Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Các bài được khuyến nghị

Hề hề hề,

Với k=1, 2,3, 5  kết quả của bác trùng với kết quả mình tính ra. Nhưng chưa hiểu lắm cái công thức bác đưa ra vì với k=5 . Theo công thức này ta có

N(5) = 4* [N(3) + (n-2)^2* N(3)]

Ở đây chưa rõ n là gì? có phải là k không? nếu là k thì N(5)= 4* (2+9*1)=44 như bác đã nói.

Nếu (n-2) là N(k-2) thì N(5)=4* (2+4*1)= 24 ????

Với k=4

N(4)= 3*(1+4*)=3 !!!!

Vậy nên có nhẽ công thức trên chưa thật chuẩn xác. mong bác xem lại.

 

Công thức là:

N(k) = (k-1) * [ N(k-2) + (k-2)* X]

Hôm qua, lúc tìm công thức đã bị sai phần tìm X.

Công thức mới là:

N(1)= 0, M(1) = 1

N(k+1) = k*M(k)

M(k+1) = k*M(k) + N(k) = N(k+1) + N(k)

 

k    N                  M

1    0                   1

2    1                   1

3    2                   3

4    9                   11

5    44                  53

6    265                309

7    1854              2119

8    14833            16687

9    133496           148329

10    1334961       1468457

11    14684570      16019531

12    176214841    190899411

 

Hề hề hề,

Về kết quả của bác có thể nói là trùng với kết quả mình đã làm. Tuy nhiên về phương pháp suy luận thì mình chưa hiểu lắm. Hàm số M ở đây được xác định ra sao là một vấn đề khá đau đầu.

@ Bác DoanVanHa: Bác dùng lisp hay dùng gì để giải cũng đều cần có một phương pháp suy luận cả. Vấn đề chính là phương pháp luận để giải, nếu không quá bí mật bác có thể trình bày để mọi người tham khảo. Với phương pháp luận của mình, cũng có thể sử dụng lisp để giải được nhưng có lẽ phải dùng tới việc đệ quy bác ạ.

@ Em Hoan2182: Đáp án của em vì chỉ đúng trở lên nên chưa đúng. mà quả thật mình cũng chưa hiểu được những điều cao hơn cái đúng là cái chi. Có nhẽ là siêu tưởng, là thần hay là Thánh chi đó chăng??? Vốn là kẻ người trần mắt thịt, chữ nghĩa không đấy cái là mít, lại do học mót mà biết nên mong em tha cho cái tội không hiểu những điều từ đúng trỏ lên ấy. Mình chỉ hiểu được những điều đúng và từ đúng trở xuống thôi......

Hề hề hề, ......

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác Bình có thể chỉ ra cho em thêm một khả năng thứ 5 được không???

 

114276_%C3%A9p_duy%C3%AAn_1.png

Đang rãnh nên viết lisp xếp cặp, Hoằn và các bạn có thể test.

lệnh là XEPhttp://www.cadviet.com/upfiles/3/19626_xep_1.rar

Nhớ đừng chọn n lớn quá sẽ treo chương trình

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác Bình có thể chỉ ra cho em thêm một khả năng thứ 5 được không???

 

114276_%C3%A9p_duy%C3%AAn_1.png

Hề hề hề,

Thế  bộ xếp Cặp này thì sao nhỉ:

Ac Bd Ca De Eb 

Và còn nhiều bộ xếp cặp như vậy nữa cơ. Đề bài như vậy là hoàn chỉnh rồi, không cần phải thêm gì nữa đâu em gái ạ.

Ví dụ bác DoanvanHa đưa ra vẫn chỉ tính là một bộ xếp cặp mà thôi. Bài toán này không xét tới vị trí tức là chỉnh hợp đâu bác Hà ạ.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hề hề hề,

Thế  bộ xếp Cặp này thì sao nhỉ:

Ac Bd Ca De Eb 

Và còn nhiều bộ xếp cặp như vậy nữa cơ. Đề bài như vậy là hoàn chỉnh rồi, không cần phải thêm gì nữa đâu em gái ạ.

Ví dụ bác DoanvanHa đưa ra vẫn chỉ tính là một bộ xếp cặp mà thôi. Bài toán này không xét tới vị trí tức là chỉnh hợp đâu bác Hà ạ.

Màu đỏ: srr, tôi viết nhầm.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em giải theo phương pháp giải bậc tiểu học bác Bình ạ! :) :) :)

Có 5 anh chàng A,B,C,D,E và 5 cô nàng a,b,c,d,e. Hỏi có bao nhiêu cách xếp cặp mỗi anh một cô sao cho không có cặp nào trùng mã như Aa, Bb, Cc,Dd, Ee.

Số cặp 1 đôi là n(n-1) = 20

Số cặp 5 đôi là n(2-1)/n= 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Màu đỏ: srr, tôi viết nhầm.

Hề hề hề,

Xin lỗi tất cả vì đã hẹn là ngày đầu năm mới sẽ công bố lời giải. Song do có việc đột xuất nên quên béng mất và hôm nay mới nhớ ra.

Lời giải của mình có thể chưa hoàn toàn chuẩn xác, mong mọi người góp ý thêm.

Gọi D(n) là số cặp không trùng mã có thể có của tập hợp có n anh và n cô

Gọi C(k,n) là tổ hợp chập k của n phần tử, với 0 < k <= n.

1/- Giả thiết rằng không loại trừ cặp nào cả mà lấy tất cả các cặp có thể  ta sẽ có n! cặp

2/- Trường hợp có n cặp trùng mã : 1

Lưu ý đây cũng là trường hợp chung khi có n-1 cặp trùng mã.

3/-Truờng hợp có 1 cặp trùng mã, ta sẽ có số cặp có thể là:  C(1,n) * D(n-1)

4/- Trường hợp có 2 cặp trùng mã ta sẽ có số cặp có thể là: C(2,n) * D(n-2)

...................................

n/- Trường hợp có n-2 cặp trùng mã, ta sẽ có số cặp có thể là: C( n-2, n) D(2)

 

Như vậy số cặp không trùng mã của n anh và n cô sẽ là: D(n) = n! - {1 + [C(1,n) * D(n-1)] + [C(2,n) * D(n-2)] + ...... + [C(n-2,n) * D(2)]}

 

Vậy với  n=1. Ta có:

D(1) = 1! - { 1 + [1 * D(0)]} = 1 - 1 = 0

Với n = 2, ta có:

D(2) = 2! - { 1 + [ 2 * D(1)] } = 2 - {1 + [2 * 0]} = 2 - 1 = 1

Với n = 3, ta có:

D(3) = 3! - {1 + [3* D(2)] + [ 3 * D(1)]} = 6 - [1 + 3] = 2

Với n = 4 , ta có:

D(4) = 4! - {1 + [4 * D(3)] + [6 * D(2)] + [4 * D(1)]} = 24 - {1 + 8 + 6} = 9

Với n = 5, ta có:

D(5) = 5! - {1 + [ 5 * D(4)] + [10 * D(3)] + [10 * D(2)]} = 120 - { 1 + 5 * 9 + 10 * 2 + 10 * 1} = 120 - 76 = 44

Với n = 6, ta có:

D(6) = 6! - { 1 + [6*D(5)] + [15*D(4)] + [20*D(3)] + [15*D(2)]} = 720 - {1 + 264 + 135 + 40 + 15} = 720 - 455 = 265

Với n = ......

Các bác tiếp tục kiểm chứng nhé.

 Với cách lập luận của mình như trên, các bác có gì chưa rõ xin cứ chất vấn, mình sẽ giải thích thêm.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hề hề hề,

Xin lỗi tất cả vì đã hẹn là ngày đầu năm mới sẽ công bố lời giải. Song do có việc đột xuất nên quên béng mất và hôm nay mới nhớ ra.

Lời giải của mình có thể chưa hoàn toàn chuẩn xác, mong mọi người góp ý thêm.

Gọi D(n) là số cặp không trùng mã có thể có của tập hợp có n anh và n cô

Gọi C(k,n) là tổ hợp chập k của n phần tử, với 0 < k <= n.

1/- Giả thiết rằng không loại trừ cặp nào cả mà lấy tất cả các cặp có thể  ta sẽ có n! cặp

2/- Trường hợp có n cặp trùng mã : 1

Lưu ý đây cũng là trường hợp chung khi có n-1 cặp trùng mã.

3/-Truờng hợp có 1 cặp trùng mã, ta sẽ có số cặp có thể là:  C(1,n) * D(n-1)

4/- Trường hợp có 2 cặp trùng mã ta sẽ có số cặp có thể là: C(2,n) * D(n-2)

...................................

n/- Trường hợp có n-2 cặp trùng mã, ta sẽ có số cặp có thể là: C( n-2, n) D(2)

 

Như vậy số cặp không trùng mã của n anh và n cô sẽ là: D(n) = n! - {1 + [C(1,n) * D(n-1)] + [C(2,n) * D(n-2)] + ...... + [C(n-2,n) * D(2)]}

 

Vậy với  n=1. Ta có:

D(1) = 1! - { 1 + [1 * D(0)]} = 1 - 1 = 0

Với n = 2, ta có:

D(2) = 2! - { 1 + [ 2 * D(1)] } = 2 - {1 + [2 * 0]} = 2 - 1 = 1

Với n = 3, ta có:

D(3) = 3! - {1 + [3* D(2)] + [ 3 * D(1)]} = 6 - [1 + 3] = 2

Với n = 4 , ta có:

D(4) = 4! - {1 + [4 * D(3)] + [6 * D(2)] + [4 * D(1)]} = 24 - {1 + 8 + 6} = 9

Với n = 5, ta có:

D(5) = 5! - {1 + [ 5 * D(4)] + [10 * D(3)] + [10 * D(2)]} = 120 - { 1 + 5 * 9 + 10 * 2 + 10 * 1} = 120 - 76 = 44

Với n = 6, ta có:

D(6) = 6! - { 1 + [6*D(5)] + [15*D(4)] + [20*D(3)] + [15*D(2)]} = 720 - {1 + 264 + 135 + 40 + 15} = 720 - 455 = 265

Với n = ......

Các bác tiếp tục kiểm chứng nhé.

 Với cách lập luận của mình như trên, các bác có gì chưa rõ xin cứ chất vấn, mình sẽ giải thích thêm.

 

Mình xin bổ sung lisp dùng đệ quy để tính toán số cặp đôi này. nhờ các bác đèn giời soi xét giùm:

http://www.cadviet.com/upfiles/3/5194_tinhcapdoikhongtrungma.lsp

(defun tgt (n)

(if (<= n 1)

    (setq G 1)

    (setq G (* n (tgt (1- n))))

)

G

)

(defun Ckm (k m)

(if (<= k m)

(setq C (/ (tgt m) (* (tgt k) (tgt (- m k)))))

)

C

)

(defun Dck (a / k d1)

  (setq k 1 D1 0)

  (if (<= a 1)

      (setq D 0)

      (if (= a 2)

          (setq D 1)

          (progn

                (while (< k (1- a))

                          (setq k (1+ k))

                          (setq  D1 (+ D1 (* (Dck k) (Ckm (- a k) a))) )

                ) 

                (setq D (- (tgt a) (1+  D1)))

          )

       )

  )

  D

)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình xin bổ sung lisp dùng đệ quy để tính toán số cặp đôi này. nhờ các bác đèn giời soi xét giùm:

http://www.cadviet.com/upfiles/3/5194_tinhcapdoikhongtrungma.lsp

 

Còn đây là hàm đệ quy của mình (n>0)

Bạn Bình thử viết lisp xuất ra kết quả giống như bài #1309 không?

(defun Pair (n)
    (if (< n 3) (1- n) (* (1- n) (+ (Pair (1- n)) (Pair (- n 2)))))
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không có nhiều thời gian để kiểm tra lập luận của bác Bình, nhưng lisp thì không đúng.

Hề hề hề,

Bác có thể chỉ rõ hơn chỗ sai được không.???

Mình đã test lisp trên tới n=12 thì vẩn chuẩn như chỉnh.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Mình xin bổ sung lisp dùng đệ quy để tính toán số cặp đôi này. nhờ các bác đèn giời soi xét giùm:

http://www.cadviet.com/upfiles/3/5194_tinhcapdoikhongtrungma.lsp

 

Còn đây là hàm đệ quy của mình (n>0)

Bạn Bình thử viết lisp xuất ra kết quả giống như bài #1309 không?

(defun Pair (n)
    (if (< n 3) (1- n) (* (1- n) (+ (Pair (1- n)) (Pair (- n 2)))))
)

Hề hề hề,

Mình đã test kết quả của lisp bác viết, so với lisp mình viết thì kết quả không khác chi nhau. Có điều lisp bác viết ngắn gọn hơn nhiều nhưng mình chưa hiểu rõ về phương pháp suy luận của bác để có lisp như vầy.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lisp của bác với cho kết quả khác của ndtnv. Mà ndtnv thì... đúng.

Hề hề hề,

Bác cho biết kết quả khác nhau ở giá trị n bằng bao nhiêu vậy ạ.???

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

1). Ồ. Test với hàm tgt, ai ngờ là dck. OK and SRR and "1 LIKE".

2). Hình như công thức của bác có thể biến đổi để thành công thức của ndtnv. Lâu quá quên mất mấy công thức này rồi.

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

114276_987777_1.png

(Hình bên phải chủ thớt đã vẽ sai hình chiếu!)

File hình vẽ: http://www.cadviet.com/upfiles/3/114276_hoanblock.dwg

 

1/  Câu 1:

Đố vui làm thế nào để xác định nhanh được 4 điểm A, B, C và D, có cùng  nằm trên cùng một mặt phẳng hay không ???

Nguồn câu đố: http://www.cadviet.com/forum/topic/85663-va-hinh-tray-vat-baang-cad-3d/page-2

 

2/ Câu đố tiếp theo của em là làm thế nào để biết được tọa độ vị trí chủ thớt đã vẽ sai lệnh trên hình chiếu bằng, hãy xác định tọa độ thực của nó một cách chính xác tuyện đối???

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu thêm chữ "nhanh" thì chưa biết xác định thế nào, còn câu đó đến đây thì thế này:

 

(mới xác định H max, còn Hmin để Hoằn lo :D :D :D )

80156_hoan_1.jpg

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

2/ Câu đố tiếp theo của em là làm thế nào để biết được tọa độ vị trí chủ thớt đã vẽ sai lệnh trên hình chiếu bằng, hãy xác định tọa độ thực của nó một cách chính xác tuyện đối???

Vẽ giao tuyến của ABCD với MP chứa đường tròn.

Từ tâm O của đường tròn, vẽ đường thẳng vuông góc với giao tuyến.

http://www.cadviet.com/upfiles/3/19626_kqhoanblock.dwg

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

srr Hoằn !

Tuy cách hiểu mình đúng nhưng hình dựng trên sai

Đúng phải là: k/c từ điểm có H=813 đến giao của "đường có H=781" với line nối H=813_H=767 chiếm 32/46 chiều dài line nối H=813_H=767

80156_hoan2.jpg

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

một câu đố hay, cảm ơn các bạn nhiều nhé............................................................................................................................

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

1/  Câu 1:

Đố vui làm thế nào để xác định nhanh được 4 điểm A, B, C và D, có cùng  nằm trên cùng một mặt phẳng hay không ???

 

em thử dùng lệnh area, đo 2 lần.

4 điểm đồng phẳng thì đo từ điểm nào cũng được diện tích bằng nhau;

4 điểm không đồng phẳng, đo 2 lần từ 1 điểm thuận và ngược chiều kim đồng hồ cho diện tích lại khác nhau; đo từ 1 điểm khác cũng vậy

không biết có phải nó luôn đúng không, hay em làm mò nó ra?

 

2 lệnh, mỗi lệnh xài mấy lần ???

Nếu unlimited thì UCS 3p xong rồi ID "mỏi tay" thì biết thôi :D :D :D

Hoặc:

- 3dpolyline qua các điểm

- region   >>> đc --> đồng phẳng

               >>> ko đc --> ko đồng phẳng

 

Cách làm của em là gắn hệ trục toạ độ lên 3 điểm:

Command: ucs
Current ucs name:  *TOP*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
<World>: 3
Specify new origin point <0,0,0>:
Specify point on positive portion of X-axis <5753.2045,2120.7534,-1387.6236>:
Specify point on positive-Y portion of the UCS XY plane
<5752.5137,2121.7044,-1387.6236>:
Command:

 

Sau đó dùng lệnh AREA để xác định diện tích mặt phẳng:

- Nếu bốn điểm A,B,C và D đồng phẳng nó sẽ cho  diện tích của tứ giác. 

- Nếu bốn điểm A, B, C và D không đồng phẳng nó sẽ ra thông báo: Points had differing Z coordinates.

 

Cách làm của anh Hiệp, tuy ID mỏi tay nhưng có cái hay là biết được điểm nào có Z≠ 0.

Cách làm của anh Truongthon304 đúng nhưng trình bầy không rõ ràng... :) :) :)

 

2/ Câu đố tiếp theo của em là làm thế nào để biết được tọa độ vị trí chủ thớt đã vẽ sai lệnh trên hình chiếu bằng, hãy xác định tọa độ thực của nó một cách chính xác tuyện đối???

Cách giải của  anh Hiệp hơi bị ..."dã man" vì em nghĩ ..."nát bét đầu" mà không hiểu được, anh đã dựa trên cơ sở lý thuyết nào để dựng hình  ra kết quả đúng????

Cách giải của anh Ndtvn mới giải quyết được phần 2 của câu hỏi.

Câu hỏi của em có 2 ý:

1- Làm thế nào để biết được tọa độ vị trí chủ thớt đã vẽ sai...

2- xác định tọa độ thực của nó....

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

1/  Câu 1:

Đố vui làm thế nào để xác định nhanh được 4 điểm A, B, C và D, có cùng  nằm trên cùng một mặt phẳng hay không ???

 

_

 

Câu 1 :

Cũng có cách này nữa:

- Vẽ đường chéo AC và BD

- Bật OSNAP (Intersection và Apparent Intersection)

Có thể dùng lệnh ID -> rà chuột vào cái "điểm giao" giữa AC và BD

* Nếu OSNAP xuất hiện  Apparent Intersection -> 4 điểm A, B, C, D không đồng phẳng

* Nếu OSNAP xuất hiện  Intersection -> 4 điểm A, B, C, D không đồng phẳng

 

Cũng có cách này nữa:

- Vẽ đường chéo AC và BD

- Gõ lệnh CAL -> Gõ ILLE

 

Command: cal

>> Expression: ille

>> Select one endpoint for ILLE:First line: -> Pick điểm A

>> Select another endpoint for ILLE:First line: -> Pick điểm C

>> Select one endpoint for ILLE:Second line: -> -> Pick điểm B

>> Select another endpoint for ILLE:Second line: -> -> Pick điểm D

Error:

The two lines in function ILLE do not intersect or are collinear -> Kết quả 4 điểm A, B, C, D không đồng phẳng (không xác định được giao điểm)

 

 

Command: cal

>> Expression: ille

>> Select one endpoint for ILLE:First line: -> Pick điểm A

>> Select another endpoint for ILLE:First line: -> Pick điểm C

>> Select one endpoint for ILLE:Second line: -> -> Pick điểm B

>> Select another endpoint for ILLE:Second line: -> -> Pick điểm D

73.6519293,-9.13626214,0

> Kết quả 4 điểm A, B, C, D đồng phẳng (Xác định được giao điểm)

 

Command: cal
>> Expression: ille
>> Select one endpoint for ILLE:First line:
>> Select another endpoint for ILLE:First line:
>> Select one endpoint for ILLE:Second line:
>> Select another endpoint for ILLE:Second line:
73.6519293,-9.13626214,0

 

Command: cal
>> Expression: ille
>> Select one endpoint for ILLE:First line:
>> Select another endpoint for ILLE:First line:
>> Select one endpoint for ILLE:Second line:
>> Select another endpoint for ILLE:Second line:
Error:
The two lines in function ILLE do not intersect or are collinear
Command: cal
>> Expression: ille
>> Select one endpoint for ILLE:First line:
>> Select another endpoint for ILLE:First line:
>> Select one endpoint for ILLE:Second line:
>> Select another endpoint for ILLE:Second line:
Error:
The two lines in function ILLE do not intersect or are collinear
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình nghĩ nó chỉ là hình học hoạ hình ... :D

2/ Câu đố tiếp theo của em là làm thế nào để biết được tọa độ vị trí chủ thớt đã vẽ sai lệnh trên hình chiếu bằng, hãy xác định tọa độ thực của nó một cách chính xác tuyện đối???

Cách giải của  anh Hiệp hơi bị ..."dã man" vì em nghĩ ..."nát bét đầu" mà không hiểu được, anh đã dựa trên cơ sở lý thuyết nào để dựng hình  ra kết quả đúng????

 

 

- Vẽ đoạn thẳng nối H813-H767 (thuộc mp nghiêng)

---> tất nhiện xđịnh được điểm có H=781 thuộc đoạn thẳng trên -->>> thuộc mp nghiêng

--->> vẽ ra đc đường bằng H=781 (hình) cũng thuộc mp nghiêng đó.

==>>> điểm có Hmax (Hmin) là giao của đt đi qua tâm m/c trụ và vuông góc với đường bằng nói trên với mặt bên trụ (tức đường tròn trên mặt bằng)

 

Lý luận đến đó, phần còn lại nhờ CAD làm thôi ! :D :D :D

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×