* 1.5 pi) (* 3 h)) (* 28 h))
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------
;;;MAIN PROGRAM
;;;-------------------------------------------------------------------------------
(defun C:VC( / p et p0 pvL h oldos i pv num txtL)
;;;Vertex Co-ordinate

;;;INPUT DATA
(setq p (getpoint "\nPick a point inside polygon or region:"))
(command "boundary" p "")
(setq et (entlast))
(redraw et 3)
(setq
p0 (getpoint "\nBase point of table (upper left):")
pvL (getvert et)
h (getTh)
oldos (getvar "osmode")
)
(setvar "osmode" 0)

;;;HEADER
(linepx p0 (* 28 h))
(mesh1)
(txt1 (list "TT" "X" "Y" "Z"))
(setq p0 (polar p0 (* 1.5 pi) (* 3 h)))

;;;MAKE RECORDS AND ORDINAL NUMBER
(setq i 0)
(repeat (1- (length pvL))
(mesh1)
(setq
pv (nth i pvL)
num (itoa (1+ i))
txtL (list num (rtos (car pv)) (rtos (cadr pv)) (rtos (caddr pv)))
)
(txt1 txtL)
(wtxtMC num (polar pv 0 h))
(setq p0 (polar p0 (* 1.5 pi) (* 3 h)))
(setq i (1+ i))
)

;;;FINISH
(command "erase" et "")
(setvar "osmode" oldos)
(princ)
)
;;;-------------------------------------------------------------------------------


Bác SSG có thể giúp làm cho cái CT ở trên khi chạy số thứ tự đỉnh sẽ theo chiều thuận kim đồng hồ không ? vì khi dùng lệnh BO bao giờ cad cũng cho các đỉnh theo chiều ngược kim đồng hồ.
Tôi ko rành về lisp lắm nên ko biết cách sửa đoạn code trên mặc dù về thuật toán thì tôi biết làm thế nào để cho các đỉnh thửa chạy theo chiều thuận kim đồng hồ. VD các vertex List(x1y1, x2y2, xiyi...) thì khi đánh số thứ tự chỉ việc đảo ngược lại .

TKS
 • 0
Share for all, all will share !

--------------------
HTTP://WWW.HCSC.VN
HTTP://WWW.HCSC.COM.VN

#38 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 27 December 2007 - 04:03 PM

...
;;;INPUT DATA
(setq p (getpoint "\nPick a point inside polygon or region:"))
(command "boundary" p "")
(setq et (entlast))
(redraw et 3)
(setq
p0 (getpoint "\nBase point of table (upper left):")
pvL (reverse (getvert et))
h (getTh)
oldos (getvar "osmode")
)
...

Bác SSG có thể giúp làm cho cái CT ở trên khi chạy số thứ tự đỉnh sẽ theo chiều thuận kim đồng hồ không?
TKS

Bạn chỉ cần sửa như chỗ đánh dấu đỏ.
Lần sau bạn đừng nên trích dẫn dài như vậy. Nếu cần, cho nó vào hộp codebox.
 • 0

#39 vinataba

vinataba

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 30 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 05 January 2008 - 05:26 PM

Các điểm lưu ý:
- Text ghi thứ tự điểm phải có tọa độ x, y (của điểm insert) trùng với x, y của point (có thể khác z). Nếu không, chương trình tìm không thấy text sẽ mặc định gán số thứ tự là 0! Bản vẽ bạn gởi có vài điểm như vậy.
- Lisp không có khả năng can thiệp vào cầu trúc file của *.xls. Mặc dù lưu ở dạng *.xls nhưng bản chất của nó vẫn là text file, các field được phân biệt bằng 1 dấu tab. Tuy vậy, trình Excel vẫn hiểu và open được loại file này.
- Khi save, Excel sẽ hỏi "Do you want keep the workbook in this format?”. Nếu bạn muốn file được chuyển thành “*.xls thật sự” thì phải trả lời “No”, sau đó save đè lên file có hiện có là xong.

Chào bác SSG, chương trình này chạy rất tốt. Nhờ bác làm giúp bài toán ngược lại được không. Tức là mình có file *.xls như cấu trúc xuất ra từ lisp, bây giờ mình vẽ lại thành các điểm point. Cảm ơn bác rất nhiều. ­
 • 0

#40 se7en

se7en

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 52 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 05 January 2008 - 08:03 PM

Các điểm lưu ý:
- Text ghi thứ tự điểm phải có tọa độ x, y (của điểm insert) trùng với x, y của point (có thể khác z). Nếu không, chương trình tìm không thấy text sẽ mặc định gán số thứ tự là 0! Bản vẽ bạn gởi có vài điểm như vậy.
- Lisp không có khả năng can thiệp vào cầu trúc file của *.xls. Mặc dù lưu ở dạng *.xls nhưng bản chất của nó vẫn là text file, các field được phân biệt bằng 1 dấu tab. Tuy vậy, trình Excel vẫn hiểu và open được loại file này.
- Khi save, Excel sẽ hỏi "Do you want keep the workbook in this format?”. Nếu bạn muốn file được chuyển thành “*.xls thật sự” thì phải trả lời “No”, sau đó save đè lên file có hiện có là xong.

Chào bác SSG, chương trình này chạy rất tốt. Nhờ bác làm giúp bài toán ngược lại được không. Tức là mình có file *.xls như cấu trúc xuất ra từ lisp, bây giờ mình vẽ lại thành các điểm point. Cảm ơn bác rất nhiều. ­

Bài toàn ngược lại thì các chương trình đã có tích hợp sẵn rùi chẳng hạn như land desktop đều có thể import điểm vào từ nhiều định dạng file khác nhau.
 • 0
Mê xe và súng
Thích để súng trong xe