Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Đố vui


 • Please log in to reply
1740 replies to this topic

#1221 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 03 November 2013 - 03:20 PM

Quick code cho Haanh đây. Tìm giao của khối 3D và Line, đồng thời Trim phần Line nằm bên trong khối 3D. Lệnh: TR3D

P/S: edit 12h05' - 4/11/2013

;; Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 03/11/2013
;; Chuc nang: tim giao cua line voi 3DSolid va trim phan line nam ben trong solid.
(defun C:TR3D ( / #Inter:2Ent #List:UniqueFuzz lst sol lin lin1 p3 rec reg g1 g2)
 (setq osm (getvar "osmode") cmd (getvar "cmdecho")) (command "undo" "be") (or cal (arxload "geomcal")) (command "ucs" "w")
 (defun #Inter:2Ent(ent1 ent2 flag / l r)
  (setq l (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object ent1) 'intersectwith (vlax-ename->vla-object ent2) flag))
  (repeat (/ (length l) 3)
   (setq r (cons (list (car l) (cadr l) (caddr l)) r) l (cdddr l)))
  (reverse r))
 (defun #List:UniqueFuzz(l f / x r)
  (while l
   (setq x (car l) l (vl-remove-if '(lambda(y) (equal x y f)) (cdr l)) r (cons x r)))
  (reverse r))
 (if
  (and
   (setq lin (car (entsel "\nChon Line: ")))
   (setq sol (car (entsel "\nChon khoi 3D: ")))
   (setq p3 (getpoint "\nChon 1 diem tren khoi 3D (nhung khong nam tren Line): ")))
  (progn
   (setvar "osmode" 0) (setvar "cmdecho" 0)
   (command "copy" lin "" '(0 0) '(0 0))
   (setq lin1 (entlast))
   (command "section" sol "" (cdr (assoc 10 (entget lin1))) (cdr (assoc 11 (entget lin1))) p3)
   (setvar "osmode" osm) (setvar "cmdecho" cmd)
   (setq reg (entlast))
   (setq lst (#List:UniqueFuzz (#Inter:2Ent lin1 reg acExtendNone) 1E-8))
   (cond
    ((= (length lst) 2) (setq p1 (car lst) p2 (cadr lst)) (command "trim" reg "" (cal "plt(p1,p2,0.5)") ""))
((= (length lst) 1) (setq p (getpoint "\nChon 1 diem tren Line va nam phia trong khoi 3D: ")) (setvar "osmode" 0) (setvar "cmdecho" 0) (command "trim" reg "" p ""))
((= (length lst) 0) (alert "Line khong cat khoi 3D nen khong Trim duoc."))
(T (alert "Line cat khoi 3D nhieu hon 2 diem nen khong Trim kieu nay duoc.")))
   (entdel reg) (entdel lin)))
 (command "ucs" "p") (command "undo" "e") (setvar "osmode" osm) (setvar "cmdecho" cmd)
 (princ))
(vl-load-com)
(princ "\nLenh su dung: TR3D")  
 
;; Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 03/11/2013
;; Chuc nang: tim giao cua line voi 3DSolid va trim phan line nam ben trong solid.
(defun C:TR3D ( / #Inter:2Ent #List:UniqueFuzz lst sol lin p3 rec reg g1 g2)
 (setq osm (getvar "osmode") cmd (getvar "cmdecho")) (command "undo" "be") (or cal (arxload "geomcal")) (command "ucs" "w")
 (defun #Inter:2Ent(ent1 ent2 flag / l r)
  (setq l (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object ent1) 'intersectwith (vlax-ename->vla-object ent2) flag))
  (repeat (/ (length l) 3)
   (setq r (cons (list (car l) (cadr l) (caddr l)) r) l (cdddr l)))
  (reverse r))
 (defun #List:UniqueFuzz(l f / x r)
  (while l
   (setq x (car l) l (vl-remove-if '(lambda(y) (equal x y f)) (cdr l)) r (cons x r)))
  (reverse r))
 (if
  (and
   (setq lin (car (entsel "\nChon Line: ")))
   (setq sol (car (entsel "\nChon khoi 3D: ")))
   (setq p3 (getpoint "\nChon 1 diem tren khoi 3D (nhung khong nam tren Line): ")))
  (progn
   (setvar "osmode" 0) (setvar "cmdecho" 0)
   (command "section" sol "" (cdr (assoc 10 (entget lin))) (cdr (assoc 11 (entget lin))) p3)
   (setvar "osmode" osm) (setvar "cmdecho" cmd)
   (setq reg (entlast))
   (setq lst (#Inter:2Ent lin reg acExtendNone))
   (cond
    ((>= (length lst) 2) (setq lst (#List:UniqueFuzz lst 1E-8) p1 (car lst) p2 (cadr lst)) (command "trim" reg "" (cal "plt(p1,p2,0.5)") ""))
((= (length lst) 1) (setq p (getpoint "\nChon 1 diem tren Line va nam phia trong khoi 3D: ")) (setvar "osmode" 0) (setvar "cmdecho" 0) (command "trim" reg "" p ""))
((= (length lst) 0) (alert "Line khong cat khoi 3D nen khong Trim duoc.")))
   (entdel reg)))
 (command "ucs" "p") (command "undo" "e") (setvar "osmode" osm) (setvar "cmdecho" cmd)
 (princ))
(vl-load-com)
(princ "\nLenh su dung: TR3D")  

 • 3

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#1222 haanh

haanh

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2970 Bài viết
Điểm đánh giá: 1584 (rất tốt)

Đã gửi 03 November 2013 - 08:23 PM

Ôi vui quá, hi hi :) :) ...Cảm ơn bác đã dành tặng cho em một món quà bất ngờ!

Nhưng bác Hà ơi, không biết có phải AutoCAD của em có lỗi gì không mà không chạy được lisp của bác:

Khi em chọn một điểm trên 3D, em không thấy có chế độ bắt điểm, em không bắt điểm được một điểm cố định trên khối 3D, nó không cho bắt điểm ??? Em đành phải bấm chọn lung tung, sau đó em chọn line thì nó báo lỗi như sau:

Command: giao
Chon khoi 3D:
Chon 1 diem tren khoi 3D (nhung khong nam tren Line):
Chon Line:
Error:
AutoLISP variable G2 has no value
Unknown command "GIAO".  Press F1 for help.
Command:

Em rất mong bác giải đáp cho em, em thử trên file này: http://www.cadviet.c...7_haanh02_1.dwg


 • 1

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#1223 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 03 November 2013 - 09:09 PM

1). Chế độ bắt điểm bình thường.

2). Tôi đã hỏi từ đầu rồi nhưng Haanh khẳng định là line luôn cắt khối tại 2 điểm. Tuy nhiên, bản vẽ Haanh gởi lên thì đoạn line chỉ cắt khối 1 điểm (?) >> Haanh kéo dài line ra để nó cắt khối tại 2 điểm nhé.


 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#1224 haanh

haanh

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2970 Bài viết
Điểm đánh giá: 1584 (rất tốt)

Đã gửi 03 November 2013 - 10:42 PM

11837_haanh8354.png

1/- Cho em xin lỗi bác nhé, lỗi tại em khi gõ bàn phím vô tình làm tắt chế độ bắt điểm. :) :)

2/ Em đã viết : "Trong các bài toán thường gặp là tìm giao của đường thẳng với mặt bậc 3, như hình em đã vẽ minh họa ở trang trước. Trim cắt bỏ đi phần đoạn thẳng  nằm trong khối 3D, giữ lại đoạn thẳng nằm ngoài khối 3D, bác ạ"

Lỗi tại em không viết rõ ràng, bác ạ!

Ý định ban đầu của em là chỉ cần xác định giao điểm khi đường thẳng lao vào hình 3D chứ không xuyên qua.  Bác đã viết lisp tìm được 2 giao điểm càng vui, nhưng em chỉ cần một giao điểm thôi, lại phải mất công kéo dài đoạn thẳng và xóa đoạn thẳng phía dưới.

Phiền bác sửa lại lisp dùng cho cả 2 trường hợp,  khi đường thẳng  được khối cắt tại 1 giao điểm và khi đường thẳng được khối cắt tại 2 giao điểm. Em cảm ơn bác nhiều!


 • 0

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#1225 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 03 November 2013 - 11:28 PM

Đã edit ở vị trí cũ. Tên lệnh: TR3D


 • 3

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#1226 hiepttr

hiepttr

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1307 Bài viết
Điểm đánh giá: 522 (tốt)

Đã gửi 04 November 2013 - 10:04 AM

Ko biết máy mình hay lisp của bác có vấn đề mà mình trim vẫn ko đc.

Ở máy mình chỉ chấp nhận trim khi đưa UCS hiện hành về mp chứa Section !


 • 0

Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi
_ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng
_ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành ... triết gia !

Bergson


#1227 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 04 November 2013 - 10:12 AM

Ko biết máy mình hay lisp của bác có vấn đề mà mình trim vẫn ko đc.

Ở máy mình chỉ chấp nhận trim khi đưa UCS hiện hành về mp chứa Section !

Bạn gởi bản vẽ mình test xem sao. Không cần UCS về mp chứa section đâu.


 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#1228 hiepttr

hiepttr

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1307 Bài viết
Điểm đánh giá: 522 (tốt)

Đã gửi 04 November 2013 - 10:25 AM

Đây bác !

http://www.cadviet.c.../3/80156_vd.dwg

 

Đây là lisp của bác, mình down về:

http://www.cadviet.c.../80156_tr3d.lsp


 • 0

Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi
_ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng
_ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành ... triết gia !

Bergson


#1229 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 04 November 2013 - 10:54 AM

Đã edit tại vị trí cũ.


 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#1230 hiepttr

hiepttr

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1307 Bài viết
Điểm đánh giá: 522 (tốt)

Đã gửi 04 November 2013 - 11:15 AM

Đã xữ lý đc lỗi cũ >>> đã vote

Song, vẫn còn lỗi này nữa bác:

http://www.cadviet.c...3/80156_vd2.dwg

 

trong file này, bác trim cho line màu đỏ thì sẽ phát sinh lỗi !


 • 0

Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi
_ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng
_ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành ... triết gia !

Bergson


#1231 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 04 November 2013 - 11:17 AM

Gởi nhầm file lsp rồi!


 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#1232 hiepttr

hiepttr

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1307 Bài viết
Điểm đánh giá: 522 (tốt)

Đã gửi 04 November 2013 - 11:31 AM

đã up lại chỗ cũ!


 • 0

Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi
_ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng
_ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành ... triết gia !

Bergson


#1233 Hoan1111

Hoan1111

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)

Đã gửi 04 November 2013 - 12:02 PM

114276_untitled12.jpg

 

Anh hiepttr  củ ...hành  bác Hà rồi! :( :( :( :( :(

  Lisp bác Hà viết  nhắm mục tiêu chính là để xác định giao điểm của mặt 3D với đường thẳng,  theo yêu cầu của chị Hà em là  xác định tọa độ giao điểm >>> Sau khi TR3D phần đoạn thẳng nằm trong 3D sẽ bị cắt >>>Dùng lệnh ID xác để xác định  tọa độ của giao điểm.

Anh  đã vẽ trường hợp đặc biệt là đường thẳng không cắt mặt 3D mà cắt tại giao tuyến của các mặt 3D là ...lạc đề lạc đường rồi đó!

Anh đã máy móc sử dụng lisp không đúng lúc đúng chỗ, "không đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng thuốc" và quá lạm dụng lisp trong trường hợp đặc biệt  này  là tột cùng của sự ngô nghê, ngớ ngẩn!

Lý do rất đơn giản, khi đường thẳng cắt hình 3D tại các giao tuyến của các bề mặt của nó, người ta có 2 sự lựa chọn:

1/- Dùng ngay lệnh ID để xem tọa độ giao điểm:

2/- Cắt phần đường thẳng nằm trong khối 3D chỉ cần lệnh Trim là cắt được (nếu có nhu cầu, và thực tế là chẳng ai có nhu cầu như thế cả), khỏi cần phải dùng lisp cho mất thời gian AP...rồi thao tác dài dòng văn tự!

TR3D của Bác Hà hay ở chỗ,  nó cho người ta biết được "Duong thang khong cat khoi 3D" .

TR3D cũng rất biết ứng xử đúng... luật chơi và luôn  biết làm việc theo đúng chức năng  nhiệm vụ cao cả  của nó, không lấn sân sang công việc và chức năng của lệnh TRIM!


 • 0

66 Câu Phật Học Cho Cuộc Sống : http://ngocchinh.com...-cho-cuoc-song/

Gió đưa cây cải về trời / Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...

 

 


#1234 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 04 November 2013 - 12:10 PM

Kệ! Cũ hành đôi khi khoái khẩu cho người viết lisp. Những người lập trình chuyên nghiệp vẫn còn bỏ tiền thuê người ta test cơ mà, huống hồ cỏn con như tui.

Đã edit ở chỗ cũ.


 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#1235 hiepttr

hiepttr

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1307 Bài viết
Điểm đánh giá: 522 (tốt)

Đã gửi 04 November 2013 - 02:44 PM

114276_untitled12.jpg

 

Anh hiepttr  củ ...hành  bác Hà rồi! :( :( :( :( :(

 

Cái Hoằn này lại muốn "chụp mũ" người ta rồi :D :D :D

Mình nhớ ko nhầm thì đây là 1 câu của 1 ai đó trên diễn đàn: "... người lập trình phải biết lường trước các khả năng ..."

 

1. Nếu hôm nay mình ngại vì sợ cho là người "củ hành - củ tỏi" bác Hà và ko post lên cái lỗi kia thì e rằng sau này người "dính đòn" khi dùng lisp này ko phải là mình mà là 1 ai đó, có thể là Haanh hay là Hoằn ... kia đó ! :D :D :D

Hay là Hoằn chọn giải pháp vừa auto lisp vừa auto tay cho việc này ?

Trong lúc đó mình "bán rẻ" cái củ kia đâu có đc chi ???

 

 

Anh  đã vẽ trường hợp đặc biệt là đường thẳng không cắt mặt 3D mà cắt tại giao tuyến của các mặt 3D

Cái đặc biệt ở đây ko phải là cái Hoằn đã nêu ở trên mà là: tại vị trí trung điểm của 2 giao điểm, có 1 đường thẳng khác "chồng lên" đường thẳng cần xác định giao.

 

2. Với level lisp như bác Hà, nếu mà mình củ hành củ tỏi đc đã là 1 vinh dự lớn :D :D :D


 • 0

Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi
_ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng
_ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành ... triết gia !

Bergson


#1236 Hoan1111

Hoan1111

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)

Đã gửi 04 November 2013 - 04:09 PM

Tiếc là Hoằn không có tiền mua mũ để làm từ thiện bằng cách dìm đầu anh xuống để …chụp mũ!

1)-

Hiepttr hỏi: Nếu hôm nay mình ngại vì sợ cho là người "củ hành - củ tỏi" bác Hà và ko post lên cái lỗi kia thì e rằng sau này người "dính đòn" khi dùng lisp này ko phải là mình mà là 1 ai đó, có thể là Haanh hay là Hoằn ... kia đó !

Hoằn đáp: Có thể người khác bị dính đòn, còn Hoằn xin đảm bảo chắc chắn rằng  em Hoằn và chị Hà em sẽ không bao giờ bị ăn …quả lừa!

Hiepttr hỏi: Hay là Hoằn chọn giải pháp vừa auto lisp vừa auto tay cho việc này ?

Hoằn đáp: Khi nào dùng lisp, khi nào không dùng lisp là do công việc đòi hỏi. Nếu dòm thấy lisp không nhanh thì dùng Autocad.

 

Hiepttr hỏi: Trong lúc đó mình "bán rẻ" cái củ kia đâu có đc chi ???

Hoằn đáp: Được cái tột cùng của sự ngô nghê, ngớ ngẩn! Được cái làm  cái lãng phí thời gian vô ích của mọi người…(Đừng bao giờ đừng bao giờ suy bụng ta ra bụng người!)

 

Hiepttr hỏi: Cái đặc biệt ở đây ko phải là cái Hoằn đã nêu ở trên mà là: tại vị trí trung điểm của 2 giao điểm, có 1 đường thẳng khác "chồng lên" đường thẳng cần xác định giao.

Hoằn đáp: 3 em  cào cào mặc  tím+ xanh+ vàng nằm đè lên nhau, TR3D của bác Hà chơi được tuốt, làm thịt từng em một ngon lành!

 

114276_l%C3%A0m_th7883t.png

 

http://www.cadviet.c...làm_th7883t.dwg

 

2)-

 Hiepttr hỏi: Với level lisp như bác Hà, nếu mà mình củ hành củ tỏi đc đã là 1 vinh dự lớn

Hoằn đáp: Cầu mong anh sớm đạt được nguyện vọng! :) :) :) :) :)


 • 1

66 Câu Phật Học Cho Cuộc Sống : http://ngocchinh.com...-cho-cuoc-song/

Gió đưa cây cải về trời / Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...

 

 


#1237 hiepttr

hiepttr

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1307 Bài viết
Điểm đánh giá: 522 (tốt)

Đã gửi 04 November 2013 - 04:17 PM

1. Hoằn ...  :D :D :D

Hiepttr hỏi: Trong lúc đó mình "bán rẻ" cái củ kia đâu có đc chi ???

Hoằn đáp: Được cái tột cùng của sự ngô nghê, ngớ ngẩn! Được cái làm  cái lãng phí thời gian vô ích của mọi người

Thời gian vô ích thì vốn dĩ nó đã là vô ích >>>>> lấy gì để mà lãng phí ???

2. Hoằn làm cách nào để chém thằng xanh trước (chỉ chém thằng xanh - với lisp cũ) ???


 • 1

Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi
_ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng
_ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành ... triết gia !

Bergson


#1238 Hoan1111

Hoan1111

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)

Đã gửi 04 November 2013 - 04:24 PM

Vào diễn đàn cũng có khi đọc được những  bài viết thú vị,  cười  mỏi răng :) :) :)

Chức năng và nhiệm vụ cao cả của TR3D do bác DOAN VAN HA là cắt đường thẳng để dùng lênh ID xem tọa đô giao điểm giữa đường và mặt. Có 3 em xanh tím vàng nằm đè lên nhau, làm thịt em nào mà chẳng được!

 

 

Tiếc là Hoằn không có tiền mua mũ để làm từ thiện bằng cách dìm đầu anh xuống để …chụp mũ!

1)-

Hiepttr hỏi: Nếu hôm nay mình ngại vì sợ cho là người "củ hành - củ tỏi" bác Hà và ko post lên cái lỗi kia thì e rằng sau này người "dính đòn" khi dùng lisp này ko phải là mình mà là 1 ai đó, có thể là Haanh hay là Hoằn ... kia đó !

Hoằn đáp: Có thể người khác bị dính đòn, còn Hoằn xin đảm bảo chắc chắn rằng  em Hoằn và chị Hà em sẽ không bao giờ bị ăn …quả lừa!

Hiepttr hỏi: Hay là Hoằn chọn giải pháp vừa auto lisp vừa auto tay cho việc này ?

Hoằn đáp: Khi nào dùng lisp, khi nào không dùng lisp là do công việc đòi hỏi. Nếu dòm thấy lisp không nhanh thì dùng Autocad.

 

Hiepttr hỏi: Trong lúc đó mình "bán rẻ" cái củ kia đâu có đc chi ???

Hoằn đáp: Được cái tột cùng của sự ngô nghê, ngớ ngẩn! Được cái làm  cái lãng phí thời gian vô ích của mọi người…(Đừng bao giờ đừng bao giờ suy bụng ta ra bụng người!)

 

Hiepttr hỏi: Cái đặc biệt ở đây ko phải là cái Hoằn đã nêu ở trên mà là: tại vị trí trung điểm của 2 giao điểm, có 1 đường thẳng khác "chồng lên" đường thẳng cần xác định giao.

Hoằn đáp: 3 em  cào cào mặc  tím+ xanh+ vàng nằm đè lên nhau, TR3D của bác Hà chơi được tuốt, làm thịt từng em một ngon lành!

 

114276_l%C3%A0m_th7883t.png

 

http://www.cadviet.c...làm_th7883t.dwg

 

2)-

 Hiepttr hỏi: Với level lisp như bác Hà, nếu mà mình củ hành củ tỏi đc đã là 1 vinh dự lớn

Hoằn đáp: Cầu mong anh sớm đạt được nguyện vọng! :) :) :) :) :)


 • 0

66 Câu Phật Học Cho Cuộc Sống : http://ngocchinh.com...-cho-cuoc-song/

Gió đưa cây cải về trời / Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...

 

 


#1239 Hoan1111

Hoan1111

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)

Đã gửi 05 November 2013 - 12:23 PM

1. Hoằn ...  :D :D :D

Thời gian vô ích thì vốn dĩ nó đã là vô ích >>>>> lấy gì để mà lãng phí ???

2. Hoằn làm cách nào để chém thằng xanh trước (chỉ chém thằng xanh - với lisp cũ) ???

 

Lãng phí thời gian vô ích là  nói tắt của lãng phí thời gian một cách vô ích. Đây là cách nói nhấn mạnh về sự vô bổ của việc tốn kém thời gian...Dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công trạng gì... :) :) :)

114276_voichs.png

 

 

114276_v%C3%A1t.png

 

Đố vui: Làm thế nào để lật ngửa nhanh đáy vát mầu vàng xuống dưới, đáy tròn mầu tím lên trên???

Xin mời các bác thư giãn tiếp.

File hình vẽ : http://www.cadviet.c...3/114276_dv.dwg


 • 0

66 Câu Phật Học Cho Cuộc Sống : http://ngocchinh.com...-cho-cuoc-song/

Gió đưa cây cải về trời / Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...

 

 


#1240 hiepttr

hiepttr

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1307 Bài viết
Điểm đánh giá: 522 (tốt)

Đã gửi 06 November 2013 - 08:09 AM

Với hình này của Hoằn thì dùng MIRROR3D với 3 điểm chọn là m2p cho 2 chân dim của mỗi dim.


 • 1

Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi
_ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng
_ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành ... triết gia !

Bergson