Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
tnmtpc

hướng dẫn sử dụng Scan2Cad V7 pro

Các bài được khuyến nghị

Bữa trước có hứa vơí một bạn nào đó không nhớ tên là khi nào dịch xong sẽ gửi, hôm nay thực hiện đúng lơì hưá. Tài liệu hướng dẫn Scan 2Cad V7 Pro do tớ dịch từ help cuả chương trình tuy không ngon lắm vì ngoại ngữ có hạn mà, nhưng chắc là xài được, các bạn down về dùng thử và góp ý

http://www.cadviet.com/upfiles/houng_dan_s...scan2cad_v7.pdf (698kB)

http://www.cadviet.com/upfiles/houng_dan_s...scan2cad_v7.rar (627kB)

  • Vote tăng 11
  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn tnmtpc rất nhiều về sự chia sẻ này.

 

Đây là một bản dịch rất công phu, dày 62 trang.

Mục lục
chương 1: mở đầu................. 1
I-Giới thiệu về Scan2cad .................................. 1
Ii-phương pháp sử dụng Scan2cad.............. 1
1.Tạo ra một file raster và tải nó vào trong Scan2CAD:................................ 1
2.Chuẩn bị file raster cho sự chuyển đổi: .................. 1
3.Chuyển đổi file raster tới vectơ : ............................ 1
4.Xem và biên tập file vectơ ( tuỳ chọn) ................... 1
5. Tỷ lệ và sự lưu trữ file vectơ .................................. 1
6.Nhập khẩu file vectơ vào trong chương trình Cad ,CNC hoặc GIS ........... 2
chương 2: scan bản vẽ....... 2
i- scan 2
1/Bản vẽ giấy ........................ 2
2/ kích thước bản vẽ: ............. 2
3/ Scanner: ............................ 2
ii- Danh sách kiểm tra scan........................... 2
1. Color, grayscale hoặc monochrome (đơn sắc)....... 2
2. Resolution......................... 3
3. Lưu hình ảnh raster............ 3
iii- Scan một bản vẽ ........ 3
1/Quét với một scanner Hai - tương hợp( Twain-compliant scanner): .......... 3
2/Quét với một Colortrac scanner SmartLF:.............. 3
iv- Scan một bản vẽ lớn hơn máy Scan: .. 4
1.Quét bản vẽ trong những tiles: ............................... 4
2. Tạo ra một blank target sheet: ............................... 4
3. Thêm tile đầu tiên vào blank target sheet:............. 4
4. Thêm tile khác vào blank target sheet: .................. 4
chương 3: load một ảnh raster...................... 5
I-tạo mới một ảnh raster trắng................. 5
Ii-load một ảnh raster 5
iii- những khuôn dạng raster hỗ trợ ...... 5
iv- PDF file........................... 6
v-GeoTIFF files.................. 6
1/Xem và biên tập thông tin GeoTIFF....................... 6
2/Tạo ra một file GeoTIFF .... 6
vi-Kích thước ảnh Raster............................... 7
1. Hình ảnh âm bản (đường màu trắng trên một nền đen):............................ 7
2.Làm cho hình ảnh có một chiều sâu màu lớn hơn hai ................................ 7
3.Hình ảnh bị nghiêng ........... 8
4.Hình ảnh bẩn ..................... 8
5.Hình ảnh có "tóc ": ............. 8
6. hình ảnh chứa đựng những lỗ: ............................... 8
7. Hình ảnh “rung rinh”(nhòa nét): ........................... 8
8.Hình ảnh bị gãy: ................. 9
ViI-Danh sách kiểm tra Chất lượng văn bản Raster............... 9
1.Văn bản rõ ràng dễ đọc ...... 9
2.Những ký tự dímh vào nhau ................................... 9
3.Văn bản viết qua những phần tử khác của bản vẽ  10
4.Văn bản có nhiều hướng... 10
5.Scan2CAD có thể đoán nhận phông..................... 10
ViiI-lưu ảnh Raster........... 10
1/Lưu trữ một hình ảnh raster mới, chưa có tên ...... 10
2/Lưu trữ hình ảnh raster sử dụng tên hiện hữu của nó ............................... 11
3/Lưu trữ hình ảnh raster dưới một tên mới............. 11
4/Lưu trữ hình ảnh raster trong một khuôn dạng raster khác ...................... 11
5/Lưu trữ một bộ phận của raster............................. 11
6/Lưu trữ tự động hình ảnh raster ............................ 11
chương 4: xem một ảnh raster ...................... 11
i- xem một ảnh raster  11
ii- zoom ảnh raster...... 12
1/Zoom vào trong một vùng được chọn................... 12
2/Zoom trong vùng bao vị trí cursor hiện thời ( Phóng đại) ........................ 12
3/Zoom trong vùng bao trung tâm màn ảnh ............ 12
4/Zoom để nhìn thấy toàn bộ hình ảnh.................... 12
5/Zoom bên ngoài xung quanh vị trí cursor hiện thời ( Demagnify)........... 12
6/Zoom ở ngoài xung quanh trung tâm màn ảnh..... 12
7/Trở lại lần zooms cuối cùng vừa sử dụng ............. 12
8/ Fill .................................. 12
iii- pan.................................. 12
iv- hiển thị lưới ............... 12
v-Đo một khoảng cách (trong pixels)... 13
chương 5: biên tập ảnh raster........................ 13
1/ Chọn màu nào họat động. 13
2/Làm sao biết một màu hiện thời được chọn ......... 13
3/Lựa chọn một màu............ 14
4/Hủy bỏ lựa chọn màu ....... 14
5/Sự khác nhau giữa chọn màu và ngăn táct màu.... 14
i-hiệu ứng trên raster 14
1/Chuyển đổi màu tương phản................................. 14
2/Lấy đối xứng hình ảnh theo trục ngang................ 14
3/Lấy đối xứng theo trục đứng ................................ 14
4/Quay theo một góc ........... 14
5/Quay theo một đường ....... 14
6/Chỉnh tự động.................. 15
7/Scale ................................ 15
8/Độ chói ............................ 15
9/ Sự tương phản.................. 15
10/Ngữơng giới hạn(thresholding) .......................... 15
11/ Sử dụng một ngưỡng đơn................................... 16
12/ Sử dụng một ngưỡng thích nghi ........................ 17
13/Phát hiện ra màu viền ..... 17
14/ Loại bỏ những vết lốm đốm .............................. 18
15/ Loại bỏ những lỗ hổng .. 18
16/ làm mỏng đường............ 18
17/ làm dày đường............... 19
18/ làm đầy pixels ............... 19
19/ làm trơn đường .............. 20
20/ Outline.......................... 20
21/Crop............................... 20
ii-warp ( làm cong) ....... 20
iii-Định nghĩa một tập hợp những điểm điều khiển warp.. 21
1/Thêm một lock control point bởi con chuột: ........ 21
2/Thêm một move control point bởi chuột .............. 22
3/Thêm một điều khiển điểm bởi việc nhập những tọa độ .......................... 22
4/Tự động thêm điểm điều khiển xung quanh viền hình ảnh raster ............ 22
5/Xóa một điểm điều khiển . 22
6/Xóa tất cả các điểm điều khiển ............................ 22
7/Bỏ sót một điểm điều khiển từ chạy một Warp.... 22
8/Lưu một tập hợp điều khiển.................................. 22
9/Tải một tập hợp những điểm điều khiển............... 23
10/ xem điều khiển điểm trên màn ảnh ................... 23
iv-Georeferencing....... 23
v-Lựa chọn một pen size................................. 23
vi-vẽ đối tượng raster................................... 23
1/ Vẽ một đường raster theo hướng tự do ................ 23
2/ Vẽ một đường raster nằm ngang hoặc thẳng đứng.................................. 23
3/ Vẽ một hình chữ nhật ...... 24
4/ Vẽ một vòng tròn............. 24
5/ Vẽ một cung ................... 24
6/ Vẽ một curve ................... 24
7 /Vẽ một điểm................... 24
8/ Vẽ một vùng tô đặc ......... 24
9/ Viết một chữ................... 24
vii-xóa đói tượng raster .............................. 24
viii-làm đầy một vùng của ảnh raster  24
ix-các tùy chọn biên tập khác trên raster........................... 24
1/Cắt một vùng: ................... 24
2/Copy một vùng: ................ 24
3/di chuyển và dán............... 24
x-dán vào raster.......... 25
1/Dán nội dung của Pasteboard vào trong hình ảnh raster .......................... 25
2/ Dán nội dung của Clipboard vào trong hình ảnh raster ........................... 25
3/Scan bản vẽ và dán vào trong raster ..................... 26
4/Dánmột file vào trong raster................................. 26
5/Quay văn bản raster hoặc một vùng di chuyển hoặc vùng dán ................ 26
6/Di chuyển văn bản raster hoặc một vùng di chuyển hoặc vùng dán......... 26
xi-biên tập màu raster ................................... 27
1/Tại sao cần biến đổi màu trên ảnh raster .............. 27
2/Biến đổi màu bằng tay...... 27
3/Biến đổi màu tự động ....... 28
4/Chiều sâu màu .................. 29
5/Giảm chiều sâu màu ......... 29
6/Tăng chiều sâu màu.......... 30
7/Hóa trắng nền hình ảnh raster .............................. 30
8/Thay đổi một màu trên hình ảnh raster tới màu khác............................... 31
9/Thay đổi bảng mẫu........... 31
10/lưu bảng mẫu................. 32
chương 6: số hóa ảnh raster .......................... 32
i- thiết lập số hóa.......... 32
1/Thiết lập số hóa ................ 32
2/hop thai Scanline Settings................................... 33
3/ tab General trong hộp thọai Vectorization Settings................................. 34
4/ tab Angle Optimization trong hộp thọai Vectorization Settings............. 36
5/ tab Object Identification trong hộp thọai Vectorization Settings ............ 36
ii- thiết lập OCR............... 38
1/Thiết lập OCR .................. 38
2/Hộp thọai OCR Setting.... 38
iii-chọn vùng để số hóa.................................. 41
iv-templates ................... 41
1/ khung mẫu...................... 41
2/ Vẽ khung mẫu ................. 42
3/ xem, biên tập và xóa những khung mẫu.............. 42
4/ Lưu trữ những khung mẫu................................... 42
5/Tải những khung mẫu....... 42
v-thực hiện số hóa....... 43
1/Số hóa duy nhất text ......... 43
2/Số hóa một hình ảnh thành vecter không chứa văn bản ........................... 43
3/Số hóa một hình ảnh có chứa văn bản .................. 43
4/Số hóa một ảnh màu thành vecter màu................. 44
5/Số hóa tự động một lọat ảnh................................. 45
6/Viết chữ vecter ................. 45
chương 7: xem và biên tập vector image. 46
i-xem vector image ...... 46
1/chỉ xem raster image ........ 46
2/chỉ xem vector image ....... 46
3/xem cả hai ....................... 46
4/ Mờ dần raster.................. 46
5/ hiển thị kưới.................... 46
6/Xem vectơ bởi màu hoặc bởi kiểu........................ 46
7/ Xem điểm grab Vectơ ..... 46
8/ Xem phạm vi văn bản vectơ ................................ 47
9/ Xem ghost (bóng) vectơ .. 47
10/Hỏi một vector............... 47
11/xem trạng thái một vector................................... 47
ii-biên tập vector .......... 47
1/ Vẽ Vector ....................... 49
2/ Xóa Vector ..................... 49
3/ Biên tập Vector............... 49
4/ Biên tập text.................... 51
5. Biên tập màu vector ......... 52
6.Biên tập kiểu của một đường thẳng ...................... 52
iii-lưu ảnh vector......... 52
1/Tỷ lệ hình ảnh vectơ ......... 52
2/Thiết lập tùy chọn xuất khẩu vector ..................... 54
3/ Lưu trữ hình ảnh vectơ .... 55
4/Đóng vector image ........... 55
5/ Các tùy chọn khác ........... 55
chương 8: định dạng font cho Scan2cad đóan nhận............. 55
i-tập hợp huấn luyện font............................ 55
1/Định dạng font là gì.......... 55
2/Tạo ra một tập hợp huấn luyện mới...................... 57
3/Tải một tập hợp huấn luyện.................................. 57
4/Hòa trộn những tập hợp huấn luyện ..................... 57
5/xem tập hợp ..................... 58
6/Làm mỏng hình ảnh raster 58
7/ Thêm những ký tự vào tập hợp huấn luyện ......... 58
8/.Xóa những ký tự từ tập hợp huấn luyện .............. 60
9/ Lưu trữ tập hợp huấn luyện ................................. 60
ii-mạng neural ............... 60
1/ tổng quan về mạng Nural  60
2/ Tạo ra một mạng mới ...... 60
3/ Load một mạng ............... 60
4/ Huấn luyện mạng ............ 61
5/Kiểm tra mạng................. 61
6/Lưu mạng ........................ 61
Các bước thực hiện một quá trình vecter hình ảnh............. 62
Mục lục ................................. 63

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bữa trước có hứa vơí một bạn nào đó không nhớ tên là khi nào dịch xong sẽ gửi, hôm nay thực hiện đúng lơì hưá. Tài liệu hướng dẫn Scan 2Cad V7 Pro do tớ dịch từ help cuả chương trình tuy không ngon lắm vì ngoại ngữ có hạn mà, nhưng chắc là xài được, các bạn down về dùng thử và góp ý

http://www.cadviet.com/upfiles/houng_dan_s...scan2cad_v7.pdf (698kB)

http://www.cadviet.com/upfiles/houng_dan_s...scan2cad_v7.rar (627kB)

Bác để font gi vậy?em load về được rùi nhưng mà mở ra thì chịu chết không đọc được.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bữa trước có hứa vơí một bạn nào đó không nhớ tên là khi nào dịch xong sẽ gửi, hôm nay thực hiện đúng lơì hưá. Tài liệu hướng dẫn Scan 2Cad V7 Pro do tớ dịch từ help cuả chương trình tuy không ngon lắm vì ngoại ngữ có hạn mà, nhưng chắc là xài được, các bạn down về dùng thử và góp ý

http://www.cadviet.com/upfiles/houng_dan_s...scan2cad_v7.pdf (698kB)

http://www.cadviet.com/upfiles/houng_dan_s...scan2cad_v7.rar (627kB)

link die rồi hay sao ấy! em không down được, có bác nào hảo tâm up giùm em lên mediafire với, em xin cảm ơn

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn bạn tnmtpc nhiều nhiều!mình rất hứng thú với tài liệu scan2cad của bạn.cho mình biết thêm về bạn để tiện xưng hô được k?rất vui được biết bạn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cảm ơn bạn tnmtpc nhiều nhiều!mình rất hứng thú với tài liệu scan2cad của bạn.cho mình biết thêm về bạn để tiện xưng hô được k?rất vui được biết bạn!

Thông tin các nhân đây nè:

biết dimcontinue

Group: Members

Posts: 373

: 195 *

Joined: 30-October 07

Member No.: 4,288

:)

Đùa tí thôi, Thuộc thế hệ 6x, đam mê máy tính, thích các chương trình đồ họa kỷ thuật, hay lục lạo sưu tầm các phần mềm, dịch hướng dẫn rồi post lên forum.

(Scan2Cad chưa thuyệt chiêu đâu bạn, thử WiseImage xem và nhiều cái khác nữa đều đã có trên forum))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bữa trước có hứa vơí một bạn nào đó không nhớ tên là khi nào dịch xong sẽ gửi, hôm nay thực hiện đúng lơì hưá. Tài liệu hướng dẫn Scan 2Cad V7 Pro do tớ dịch từ help cuả chương trình tuy không ngon lắm vì ngoại ngữ có hạn mà, nhưng chắc là xài được, các bạn down về dùng thử và góp ý

http://www.cadviet.com/upfiles/houng_dan_s...scan2cad_v7.pdf (698kB)

http://www.cadviet.com/upfiles/houng_dan_s...scan2cad_v7.rar (627kB)

 

 cho e xin phần mềm với Scan2CAD

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×