Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
DaiBang

Lệnh tắt trong AutoCAD

Các bài được khuyến nghị

Để tránh phải gõ đầy đủ tên lệnh, AutoCAD cho phép người sử dụng dùng tên rút gọn cho các lệnh. Định nghĩa tên rút gọn được trong file acad.pgp (Program Parameters) trên thư mục support.

 

Thư mục support tuỳ theo từng đời CAD, sẽ nằm ở vị trí khác nhau. Để biết thư mục support nằm ở đâu, dùng lệnh ACADPREFIX, xem trong các đường dẫn được khai báo, đường dẫn nào chứa thư mục support.

 

acad.pgp là một file text chứa định nghĩa hàm. Trong đó, một định nghĩa hàm có cấu trúc: 'TENRUTGON, *TENDAYDU' và nằm trên một dòng. Khai báo tên rút gọn của lệnh bằng cách sửa file acad.pgp nằm trong thư mục support. Sau khi khai báo, tên lệnh rút gọn không có hiệu lực ngay, bạn phải sử dụng lệnh REINIT rồi check vào ô PGP File hoặc khởi động lại ACAD.

 

Tên lệnh rút gọn chỉ nên đặt trong các ký tự: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B là các ký tự tay trái nhấn được mà không cần nhìn bàn phím. Cũng không nên đặt tên lệnh tắt tạo thành tiếng việt khi sử dụng bộ gõ VD: AA, ER, ...

 

Một cách khác để có thể đặt được tên lệnh rút gọn là định nghĩa tên hàm bằng Lisp với cấu trúc:

(defun c:TENRUTGON() (command "TENDAYDU")).

 

Với mỗi cách khai tên rút ngắn của lệnh có ưu và nhược khác nhau. Theo cách định nghĩa trong file PGP thì mọi tên hàm đều có thể định nghĩa được nhưng theo cách định nghĩa lisp (như trên) chỉ có những lệnh thông thường là dùng được, những lệnh dùng DLL bên ngoài không dùng được (như ALIGN, REGION, RENDER, ...). Nhưng định nghĩa theo kiểu Lisp lại có ưu điểm mà PGP không theo được đó là cho thông số vào lệnh. Ví dụ: bạn muốn tạo một lệnh zoom scale 0.8 (zoom out) thì bạn sẽ khai báo như sau: (defun c:zz() (command "zoom" "0.8x")).

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Để tránh phải gõ đầy đủ tên lệnh, AutoCAD cho phép người sử dụng dùng tên rút gọn cho các lệnh. Định nghĩa tên rút gọn được trong file acad.pgp (Program Parameters) trên thư mục support.

 

Thư mục support tuỳ theo từng đời CAD, sẽ nằm ở vị trí khác nhau. Để biết thư mục support nằm ở đâu, dùng lệnh ACADPREFIX, xem trong các đường dẫn được khai báo, đường dẫn nào chứa thư mục support.

 

acad.pgp là một file text chứa định nghĩa hàm. Trong đó, một định nghĩa hàm có cấu trúc: 'TENRUTGON, *TENDAYDU' và nằm trên một dòng. Khai báo tên rút gọn của lệnh bằng cách sửa file acad.pgp nằm trong thư mục support. Sau khi khai báo, tên lệnh rút gọn không có hiệu lực ngay, bạn phải sử dụng lệnh REINIT rồi check vào ô PGP File hoặc khởi động lại ACAD.

 

Tên lệnh rút gọn chỉ nên đặt trong các ký tự: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B là các ký tự tay trái nhấn được mà không cần nhìn bàn phím. Cũng không nên đặt tên lệnh tắt tạo thành tiếng việt khi sử dụng bộ gõ VD: AA, ER, ...

 

Một cách khác để có thể đặt được tên lệnh rút gọn là định nghĩa tên hàm bằng Lisp với cấu trúc:

(defun c:TENRUTGON() (command "TENDAYDU")).

 

Với mỗi cách khai tên rút ngắn của lệnh có ưu và nhược khác nhau. Theo cách định nghĩa trong file PGP thì mọi tên hàm đều có thể định nghĩa được nhưng theo cách định nghĩa lisp (như trên) chỉ có những lệnh thông thường là dùng được, những lệnh dùng DLL bên ngoài không dùng được (như ALIGN, REGION, RENDER, ...). Nhưng định nghĩa theo kiểu Lisp lại có ưu điểm mà PGP không theo được đó là cho thông số vào lệnh. Ví dụ: bạn muốn tạo một lệnh zoom scale 0.8 (zoom out) thì bạn sẽ khai báo như sau: (defun c:zz() (command "zoom" "0.8x")).

 

 

Mình có cách khác để tạo các lệnh gõ tắt nhanh hơn và có thể làm tất các các lệnh tắt có trong Atocad (những lệnh đã làm chưa gặp trục trặc).

cách làm: vào thẻ Express\Tools\command Alias Editor : vào thẻ command Aliases chọn Add, tại dòng Alias bạn gõ phím tắt tùy thích, tại dòng Autocad command --> chọn lệnh trong Acad mà bạn muốn tạo lệnh gõ tắt

 

 

*************

Bác nào biết lệnh nào trong lisp để hiện hành 1 style lên được không, ví dụ như trong bản vẽ có nhiều style, nhưng trong lisp mình muốn tạo 01 text và muốn có thuộc tính của một style sãn trong bản vẽ.

 

cảm ơn nhiều !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác nào biết lệnh nào trong lisp để hiện hành 1 style lên được không, ví dụ như trong bản vẽ có nhiều style, nhưng trong lisp mình muốn tạo 01 text và muốn có thuộc tính của một style sãn trong bản vẽ.

 

cảm ơn nhiều !

Bạn hãy post vào trong mục Lisp & Vba, sẽ có người giúp bạn.

Đây là topic về lệnh tắt mà!

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Để tránh phải gõ đầy đủ tên lệnh, AutoCAD cho phép người sử dụng dùng tên rút gọn cho các lệnh. Định nghĩa tên rút gọn được trong file acad.pgp (Program Parameters) trên thư mục support.

 

Thư mục support tuỳ theo từng đời CAD, sẽ nằm ở vị trí khác nhau. Để biết thư mục support nằm ở đâu, dùng lệnh ACADPREFIX, xem trong các đường dẫn được khai báo, đường dẫn nào chứa thư mục support.

 

acad.pgp là một file text chứa định nghĩa hàm. Trong đó, một định nghĩa hàm có cấu trúc: 'TENRUTGON, *TENDAYDU' và nằm trên một dòng. Khai báo tên rút gọn của lệnh bằng cách sửa file acad.pgp nằm trong thư mục support. Sau khi khai báo, tên lệnh rút gọn không có hiệu lực ngay, bạn phải sử dụng lệnh REINIT rồi check vào ô PGP File hoặc khởi động lại ACAD.

 

Tên lệnh rút gọn chỉ nên đặt trong các ký tự: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B là các ký tự tay trái nhấn được mà không cần nhìn bàn phím. Cũng không nên đặt tên lệnh tắt tạo thành tiếng việt khi sử dụng bộ gõ VD: AA, ER, ...

 

Một cách khác để có thể đặt được tên lệnh rút gọn là định nghĩa tên hàm bằng Lisp với cấu trúc:

(defun c:TENRUTGON() (command "TENDAYDU")).

 

Với mỗi cách khai tên rút ngắn của lệnh có ưu và nhược khác nhau. Theo cách định nghĩa trong file PGP thì mọi tên hàm đều có thể định nghĩa được nhưng theo cách định nghĩa lisp (như trên) chỉ có những lệnh thông thường là dùng được, những lệnh dùng DLL bên ngoài không dùng được (như ALIGN, REGION, RENDER, ...). Nhưng định nghĩa theo kiểu Lisp lại có ưu điểm mà PGP không theo được đó là cho thông số vào lệnh. Ví dụ: bạn muốn tạo một lệnh zoom scale 0.8 (zoom out) thì bạn sẽ khai báo như sau: (defun c:zz() (command "zoom" "0.8x")).

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em là cùi bắp chính hiệu lun. hi hi

Mới tập tò vô Cad nên hok pit j hết á. Cũng mới tham gia diễn đàn lun. hihi

Mấy sư huynh vui lòng cho em hỏi tai sao khi em dùng Unikey để ở chế độ tiếng Việt, gõ một số lệnh tắt trong Cad thì bị thoát đột ngột lun. Có phải do Cad không tương thích với Unikey hok? Vì em dùng Vietkey thì hok sao.

Cảm ơn các sư huynh nhiều nhen!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình có cách khác để tạo các lệnh gõ tắt nhanh hơn và có thể làm tất các các lệnh tắt có trong Atocad (những lệnh đã làm chưa gặp trục trặc).

cách làm: vào thẻ Express\Tools\command Alias Editor : vào thẻ command Aliases chọn Add, tại dòng Alias bạn gõ phím tắt tùy thích, tại dòng Autocad command --> chọn lệnh trong Acad mà bạn muốn tạo lệnh gõ tắt

*************

Bác nào biết lệnh nào trong lisp để hiện hành 1 style lên được không, ví dụ như trong bản vẽ có nhiều style, nhưng trong lisp mình muốn tạo 01 text và muốn có thuộc tính của một style sãn trong bản vẽ.

 

cảm ơn nhiều !

Phần này mình cũng đang thắc mắc.

Mìnhd đã làm y như vậy đẻ tạo lênh tắt.

và cùng thấy lệnh được lưu rồi nhưng không hiểu tại sao cứ mối lần gõ là lênh k thực hiện được ma đòi tươngk lại bị đỏi mầu.

Ví dụ đăt 1 la lênh layoff nhưng khi dung lệnh nay thì đối tượng được chọn k được tắt ma chỉ đổi mầu.

Mình dung cad 2007 tren win vista.Đã hỏi nhiều người mà k bít la tại sao.

Mong nhận được câu trả lời.cám ơn nhiều.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trong cad có 1 file quản lí về tất cả các lệnh vẽ này. tên file là acad.pgp. file này nằm trong đường dẫn sau: C:\Documents and Settings\HOANG DUC\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support. Trong đó HOANG DUC là tên acount của máy tính tôi còn nếu máy tính khác thì phải biết tên acount rồi theo đường dẫn trên tìm sẽ ra file acad.pgp. Vào đây có thể thay đổi tất cả các lệnh tắt của cad mà ko cần cài Express Tools. Rất tiện, tôi toàn dùng cái này để thay dổi 1 số lệnh hay dùng. Thay đổi xong thì tắt cad rồi chạy lại là ngon. Nhưng ko nên thay đổi nhiều vì nếu người khác dùng máy mình sẽ ko quen gây khó cho người khác

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trong cad có 1 file quản lí về tất cả các lệnh vẽ này. tên file là acad.pgp. file này nằm trong đường dẫn sau: C:\Documents and Settings\HOANG DUC\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support. Trong đó HOANG DUC là tên acount của máy tính tôi còn nếu máy tính khác thì phải biết tên acount rồi theo đường dẫn trên tìm sẽ ra file acad.pgp. Vào đây có thể thay đổi tất cả các lệnh tắt của cad mà ko cần cài Express Tools. Rất tiện, tôi toàn dùng cái này để thay dổi 1 số lệnh hay dùng. Thay đổi xong thì tắt cad rồi chạy lại là ngon. Nhưng ko nên thay đổi nhiều vì nếu người khác dùng máy mình sẽ ko quen gây khó cho người khác

Cài Express Tool có nhiều cái hỗ trợ rất hay, bạn nên tìm hiểu thêm. Còn khi thay đổi lệnh tắt trong file acad.pgp thì ko cần phải tắt cad đi để khởi động lại, mà ta chỉ cần gõ lệnh reinit để lệnh autocad tự động cạp nhật lại file acad.pgp là được. :undecided:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em vào Express = > Tool = > Command Alias Editor nhưng không hiện ra bảng để mình đổi lệnh là sao ạ.Em đã thử reset lại nhưng không được.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
các bạn ơi,sao mình vào đường dẫn như trên mà không thấy file acad.pgp là thế nào hả bạn.hixhix.

Vào tools -> Customize -> edit program parameters (acad.pgp), tiến hành đổi lệnh, chú ý không thay đổi lệnh gốc, để người khác có thể sử dụng bình thường!!

quên mất, sau khi đổi lệnh, ra màn hình cad gõ lệnh reinit, chọn pgp file thì mới dùng lệnh mới được........

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em là cùi bắp chính hiệu lun. hi hi

Mới tập tò vô Cad nên hok pit j hết á. Cũng mới tham gia diễn đàn lun. hihi

Mấy sư huynh vui lòng cho em hỏi tai sao khi em dùng Unikey để ở chế độ tiếng Việt, gõ một số lệnh tắt trong Cad thì bị thoát đột ngột lun. Có phải do Cad không tương thích với Unikey hok? Vì em dùng Vietkey thì hok sao.

Cảm ơn các sư huynh nhiều nhen!

 

chắc là bạn sử dụng ở chế độ gõ telex roi, lúc trc minh cung bi nhu vay. ko sao đâu, đổi kiểu gõ vni lại la het hà (hoặc là dùng chế độ E)

chúc bạn thành công !!!

hoangdong_mlm@yaoo.com.vn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình có cách khác để tạo các lệnh gõ tắt nhanh hơn và có thể làm tất các các lệnh tắt có trong Atocad (những lệnh đã làm chưa gặp trục trặc).

cách làm: vào thẻ Express\Tools\command Alias Editor : vào thẻ command Aliases chọn Add, tại dòng Alias bạn gõ phím tắt tùy thích, tại dòng Autocad command --> chọn lệnh trong Acad mà bạn muốn tạo lệnh gõ tắt

*************

Bác nào biết lệnh nào trong lisp để hiện hành 1 style lên được không, ví dụ như trong bản vẽ có nhiều style, nhưng trong lisp mình muốn tạo 01 text và muốn có thuộc tính của một style sãn trong bản vẽ.

 

cảm ơn nhiều !

 

hê hê thansk bác nhìu nha

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình cũng cho rằng cách của ĐạiBàng là hơi phức tạp, và mình vẫn dùng express -> tool -> Command Alias editor... là nhanh và chuẩn nhất. Và mình để ý thấy theo kinh nghiệm của đa số người dùng Cad thì khi đổi lệnh nên dùng các kí tự thuộc phạm vi gõ của tay trái để tay phải cầm chuột như vậy là rất thuận tiện mà không phải nhấc tay. Ai có kinh nghiệm j hay hay up lên thêm để ae tham khảo nhá. Having fun alls.!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các phím tắt Autocad đã được lấy ra từ "acad"

3A, *3DARRAY

3DMIRROR, *MIRROR3D

3DNavigate,*3DWALK

3DO, *3DORBIT

3DW, *3DWALK

3F, *3DFACE

3M, *3DMOVE

3P, *3DPOLY

3R, *3DROTATE

A, *ARC

AC, *BACTION

ADC, *ADCENTER

AECTOACAD, *-ExportToAutoCAD

AA, *AREA

AL, *ALIGN

3AL, *3DALIGN

AP, *APPLOAD

AR, *ARRAY

-AR, *-ARRAY

ATT, *ATTDEF

-ATT, *-ATTDEF

ATE, *ATTEDIT

-ATE, *-ATTEDIT

ATTE, *-ATTEDIT

B, *BLOCK

-B, *-BLOCK

BC, *BCLOSE

BE, *BEDIT

BH, *HATCH

BO, *BOUNDARY

-BO, *-BOUNDARY

BR, *BREAK

BS, *BSAVE

BVS, *BVSTATE

C, *CIRCLE

CAM, *CAMERA

CH, *PROPERTIES

-CH, *CHANGE

CHA, *CHAMFER

CHK, *CHECKSTANDARDS

CLI, *COMMANDLINE

COL, *COLOR

COLOUR, *COLOR

CO, *COPY

CP, *COPY

CT, *CTABLESTYLE

CYL, *CYLINDER

D, *DIMSTYLE

DAL, *DIMALIGNED

DAN, *DIMANGULAR

DAR, *DIMARC

JOG, *DIMJOGGED

DBA, *DIMBASELINE

DBC, *DBCONNECT

DC, *ADCENTER

DCE, *DIMCENTER

DCENTER, *ADCENTER

DCO, *DIMCONTINUE

DDA, *DIMDISASSOCIATE

DDI, *DIMDIAMETER

DED, *DIMEDIT

DI, *DIST

DIV, *DIVIDE

DJO, *DIMJOGGED

DLI, *DIMLINEAR

DO, *DONUT

DOR, *DIMORDINATE

DOV, *DIMOVERRIDE

DR, *DRAWORDER

DRA, *DIMRADIUS

DRE, *DIMREASSOCIATE

DRM, *DRAWINGRECOVERY

DS, *DSETTINGS

DST, *DIMSTYLE

DT, *TEXT

DV, *DVIEW

E, *ERASE

ED, *DDEDIT

EL, *ELLIPSE

ER, *EXTERNALREFERENCES

EX, *EXTEND

EXIT, *QUIT

EXP, *EXPORT

EXT, *EXTRUDE

F, *FILLET

FI, *FILTER

FSHOT, *FLATSHOT

G, *GROUP

-G, *-GROUP

GD, *GRADIENT

GEO, *GEOGRAPHICLOCATION

GR, *DDGRIPS

H, *HATCH

-H, *-HATCH

HE, *HATCHEDIT

HI, *HIDE

I, *INSERT

-I, *-INSERT

IAD, *IMAGEADJUST

IAT, *IMAGEATTACH

ICL, *IMAGECLIP

IM, *IMAGE

-IM, *-IMAGE

IMP, *IMPORT

IN, *INTERSECT

INF, *INTERFERE

IO, *INSERTOBJ

J, *JOIN

L, *LINE

LA, *LAYER

-LA, *-LAYER

LE, *QLEADER

LEN, *LENGTHEN

LI, *LIST

LINEWEIGHT, *LWEIGHT

LO, *-LAYOUT

LS, *LIST

LT, *LINETYPE

-LT, *-LINETYPE

LTYPE, *LINETYPE

-LTYPE, *-LINETYPE

LTS, *LTSCALE

LW, *LWEIGHT

M, *MOVE

MA, *MATCHPROP

MAT, *MATERIALS

ME, *MEASURE

MI, *MIRROR

ML, *MLINE

MO, *PROPERTIES

MS, *MSPACE

MSM, *MARKUP

MT, *MTEXT

MV, *MVIEW

NORTH, *GEOGRAPHICLOCATION

NORTHDIR, *GEOGRAPHICLOCATION

O, *OFFSET

OP, *OPTIONS

ORBIT, *3DORBIT

OS, *OSNAP

-OS, *-OSNAP

P, *PAN

-P, *-PAN

PA, *PASTESPEC

PARAM, *BPARAMETER

PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN

PE, *PEDIT

PL, *PLINE

PO, *POINT

POL, *POLYGON

PR, *PROPERTIES

PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE

PROPS, *PROPERTIES

PRE, *PREVIEW

PRINT, *PLOT

PS, *PSPACE

PSOLID, *POLYSOLID

PTW, *PUBLISHTOWEB

PU, *PURGE

-PU, *-PURGE

PYR, *PYRAMID

QC, *QUICKCALC

R, *REDRAW

RA, *REDRAWALL

RC, *RENDERCROP

RE, *REGEN

REA, *REGENALL

REC, *RECTANG

REG, *REGION

REN, *RENAME

-REN, *-RENAME

REV, *REVOLVE

RO, *ROTATE

RP, *RENDERPRESETS

RPR, *RPREF

RR, *RENDER

RW, *RENDERWIN

S, *STRETCH

SC, *SCALE

SCR, *SCRIPT

SE, *DSETTINGS

SEC, *SECTION

SET, *SETVAR

SHA, *SHADEMODE

SL, *SLICE

SN, *SNAP

SO, *SOLID

SP, *SPELL

SPL, *SPLINE

SPLANE, *SECTIONPLANE

SPE, *SPLINEDIT

SSM, *SHEETSET

ST, *STYLE

STA, *STANDARDS

SU, *SUBTRACT

T, *MTEXT

-T, *-MTEXT

TA, *TABLET

TB, *TABLE

TH, *THICKNESS

TI, *TILEMODE

TO, *TOOLBAR

TOL, *TOLERANCE

TOR, *TORUS

TP, *TOOLPALETTES

TR, *TRIM

TS, *TABLESTYLE

UC, *UCSMAN

UN, *UNITS

-UN, *-UNITS

UNI, *UNION

V, *VIEW

-V, *-VIEW

VP, *DDVPOINT

-VP, *VPOINT

VS, *VSCURRENT

VSM, *VISUALSTYLES

-VSM, *-VISUALSTYLES

W, *WBLOCK

-W, *-WBLOCK

WE, *WEDGE

X, *EXPLODE

XA, *XATTACH

XB, *XBIND

-XB, *-XBIND

XC, *XCLIP

XL, *XLINE

XR, *XREF

-XR, *-XREF

Z, *ZOOM

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một kinh nghiệm sửa đổi các phím nóng( Lý do sửa đổi là làm tiết kiệm thời gian và tiện dụng hơn, năng suất hơn) trong Autocad mà tôi hay dùng là:

- Bước 1: Mở Autocad lên trồi vào: Tools\Customize\Edit Program Parameters thì file acad.pgp duoc mỡ

- Bước 2: Ghi thêm và sau của văn bản trên như là:(phần chu to mau la phan them vào)

 

SHOWMAT, *LIST

RFILEOPT, *RENDERPRESETS

RENDSCR, *RENDERWIN

 

; -- User Defined Command Aliases --

; Make any changes or additions to the default AutoCAD command aliases in

; this section to ensure successful migration of these settings when you

; upgrade to the next version of AutoCAD. If a command alias appears more

; than once in this file, items in the User Defined Command Alias take

; precedence over duplicates that appear earlier in the file.

; **********----------********** ; No xlate ; DO NOT REMOVE

 

 

; TU THIET LAP

 

A, *LINE

Q, *OFFSET

W, *RECTANG

C, *COPY

 

Bạn nên nhớ phía sau dấu ; là diễn giãi nhé!

Bạn nên sữa như sau dòng "; TU THIET LAP" phía trên, chữ nào ứng với lenh nào là tùy bạn nhưng thuận sao cho ngón tay trái dễ gõ nhất vì tay phải dùng chuột mà. Sau đó nhấn Ctrl + S để save lại.

- Bước 3: Giờ lam viec voi cad: ban go lệnh : REINIT chọn PDG File

- Bước 4: thử lai xem đã duoc chưa bạn

Bạn có thể xem thử file Acad.pgp và file List về lệnh offset tại: http://trantuliem.blogspot.com/p/tai-lieu.html

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em là cùi bắp chính hiệu lun. hi hi

Mới tập tò vô Cad nên hok pit j hết á. Cũng mới tham gia diễn đàn lun. hihi

Mấy sư huynh vui lòng cho em hỏi tai sao khi em dùng Unikey để ở chế độ tiếng Việt, gõ một số lệnh tắt trong Cad thì bị thoát đột ngột lun. Có phải do Cad không tương thích với Unikey hok? Vì em dùng Vietkey thì hok sao.

Cảm ơn các sư huynh nhiều nhen!

LỖI CỦA BẠN LÀ ở cad 2004. dùng cad 7 hoạc dùng vietkey vậy :rolleyes:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Để tránh phải gõ đầy đủ tên lệnh, AutoCAD cho phép người sử dụng dùng tên rút gọn cho các lệnh. Định nghĩa tên rút gọn được trong file acad.pgp (Program Parameters) trên thư mục support.

 

Thư mục support tuỳ theo từng đời CAD, sẽ nằm ở vị trí khác nhau. Để biết thư mục support nằm ở đâu, dùng lệnh ACADPREFIX, xem trong các đường dẫn được khai báo, đường dẫn nào chứa thư mục support.

 

acad.pgp là một file text chứa định nghĩa hàm. Trong đó, một định nghĩa hàm có cấu trúc: 'TENRUTGON, *TENDAYDU' và nằm trên một dòng. Khai báo tên rút gọn của lệnh bằng cách sửa file acad.pgp nằm trong thư mục support. Sau khi khai báo, tên lệnh rút gọn không có hiệu lực ngay, bạn phải sử dụng lệnh REINIT rồi check vào ô PGP File hoặc khởi động lại ACAD.

 

Tên lệnh rút gọn chỉ nên đặt trong các ký tự: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B là các ký tự tay trái nhấn được mà không cần nhìn bàn phím. Cũng không nên đặt tên lệnh tắt tạo thành tiếng việt khi sử dụng bộ gõ VD: AA, ER, ...

 

Một cách khác để có thể đặt được tên lệnh rút gọn là định nghĩa tên hàm bằng Lisp với cấu trúc:

(defun c:TENRUTGON() (command "TENDAYDU")).

 

Với mỗi cách khai tên rút ngắn của lệnh có ưu và nhược khác nhau. Theo cách định nghĩa trong file PGP thì mọi tên hàm đều có thể định nghĩa được nhưng theo cách định nghĩa lisp (như trên) chỉ có những lệnh thông thường là dùng được, những lệnh dùng DLL bên ngoài không dùng được (như ALIGN, REGION, RENDER, ...). Nhưng định nghĩa theo kiểu Lisp lại có ưu điểm mà PGP không theo được đó là cho thông số vào lệnh. Ví dụ: bạn muốn tạo một lệnh zoom scale 0.8 (zoom out) thì bạn sẽ khai báo như sau: (defun c:zz() (command "zoom" "0.8x")).

các bạn chú ý là việc thay đổi lệnh này chỉ áp dụng với những người đã thành thạo vẽ autocad với các lênh thôi...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cac bac oi, em moi chuyen doi cong viec nen can hoc CAD (truoc day cung da su dung nhung ga qua khong dap ung duoc cong viec moi). Co bac nao nhan gia su giup em khong. Em lam trong linh vuc thiet ke do go.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×