Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
sonha

KHÔNG BIẾT TÊN LỆNH MOVETEXTCENTERRACTANG

Các bài được khuyến nghị

EM CÓ DOWN LISP: MOVETEXT CENTER RECTANG

NHƯNG KHI VÀO TÌM XEM TÊN CỦA LỆNH ĐÓ THÌ SAO TÌM MÃI MÀ KHÔNG THẤY.CÓ AI BIẾT TÊN CỦA LỆNH ĐÓ KHÔNG THÌ CHỈ GIÚP EM VỚI.THANKS!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

;move text 2 center rectang
(defun c:dtt()

 (setvar "cmdecho" 0)
 (setq OS (getvar "OSMODE"))
 (setvar "OSMODE" 32)

 (setq P1 (getpoint "\nPick a corner of the rectangle: "))
 (setq P2 (getcorner P1 "\nPick opposite corner of the rectangle: "))
 (setq A (angle P1 P2))
 (setq D (distance P1 P2))
 (setq P3 (polar P1 A (/ D 2.0)))  

(setq ST (entsel "\nSelect text to center inside rectangle: "))

 (while
  (= ST nil)
  (progn
   (prompt "\nText was not selected...")
   (setq ST (entsel "\nSelect text to center inside rectangle: "))
  )
 )

 (command "justifytext" ST "" "MC")
 (setq TMC (cdr (assoc 11 (entget (car ST)))))
 (command "move" ST "" TMC P3)

 (setvar "OSMODE" OS)
 (princ)

)

 

Lệnh tắt là dtt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×