Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Tiêu chuẩn xây dựng


 • Please log in to reply
12 replies to this topic

#1 admin

admin

  Administrator

 • Root Admin
 • PipPipPipPip
 • 280 Bài viết
Điểm đánh giá: 484 (tốt)

Đã gửi 11 February 2007 - 08:43 PM

Số TCVN 6083:1995

Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép

Tiêu chuẩn này được bổ sung cho tiêu chuẩn chuẩn quốc tế ISO 128 về bản vẽ xây dựng và đưa ra những nguyên tắc chung cho việc thể hiện đối với các bản vẽ xây dựng bố cục chung và bản vẽ lắp ghép. Tiêu chuẩn này chủ yếu sử dụng trong lĩnh vực các bản vẽ nhà , công trình và kiến trúc

Toàn văn nội dung tiêu chuẩn:
file PDF
[url="http://"http://tcxdvn.xaydung.gov.vn//tcxdvn/tcxdvn.nsf/a6878a241e07585a472571be007246c4/9c72d6697b93e8be472570c4006bd1cb/$FILE/37%20TCVN%206083%201995.doc"]file DOC[/url]
 • 7

#2 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 12 February 2007 - 09:49 AM

Tên tiêu chuẩn Tóm tắt Địa chỉ download
TCVN  3988:1985 Hệ thống thiết kế tài liệu xây dựng. Quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng tài liệu thiết kế. Tiêu chuẩn này quy định quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng tài liệu thiết kế bao gồm những thiết kế điển hình , thiết kế sử dụng lại do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xây dựng nhà, công trình thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân pdf, doc
TCVN  3990:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng. Tiêu chuẩn này quy định các quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng pdf, doc
TCVN  5422:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Kí hiệu đường ống. pdf, doc
TCVN  4057:1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng. Nguyên tắc cơ bản. Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc cơ bản của hệ thống chỉ tiêu chất lượng vật liệu xây dựng, nhà và công trình, các kết cấu, cấu kiện nhà và công trình, trang bị kỹ thuật và công cụ xây dựng pdf, doc
TCVN  6082:1995 Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc - Từ vựng. Tiêu chuẩn này đưa ra định nghĩa của một số thuật ngữ chung liên quan đến bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc và một số thuật ngữ thường dùng để miêu tả các loại bản vẽ khác nhau trong lĩnh vực này pdf, doc
TCVN  4607:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình. Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn cùng tên có số hiệu 2240-77. Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu quy ước để thể hiện bản vẽ tổng mặt bằng thi công công trình pdf, doc
TCVN  6080:1995 Bản vẽ xây dựng.Phương pháp chiếu. Tiêu chuẩn này định nghĩa hai phương pháp chiếu áp dụng cho bản vẽ xây dựng được gọi là : Phương pháp chiếu trực giao trực tiếp; Phương pháp chiếu trực giao qua gương và đưa kí hiệu liên quan đến từng phương pháp pdf, doc
TCVN  4614:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Các bộ phận cấu tạo của ngôi nhà.Kí hiệu quy ước trên bản vẽ xây dựng. Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 3327-77 "Tài liệu thiết kế ký hiệu các bộ phận cấu toạ ngôi nhà". Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu quy ước để thể hiện các bộ phận cấu tạo ngôi nhà trên bản vẽ thiết kế mới và thiết kế cải tạo trong các giai đoạn thiết kế pdf, doc
TCVN  5571:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Bản vẽ xây dựng.Khung tên Tiêu chuẩn này quy định nội dung, cách trình bày khung tên của hồ sơ thiết kế và áp dụng cho mọi loại bản vẽ trong các giai đoạn thiết kế pdf, doc
TCVN  6078:1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Bản vẽ lắp ghép các kết cấu chế sẵn. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung để lập các bản vẽ thi công dành cho lĩnh vực lắp ghép kết cấu chế sẵn trong công tác xây dựng và xây dựng nhà ở pdf, doc
TCVN  5896:1995 Bản vẽ xây dựng.Các phần bố trí hình vẽ,chú thích bằng chữ và khung tên trên hình vẽ. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu liên quan tới việc sắp xếp, bố trí và nội dung của các phần dành để vẽ hình, để chú thích bằng chữ và để kẻ khung tên trên các bản vẽ xây dựng pdf, doc
TCVN  4059:1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng.Kết cấu thép - Danh mục chỉ tiêu. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các kết cấu thép của các loại nhà và công trình.Tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn : Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng. Nguyên tắc cơ bản. TCVN 4057-85 pdf, doc
TCVN  4608:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng pdf, doc
TCVN  3987:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công pdf, doc
TCVN  6081:1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Thể hiện trên tiết diện các mặt cắt và mặt nhìn - Nguyên tắc chung.Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc chung cho việc thể hiện mặt cắt và mặt nhìn trên các bản vẽ nhà và công trình dân dụng. Tiêu chuẩn này không bao gồm các chỉ dẫn cho các loại vật liệu đặc biệt pdf, doc
TCVN  5671:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Hồ sơ thiết kế kiến trúc. Tiêu chuẩn này quy định thành phần, nội dung, yêu cầu kỹ thuật và kí hiệu các bản vẽ; phần hồ sơ thiết kế kiến trúc của nhà và công trình thuộc giai đoạn chuẩn bị xây dựng theo hai giai đoạn thiết kế: kĩ thuật và thi công. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các bản vẽ phối cảnh tổng thể, nội thất và các đồ án dự thi pdf, doc
TCVN  5897:1995 Bản vẽ kĩ thuật - Bản vẽ xây dựng - Cách kí hiệu các công trình và bộ phận công trình.Kí hiệu các phòng và các diện tích khác. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về hệ thống ký hiệu và cách đặt kí hiệu cho các phòng và cho các diện tích khác trong một hay nhiều công trình. Các ký hiệu được dùng để xác định và đánh số trong các tài liệu của hồ sơ thiết kế. Tiêu chuẩn này chủ yếu được áp dụng trong các giai đoạn thiết kế và thi công pdf, doc
TCVN  4455:1987 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Quy tắc ghi kích thước,chữ tiêu đề,các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ. Tiêu chuẩn này quy định quy tắc ghi kích thước , chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ để lập tài liệu thiết kế nhà, công trình thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân pdf, doc
TCVN  4609:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Đồ dùng trong nhà.Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà. Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 2239-77 "tài liệu thiết kế ký hiệu đồ đạc thông thường trên mặt bằng ngôi nhà" pdf, doc
TCVN  6003:1995 Bản vẽ xây dựng. Cách kí hiệu công trình và các bộ phận công trình. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về hệt hống ký hiệu và cách đặt kí hiệu cho các công trình , không gian bênt rong, các bộ phận của công trình (ví dụ về tường và sàn nhà), các bộ phận cấu thành (ví dụ các đơn vị tường và cửa sổ). Các ký hiệu được dùng để xác định các đối tượng và chú thích trên các tài liệu thiết kế. Tiêu chuẩn này chủ yếu được áp dụng trong các giai đoạn thiết kế và thi công pdf, doc
TCVN  5570:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Bản vẽ xây dựng.Kí hiệu đường nét và đường trục trên bản vẽ. Tiêu chuẩn này quy định ký hiệu đối với đường trục trong hình vẽ và các loại đường nét cơ bản trong bản vẽ của hồ sơ thiết kế pdf, doc
TCVN  6079:1995 Bản vẽ xây dựng và kiến trúc.Cách trình bày bản vẽ.Tỉ lệ.Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc để trình bày các bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc; xác định các tỉ lệ khác nhau được sử dụng trong bản vẽ pdf, doc
TCVN  5572:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép.Bản vẽ thi công pdf, doc
TCVN  5686:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các kết cấu công trình xây dựng - Ký hiệu quy ước chung. Tiêu chuẩn này quy định ký hiệu quy ước bằng chữ và số của các kết cấu công trình nhà ở dân dụng và công nghiệp trên ácc bản vẽ thiết kế (đặc biệt bản vẽ sơ đồ lắp đặt các cấu kiện BTCT) Ngoài những quy định trong tiêu chuẩn này, phải tuân theo những quy định trong các tiêu chuẩn khác thuộc hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng có liên quan. Khi dùng những kí hiệu bằng chữ và số chưa được quy định trong tiêu chuẩn này thì phải có chú thích, và phải tuân theo quy định trong mục 2.1 của tiêu chuẩn này pdf, doc
TCVN  4058:1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng.Sản phẩm bằng kết cấu bêtông và bêtông cốt thép. Danh mục chỉ tiêu. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với sản phẩm và kết cấu bằng bê tông, bê tông cốt thép (trừ loại chịu nóng) dùng để xây dựng các loại nhà và công trình pdf, doc
TCVN  3907:1994 Nhà trẻ,trường mẫu giáo.Tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế nhà trẻ, trường mẫu giáo và nhà trẻ-mẫu giáo liên hợp (sau đây gọi chung là "công trình nuôi dạy trẻ" trong phạm vi cả nước pdf, doc
TCVN  6160:1996 Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng.Yêu cầu thiết kế pdf, doc
TCXDVN  198:1997 Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối. Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến những yêu cầu về kiến thức cơ bản nhất phục vụ cho việc thiết kế kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) của các nhà cao tầng có chiều cao không quá 75m (25 tầng) được xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam pdf, doc
TCVN  6161:1996 Phòng cháy và chữa cháy - Chợ và trung tâm thương mại - Yêu cầu thiết kế. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy và chữa cháy khi thiết kế xây dựng mới hay cải tạo mở rộng chợ kiên cố, chợ bán kiên cố và trung tâm thương mại. Trong đó bao gồm: Thuật ngữ; Phân loại chợ; Quy định chung; Bố trí mặt bằng; Lối thoát nạn; Thiết bị điện và chiếu sáng; Báo cháy và chữa cháy pdf, doc
TCVN  150:1996 Thiết kế chống ồn cho nhà ở. Đây là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phàn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết kế mới, thiết kế cải tạo nhằm bảo đảm mức áp suất âm, mức âm cho phép trong nhà ở, nhà tập thể cũng như khu vực xung quanh mà TCXD 126:1984 quy định. Trong bản thiết kế cần phải xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho các giải pháp kỹ thuật chống ồn đã chọn. Khi thiết kế cần phải sử dụng các vật liệu hút âm, vật liệu chống rung không cháy hoặc khó cháy pdf, doc

 • 11

#3 interwar1283

interwar1283

  biết dimcontinue

 • Vip
 • PipPipPipPipPip
 • 374 Bài viết
Điểm đánh giá: 211 (khá)

Đã gửi 23 April 2007 - 01:16 PM

cam on bac Hoanh nhé, bác có đủ bộ tiêu chuẩn VN không (11 tập) bác cho em xin với.
 • 0

#4 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 23 April 2007 - 11:21 PM

Tôi không có.

Topic này là để mọi người cùng chia sẻ với nhau những tiêu chuẩn mình có hoặc mình cần mà!
 • 1

#5 duongsatdn

duongsatdn

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)

Đã gửi 18 April 2008 - 02:08 PM

Tôi muốn xin bộ tiêu chuẩn về mặt đường ôtô bằng bê tông xi măng, mong mọi người chia sẻ!
 • 0

#6 tienlagiay_dxt

tienlagiay_dxt

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 191 Bài viết
Điểm đánh giá: 185 (tàm tạm)

Đã gửi 10 June 2008 - 10:09 AM

Tôi muốn xin bộ tiêu chuẩn về mặt đường ôtô bằng bê tông xi măng, mong mọi người chia sẻ!

Đây là tc thiết kế đường, bạn tham khảo nhé http://www.cadviet.c...et_ke_Duong.doc
Xin hỏi ai có 14TCN 32-85, share mình với
 • 2

#7 lamtecco2

lamtecco2

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 715 Bài viết
Điểm đánh giá: 856 (rất tốt)

Đã gửi 10 June 2008 - 10:29 AM

Đây là tc thiết kế đường, bạn tham khảo nhé http://www.cadviet.com/upfiles/TCVN_4054_Thiet_ke_Duong.doc
Xin hỏi ai có 14TCN 32-85, share mình với

Hiện tại có 3 tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô được sử dụng rộng rãi là TCVN4054-85 , TCVN4054-98 và TCVN4054 - 2005 , khi chia sẻ các bạn hãy ghi rõ từng loại để mọi người tiện tham khảo nhé , Bạn có thể download TCVN4054-85 tại đây
 • 2

#8 number@2

number@2

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 28 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 14 August 2009 - 04:23 PM

tui đang mần công trình nhà trẻ mẩu giáo mà không biết khoảng cách an toàn pccc xung quanh khu đất của mình với các công trình xung quanh, kiếm mãi mà không ra, tui chỉ nhớ phải thiết kế đường dành cho xe cứu hỏa chậy vòng vòng bao quanh công trình của mình nhưng không biết kích thước tối thiểu là bao nhiêu,để được duyệt pccc, híc bạn nào bít giúp đỡ giùm đi, năn nỉ á. huhu
 • 0

#9 duy782006

duy782006

  PHẠM QUỐC DUY

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)

Đã gửi 06 November 2009 - 03:50 PM

Mình đang cần tiêu chuẩn diện tích tối thiểu cho cây xăng (Mình quy hoạch cụm công nghiệp mà chủ đầu tư đòi nhiều cây xăng quá) bác nào có làm ơn cho mình xin! Cám ơn
 • 0

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#10 hiepquang

hiepquang

  biết dimradius

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 315 Bài viết
Điểm đánh giá: 264 (khá)

Đã gửi 06 November 2009 - 04:38 PM

Tiêu chuẩn thiết kế công trình công nghiệp, nông nghiệp và thủy lợi :
TCVN 4530:1998. Bạn tham khảo ở đây nhé :
http://sokhoahoccn.a...angxangdau).pdf
 • 1
There was something wrong. I just never read between the lines...

#11 loinv

loinv

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 62 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)

Đã gửi 27 August 2010 - 11:05 AM

Mình có CD-ROM Bộ TCXD của Viện KHCN XD
Link tải ở chữ ký nhé, chi tiết tại đây: http://www.cadviet.c...o...20&start=20
 • 0

#12 hoangvunl

hoangvunl

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 06 September 2010 - 11:16 PM

Bác nào có tiêu chuẩn về vẽ đồ gỗ.Có thể cho em xin được không.Em đang cần gấp.Cám ơn nhiều!!
 • 0

#13 tkktkk

tkktkk

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 43 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 02 November 2016 - 08:53 AM

Nhờ anh Nguyễn Hoành upload lại bộ tiêu chuẩn:

TCVN 6082:1995


 • 0