Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
thonghoang1

XIN LISP LỌC CÁC TEXT SỐ tăng dần

Các bài được khuyến nghị

TÔI ĐANG CẦN MỘT LISP LÀM NHIỆM VỤ SAU: chọn tập hợp các text,lọc ra các text số theo thứ tự tăng dần,số nhỏ nhất đến số lớn nhất nhập từ bàn phím,ví dụ như số nhỏ nhất nhập là 0,số lớn nhất nhập là 10 thì các số được chọn là 0,1,2.....10.hy vọng mọi người quan tâm giúp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nếu dùng Cad2007 có Express Tool thì bạn thử dùng lệnh TCOUNT xem sao

dùng như thế nào bạn,bạn đã thử chưa,nếu rối hướng dẩn dùm được không

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
không ai rảnh sao,hịc

 

"lọc ra các text số theo thứ tự tăng dần,số nhỏ nhất đến số lớn nhất " là sao bạn. có phải là chọn lọc ra tập hợp các số nằm trong khoảng min-->max không?, bạn nói rõ ti đi....., nếu làm đc mình sẽ giúp...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ùh đúng rối,thank đã quan tâm

 

Bạn dùng thử, có gì post lại nhé:

 

(defun c:loctext(/ Isnumber te_min_num te_max_num text_thop index text_thop_loc text_thop_i text_i_value dimzin_old)
;---------------------------Ham Con
(DEFUN Isnumber (str)
(if (member (type (read str)) '(REAL INT))
T
nil
)
)
;---------------------------
;---------------------------Ham Chinh
(setvar "cmdecho" 0)
(setq dimzin_old (getvar "dimzin"))
(setvar "dimzin" 0)
(vl-load-com)
(setq 	te_min_num 	(getreal "\n------> Gia tri loc Min: "))
(while 	(not 	te_min_num)
 (setq 	te_min_num 	(getreal "\n------> Gia tri loc Min: "))
)

(setq	te_max_num	(getreal "\n------> Gia tri loc Max: ")
)
(while 	(>= te_min_num te_max_num)
(setq te_max_num (getreal (strcat
			  	"\nNhap lai gia tri loc Max [Khong duoc nho hon min ="
				(rtos te_min_num 2 2)
			  	"]: ")
			 )
   		)		
)
(princ (strcat
 	"\n------> Chon vung loc Text co gia tri: ["
	(rtos te_min_num 2 2)
	" -> "
	(rtos te_max_num 2 2)
	"]"
	)
)
(if (setq	text_thop	(ssget '((0 . "*TEXT,MTEXT"))))
(progn	
(setq	index	0
text_thop_loc (ssadd)
)
(while 	(> (sslength text_thop) index)
(setq 	text_thop_i 	(vlax-ename->vla-object (ssname text_thop index))
	text_i_value	(vlax-get-property text_thop_i 'TextString)
)
 (if 	(and 	(Isnumber text_i_value)
  	(>= (atof text_i_value) te_min_num)
  	(<= (atof text_i_value) te_max_num)
)
(setq text_thop_loc (ssadd (ssname text_thop index) text_thop_loc))
); end if
(setq	 index	(+ index 1))
); end while
(SSSETFIRST text_thop_loc text_thop_loc)
(princ "\n -----------> Copyright © by DKKX3A")
); end progn
(princ "\n -----------> Khong co doi tuong duoc chon....")
) 
(setvar "dimzin" dimzin_old) 
(princ)
)

(princ "\n -----------> Lenh chay la Loctext....Copyright © by DKKX3A")
(princ)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×