Jump to content
Invision Community
anhducdtht

khong su dung duoc nova

Recommended Posts

anhducdtht    0

Chào mọi người, cho mình hỏi chút:

Không hiểu sao sau khi cài xong chương trình nova 2004 (giả khóa cứng) khi bật chương trình Harmony 2006 .. vào bảng để thiết lập thi bị lỗi (hiện ra dòng chử đại ý là "không kết nối được dịch vụ" ) còn bật phần mềm Nova lên thì không thấy các tiêu đề sử dụng trong nova cũng như không sử dụng được lệnh. Ai biết xin được chỉ giáo. Cảm ơn nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites
meohoang    342
Chào mọi người, cho mình hỏi chút:

Không hiểu sao sau khi cài xong chương trình nova 2004 (giả khóa cứng) khi bật chương trình Harmony 2006 .. vào bảng để thiết lập thi bị lỗi (hiện ra dòng chử đại ý là "không kết nối được dịch vụ" ) còn bật phần mềm Nova lên thì không thấy các tiêu đề sử dụng trong nova cũng như không sử dụng được lệnh. Ai biết xin được chỉ giáo. Cảm ơn nhiều

Bạn chưa cài được file hdd32.exe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×