Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Thay nhanh TEXT


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 tuvanthietke.hcm

tuvanthietke.hcm

  biết lệnh array

 • Members
 • PipPipPip
 • 182 Bài viết
Điểm đánh giá: 4 (bình thường)

Đã gửi 28 October 2010 - 04:48 PM

Mình có 1 loạt TEXT là A, bây giờ làm sao thành B.

Không repalce all nhé vì có nhiều A khác nhau lắm
 • 0

#2 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6020 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 28 October 2010 - 05:22 PM

Mình có 1 loạt TEXT là A, bây giờ làm sao thành B.

Không repalce all nhé vì có nhiều A khác nhau lắm

Hề hề hề,
Bạn có thể dùng lisp sau:

(defun c:reptxt ()
(setq txm (car (entsel "\n Chon text mau"))
txt (cdr (assoc 1 (entget txm)))
)
(alert "\n Chon cac text can thay the boi text mau")
(setq sstxt (ssget (list (cons 0 "*text")))
n (sslength sstxt)
i 0
)
(while (< i n)
(setq etxt (ssname sstxt i)
els (entget etxt)
els (subst (cons 1 txt) (assoc 1 els) els)
)
(entmod els)
(setq i (1+ i))
)
)

Chúc bạn vui.
 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#3 tuvanthietke.hcm

tuvanthietke.hcm

  biết lệnh array

 • Members
 • PipPipPip
 • 182 Bài viết
Điểm đánh giá: 4 (bình thường)

Đã gửi 28 October 2010 - 05:40 PM

Mình thấy nó báo lỗi như thế này:
Command: reptxt
Chon text mau; error: bad argument type: listp <Entity name: 7ef91068>

Là sao?
 • 1

#4 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6020 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 28 October 2010 - 05:55 PM

Mình thấy nó báo lỗi như thế này:
Command: reptxt
Chon text mau; error: bad argument type: listp <Entity name: 7ef91068>

Là sao?

Chết cha, tại mình viêt rồi post luôn không kiểm, sorry. Bạn load lại nhé, mình đã sửa lại trong bài trên rồi...
Xin lỗ bạn phát nữa, hề hề hề...
 • 1
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#5 tuvanthietke.hcm

tuvanthietke.hcm

  biết lệnh array

 • Members
 • PipPipPip
 • 182 Bài viết
Điểm đánh giá: 4 (bình thường)

Đã gửi 28 October 2010 - 06:01 PM

Quá hay cảm ơn bạn
 • 0