Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Đưa bản vẽ về 1 mặt phẳng như thế nào ?


 • Please log in to reply
22 replies to this topic

#21 vietdoan92

vietdoan92

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 07 November 2014 - 08:26 AM

http://www.cadviet.c...36925_siron.rar dua ve mot mat phang cuc nhanh 


 • 0

#22 xhxdxm

xhxdxm

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 15 October 2016 - 09:21 PM

Đây là lisp Ve0.
 

(defun c:ve0 ()

 (defun suadinhPl(thongtin / index doituong doituongmoi toado)

	(setq

	 doituong (assoc '38 thongtin)	 

	 doituongmoi (cons 38 0.)

	)

	(subst doituongmoi doituong thongtin)

 )

 (defun suadinh (thongtin / index doituong doituongmoi toado)

	(setq thongtinmoi nil)

	(foreach doituong thongtin

	 (if (and (>= (car doituong) 10)

		  (<= (car doituong) 36) 

	 )

	(setq doituongmoi

		  (list (car doituong)

			 (cadr doituong)

			 (caddr doituong)

			 0.0

		  )

	)

	(setq doituongmoi doituong)

	 )

	 (setq thongtinmoi (append thongtinmoi (list doituongmoi)))

	)

	(setq thongtinmoi thongtinmoi)

 )

 (defun tendoituong (ssdt /)

	(cdr (assoc '0 (entget ssdt)))

 )

 ;;---------------------------------------------

 (setq	tapdoituong (ssget)

	sodt		(sslength tapdoituong)

	index		0

	ta		(chr 8)

	stxoa		(strcat ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta)

	stxuly		"Xu ly duoc: "

	ptcu		nil

 )

 (repeat sodt

	(setq

	 ssdt (ssname tapdoituong index)

	 pt	(* (/ (* index 1.0) sodt) 100.0)

	 index (1+ index)

	)

	(if	(/= pt ptcu)

	 (progn

	(princ (strcat stxoa stxuly (rtos pt 2 0) "%"))

	(setq ptcu pt)

	 )

	)	

	(if	(or (= (tendoituong ssdt) "SPLINE")

		(= (tendoituong ssdt) "LINE")		

		(= (tendoituong ssdt) "CIRCLE")

		(= (tendoituong ssdt) "ARC")

		(= (tendoituong ssdt) "POLYLINE")

		(= (tendoituong ssdt) "ELLIPSE")

		(= (tendoituong ssdt) "TEXT")

		(= (tendoituong ssdt) "DIMENSION")

			(= (tendoituong ssdt) "ATTDEF")

		(= (tendoituong ssdt) "SOLID")

		(= (tendoituong ssdt) "INSERT")

		(= (tendoituong ssdt) "ATTRIB")

		(= (tendoituong ssdt) "HATCH")

	)

	 (progn

	(setq thongtin (entget ssdt)

		 thongtin (suadinh thongtin)

	)

	(entmod thongtin)

	 )

	)

	(if (= (tendoituong ssdt) "LWPOLYLINE")

	 (progn

		(setq thongtin (entget ssdt)

		 thongtin (suadinhPL thongtin)		 

	)

	(entmod thongtin)

	 )

	)

	(princ)

 )

)

Cám ơn bác rất nhiều, em đã lọ mọ mãi để dùng lệnh bo bán kính 2 đường thẳng hay bắt điểm vì cái tội chúng không cùng 1 hệ trục tọa độ, giừo em đã làm đc. 1 lần nữa cám ơn bác rất nhiều


 • 0

#23 PT2000

PT2000

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 8 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 11 June 2017 - 08:03 AM

vấn đề là như thế này - em nhận bản vẽ từ sếp - chuẩn bị đem sang 3dsmax thì gặp 1 lỗi ( của thằng vẽ 2d ) khi xoay trong không gian 3d thì bản vẽ lộ ra là ko cùng 1 mặt phẳng (chắc do thằng vẽ đồ lại hay sao đó)
cad1.jpg

cad2.jpg

có lệnh nào chuyển nó về 1 mặt phẳng như bản vẽ 2d bình thường ko mấy bác - nếu không em đồ lại từng chút 1 chắc chết quá

nguyên 1 bộ bản vẽ , tấm này ví dụ thôi hix hix

ANH ƠI ANH LÀM ĐƯỢC CHƯA. EM CŨNG BỊ NHƯ ANH VẬY. ANH CHỈ GIÚP EM CÁI.


 • 0