Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Xin lệnh gán thuộc tính contents cho text


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 thoclep

thoclep

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 143 (tàm tạm)

Đã gửi 05 January 2008 - 01:38 AM

Trong bản vẽ có nhiều text khác nhau. Em cần lệnh có thể lấy thuộc tính contents (nội dung) của 1 text bất kỳ để gán cho những text bất kỳ khác. Mặc dù em biết dùng ctrl+1 cũng có thể làm được điều trên, nhưng nó không pro lắm. Em muốn lệnh trên nó sử dụng tương tự như lệnh MATCHPROP.
 • 0

#2 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 05 January 2008 - 07:36 AM

Trong bản vẽ có nhiều text khác nhau. Em cần lệnh có thể lấy thuộc tính contents (nội dung) của 1 text bất kỳ để gán cho những text bất kỳ khác. Mặc dù em biết dùng ctrl+1 cũng có thể làm được điều trên, nhưng nó không pro lắm. Em muốn lệnh trên nó sử dụng tương tự như lệnh MATCHPROP.

Bạn thử cái này, lệnh MCT:

(defun C:MCT( / et1 t1 et2 d2);;;Matchprop Content of Text
(setq
et1 (car (entsel "\nSelect Source text:"))
t1 (assoc 1 (entget et1))
)
(redraw et1 3)
(while (setq et2 (car (entsel "\nSelect Destination text or :")))
(setq
d2 (entget et2)
d2 (subst t1 (assoc 1 d2) d2)
)
(entmod d2)
)
(command "regen")
(princ)
)

 • 0

#3 Hung_tthanh

Hung_tthanh

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 9 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 23 June 2014 - 11:33 AM

Bạn thử cái này, lệnh MCT:
 

(defun C:MCT( / et1 t1 et2 d2);;;Matchprop Content of Text
(setq
	et1 (car (entsel "\nSelect Source text:"))
	t1 (assoc 1 (entget et1))
)
(redraw et1 3)
(while (setq et2 (car (entsel "\nSelect Destination text or <Exit>:")))
	(setq
		d2 (entget et2)
		d2 (subst t1 (assoc 1 d2) d2)
	)
	(entmod d2)
)
(command "regen")
(princ)
)

bạn bổ sung thêm chọn nhiều phần tử thay đổi cùng lúc luôn đi, hiện giờ chỉ pick từng text 1 thôi...


 • 0

#4 colombus

colombus

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 71 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 04 March 2016 - 12:57 PM

ĐÚNG THẾ... CLICK TỪNG TEXT THÌ  ĐẾN BAO GIỜ MỚI XONG.

VÀI TRĂM CÁI TEXT NHƯ THẾ THÌ PHẢI DÙNG CÁCH KHÁC THÔI


 • 0