Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
phamngoctukts

Các bạn muốn chơi game trên Cad thì vào đây

Các bài được khuyến nghị

Chào các bạn để mở màn cho topic mình xin giới thiệu một số trò thư giãn trên Cad dùng Autolisp.

Đầu tiên là trò "cò quay"

link

giải nén -> copy file coquay.dwg vào support -> load coquay.lsp lên dùng -> lệnh là ccq

giao diện

ccq.jpg

Nếu các bạn quan tâm ủng hộ mình sẽ tiếp tục.

Các bạn nào có trò gì hay thì port lên

 • Vote tăng 7

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào các bạn để mở màn cho topic mình xin giới thiệu một số trò thư giãn trên Cad dùng Autolisp.

Đầu tiên là trò "cò quay"

link

giải nén -> copy file coquay.dwg vào support -> load coquay.lsp lên dùng -> lệnh là ccq

giao diện

ccq.jpg

Nếu các bạn quan tâm ủng hộ mình sẽ tiếp tục.

Các bạn nào có trò gì hay thì port lên

Hề hề hề,

Chơi hoài-> thua hoài->cay mũi -> Chơi nữa ->chơi mãi.......

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hề hề hề,

Chơi hoài-> thua hoài->cay mũi -> Chơi nữa ->chơi mãi.......

 

Bác Bình không có duyên với trò cờ bạc này rồi.he.

Em oánh toàn thắng.Tiền $ nhiều cứ gọi là.

 

bác mà chọn số chắc chắn là thua.Em oánh random cái ăn ngay mới sợ chứ.

:lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào các bạn để mở màn cho topic mình xin giới thiệu một số trò thư giãn trên Cad dùng Autolisp.

Đầu tiên là trò "cò quay"

link

giải nén -> copy file coquay.dwg vào support -> load coquay.lsp lên dùng -> lệnh là ccq

giao diện

ccq.jpg

Nếu các bạn quan tâm ủng hộ mình sẽ tiếp tục.

Các bạn nào có trò gì hay thì port lên

 

Bác ơi cái đó chơi thế nào đấy em mò mãi mà chẳng chơi được :lol:

Bác chỉ bảo rõ hơn được không

Cảm ơn bác trước nhé :lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác ơi cái đó chơi thế nào đấy em mò mãi mà chẳng chơi được :lol:

Bác chỉ bảo rõ hơn được không

Cảm ơn bác trước nhé :lol:

Bạn down chương trình về. Giải nén ra trong đó có 2 file coquay.dwg và coquay.lsp.

bạn copy file coquay.dwg vào trong folder support của Cad.

gõ lện appload chọn file coquay.lsp lên

gõ lệnh ccq để chơi.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chào các bạn để mở màn cho topic mình xin giới thiệu một số trò thư giãn trên Cad dùng Autolisp.

Đầu tiên là trò "cò quay"

link

giải nén -> copy file coquay.dwg vào support -> load coquay.lsp lên dùng -> lệnh là ccq

giao diện

ccq.jpg

Nếu các bạn quan tâm ủng hộ mình sẽ tiếp tục.

Các bạn nào có trò gì hay thì port lên

thú vị ghê mình sẽ tìm quy luật quay của bạn chắc thành tỷ phú luôn hê hê

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

hhehheh minh sai cad cung lâu rùi nhưng j mới biết có trò chơi. Thanhs nha. Mình cũng muốn tìm hiểu lips nhưng lại ko biết bắt đầu như thế nào. hic chán ghê

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hihi ! Em mới kiếm đc cái game trên Autocad ! Mời các bác giải trí nhé :

Lệnh: Banb

 

;-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
(defun c:banb () (c:troy))
(defun c:Troy (/ Colors$ Loop Option$ Settings$)
 (initget "Intro Clear Settings Play")
 (if (not (setq Option$ (getkword "\nTroy options [intro/Clear/Settings/<Play>]: ")))
(setq Option$ "Play")
 );if
 (cond
((= Option$ "Clear")(TroyClear)(princ "\nTroy objects Cleared."))
((= Option$ "Settings")
 	(initget "Troys Speed Colors Defaults")
 	(if (not (setq Settings$ (getkword "\nSettings [Troys/Speed/Colors/<Defaults>]: ")))
  	(setq Settings$ "Defaults")
 	);if
 	(cond
  	((= Settings$ "Troys")
   	(setq Loop t)
   	(while Loop
    	(if (not (setq *MinTroys#* (getint "\nMinimum number of Troys <5>: ")))
     	(setq *MinTroys#* 5)
    	);if
    	(if (not (setq *MaxTroys#* (getint "\nMaximum number of Troys <10>: ")))
     	(setq *MaxTroys#* 10)
    	);if
    	(if (or (< *MinTroys#* 1) (<= *MaxTroys#* *MinTroys#*))
     	(princ "\nThe maximum number must be greater than the minimum number,\nand the minimum number must be greater than 0.")
     	(setq Loop nil)
    	);if
   	);while
   	(if (> *MaxTroys#* 20)
    	(princ "\nIncreasing the maximum number of Troys may slow down the game.")
   	);if
  	);case
  	((= Settings$ "Speed")
   	(setq Loop t)
   	(while Loop
    	(if (not (setq *TroySpeed~* (getreal "\nAdjust speed of Troys\nEnter a number between 0.5 and 5.0 <1.0>: ")))
     	(setq *TroySpeed~* 1.0)
    	);if
    	(if (or (< *TroySpeed~* 0.5)(> *TroySpeed~* 5.0))
     	(princ "\nThe number must in the range of 0.5 to 5.0.\nThe larger the number the faster the Troys move.")
     	(setq Loop nil)
    	);if
   	);while
  	);case
  	((= Settings$ "Colors")
   	(initget "Bright Dim Ghost")
   	(if (not (setq Colors$ (getkword "\nColor Scheme [<Bright>/Dim/Ghost]: ")))
    	(setq Colors$ "Bright")
   	);if
   	(setq *ColorScheme#*
    	(cond
     	((= Colors$ "Bright") 1)
     	((= Colors$ "Dim")	2)
     	((= Colors$ "Ghost") 3)
    	);cond
   	);setq
  	);case
  	((= Settings$ "Defaults")
   	(setq *MinTroys#* 5 *MaxTroys#* 10 *TroySpeed~* 1.0 *ColorScheme#* 1)
  	);case
 	);cond
 	(c:Troy)
);case
(t (Troy Option$))
 );if
 (princ)
);defun c:Troy
;-------------------------------------------------------------------------------
; Troy - Troy main function
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun Troy (Option$ / AddArray: Ang~ AxisPt BuildShip: CenPt ChangeArray: CirAng~
 CirEnt^ CirLimits~ CirPt1 CirPt2 Color1 Color1_5 Color2 Color3 Color4 Color5
 Color6 Color7 Color8 Cnt# Code# Counter# CreateArray: Dia1~ Dia2~ Direction#
 Dist~ Ent^ Ent1^ Ent2^ Flame$ Flame^ FlameArray@ HalfStep~ Inc# Inc1~ Inc2~
 Increase~ Item Limit# Loop MainEnt^ MainList@ MainNum# NorthEast NorthWest
 Nth# Nths@ Num# NumSteps# Offset~ OldDirection# Option$ Passed Pnts# Points#
 Previous@ Pt Pt1 Pt2 Pt3 Pt4 Pt5 Pt6 Pt7 Pt8 Pt9 Pt10 Pt11 Pt12 Radius~ Read@
 Refresh: Rotate~ ShipName$ SouthEast SouthWest SS& StepDist~ SubList@ TextEnt^
 Total# TroyArray@ Unit~ Value ViewExtents@ ViewSize~ Xmin~ Xmax~ Ymin~ Ymax~)
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 ; AddArray: - Add new Troy entity specs to the TroyArray@ list
 ; Arguments: 1
 ;  StartPt = Specify starting point or nil
 ; Returns: A list of a new random Troy specs to be added to TroyArray@ list
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 (defun AddArray: (StartPt / Ang~ Num#)
(if StartPt
 	(setq CirPt1 StartPt)
 	(setq CirPt1 (polar CenPt (* (GetRnd 6283) 0.001) CirLimits~))
);if
(setq Num# (GetRnd 8))
(setq StepDist~;Determines Troys Speed
 	(cond;                	Points Dia Units
  	((= Num# 0)(* Unit~ 0.100 *TroySpeed~*));50 	2.0
  	((= Num# 1)(* Unit~ 0.125 *TroySpeed~*));75 	2.5
  	((= Num# 2)(* Unit~ 0.150 *TroySpeed~*));100	3.0
  	((= Num# 3)(* Unit~ 0.175 *TroySpeed~*));125	3.5
  	((= Num# 4)(* Unit~ 0.200 *TroySpeed~*));150	4.0
  	((= Num# 5)(* Unit~ 0.225 *TroySpeed~*));175	4.5
  	((= Num# 6)(* Unit~ 0.250 *TroySpeed~*));200	5.0
  	((= Num# 7)(* Unit~ 0.275 *TroySpeed~*));225	5.5
  	((= Num# 8)(* Unit~ 0.300 *TroySpeed~*));250	6.0
 	);cond
);setq
(setq HalfStep~ (/ StepDist~ 2.0))
(setq Points# (+ (* Num# 25) 50));50 to 250
(setq Radius~ (/ (* Unit~ (* 0.1 (+ (+ (* Num# 5) 10) 10))) 2.0))
(command "_CIRCLE" CirPt1 Radius~)
(setq Ent1^ (entlast))
(command "_CHPROP" Ent1^ "" "_C" Color8 "")
(command "_HATCH" "AR-CONC" (* (getvar "VIEWSIZE") 0.0045) "" Ent1^ "")
(setq Ent2^ (entlast))
(command "_CHPROP" Ent2^ "" "_C" Color8 "")
(command "_-GROUP" "_C" (UniqueName) "" Ent1^ Ent2^ "")
(setq CirEnt^ (entlast))
(setq CirAng~ (+ (- (angle CirPt1 CenPt) (dtr 30)) (* (GetRnd 1047) 0.001)))
(setq CirPt2 (polar CirPt1 CirAng~ StepDist~))
(setq Offset~ (+ (* Radius~ 2)(* Radius~ (GetRnd 10))))
(setq Ang~ (atan (/ HalfStep~ Offset~)))
(setq Pt (polar CirPt1 CirAng~ HalfStep~))
(if (< CirAng~ (angle CirPt1 CenPt))
 	(setq AxisPt (polar Pt (+ CirAng~ (dtr 90)) Offset~) Direction# 1)
 	(setq AxisPt (polar Pt (- CirAng~ (dtr 90)) Offset~) Direction# -1)
);if
(setq NumSteps# (+ (GetRnd 10) 2))
(list CirEnt^ CirPt1 CirPt2 AxisPt Radius~ Direction# NumSteps# Points#)
 );defun AddArray:
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 ; ChangeArray: - Change or Move entity in the TroyArray@ list
 ; Arguments: 1
 ;  List@ = A sublist within the TroyArray@ list
 ; Returns: Changes or Moves Troy entities in the TroyArray@ list
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 (defun ChangeArray: (List@ / Ang~ Num#)
(setq CirEnt^ (nth 0 List@)
   	CirPt1 (nth 1 List@)
   	CirPt2 (nth 2 List@)
   	AxisPt (nth 3 List@)
   	Radius~ (nth 4 List@)
   	Direction# (nth 5 List@)
   	NumSteps# (nth 6 List@)
   	Points# (nth 7 List@)
   	StepDist~ (distance CirPt1 CirPt2)
   	HalfStep~ (/ StepDist~ 2.0)
   	Ang~ (- (* pi 0.5)(acos (/ HalfStep~ (distance AxisPt CirPt2))))
);setq
(command "_MOVE" CirEnt^ "" CirPt1 CirPt2)
(setq NumSteps# (1- NumSteps#))
(if (= NumSteps# 0)
 	(progn
  	(setq NumSteps# (+ (GetRnd 10) 2))
  	(setq OldDirection# Direction#)
  	(setq Num# (GetRnd 10))
  	(if (> Num# 5)
   	(setq Direction# 1);ccw
   	(setq Direction# -1);cw
  	);if
  	(setq Offset~ (+ (* Radius~ 2)(* Radius~ (GetRnd 10))))
  	(if (= OldDirection# 1);ccw
   	(if (= Direction# 1);ccw
    	(setq AxisPt (polar CirPt2 (angle CirPt2 AxisPt) Offset~))
    	(setq AxisPt (polar CirPt2 (angle AxisPt CirPt2) Offset~))
   	);if
   	(if (= Direction# -1);cw
    	(setq AxisPt (polar CirPt2 (angle CirPt2 AxisPt) Offset~))
    	(setq AxisPt (polar CirPt2 (angle AxisPt CirPt2) Offset~))
   	);if
  	);if
  	(setq Ang~ (- (* pi 0.5)(acos (/ HalfStep~ Offset~))))
  	(if (= Direction# 1);ccw
   	(setq Pt (polar AxisPt (+ (angle AxisPt CirPt2) (* Ang~ 2)) (distance AxisPt CirPt2)))
   	(setq Pt (polar AxisPt (- (angle AxisPt CirPt2) (* Ang~ 2)) (distance AxisPt CirPt2)))
  	);if
  	(setq CirPt1 CirPt2 CirPt2 Pt)
 	);progn
 	(if (= Direction# 1);ccw
  	(progn
   	(setq Pt (polar AxisPt (+ (angle AxisPt CirPt2) (* Ang~ 2)) (distance AxisPt CirPt2)))
   	(setq CirPt1 CirPt2 CirPt2 Pt)
  	);progn
  	(progn
   	(setq Pt (polar AxisPt (- (angle AxisPt CirPt2) (* Ang~ 2)) (distance AxisPt CirPt2)))
   	(setq CirPt1 CirPt2 CirPt2 Pt)
  	);progn
 	);if
);if
;(command "LINE" AxisPt CirPt1 ""); Uncomment to see Troys paths while debuging
;If you're tweaking or debugging this code, you've got to uncommend the above line
;at least once to see these patterns. Run Troy in the Intro or Play mode for about
;10 seconds then press the escape key to abruptly abort the game. Then turn off
;all layers except for the Troy layer, and do a zoom extents and print it.
(list CirEnt^ CirPt1 CirPt2 AxisPt Radius~ Direction# NumSteps# Points#)
 );defun ChangeArray:
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 ; CreateArray: - Creates the initial TroyArray@ list
 ; Arguments: 1
 ;  TowardCenter = 1 for toward center, else away from center
 ; Returns: Creates the initial TroyArray@ list moving in direction specified.
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 (defun CreateArray: (TowardCenter)
(setq TroyArray@ nil)
(if (= TowardCenter 1)
 	(progn
  	(setq Rotate~ (* (GetRnd 6283) 0.001))
  	(repeat 10
   	(setq TroyArray@ (append TroyArray@ (list (AddArray: (polar CenPt Rotate~ CirLimits~)))))
   	(setq Rotate~ (+ Rotate~ (/ pi 5.0)))
  	);repeat
 	);progn
 	(progn
  	(setq Rotate~ (* (GetRnd 6283) 0.001)
     	Dist~ (/ (distance NorthWest NorthEast) 7)
     	Increase~ (/ (* Dist~ 3) 20.0)
  	);setq
  	(repeat 10
   	(setq Pt (polar CenPt Rotate~ Dist~))
   	(setq List@ (AddArray: Pt))
   	(setq List@ (Switch_nth 1 2 List@))
   	(setq List@ (Change_nth 5 (* (nth 5 List@) -1) List@))
   	(setq TroyArray@ (append TroyArray@ (list List@)))
   	(setq Rotate~ (+ Rotate~ 0.897 (* (GetRnd 359) 0.001))
      	Dist~ (+ Dist~ Increase~)
   	);setq
  	);repeat
 	);progn
);if
 );defun CreateArray:
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 ; BuildShip: - Draws Ships
 ; Arguments: 2
 ;  Num# = The number of ship created in the function BuildShip:
 ;  InsPt = Insertion base point of the ship
 ; Returns: Draws and makes a block of ship at the insertion point specified.
 ; Also creates the variables MainEnt^ and MainList@ of the ships specs.
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 (defun BuildShip: (Num# InsPt / SS&)
(if (not (member Num# (list 0 1 2 3)))(setq Num# 1))
(cond
 	((= Num# 0);Red Ship in Intro
  	(setq Pt1 (polar InsPt (dtr 90) (* Unit~ 0.5))
     	Pt1 (polar Pt1 pi (* Unit~ 0.875))
     	Pt2 (polar Pt1 pi (* Unit~ 0.375))
     	Pt2 (polar Pt2 (dtr 270) (* Unit~ 0.125))
     	Pt3 (polar Pt2 pi (* Unit~ 0.25))
     	Pt3 (polar Pt3 (dtr 270) (* Unit~ 0.125))
     	Pt4 (polar Pt3 (dtr 270) (* Unit~ 0.75))
     	Pt4 (polar Pt4 0 (* Unit~ 0.5))
     	Pt5 (polar Pt4 0 (* Unit~ 1.25))
     	Pt5 (polar Pt5 (dtr 270) (* Unit~ 0.5))
     	Pt6 (polar InsPt 0 (* Unit~ 2.5))
     	Pt7 (polar Pt6 (dtr 90) (* Unit~ 0.5))
     	Pt7 (polar Pt7 pi Unit~)
     	Pt8 (polar Pt7 pi (* Unit~ 0.5))
     	Pt8 (polar Pt8 (dtr 90) (* Unit~ 0.125))
     	Pt9 (polar Pt3 0 (* Unit~ 0.5))
     	Pt10 (polar InsPt (dtr 270) (* Unit~ 0.25))
     	Pt11 (polar Pt9 0 (* Unit~ 2.25))
     	Pt12 (polar InsPt (dtr 90) Unit~)
  	);setq
  	(setq SS& (ssadd))
  	(command "_COLOR" Color1);Red
  	(command "_ARC" Pt1 Pt2 Pt3)(ssadd (entlast) SS&)
  	(command "_ARC" Pt3 Pt4 Pt5)(ssadd (entlast) SS&)
  	(command "_ARC" "" Pt6)(ssadd (entlast) SS&)
  	(command "_ARC" Pt6 Pt7 Pt8)(ssadd (entlast) SS&)
  	(command "_COLOR" Color4);Cyan
  	(command "_ARC" Pt9 Pt10 Pt11)(ssadd (entlast) SS&)
  	(command "_ARC" Pt11 Pt12 Pt9)(ssadd (entlast) SS&)
  	(command "_COLOR" "_BYLAYER")
  	(setq ShipName$ (UniqueName))
  	(command "_BLOCK" ShipName$ InsPt SS& "")
  	(command "_INSERT" ShipName$ InsPt 1 1 0)
  	(setq MainEnt^ (entlast))
  	(setq MainList@ (entget MainEnt^))
 	);case
 	((= Num# 1);Green Ship
  	(setq Pt (polar InsPt pi Unit~) Pt (polar Pt (dtr 90) (* Unit~ 0.5)))
  	(command "_PLINE" Pt (polar Pt (dtr 270) Unit~) (polar InsPt 0 (* Unit~ 2)) "_C")
  	(command "_CHPROP" "_L" "" "_C" Color3 "");Green
  	(setq ShipName$ (UniqueName))
  	(command "_BLOCK" ShipName$ InsPt "_L" "")
  	(command "_INSERT" ShipName$ InsPt 1 1 0)
  	(setq MainEnt^ (entlast))
  	(setq MainList@ (entget MainEnt^))
 	);case
 	((= Num# 2);Cyan Ship
  	(setq Pt (polar InsPt pi Unit~) Pt1 (polar Pt (dtr 270) Unit~)
     	Pt4 (polar Pt1 (dtr 90) (* Unit~ 2)) Pt (polar InsPt 0 Unit~)
     	Pt2 (polar Pt (dtr 270) (* Unit~ 0.5)) Pt3 (polar Pt2 (dtr 90) Unit~)
  	);setq
  	(command "_PLINE" (polar InsPt pi (* Unit~ 0.5)) Pt1 (polar InsPt (dtr 270) (* Unit~ 0.5))
   	Pt2 (polar InsPt 0 (* Unit~ 2)) Pt3 (polar InsPt (dtr 90) (* Unit~ 0.5)) Pt4 "_C"
  	);command
  	(command "_CHPROP" "_L" "" "_C" Color4 "");Cyan
  	(setq ShipName$ (UniqueName))
  	(command "_BLOCK" ShipName$ InsPt "_L" "")
  	(command "_INSERT" ShipName$ InsPt 1 1 0)
  	(setq MainEnt^ (entlast))
  	(setq MainList@ (entget MainEnt^))
 	);case
 	((= Num# 3);Magenta Ship
  	(setq Pt (polar InsPt pi Unit~) Pt1 (polar Pt (dtr 270) (* Unit~ 0.5))
     	Pt4 (polar Pt1 (dtr 90) Unit~) Pt2 (polar Pt1 0 (* Unit~ 1.5))
     	Pt3 (polar Pt4 0 (* Unit~ 1.5))
  	);setq
  	(command "_PLINE" InsPt Pt1 (polar InsPt (dtr 270) Unit~) Pt2
   	(polar InsPt 0 (* Unit~ 2)) Pt3 (polar InsPt (dtr 90) Unit~) Pt4 "_C"
  	);command
  	(command "_CHPROP" "_L" "" "_C" Color6 "");Magenta
  	(setq ShipName$ (UniqueName))
  	(command "_BLOCK" ShipName$ InsPt "_L" "")
  	(command "_INSERT" ShipName$ InsPt 1 1 0)
  	(setq MainEnt^ (entlast))
  	(setq MainList@ (entget MainEnt^))
 	);case
);cond
(princ)
 );defun BuildShip:
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 ; Refresh: - Erases Troy entities and creates a new TroyArray@ list
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 (defun Refresh: ()
(setq SS& (ssget "_x" (list '(8 . "Troy"))))
(command "_ERASE" SS& "")
(setq FlameArray@ nil TroyArray@ nil Counter# 0 MainNum# (1+ MainNum#))
(CreateArray: (GetRnd 1))
(princ)
 );defun Refresh:
 ;=============================================================================
 ; Start of Main Function
 ;=============================================================================
 (if (not *MinTroys#*) (setq *MinTroys#* 5))
 (if (not *MaxTroys#*) (setq *MaxTroys#* 10))
 (if (not *TroySpeed~*) (setq *TroySpeed~* 1.0))
 (if (not *ColorScheme#*) (setq *ColorScheme#* 1))
 (if (not *Speed#) (Speed))
 (if (not *Clayer$*) (setq *Clayer$* (getvar "CLAYER")))
 (if (not *Osmode#*) (setq *Osmode#* (getvar "OSMODE")))
 (if (not *TextStyle$*) (setq *TextStyle$* (getvar "TEXTSTYLE")))
 (if (not *TextSize~*) (setq *TextSize~* (getvar "TEXTSIZE")))
 (setvar "BLIPMODE" 0)(setvar "CMDECHO" 0)
 (setvar "OSMODE" 0)(setvar "GRIDMODE" 0)(graphscr)
 (if (>= (atoi (getvar "ACADVER")) 15)
(progn
 	(if (not *CTab$*) (setq *CTab$* (getvar "CTAB")))
 	(if (/= (getvar "CTAB") "Model")
  	(progn
   	(command "_PSPACE")
   	(if (setq SS& (ssget "_x" (list '(-4 . "<AND")'(0 . "VIEWPORT")(cons 410 (getvar "CTAB"))'(-4 . "AND>"))))
    	(if (> (sslength SS&) 1)
     	(command "_LAYOUT" "_S" "Model")
    	);if
   	);if
  	);progn
 	);if
 	(setq *TroyTab$* (getvar "CTAB"))
);progn
 );if
 (if (tblsearch "LAYER" "Troy")
(command "_LAYER" "_T" "Troy" "_U" "Troy" "_ON" "Troy" "_M" "Troy" "")
(command "_LAYER" "_M" "Troy" "")
 );if
 (if (setq SS& (ssget "_x" (list '(8 . "Troy"))))
(command "_ERASE" SS& "")
 );if
 (setq ViewExtents@ (ViewExtents))
 (command "_ZOOM" "_W" (car ViewExtents@)(cadr ViewExtents@))
 (setq Xmin~ (car (nth 0 ViewExtents@))
  	Ymax~ (cadr (nth 0 ViewExtents@))
  	Xmax~ (car (nth 1 ViewExtents@))
  	Ymin~ (cadr (nth 1 ViewExtents@))
  	NorthWest (car ViewExtents@)
  	SouthEast (cadr ViewExtents@)
  	SouthWest (list Xmin~ Ymin~)
  	NorthEast (list Xmax~ Ymax~)
  	CenPt (getvar "VIEWCTR")
  	ViewSize~ (getvar "VIEWSIZE")
  	Unit~ (/ (getvar "VIEWSIZE") 50.0)
  	Limit# (1+ (fix (/ (distance CenPt (car ViewExtents@)) Unit~)))
  	CirLimits~ (* (+ Limit# 3) Unit~)
  	North (polar CenPt (dtr 90) (+ (* Unit~ 3) (/ (getvar "VIEWSIZE") 2.0)))
  	South (polar CenPt (dtr 270) (+ (* Unit~ 3) (/ (getvar "VIEWSIZE") 2.0)))
  	East (polar CenPt 0 (+ (* Unit~ 3) (/ (distance NorthWest NorthEast) 2.0)))
  	West (polar CenPt pi (+ (* Unit~ 3) (/ (distance NorthWest NorthEast) 2.0)))
 );setq
 ; Customize Color Schemes as desired and add to top menu in c:Troy
 (cond
((= *ColorScheme#* 1); Bright colors
 	(setq Color1 	1 ;Red 	Red ship
    	Color1_5 30 ;Orange  Exploding Troys
    	Color2 	2 ;Yellow  Bonus points
    	Color3 	3 ;Green	1st ship
    	Color4 	4 ;Cyan 	2nd ship
    	Color5 	5 ;Blue 	Letter O in TroyIntro
    	Color6 	6 ;Magenta 3rd ship
    	Color7 	7 ;White	Not used
    	Color8	33 ;Grey 	Troys
 	);setq
);case
((= *ColorScheme#* 2); Dim colors
 	(setq Color1	12 ;Red 	Red ship
    	Color1_5 32 ;Orange  Exploding Troys
    	Color2	52 ;Yellow  Bonus points
    	Color3	86 ;Green	1st ship
    	Color4  152 ;Cyan 	2nd ship
    	Color5  162 ;Blue 	Letter O in TroyIntro
    	Color6  192 ;Magenta 3rd ship
    	Color7 	7 ;White	Not used
    	Color8  250 ;Grey 	Troys
 	);setq
);case
((= *ColorScheme#* 3); Ghost colors
 	(setq Color1  250 ;Red 	Red ship
    	Color1_5 250 ;Orange  Exploding Troys
    	Color2  250 ;Yellow  Bonus points
    	Color3  250 ;Green	1st ship
    	Color4  250 ;Cyan 	2nd ship
    	Color5  250 ;Blue 	Letter O in TroyIntro
    	Color6  250 ;Magenta 3rd ship
    	Color7  250 ;White	Not used
    	Color8  250 ;Grey 	Troys
 	);setq
);case
 );cond
 ; Create Flame$ block
 (setq SS& (ssadd))(setq Pt SouthEast)
 (command "_COLOR" Color2);Yellow
 (command "_LINE" Pt (setq Pt (polar Pt 0 Unit~)) "")(ssadd (entlast) SS&)
 (command "_COLOR" Color1);Red
 (command "_LINE" Pt (setq Pt (polar Pt 0 Unit~)) "")(ssadd (entlast) SS&)
 (command "_COLOR" "_BYLAYER")(setq Flame$ (UniqueName))
 (command "_BLOCK" Flame$ SouthEast SS& "")
 (if (= Option$ "Intro")(TroyIntro))
 ;(command "RECTANG" (car ViewExtents@)(cadr ViewExtents@)); Uncomment while debuging
 ;(command "CIRCLE" CenPt CirLimits~); Uncomment while debuging
 ; Build Ship 1
 (BuildShip: 1 CenPt)
 ; Create first Troys
 (CreateArray: (GetRnd 1))
 (command "_STYLE" "Troy" "ROMANS" "0.0" "0.75" "" "" "" "")
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 ; Start of grread Loop
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 (setq Loop t Counter# 0 Total# 100 MainNum# 1)
 (setq Previous@ (list 5 (polar CenPt 0 Unit~)));Start the Loop moving
 (princ (strcat "\nCommand:\nTotal: " (itoa Total#) "\n"))
 (while Loop
; Read the mouse movements and picks
(if (not (setq Read@ (grread t 8)))
 	(setq Read@ Previous@)
);if
(setq Code# (nth 0 Read@))
(setq Value (nth 1 Read@))
(cond
 	((= Code# 3); Fire if picked
  	(setq Ang~ (angle CenPt Value)
     	Pt1 (polar CenPt Ang~ (* Unit~ 2))
     	Pt2 (polar Pt1 Ang~ Unit~)
  	);setq
  	(command "_INSERT" Flame$ Pt1 1 1 (rtd Ang~))
  	(setq FlameArray@ (append FlameArray@ (list (list (entlast) Pt1 Pt2 Ang~))))
  	(setq Total# (1- Total#))
  	(princ (strcat "\nCommand:\nTotal: " (itoa Total#) "\n"))
 	);case
 	((= Code# 5); Rotate if moved
  	(setq Previous@ Read@)
  	(setq Ang~ (angle CenPt Value))
  	(setq MainList@ (entmod (subst (cons 50 Ang~) (assoc 50 MainList@) MainList@)))
 	);case
 	((= Code# 2); Key was pressed
  	(cond
   	((or (= Value 80)(= Value 112));P or p then pause
    	(getpoint "\nTroy paused. Pick mouse to continue. ")
    	(princ (strcat "\nCommand:\nTotal: " (itoa Total#) "\n"))
   	);case
   	((or (= Value 81)(= Value 113));Q or q then quit
    	(setq Loop nil)
   	);case
   	(t (princ "\nMove mouse to rotate ship, pick mouse to fire, press P to Pause, or Q to quit.")
    	(princ (strcat "\nTotal: " (itoa Total#) "\n"))
   	);case
  	);case
 	);case
);cond
; Move flame objects
(if FlameArray@
 	(progn
  	(setq Cnt# 0 Nths@ nil)
  	(foreach List@ FlameArray@
   	(setq Flame^ (nth 0 List@)
      	Pt1 (nth 1 List@)
      	Pt2 (nth 2 List@)
      	Ang~ (nth 3 List@)
   	);setq
   	(if (or (and (> (car Pt2)(car East))(> (car Pt2)(car Pt1)))
       	(and (< (car Pt2)(car West))(< (car Pt2)(car Pt1)))
       	(and (> (cadr Pt2)(cadr North))(> (cadr Pt2)(cadr Pt1)))
       	(and (< (cadr Pt2)(cadr South))(< (cadr Pt2)(cadr Pt1)))
     	);or
    	(progn
     	(command "_ERASE" Flame^ "")
     	(setq Nths@ (append Nths@ (list Cnt#)))
    	);progn
    	(progn
     	(command "_MOVE" Flame^ "" Pt1 Pt2)
     	(setq Pt1 Pt2 Pt2 (polar Pt2 Ang~ Unit~))
     	(setq List@ (list Flame^ Pt1 Pt2 Ang~))
     	(setq FlameArray@ (Change_nth Cnt# List@ FlameArray@))
    	);progn
   	);if
   	(setq Cnt# (1+ Cnt#))
  	);foreach
  	(if Nths@
   	(setq FlameArray@ (Remove_nths Nths@ FlameArray@))
  	);if
 	);progn
);if
; Check if Troys are hit
(setq Cnt# 0 Nths@ nil)
(foreach List@ TroyArray@ ; Troy list
 	(if FlameArray@ ; Flame list
  	(progn
   	(setq CirEnt^ (nth 0 List@)
      	CirPt1 (nth 1 List@)
      	Radius~ (nth 4 List@)
      	Points# (nth 7 List@)
   	);setq
   	(setq Num# 0 Num@ nil)
   	(foreach SubList@ FlameArray@
    	(setq Flame^ (nth 0 SubList@)
       	Pt2 (nth 2 SubList@)
    	);setq
    	(if (and (> (car Pt2) (+ Xmin~ Radius~))(< (car Pt2) (- Xmax~ Radius~))
        	(> (cadr Pt2) (+ Ymin~ Radius~))(< (cadr Pt2) (- Ymax~ Radius~)))
     	(if (<= (distance Pt2 CirPt1) Radius~)
      	(progn
       	(command "_ERASE" CirEnt^ Flame^ "")
       	(setq Num@ (append Num@ (list Num#)))
       	(setq Nths@ (append Nths@ (list Cnt#)))
       	(command "_TEXT" "_M" CirPt1 Unit~ 0 (itoa Points#))
       	(command "_CHPROP" "_L" "" "_C" Color2 "")
       	(setq TextEnt^ (entlast))
       	(setq Total# (+ Total# Points#))
       	(princ (strcat "\nCommand:\nTotal: " (itoa Total#) "\n"))
       	(command "_COLOR" Color1_5)
       	(setq Dia1~ (* Radius~ 2) Dia2~ (* Radius~ 3) Ang~ (dtr 270) Pnts# 7)
       	(repeat 3
        	(StarBurst CirPt1 Dia1~ Dia2~ Pnts# Ang~)(delay 0.125)
        	(setq Dia2~ (* Radius~ 3.5) Ang~ (+ Ang~ (/ (* pi 2) (* Pnts# 3))))
        	(command "_ERASE" (entlast) "")
        	(StarBurst CirPt1 Dia1~ Dia2~ Pnts# Ang~)(delay 0.125)
        	(setq Dia2~ (* Radius~ 3) Ang~ (dtr 90))
        	(command "_ERASE" (entlast) "")
        	(StarBurst CirPt1 Dia1~ Dia2~ Pnts# Ang~)(delay 0.125)
        	(setq Dia2~ (* Radius~ 3.5) Ang~ (- Ang~ (/ (* pi 2) (* Pnts# 3))))
        	(command "_ERASE" (entlast) "")
        	(StarBurst CirPt1 Dia1~ Dia2~ Pnts# Ang~)(delay 0.125)
        	(setq Dia2~ (* Radius~ 3) Ang~ (dtr 270))
        	(command "_ERASE" (entlast) "")
        	(StarBurst CirPt1 Dia1~ Dia2~ Pnts# Ang~)(delay 0.125)
        	(setq Dia2~ (* Radius~ 3.5) Ang~ (- Ang~ (/ (* pi 2) (* Pnts# 3))))
        	(command "_ERASE" (entlast) "")
        	(StarBurst CirPt1 Dia1~ Dia2~ Pnts# Ang~)(delay 0.125)
        	(setq Dia2~ (* Radius~ 3) Ang~ (dtr 90))
        	(command "_ERASE" (entlast) "")
        	(StarBurst CirPt1 Dia1~ Dia2~ Pnts# Ang~)(delay 0.125)
        	(setq Dia2~ (* Radius~ 3.5) Ang~ (+ Ang~ (/ (* pi 2) (* Pnts# 3))))
        	(command "_ERASE" (entlast) "")
        	(StarBurst CirPt1 Dia1~ Dia2~ Pnts# Ang~)(delay 0.125)
        	(setq Dia2~ (* Radius~ 3) Ang~ (dtr 270))
        	(command "_ERASE" (entlast) "")
       	);repeat
       	(command "_COLOR" "_BYLAYER")
       	(command "_ERASE" TextEnt^"")
      	);progn
     	);if
    	);if
    	(setq Num# (1+ Num#))
   	);foreach
   	(if Num@
    	(setq FlameArray@ (Remove_nths Num@ FlameArray@))
   	);if
  	);progn
 	);if
 	(if TroyArray@
  	(setq TroyArray@ (Change_nth Cnt# (ChangeArray: List@) TroyArray@))
  	(CreateArray: 1)
 	);if
 	(setq Cnt# (1+ Cnt#))
);foreach
(if Nths@
 	(setq TroyArray@ (Remove_nths Nths@ TroyArray@))
);if
(if (not TroyArray@)
 	(CreateArray: 1)
);if
; Erase Troys that are out of limits
(setq Cnt# 0)
(foreach List@ TroyArray@
 	(setq CirEnt^ (nth 0 List@)
    	CirPt1 (nth 1 List@)
    	CirPt2 (nth 2 List@)
 	);setq
 	(if (or (and (> (car CirPt1)(car East))(> (car CirPt2)(car CirPt1)))
     	(and (< (car CirPt1)(car West))(< (car CirPt2)(car CirPt1)))
     	(and (> (cadr CirPt1)(cadr North))(> (cadr CirPt2)(cadr CirPt1)))
     	(and (< (cadr CirPt1)(cadr South))(< (cadr CirPt2)(cadr CirPt1)))
   	);or
  	(progn
   	(command "_ERASE" CirEnt^ "")
   	(setq TroyArray@ (Change_nth Cnt# (AddArray: nil) TroyArray@))
   	(setq Counter# (1+ Counter#))
   	(if (= Counter# 3);Add Troys per Counter#
    	(progn
     	(setq Counter# 0)
     	(if (< (length TroyArray@) *MaxTroys#*)
      	(setq TroyArray@ (append TroyArray@ (list (AddArray: nil))))
     	);if
    	);progn
   	);if
  	);progn
 	);if
 	(setq Cnt# (1+ Cnt#))
);foreach
; Check if Troys ran into Ship or total points is <= 0
(setq Cnt# 0 Passed t)
(while Passed
 	(setq List@ (nth Cnt# TroyArray@)
    	CirEnt^ (nth 0 List@)
    	CirPt1 (nth 1 List@)
    	Radius~ (nth 4 List@)
 	);setq
 	(if (or (< (distance CenPt CirPt1) (+ Radius~ (* Unit~ 2.5))) (<= Total# 0))
  	(progn
   	(command "_ERASE" MainEnt^ "")
   	(cond
    	((= MainNum# 1)(setq Color# Color3));Green
    	((= MainNum# 2)(setq Color# Color4));Cyan
    	((= MainNum# 3)(setq Color# Color6));Magenta
   	);cond
   	(command "_COLOR" Color#)
   	(setq Dia1~ 1 Dia2~ 4 Ang~ (dtr 270) Inc# 0 Inc1~ 0.125 Inc2~ 0.375)
   	(repeat 20
    	(if (= Inc# 11)(setq Inc1~ -0.125 Inc2~ -0.375))
    	(StarBurst CenPt (* Unit~ Dia1~) (* Unit~ Dia2~) 5 Ang~)(delay 0.5)
    	(setq Dia1~ (+ Dia1~ Inc1~) Dia2~ (+ Dia2~ Inc2~))
    	(setq Ang~ (+ Ang~ (/ (* pi 2) 3)))
    	(command "_ERASE" (entlast) "")
    	(setq Inc# (1+ Inc#))
   	);repeat
   	(command "_COLOR" "_BYLAYER")
   	(setq Total# (- Total# 10))
   	(if (<= Total# 0)
    	(progn
     	(setq MainNum# 3)
     	(princ "\nCommand:\nTotal: 0")
    	);progn
    	(princ (strcat "\nCommand:\nTotal: " (itoa Total#) "\n"))
   	);if
   	(cond
    	((= MainNum# 1); Build Ship 2
     	(Refresh:)
     	(BuildShip: 2 CenPt)
    	);case
    	((= MainNum# 2); Build Ship 3
     	(Refresh:)
     	(BuildShip: 3 CenPt)
    	);case
    	((= MainNum# 3); Finished!
     	(setq Passed nil Loop nil)
    	);case
   	);cond
   	(setq Passed nil)
  	);progn
 	);if
 	(setq Cnt# (1+ Cnt#))
 	(if (> Cnt# (1- (length TroyArray@)))
  	(setq Passed nil)
 	);if
);while
(if (< (length TroyArray@) *MinTroys#*)
 	(setq TroyArray@ (append TroyArray@ (list (AddArray: nil))))
);if
(if (or (/= (getvar "VIEWCTR") CenPt)(/= (getvar "VIEWSIZE") ViewSize~))
 	(command "_ZOOM" "_W" (car ViewExtents@)(cadr ViewExtents@))
);if
 );while
 (TroyClear)
 (princ (strcat "\nCommand:\nTotal: " (itoa Total#) " Finished!"))
 (princ)
);defun Troy
;-------------------------------------------------------------------------------
; TroyIntro - Introduction
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun TroyIntro (/ Color# Divisions# Fire# Fourth# Inc~ Increase~ Ltr# Move#
 O-Ang~ O-Cnt# O-Ent^ O-Ins O-List@ O-Pt O-Pts@ O-Size~ Path# Path@ Path1@
 Path2@ Path3@ Path4@ R-Ang~ R-Cen R-Cnt# R-Ent^ R-Ins R-List@ R-Pt R-Pts@
 R-Size~ Rotate~ Rnd# RndLtr@ Sevenths Step~ T-Ang~ T-Cen T-Cnt# T-Ent^ T-Ins
 T-List@ T-Pt T-Pts@ T-Size~ Tl-Ang~ TxSize~ TxSizeInc~ TxSizeMax~ TxSizeMin~
 Y-Ang~ Y-Cnt# Y-Ent^ Y-Ins Y-List@ Y-Pt Y-Pts@ Y-Size~)
 (princ "\nTroy Intro.\n")
 (command "_STYLE" "Troy" "ROMAND" "0.0" "1" "" "" "" "")
 (setq T-Pt (polar CenPt pi (* Unit~ 4.5))
  	R-Pt (polar CenPt pi (* Unit~ 1.5))
  	O-Pt (polar CenPt 0 (* Unit~ 1.5))
  	Y-Pt (polar CenPt 0 (* Unit~ 4.5))
  	TxSizeMax~ (* Unit~ 3)
  	TxSizeMin~ (* Unit~ 0.5)
  	Inc~ (* Unit~ 2);Speed of letters
  	Pt0 (polar R-Pt (- (angle R-Pt SouthWest) 0.009) (distance R-Pt SouthWest))
  	Pt (polar R-Pt (angle R-Pt Pt0) (/ (distance R-Pt Pt0) 2.0))
  	Pt (polar Pt (+ (angle R-Pt Pt0) (* pi 0.5)) (/ (distance R-Pt Pt0) 7.0))
  	R-Cen (Center3Pt R-Pt Pt Pt0)
  	Radius~ (distance R-Pt R-Cen)
  	Ang~ (* (- (* pi 0.5) (acos (/ (/ Inc~ 2.0) Radius~))) 2)
  	Inc# (fix (/ (- (angle R-Cen R-Pt) (angle R-Cen SouthWest)) Ang~))
  	Pt0 (polar T-Pt (- (angle T-Pt NorthWest) 0.043) (distance R-Pt SouthWest))
  	Pt (polar T-Pt (angle T-Pt Pt0) (/ (distance R-Pt Pt0) 2.0))
  	Pt (polar Pt (+ (angle T-Pt Pt0) (* pi 0.5)) (/ (distance R-Pt Pt0) 7.0))
  	T-Cen (Center3Pt T-Pt Pt Pt0)
  	TxSizeInc~ (/ (- TxSizeMax~ TxSizeMin~) (float Inc#))
  	TxSize~ TxSizeMax~
  	T-Pts@ (list T-Pt)
  	R-Pts@ (list R-Pt)
  	O-Pts@ (list O-Pt)
  	Y-Pts@ (list Y-Pt)
  	T-Ang~ 0
 );setq
 (repeat Inc#
(setq T-Pt (polar T-Cen (- (angle T-Cen T-Pt) Ang~) Radius~)
   	T-Pts@ (append T-Pts@ (list T-Pt))
   	R-Pt (polar R-Cen (- (angle R-Cen R-Pt) Ang~) Radius~)
   	R-Pts@ (append R-Pts@ (list R-Pt))
   	O-Pt (polar CenPt (angle R-Pt CenPt) (distance R-Pt CenPt))
   	O-Pts@ (append O-Pts@ (list O-Pt))
   	Y-Pt (polar CenPt (angle T-Pt CenPt) (distance T-Pt CenPt))
   	Y-Pts@ (append Y-Pts@ (list Y-Pt))
   	T-Ang~ (- T-Ang~ (dtr 30))
   	TxSize~ (- TxSize~ TxSizeInc~)
);setq
 );repeat
 (setq T-Pts@ (reverse T-Pts@)
  	R-Pts@ (reverse R-Pts@)
  	O-Pts@ (reverse O-Pts@)
  	Y-Pts@ (reverse Y-Pts@)
  	R-Ang~ T-Ang~ O-Ang~ T-Ang~ Y-Ang~ T-Ang~
  	T-Size~ TxSize~ R-Size~ TxSize~ O-Size~ TxSize~ Y-Size~ TxSize~
  	T-Cnt# 0 R-Cnt# 0 O-Cnt# 0 Y-Cnt# 0 Fourth# (/ Inc# 4)
 );setq
 (setq T-Pt (last T-Pts@) R-Pt (last R-Pts@) O-Pt (last O-Pts@) Y-Pt (last Y-Pts@) RndLtr@ (list 0))
 (while (/= (length RndLtr@) 5)
(setq Rnd# (1+ (GetRnd 3)))
(cond
 	((= Rnd# 1)(setq Pt T-Pt))
 	((= Rnd# 2)(setq Pt R-Pt))
 	((= Rnd# 3)(setq Pt O-Pt))
 	((= Rnd# 4)(setq Pt Y-Pt))
);cond
(if (not (member Pt RndLtr@))
 	(setq RndLtr@ (append RndLtr@ (list Pt)))
);if
 );while
 (setq Rotate~ (* (GetRnd 6283) 0.001)
  	Dist~ (/ (distance NorthWest NorthEast) 10)
  	Increase~ (/ (* Dist~ 3) 20.0)
 );setq
 (repeat 20
(setq Pt (polar CenPt Rotate~ Dist~))
(setq List@ (AddArray: Pt))
(setq List@ (Switch_nth 1 2 List@))
(setq List@ (Change_nth 5 (* (nth 5 List@) -1) List@))
(setq TroyArray@ (append TroyArray@ (list List@)))
(setq Rotate~ (+ Rotate~ 0.897 (* (GetRnd 359) 0.001))
   	Dist~ (+ Dist~ Increase~)
);setq
 );repeat
 (setq Step~ (* Unit~ 1.5);Speed of red ship
  	Pt1 (polar SouthWest (dtr 90) (/ (distance SouthWest NorthWest) 6.0))
  	Pt2 (polar Pt1 0 (/ (distance SouthWest SouthEast) 3.0))
  	Pt (polar Pt1 0 (/ (distance Pt1 Pt2) 2.0))
  	Pt (polar Pt (dtr 90) (* Unit~ 2))
  	Pt (Center3Pt Pt1 Pt Pt2)
  	Radius~ (distance Pt Pt1)
  	Tl-Ang~ (- (angle Pt Pt1) (angle Pt Pt2))
  	Ang~ (* 2 (- (* pi 0.5) (acos (/ (* Step~ 0.5) Radius~))))
  	Divisions# (fix (1+ (/ Tl-Ang~ Ang~)))
  	Pt2 (polar Pt (- (angle Pt Pt1) (* Ang~ Divisions#)) Radius~)
 );setq
 (setq Path1@ (list Pt1))
 (repeat Divisions#
(setq Pt1 (polar Pt (- (angle Pt Pt1) Ang~) Radius~))
(setq Path1@ (append Path1@ (list Pt1)))
 );repeat
 (setq Pt (polar Pt (angle Pt Pt2) (* Radius~ 2)))
 (repeat (fix (1+ (/ Divisions# 2.0)))
(setq Pt1 (polar Pt (+ (angle Pt Pt1) Ang~) Radius~))
(if (< (angle Pt Pt1) (dtr 270))
 	(setq Path1@ (append Path1@ (list Pt1)))
);if
 );repeat
 (setq Pt1 (last Path1@)
  	Pt2 (inters Pt1 (polar Pt1 0 Unit~) NorthEast SouthEast nil)
  	Ang~ (atan (/ 1 2.0))
  	Radius~ (* (distance Pt1 Pt2) (tan Ang~))
  	Pt (polar Pt1 (dtr 90) Radius~)
  	Tl-Ang~ (atan (/ (distance Pt1 Pt2) Radius~))
  	Ang~ (* 2 (- (* pi 0.5) (acos (/ (* Step~ 0.5) Radius~))))
  	Divisions# (fix (1+ (/ Tl-Ang~ Ang~)))
 );setq
 (repeat Divisions#
(setq Pt1 (polar Pt (+ (angle Pt Pt1) Ang~) Radius~))
(setq Path1@ (append Path1@ (list Pt1)))
 );repeat
 (setq Pt Pt2
  	Radius~ (distance Pt Pt1)
  	Ang~ (* 2 (- (* pi 0.5) (acos (/ (* Step~ 0.5) Radius~))))
  	Tl-Ang~ (- (angle Pt Pt1) (* pi 0.5))
  	Divisions# (fix (1+ (/ Tl-Ang~ Ang~)))
 );setq
 (repeat Divisions#
(setq Pt2 Pt1)
(setq Pt1 (polar Pt (- (angle Pt Pt1) Ang~) Radius~))
(if (> (angle Pt Pt1) (* pi 0.5))
 	(setq Path1@ (append Path1@ (list Pt1)))
);if
 );repeat
 (setq Ang~ (angle Pt2 Pt1))
 (repeat 5
(setq Pt1 (polar Pt1 Ang~ Step~))
(setq Path1@ (append Path1@ (list Pt1)))
 );repeat
 (setq Ang~ (angle (nth 1 Path1@) (nth 0 Path1@)))
 (repeat 5
(setq Pt (polar (nth 0 Path1@) Ang~ Step~))
(setq Path1@ (Insert_nth 0 Pt Path1@))
 );repeat
 (foreach Item Path1@
(setq Pt2 (MirrorPt Item CenPt 0))
(setq Path2@ (append Path2@ (list Pt2)))
(setq Pt3 (MirrorPt Item CenPt (dtr 90)))
(setq Path3@ (append Path3@ (list Pt3)))
(setq Pt4 (MirrorPt Pt3 CenPt 0))
(setq Path4@ (append Path4@ (list Pt4)))
 );foreach
 (setq Path# (1+ (GetRnd 3)))
 (cond
((= Path# 1)(setq Path@ Path1@))
((= Path# 2)(setq Path@ Path2@))
((= Path# 3)(setq Path@ Path3@))
((= Path# 4)(setq Path@ Path4@))
 );cond
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 ; First Loop
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 (setq Loop t)
 (while Loop
(if (<= T-Cnt# Inc#)
 	(if (= T-Cnt# 0)
  	(progn
   	(command "_TEXT" "_M" (nth T-Cnt# T-Pts@) T-Size~ (rtd T-Ang~) "T")
   	(setq T-Ent^ (entlast))
   	(command "_CHPROP" T-Ent^ "" "_C" Color3 "");Green
   	(setq T-List@ (entget T-Ent^)
      	T-Size~ (+ T-Size~ TxSizeInc~)
      	T-Ang~ (+ T-Ang~ (dtr 30))
      	T-Cnt# (1+ T-Cnt#)
      	T-Ins (nth T-Cnt# T-Pts@)
   	);setq
  	);progn
  	(progn
   	(setq T-List@ (entmod (subst (cons 50 T-Ang~) (assoc 50 T-List@) T-List@)))
   	(setq T-List@ (entmod (subst (cons 11 T-Ins) (assoc 11 T-List@) T-List@)))
   	(setq T-List@ (entmod (subst (cons 40 T-Size~) (assoc 40 T-List@) T-List@)))
   	(setq T-Size~ (+ T-Size~ TxSizeInc~)
      	T-Ang~ (+ T-Ang~ (dtr 30))
      	T-Cnt# (1+ T-Cnt#)
   	);setq
   	(if (<= T-Cnt# Inc#) (setq T-Ins (nth T-Cnt# T-Pts@)))
  	);progn
 	);if
);if
(if (>= T-Cnt# Fourth#)
 	(if (<= R-Cnt# Inc#)
  	(if (= R-Cnt# 0)
   	(progn
    	(command "_TEXT" "_M" (nth R-Cnt# R-Pts@) R-Size~ (rtd R-Ang~) "R")
    	(setq R-Ent^ (entlast))
    	(command "_CHPROP" R-Ent^ "" "_C" Color4 "");Cyan
    	(setq R-List@ (entget R-Ent^)
       	R-Size~ (+ R-Size~ TxSizeInc~)
       	R-Ang~ (+ R-Ang~ (dtr 30))
       	R-Cnt# (1+ R-Cnt#)
       	R-Ins (nth R-Cnt# R-Pts@)
    	);setq
   	);progn
   	(progn
    	(setq R-List@ (entmod (subst (cons 50 R-Ang~) (assoc 50 R-List@) R-List@)))
    	(setq R-List@ (entmod (subst (cons 11 R-Ins) (assoc 11 R-List@) R-List@)))
    	(setq R-List@ (entmod (subst (cons 40 R-Size~) (assoc 40 R-List@) R-List@)))
    	(setq R-Size~ (+ R-Size~ TxSizeInc~)
       	R-Ang~ (+ R-Ang~ (dtr 30))
       	R-Cnt# (1+ R-Cnt#)
    	);setq
    	(if (<= R-Cnt# Inc#) (setq R-Ins (nth R-Cnt# R-Pts@)))
   	);progn
  	);if
 	);if
);if
(if (>= R-Cnt# Fourth#)
 	(if (<= O-Cnt# Inc#)
  	(if (= O-Cnt# 0)
   	(progn
    	(command "_TEXT" "_M" (nth O-Cnt# O-Pts@) O-Size~ (rtd O-Ang~) "O")
    	(setq O-Ent^ (entlast))
    	(command "_CHPROP" O-Ent^ "" "_C" Color5 "");Blue
    	(setq O-List@ (entget O-Ent^)
       	O-Size~ (+ O-Size~ TxSizeInc~)
       	O-Ang~ (+ O-Ang~ (dtr 30))
       	O-Cnt# (1+ O-Cnt#)
       	O-Ins (nth O-Cnt# O-Pts@)
    	);setq
   	);progn
   	(progn
    	(setq O-List@ (entmod (subst (cons 50 O-Ang~) (assoc 50 O-List@) O-List@)))
    	(setq O-List@ (entmod (subst (cons 11 O-Ins) (assoc 11 O-List@) O-List@)))
    	(setq O-List@ (entmod (subst (cons 40 O-Size~) (assoc 40 O-List@) O-List@)))
    	(setq O-Size~ (+ O-Size~ TxSizeInc~)
       	O-Ang~ (+ O-Ang~ (dtr 30))
       	O-Cnt# (1+ O-Cnt#)
    	);setq
    	(if (<= O-Cnt# Inc#) (setq O-Ins (nth O-Cnt# O-Pts@)))
   	);progn
  	);if
 	);if
);if
(if (>= O-Cnt# Fourth#)
 	(if (<= Y-Cnt# Inc#)
  	(if (= Y-Cnt# 0)
   	(progn
    	(command "_TEXT" "_M" (nth Y-Cnt# Y-Pts@) Y-Size~ (rtd Y-Ang~) "Y")
    	(setq Y-Ent^ (entlast))
    	(command "_CHPROP" Y-Ent^ "" "_C" Color6 "");Magenta
    	(setq Y-List@ (entget Y-Ent^)
       	Y-Size~ (+ Y-Size~ TxSizeInc~)
       	Y-Ang~ (+ Y-Ang~ (dtr 30))
       	Y-Cnt# (1+ Y-Cnt#)
       	Y-Ins (nth Y-Cnt# Y-Pts@)
    	);setq
   	);progn
   	(progn
    	(setq Y-List@ (entmod (subst (cons 50 Y-Ang~) (assoc 50 Y-List@) Y-List@)))
    	(setq Y-List@ (entmod (subst (cons 11 Y-Ins) (assoc 11 Y-List@) Y-List@)))
    	(setq Y-List@ (entmod (subst (cons 40 Y-Size~) (assoc 40 Y-List@) Y-List@)))
    	(setq Y-Size~ (+ Y-Size~ TxSizeInc~)
       	Y-Ang~ (+ Y-Ang~ (dtr 30))
       	Y-Cnt# (1+ Y-Cnt#)
    	);setq
    	(if (<= Y-Cnt# Inc#) (setq Y-Ins (nth Y-Cnt# Y-Pts@)))
   	);progn
  	);if
 	);if
);if
; Erase Troys that are out of limits
(setq Cnt# 0)
(foreach List@ TroyArray@
 	(setq CirEnt^ (nth 0 List@)
    	CirPt1 (nth 1 List@)
    	Radius~ (nth 4 List@)
 	);setq
 	(if (> (distance CenPt CirPt1) CirLimits~)
  	(progn
   	(command "_ERASE" CirEnt^ "")
   	(setq TroyArray@ (Change_nth Cnt# (AddArray: nil) TroyArray@))
  	);progn
  	(setq TroyArray@ (Change_nth Cnt# (ChangeArray: List@) TroyArray@))
 	);if
 	(setq Cnt# (1+ Cnt#))
);foreach
(delay 0.15);Speed of Loop
(if (> Y-Cnt# Inc#)(setq Loop nil))
(if (or (/= (getvar "VIEWCTR") CenPt)(/= (getvar "VIEWSIZE") ViewSize~))
 	(command "_ZOOM" "_W" (car ViewExtents@)(cadr ViewExtents@))
);if
 );while
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 ; Second Loop
 ;-----------------------------------------------------------------------------
 (setq Loop t Move# 0 Ltr# 0 Sevenths# (/ (length Path@) 7) Fire# (1+ Sevenths#))
 (BuildShip: 0 (nth 0 Path@))
 (if (> Path# 2)
(setq MainList@ (entmod (subst (cons 42 -1.0) (assoc 42 MainList@) MainList@)))
 );if
 (while Loop
; Move Ship
(setq Pt1 (nth Move# Path@)
   	Pt2 (nth (1+ Move#) Path@)
   	Ang~ (angle Pt1 Pt2)
);setq
;(command "LINE" Pt1 Pt2 "");Uncomment while debuging
(setq MainList@ (entmod (subst (cons 50 Ang~) (assoc 50 MainList@) MainList@)))
(setq MainList@ (entmod (subst (cons 10 Pt1) (assoc 10 MainList@) MainList@)))
; Fire at Troy Letters
(setq Fire# (1+ Fire#))
(if (= Fire# (fix (* Sevenths# 2.5)))(setq Fire# Sevenths#));First time
(if (= Fire# Sevenths#);Fire in these intervals
 	(progn
  	(setq Fire# 0 Ltr# (1+ Ltr#))
  	(if (member Ltr# (list 1 2 3 4))
   	(progn
    	(setq Pt (nth Ltr# RndLtr@)
       	Ang~ (angle Pt1 Pt)
       	Pt1 (polar Pt1 Ang~ (* Unit~ 2))
       	Pt2 (polar Pt1 Ang~ Unit~)
    	);setq
    	(command "_INSERT" Flame$ Pt1 1 1 (rtd Ang~))
    	(setq FlameArray@ (append FlameArray@ (list (list (entlast) Pt1 Pt2 Ang~))))
   	);progn
  	);if
 	);progn
);if
; Move flame objects
(if FlameArray@
 	(progn
  	(setq Cnt# 0 Nth# nil)
  	(foreach List@ FlameArray@
   	(setq Flame^ (nth 0 List@)
      	Pt1 (nth 1 List@)
      	Pt2 (nth 2 List@)
      	Ang~ (nth 3 List@)
   	);setq
   	(if (or (and (> (car Pt2)(car East))(> (car Pt2)(car Pt1)))
       	(and (< (car Pt2)(car West))(< (car Pt2)(car Pt1)))
       	(and (> (cadr Pt2)(cadr North))(> (cadr Pt2)(cadr Pt1)))
       	(and (< (cadr Pt2)(cadr South))(< (cadr Pt2)(cadr Pt1)))
     	);or
    	(progn
     	(command "_ERASE" Flame^ "")
     	(setq Nth# Cnt#)
    	);progn
    	(progn
     	(command "_MOVE" Flame^ "" Pt1 Pt2)
     	(setq Pt1 Pt2 Pt2 (polar Pt2 Ang~ Unit~))
     	(setq List@ (list Flame^ Pt1 Pt2 Ang~))
     	(setq FlameArray@ (Change_nth Cnt# List@ FlameArray@))
    	);progn
   	);if
   	(setq Cnt# (1+ Cnt#))
  	);foreach
  	(if Nth#
   	(setq FlameArray@ (Delete_nth Nth# FlameArray@))
  	);if
 	);progn
);if
; Check to see if Troy Letters are hit
(if FlameArray@
 	(progn
  	(setq Num# 0)
  	(foreach List@ FlameArray@
   	(setq Ent^ (nth 0 List@)
      	Pt2 (nth 2 List@)
      	Pt nil
   	);setq
   	(cond
    	((<= (distance Pt2 T-Pt) Unit~)
     	(command "_ERASE" T-Ent^ Ent^ "")
     	(setq FlameArray@ (Delete_nth Num# FlameArray@))
     	(setq Pt T-Pt T-Pt SouthWest Color# Color3);Green
    	);case
    	((<= (distance Pt2 R-Pt) Unit~)
     	(command "_ERASE" R-Ent^ Ent^ "")
     	(setq FlameArray@ (Delete_nth Num# FlameArray@))
     	(setq Pt R-Pt R-Pt SouthWest Color# Color4);Cyan
    	);case
    	((<= (distance Pt2 O-Pt) Unit~)
     	(command "_ERASE" O-Ent^ Ent^ "")
     	(setq FlameArray@ (Delete_nth Num# FlameArray@))
     	(setq Pt O-Pt O-Pt SouthWest Color# Color5);Blue
    	);case
    	((<= (distance Pt2 Y-Pt) Unit~)
     	(command "_ERASE" Y-Ent^ Ent^ "")
     	(setq FlameArray@ (Delete_nth Num# FlameArray@))
     	(setq Pt Y-Pt Y-Pt SouthWest Color# Color6);Magenta
    	);case
   	);cond
   	; Explode Letter
   	(if Pt
    	(progn
     	(command "_COLOR" Color#)
     	(setq Dia1~ 0.5 Dia2~ 3 Ang~ (* (GetRnd 6283) 0.001) Inc# 0 Inc1~ 0.125 Inc2~ 0.375)
     	(repeat 10
      	(if (= Inc# 6)(setq Inc1~ -0.125 Inc2~ -0.375))
      	(StarBurst Pt (* Unit~ Dia1~) (* Unit~ Dia2~) (+ (GetRnd 5) 5) Ang~)(delay 0.125)
      	(setq Dia1~ (+ Dia1~ Inc1~) Dia2~ (+ Dia2~ Inc2~))
      	(setq Ang~ (* (GetRnd 6283) 0.001))
      	(command "_ERASE" (entlast) "")
      	(setq Inc# (1+ Inc#))
     	);repeat
     	(command "_COLOR" "_BYLAYER")
    	);progn
   	);if
   	(setq Num# (1+ Num#))
  	);foreach
 	);progn
);if
; Erase Troys that are out of limits
(setq Cnt# 0)
(foreach List@ TroyArray@
 	(setq CirEnt^ (nth 0 List@)
    	CirPt1 (nth 1 List@)
    	Radius~ (nth 4 List@)
 	);setq
 	(if (> (distance CenPt CirPt1) CirLimits~)
  	(progn
   	(command "_ERASE" CirEnt^ "")
   	(setq TroyArray@ (Change_nth Cnt# (AddArray: nil) TroyArray@))
  	);progn
  	(setq TroyArray@ (Change_nth Cnt# (ChangeArray: List@) TroyArray@))
 	);if
 	(setq Cnt# (1+ Cnt#))
);foreach
(delay 0.15);Speed of Loop
(setq Move# (1+ Move#))
(if (= Move# (1- (length Path@)))(setq Loop nil))
(if (or (/= (getvar "VIEWCTR") CenPt)(/= (getvar "VIEWSIZE") ViewSize~))
 	(command "_ZOOM" "_W" (car ViewExtents@)(cadr ViewExtents@))
);if
 );while
 (setq SS& (ssget "x" (list '(8 . "Troy"))))
 (command "_ERASE" SS& "")
 (princ)
);defun TroyIntro
;-------------------------------------------------------------------------------
; TroyClear - Troy clear function
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun TroyClear (/ Block$ Passed SS&)
 (if *TroyTab$* (command "_LAYOUT" "_S" *TroyTab$*))
 (if *Clayer$* (setvar "CLAYER" *Clayer$*))
 (if *Osmode#* (setvar "OSMODE" *Osmode#*))
 (if *TextStyle$* (setvar "TEXTSTYLE" *TextStyle$*))
 (if *TextSize~* (setvar "TEXTSIZE" *TextSize~*))
 (command "_COLOR" "_BYLAYER")
 (if (setq SS& (ssget "_x" (list '(8 . "Troy"))))
(command "_ERASE" SS& "")
 );if
 (setq Block$ (strcat (substr (UniqueName) 1 5) "*"))
 (foreach Item (GetBlockList)
(if (wcmatch Item Block$) (setq Passed t))
 );foreach
 (if Passed (command "_PURGE" "_BL" Block$ "_N"))
 (if (tblsearch "LAYER" "Troy") (command "_PURGE" "_LA" "Troy" "_N"))
 (if (tblsearch "STYLE" "Troy") (command "_PURGE" "_ST" "Troy" "_N"))
 (setq *Clayer$* nil *Osmode#* nil *TextStyle$* nil *TextSize~* nil)
 (PurgeGroups)
 (if *CTab$*
(progn (command "_LAYOUT" "_S" *CTab$*)(setq *CTab$* nil *TroyTab$* nil))
 );if
 (repeat 45 (princ (strcat "\n" (chr 160))))
 (princ)
);defun TroyClear
;-------------------------------------------------------------------------------
; Start of Troy Support Utility Functions
;-------------------------------------------------------------------------------
; acos
; Arguments: 1
;  x = real number between 0 and 1. May be passed as the sum of dividing two
;  	sides of a right triangle.
; Returns: acos of x, the radian degrees between sides of a right triangle
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun acos (x)
 (atan (/ (sqrt (- 1 (* x x))) x))
);defun acos
;-------------------------------------------------------------------------------
; asin
; Arguments: 1
;  sine = real number between -1 to 1
; Returns: arcsin of sine
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun asin (sine / cosine)
 (setq cosine (sqrt (- 1.0 (expt sine 2))))
 (if (zerop cosine)
(setq cosine 0.000000000000000000000000000001)
 );if
 (atan (/ sine cosine))
);defun asin
;-------------------------------------------------------------------------------
; Center3Pt - Center point of 3 points on a circle
; Arguments: 3
;  Pt1 = First point
;  Pt2 = Second point
;  Pt3 = Third point
; Returns: Center point of 3 points on a circle
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun Center3Pt (Pt1 Pt2 Pt3 / Pt Pt4 Pt5 Pt6 Pt7)
 (setq Pt4 (polar Pt1 (angle Pt1 Pt2) (/ (distance Pt1 Pt2) 2.0))
  	Pt5 (polar Pt4 (+ (angle Pt1 Pt2) (* pi 0.5)) 1)
  	Pt6 (polar Pt2 (angle Pt2 Pt3) (/ (distance Pt2 Pt3) 2.0))
  	Pt7 (polar Pt6 (+ (angle Pt2 Pt3) (* pi 0.5)) 1)
  	Pt (inters Pt4 Pt5 Pt6 Pt7 nil)
 );setq
);defun Center3Pt
;-------------------------------------------------------------------------------
; Change_nth - Changes the nth item in a list with a new item value.
; Arguments: 3
;  Num# = Nth number in list to change
;  Value = New item value to change to
;  OldList@ = List to change item value
; Returns: A list with the nth item value changed.
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun Change_nth (Num# Value OldList@)
 (if (<= 0 Num# (1- (length OldList@)))
(if (> Num# 0)
 	(cons (car OldList@) (Change_nth (1- Num#) Value (cdr OldList@)))
 	(cons Value (cdr OldList@))
);if
OldList@
 );if
);defun Change_nth
;-------------------------------------------------------------------------------
; delay - time delay function
; Arguments: 1
;  Percent~ - Percentage of *Speed# variable
; Returns: time delay
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun delay (Percent~ / Number~)
 (if (not *Speed#) (Speed))
 (repeat (fix (* *Speed# Percent~)) (setq Number~ pi))
 (princ)
);defun delay
;-------------------------------------------------------------------------------
; Delete_nth - Deletes the nth item from a list.
; Arguments: 2
;  Num# = Nth number in list to delete
;  OldList@ = List to delete the nth item
; Returns: A list with the nth item deleted.
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun Delete_nth (Num# OldList@)
 (setq Num# (1+ Num#))
 (vl-remove-if '(lambda (x) (zerop (setq Num# (1- Num#)))) OldList@)
);defun Delete_nth
;-------------------------------------------------------------------------------
; dtr - Degrees to Radians.
; Arguments: 1
;  Deg~ = Degrees
; Syntax: (dtr Deg~)
; Returns: Value in radians.
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun dtr (Deg~)
 (* pi (/ Deg~ 180.0))
);defun dtr
;-------------------------------------------------------------------------------
; GetBlockList
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun GetBlockList (/ BlockList@ Block$ List@)
 (if (setq List@ (tblnext "BLOCK" 't))
(while List@
 	(setq Block$ (cdr (assoc 2 List@)))
 	(if (/= (substr Block$ 1 1) "*")
  	(setq BlockList@ (append BlockList@ (list Block$)))
 	);if
 	(setq List@ (tblnext "BLOCK"))
);while
 );if
 (if BlockList@
(setq BlockList@ (Acad_StrlSort BlockList@))
 );if
 BlockList@
);defun GetBlockList
;-------------------------------------------------------------------------------
; GetRnd - Generates a random number
; Arguments: 1
;  Num# = Maximum random integer number range greater than or less than 0.
; Returns: Random integer number between 0 and Num#.
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun GetRnd (Num# / MaxNum# PiDate$ RndNum# Minus Loop)
 (if (or (/= (type Num#) 'INT)(= Num# 0))
(progn
 	(princ "\nSyntax: (GetRnd Num#) Num# = Maximum random integer number range\ngreater than or less than 0.")
 	(exit)
);progn
 );if
 (if (< Num# 0)
(setq MaxNum# (abs (1- Num#)) Minus t)
(setq MaxNum# (1+ Num#))
 );if
 (if (not *RndNum*) (setq *RndNum* 10000))
 (setq Loop t)
 (while Loop
(if (or (null *int*)(> *int* 100))
 	(setq *int* 1)
 	(setq *int* (1+ *int*))
);if
(setq PiDate$ (rtos (* (getvar "cdate") (* pi *int*)) 2 8 ))
(cond
 	((>= MaxNum# 10000)
  	(setq RndNum# (fix (* (atof (substr PiDate$ 13 5)) (* MaxNum# 0.00001))))
 	)
 	((>= MaxNum# 1000)
  	(setq RndNum# (fix (* (atof (substr PiDate$ 14 4)) (* MaxNum# 0.0001))))
 	)
 	((>= MaxNum# 100)
  	(setq RndNum# (fix (* (atof (substr PiDate$ 15 3)) (* MaxNum# 0.001))))
 	)
 	((>= MaxNum# 10)
  	(setq RndNum# (fix (* (atof (substr PiDate$ 16 2)) (* MaxNum# 0.01))))
 	)
 	((>= MaxNum# 1)
  	(setq RndNum# (fix (* (atof (substr PiDate$ 17 1)) (* MaxNum# 0.1))))
 	)
 	(t (setq RndNum# 0))
);cond
(if (/= RndNum# *RndNum*)
 	(setq Loop nil)
);if
 );while
 (setq *RndNum* RndNum#)
 (if Minus
(setq RndNum# (* RndNum# -1))
 );if
 RndNum#
);defun GetRnd
;-------------------------------------------------------------------------------
; Insert_nth - Inserts a new item value into the nth number in list.
; Arguments: 3
;  Num# = Nth number in list to insert item value
;  Value = Item value to insert
;  OldList@ = List to insert item value
; Returns: A list with the new item value inserted.
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun Insert_nth (Num# Value OldList@ / Temp@)
 (if (< -1 Num# (1+ (length OldList@)))
(progn
 	(repeat Num#
  	(setq Temp@ (cons (car OldList@) Temp@)
     	OldList@ (cdr OldList@)
  	);setq
 	);repeat
 	(append (reverse Temp@) (list Value) OldList@)
);progn
OldList@
 );if
);defun Insert_nth
;-------------------------------------------------------------------------------
; MirrorPt - Mirror point
; Arguments: 3
;  Pt = Point to mirror
;  BasePt = Base point
;  Angle~ = Mirror angle in radians
; Returns: Returns location of mirrored point
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun MirrorPt (Pt BasePt Angle~ / Pt1)
 (if (> Angle~ pi)
(setq Angle~ (- Angle~ pi))
 );if
 (setq Pt1 (inters Pt (polar Pt (+ Angle~ (* pi 0.5)) 1)
        	BasePt (polar BasePt Angle~ 1) nil)
  	Pt1 (polar Pt1 (angle Pt Pt1) (distance Pt Pt1))
 );setq
);defun MirrorPt
;-------------------------------------------------------------------------------
; Move_nth - Moves the nth Num1# item value to the nth Num2# location in a list.
; Arguments: 3
;  Num1# = Nth number in list to move item value
;  Num2# = Nth number in list to move item value of nth Num1# into
;  OldList@ = List to move item values
; Returns: A list with nth item value moved.
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun Move_nth (Num1# Num2# OldList@ / Move_nth:)
 (defun Move_nth: (Num1# Num2# OldList@ Nth# Item)
(cond
 	((and (> Nth# Num1#) (> Nth# Num2#))
  	OldList@
 	);case
 	((= Nth# Num1#)
  	(Move_nth: Num1# (1+ Num2#) (cdr OldList@) (1+ Nth#) Item)
 	);case
 	((= Nth# Num2#)
  	(cons Item (Move_nth: (1+ Num1#) Num2# OldList@ (1+ Nth#) Item))
 	);case
 	((cons (car OldList@)
  	(Move_nth: Num1# Num2# (cdr OldList@) (1+ Nth#) Item))
 	);case
);cond
 );defun Move_nth:
 (if (and (/= Num1# Num2#) (<= 0 Num1# (1- (length OldList@))) (<= 0 Num2# (1- (length OldList@))))
(Move_nth: Num1# Num2# OldList@ 0 (nth Num1# OldList@))
OldList@
 );if
);defun Move_nth
;-------------------------------------------------------------------------------
; PurgeGroups - Purge Unused Groups
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun PurgeGroups (/ AllGroups@ Cnt# Dictionary^ EntFirst^ EntList@ FirstGroup$
 Group^ GroupName$ Item Previous$ Pt SS& UsedGroups@)
 (setq Pt (polar (getvar "VIEWCTR") (* pi 1.5)(/ (getvar "VIEWSIZE") 2.0)))
 (command "_LINE" Pt (polar Pt (* pi 1.5) 0.00000001) "")
 (setq EntFirst^ (entlast))
 (setq FirstGroup$ (UniqueName))
 (command "_-GROUP" "_C" FirstGroup$ "" EntFirst^ "")
 (setq EntList@ (entget EntFirst^))
 (setq Group^ (cdr (assoc 330 EntList@)))
 (setq EntList@ (entget Group^))
 (setq Dictionary^ (cdr (assoc 330 EntList@)))
 (setq EntList@ (entget Dictionary^))
 (foreach Item EntList@
(if (= (car Item) 3)
 	(if (not (member (cdr Item) AllGroups@))
  	(setq AllGroups@ (append AllGroups@ (list (cdr Item))))
 	);if
);if
 );foreach
 (setq SS& (ssget "_X"))
 (setq Cnt# 0)
 (repeat (sslength SS&)
(setq EntList@ (entget (ssname SS& Cnt#)))
(if (= (cdr (assoc 102 EntList@)) "{ACAD_REACTORS")
 	(progn
  	(setq Group^ (cdr (assoc 330 EntList@)))
  	(setq EntList@ (entget Group^))
  	(if (setq Dictionary^ (cdr (assoc 330 EntList@)))
   	(progn
    	(setq EntList@ (entget Dictionary^))
    	(setq Previous$ "")
    	(foreach Item EntList@
     	(setq Item (cdr Item))
     	(if (equal Item Group^)
      	(setq GroupName$ Previous$)
     	);if
     	(setq Previous$ Item)
    	);foreach
    	(if (not (member GroupName$ UsedGroups@))
     	(setq UsedGroups@ (append UsedGroups@ (list GroupName$)))
    	);if
   	);progn
  	);if
 	);progn
);if
(setq Cnt# (1+ Cnt#))
 );repeat
 (foreach GroupName$ AllGroups@
(if (not (member GroupName$ UsedGroups@))
 	(command "_-GROUP" "_E" GroupName$)
);if
 );foreach
 (command "_-GROUP" "_E" FirstGroup$)
 (command "_ERASE" EntFirst^ "")
 (princ)
);defun PurgeGroups
;-------------------------------------------------------------------------------
; Remove_nths - Removes the RemoveList@ of nths from a list.
; Arguments: 2
;  RemoveList@ = List of nths to remove
;  OldList@ = List to remove the list of nths from
; Returns: A list with the list of nths removed.
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun Remove_nths (RemoveList@ OldList@)
 (if (and RemoveList@ OldList@)
(if (zerop (car RemoveList@))
 	(Remove_nths (mapcar '1- (cdr RemoveList@)) (cdr OldList@))
 	(cons (car OldList@) (Remove_nths (mapcar '1- RemoveList@) (cdr OldList@)))
);if
OldList@
 );if
);defun Remove_nths
;-------------------------------------------------------------------------------
; rtd - Radians to degrees
; Arguments: 1
;  Rad~ = radians
; Syntax: (rtd R)
; Returns: value in degrees.
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun rtd (Rad~)
 (* 180.0 (/ Rad~ pi))
);defun rtd
;-------------------------------------------------------------------------------
; Speed - Determines the computer processing speed and sets the global variable
; *speed# which may be used in delay loops.
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun Speed (/ Cdate~ Cnt# NewSecond# OldSecond#)
 (setq Cdate~ (getvar "CDATE"))
 (setq NewSecond# (fix (* (- (* (- Cdate~ (fix Cdate~)) 100000)(fix (* (- Cdate~ (fix Cdate~)) 100000))) 10)))
 (repeat 2
(setq Cnt# 0)
(setq OldSecond# NewSecond#)
(while (= NewSecond# OldSecond#)
 	(setq Cdate~ (getvar "CDATE"))
 	(setq NewSecond# (fix (* (- (* (- Cdate~ (fix Cdate~)) 100000)(fix (* (- Cdate~ (fix Cdate~)) 100000))) 10)))
 	(setq Cnt# (1+ Cnt#))
);while
 );repeat
 (setq *Speed# Cnt#)
 (princ)
);defun Speed
;-------------------------------------------------------------------------------
; StarBurst - Draws a starburst shape
; Arguments: 5
;  CenPt = Center of starburst
;  Dia1~ = Inside diameter
;  Dia2~ = Outside diameter
;  Sides# = Number of points
;  StartAng~ = Radian angle of first point
; Returns: Draws a starburst shape
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun StarBurst (CenPt Dia1~ Dia2~ Sides# StartAng~ / Ang~ Ang1~ List@ List1@
 List2@ List3@ Cnt1# Cnt2# Pt)
 (setq Ang~ (/ pi Sides#))
 (setq Ang1~ (+ StartAng~ (/ Ang~ 2.0)))
 (repeat (* Sides# 2)
(setq Pt (polar CenPt Ang1~ (/ Dia1~ 2.0)))
(setq List1@ (append List1@ (list Pt)))
(setq Ang1~ (+ Ang1~ Ang~))
 );repeat
 (setq Ang1~ (+ StartAng~ Ang~))
 (repeat Sides#
(setq Pt (polar CenPt Ang1~ (/ (+ Dia1~ Dia2~) 4.0)))
(setq List2@ (append List2@ (list Pt)))
(setq Ang1~ (+ Ang1~ (* Ang~ 2)))
 );repeat
 (setq Ang1~ StartAng~)
 (repeat Sides#
(setq Pt (polar CenPt Ang1~ (/ Dia2~ 2.0)))
(setq List3@ (append List3@ (list Pt)))
(setq Ang1~ (+ Ang1~ (* Ang~ 2)))
 );repeat
 (setq Cnt1# 0 Cnt2# 0)
 (repeat Sides#
(setq List@ (append List@ (list (nth Cnt1# List3@))))
(setq List@ (append List@ (list (nth Cnt2# List1@))))
(setq Cnt2# (1+ Cnt2#))
(setq List@ (append List@ (list (nth Cnt1# List2@))))
(setq List@ (append List@ (list (nth Cnt2# List1@))))
(setq Cnt2# (1+ Cnt2#))
(setq Cnt1# (1+ Cnt1#))
 );repeat
 (setq List@ (append List@ (list (nth 0 List3@))))
 (command "_PLINE" (foreach Pt List@ (command Pt)))
 (princ)
);defun StarBurst
;-------------------------------------------------------------------------------
; Switch_nth - Switches the nth Num1# and Num2# item values in a list.
; Arguments: 3
;  Num1# = nth number in list to switch with nth Num2#
;  Num2# = nth number in list to switch with nth Num1#
;  OldList@ = List to switch item values
; Returns: A list with two item values switched.
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun Switch_nth (Num1# Num2# OldList@ / Index#)
 (setq Index# -1)
 (if (and (< -1 Num1# (length OldList@)) (< -1 Num2# (length OldList@)))
(mapcar '(lambda (x) (setq Index# (1+ Index#))
 	(cond
  	((= Index# Num2#) (nth Num1# OldList@))
  	((= Index# Num1#) (nth Num2# OldList@))
  	(x)
 	)) OldList@
);mapcar
OldList@
 );if
);defun Switch_nth
;-------------------------------------------------------------------------------
; tan - Tangent of radian degrees
; Arguments: 1
;  radians = Radian degrees
; Returns: Tangent of radian degrees
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun tan (radians)
 (/ (sin radians) (cos radians))
);defun tan
;-------------------------------------------------------------------------------
; UniqueName - Creates a unique name for temp blocks and groups
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun UniqueName (/ Loop Name$)
 (setq Loop t)
 (while Loop
(setq Name$ (rtos (getvar "CDATE") 2 8))
(setq Name$ (strcat (substr Name$ 4 5)(substr Name$ 10 8)))
(if (/= Name$ *UniqueName$)
 	(setq *UniqueName$ Name$ Loop nil)
);if
 );while
 *UniqueName$
);defun UniqueName
;-------------------------------------------------------------------------------
; ViewExtents
; Returns: List of upper left and lower right points of current view
;-------------------------------------------------------------------------------
(defun ViewExtents (/ A B C D X)
 (setq B (getvar "VIEWSIZE")
  	A (* B (/ (car (getvar "SCREENSIZE")) (cadr (getvar "SCREENSIZE"))))
  	X (trans (getvar "VIEWCTR") 1 2)
  	C (trans (list (- (car X) (/ A 2.0)) (+ (cadr X) (/ B 2.0))) 2 1)
  	D (trans (list (+ (car X) (/ A 2.0)) (- (cadr X) (/ B 2.0))) 2 1)
 );setq
 (list C D)
);defun ViewExtents
;-------------------------------------------------------------------------------
(princ)[/b]
[b]
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tiếp cái này nữa : Tên lệnh : Noel

Một cây thông Noel sẽ được trang trí trên Acad

(defun c:noel () (c:XMASTREE))
(defun c:XMASTREE (/ rad R N Z dZ a da d H I J K +- s c)
 (setq c (if (>= (getvar "acadver") "15")
  	vl-cmdf
  	command
 	)
 )
 (setq	d distance
s setvar
 )
 (s "CMDECHO" 0)
 (s "UCSICON" 0)
 (s "TILEMODE" 1)
 (s "UCSFOLLOW" 0)
 (s "HIGHLIGHT" 0)
 (s "REGENMODE" 1)
 (c "_.LINE" "0,0" "1,1" "")
 (c "_.ZOOM" "_E")
 (C "_.LAYER" "_U" "*" "")
 (C "_.ERASE" (ssget "_X") "")
 (c "_.UCS" "_W")
 (C "_.VPOINT" "-3,-3,1.2")
 (C "_.ZOOM" "_C" "0,0,7" 15)
 (defun rad (Z) (* 0.75 (sqrt (- 12.0 Z))))
 (setq	N  25
Z  1.0
dZ 0.5
a  0.0
da (/ pi N)
hpi (* pi 0.5)
 )
 (while (< Z 12.0)
(setq R (rad Z))
(repeat N
 	(setq +- (if (= +- -)
		+
		-
 		)
  	H (list 0.0 0.0 (+- Z (* dz 0.25)))
  	I (polar H a R)
  	a (+ a da)
  	I (mapcar '+ I (list 0.0 0.0 (* dZ 0.5)))
  	J (polar H a (+ R R))
  	a (+ a da)
  	J (mapcar '+ J (list 0.0 0.0 dZ))
  	K (polar H a R)
  	K (mapcar '+ K (list 0.0 0.0 (* dZ 0.1)))
 	)
 	(entmake (list '(0 . "3DFACE")
  		'(62 . 3)
  		'(70 . 0)
  		(cons 10 H)
  		(cons 11 I)
  		(cons 12 J)
  		(cons 13 K)
 		)
 	)
 	(if (and (zerop (rem (1- Z) 1)) (zerop (rem N 5)))
(progn
 	(entmake (list '(0 . "CIRCLE")
  		(cons 10 J)
  		'(40 . 0.07)
  		'(39 . 0.35)
  		'(62 . 255)
 		)
 	)
 	(prompt " HO")
 	(setq J (mapcar '+ J (list 0.0 0.0 0.4)))
 	(entmake
  	(list '(0 . "3DFACE")
   	'(62 . 2)
   	'(70 . 0)
   	(cons 10 (polar J (+ a hpi) (* (d I K) 0.2)))
   	(cons 11 (polar J (- a hpi) (* (d I K) 0.2)))
   	(cons 12 (mapcar '+ J (list 0.0 0.0 (* dZ 0.5))))
   	(cons 13 (mapcar '+ J (list 0.0 0.0 (* dZ 0.5))))
  	)
 	)
)
 	)
)
(terpri)
(setq Z (+ Z dZ)
 	a (+ a (/ da 2))
)
 )
 (entmake '((0 . "3DFACE")
		(62 . 7)
		(10 -0.536 0.57073 13.225)
		(11 0.5123 -0.545566 13.225)
		(12 -0.011815 0.012582 12.6687)
		(13 -0.0118153 0.012582 12.6687)
		(70 . 0)
  	)
 )
 (entmake '((0 . "3DFACE")
		(62 . 7)
		(10 -0.3357 0.3575 12.325)
		(11 -0.0118 0.01258 13.7813)
		(12 0.18839 -0.200611 12.8812)
		(13 0.188387 -0.200611 12.8812)
		(70 . 0)
  	)
 )
 (entmake '((0 . "3DFACE")
		(62 . 7)
		(10 -0.536 0.57073 13.225)
		(11 0.31212 -0.33237 12.3249)
		(12 0.111916 -0.11918 13.225)
		(13 0.111916 -0.119179 13.225)
		(70 . 0)
  	)
 )
; (c "_.SHADE")
 (command "_zoom" "_e")
 (command "_zoom" ".9x")
 (command "_shademode" "_g")
 (setvar "cmdecho" 1)
 (alert "\nMerry Christmas!\Chuc Giang Sinh Vui ve !")
 (princ)
)

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

sướng món này quá! làm vc cả ngày căng thẳng chơi tí cũng thấy thoải mái mà các xếp lại vẫn nghĩ mh chăm chỉ! ha ha! vè giới thiệu cho mấy ae chơi cùng. kể mà có thêm tính năng liên kết để chơi theo nhóm thì vui hơn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×