Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

XIN LISP LỌC CÁC TEXT SỐ tăng dần


 • Please log in to reply
7 replies to this topic

#1 thonghoang1

thonghoang1

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 71 Bài viết
Điểm đánh giá: 9 (bình thường)

Đã gửi 12 August 2010 - 08:56 PM

TÔI ĐANG CẦN MỘT LISP LÀM NHIỆM VỤ SAU: chọn tập hợp các text,lọc ra các text số theo thứ tự tăng dần,số nhỏ nhất đến số lớn nhất nhập từ bàn phím,ví dụ như số nhỏ nhất nhập là 0,số lớn nhất nhập là 10 thì các số được chọn là 0,1,2.....10.hy vọng mọi người quan tâm giúp
 • 0

#2 hdt4151

hdt4151

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 69 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 12 August 2010 - 09:00 PM

Nếu dùng Cad2007 có Express Tool thì bạn thử dùng lệnh TCOUNT xem sao
 • 0

#3 thonghoang1

thonghoang1

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 71 Bài viết
Điểm đánh giá: 9 (bình thường)

Đã gửi 12 August 2010 - 09:47 PM

Nếu dùng Cad2007 có Express Tool thì bạn thử dùng lệnh TCOUNT xem sao

dùng như thế nào bạn,bạn đã thử chưa,nếu rối hướng dẩn dùm được không
 • 0

#4 thonghoang1

thonghoang1

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 71 Bài viết
Điểm đánh giá: 9 (bình thường)

Đã gửi 13 August 2010 - 08:42 PM

không ai rảnh sao,hịc
 • 0

#5 dkkx3a

dkkx3a

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 58 (tàm tạm)

Đã gửi 13 August 2010 - 08:50 PM

không ai rảnh sao,hịc


"lọc ra các text số theo thứ tự tăng dần,số nhỏ nhất đến số lớn nhất " là sao bạn. có phải là chọn lọc ra tập hợp các số nằm trong khoảng min-->max không?, bạn nói rõ ti đi....., nếu làm đc mình sẽ giúp...
 • 0
TỰ SỰ
Biển vào chiều buồn giữa cô liêu
Sóng vỗ bờ bạc đầu con nước
Khi biển động như lòng ta chợt động
Biển ồn ào nhưng thực rất dịu êm.......

#6 thonghoang1

thonghoang1

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 71 Bài viết
Điểm đánh giá: 9 (bình thường)

Đã gửi 13 August 2010 - 10:51 PM

ùh đúng rối,thank đã quan tâm
 • 0

#7 dkkx3a

dkkx3a

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 58 (tàm tạm)

Đã gửi 14 August 2010 - 10:00 AM

ùh đúng rối,thank đã quan tâm


Bạn dùng thử, có gì post lại nhé:


(defun c:loctext(/ Isnumber te_min_num te_max_num text_thop index text_thop_loc text_thop_i text_i_value dimzin_old)
;---------------------------Ham Con
(DEFUN Isnumber (str)
(if (member (type (read str)) '(REAL INT))
T
nil
)
)
;---------------------------
;---------------------------Ham Chinh
(setvar "cmdecho" 0)
(setq dimzin_old (getvar "dimzin"))
(setvar "dimzin" 0)
(vl-load-com)
(setq te_min_num (getreal "\n------> Gia tri loc Min: "))
(while (not te_min_num)
(setq te_min_num (getreal "\n------> Gia tri loc Min: "))
)

(setq te_max_num (getreal "\n------> Gia tri loc Max: ")
)
(while (>= te_min_num te_max_num)
(setq te_max_num (getreal (strcat
"\nNhap lai gia tri loc Max [Khong duoc nho hon min ="
(rtos te_min_num 2 2)
"]: ")
)
)
)
(princ (strcat
"\n------> Chon vung loc Text co gia tri: ["
(rtos te_min_num 2 2)
" -> "
(rtos te_max_num 2 2)
"]"
)
)
(if (setq text_thop (ssget '((0 . "*TEXT,MTEXT"))))
(progn
(setq index 0
text_thop_loc (ssadd)
)
(while (> (sslength text_thop) index)
(setq text_thop_i (vlax-ename->vla-object (ssname text_thop index))
text_i_value (vlax-get-property text_thop_i 'TextString)
)
(if (and (Isnumber text_i_value)
(>= (atof text_i_value) te_min_num)
(<= (atof text_i_value) te_max_num)
)
(setq text_thop_loc (ssadd (ssname text_thop index) text_thop_loc))
); end if
(setq index (+ index 1))
); end while
(SSSETFIRST text_thop_loc text_thop_loc)
(princ "\n -----------> Copyright © by DKKX3A")
); end progn
(princ "\n -----------> Khong co doi tuong duoc chon....")
)
(setvar "dimzin" dimzin_old)
(princ)
)

(princ "\n -----------> Lenh chay la Loctext....Copyright © by DKKX3A")
(princ)

 • 0
TỰ SỰ
Biển vào chiều buồn giữa cô liêu
Sóng vỗ bờ bạc đầu con nước
Khi biển động như lòng ta chợt động
Biển ồn ào nhưng thực rất dịu êm.......

#8 thonghoang1

thonghoang1

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 71 Bài viết
Điểm đánh giá: 9 (bình thường)

Đã gửi 16 August 2010 - 09:19 PM

thank bạn,đúng ý mình,cảm ơn
 • 0