Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
  • Thông báo

    • Nguyen Hoanh

      CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

      Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
katy

chỉ giúp cách khóa file lisp

Các bài được khuyến nghị

các bác giúp chỉ em cách khóa file lisp như file đính kèm với, em tìm được file này thấy bảo mật hay quá mà không biết cách

 

làm thế nào, mong các bác giúp em với, (chỉ em cách khóa file lisp như file đính kèm)

 

em cảm ơn các bác trước nha !

 

 

thanks,

 

 

 

AutoCAD PROTECTED LISP file

{Sö¿6",f€n½WÀæía—mŸ6NµCÂÀÇÚû×äý°$`‘I²J´80Iº<>Tæ‚QŠXõ¦[äé‚oöœL÷›R„!`†xž^ÈøžS†n½I÷ƒk³$j· n¯0}Ú×ÝÞÜÒ‡&eãîõ»%HÓLÌËÔè…)r¡1OìãçíŠ×†$`“bpÀÐáëdœoŸmø²(i‘w§wÌ°H¸86DÇÝ“=Zå‹7_—3FÝû×)z· M×î“cïöÅÂïpÝ›|ÌÒóÖ… hƒTäŒWé‡G®{¥zÝ“t»;3(z¼YùÇÄÚ‡&d›d„LÖêK¶&x»${ß– r«nô &qÂΩfýÛ†$`“t©jü¼7:8116EÁ·$'f…M²Y?5^÷¹B¤{δAÑð N´,x¼8#)G݈8XùµCºH°*`‹A³G»E£oHÑç‹?;8$IÁ׆F¸:'|Ñ‹DÛö©IÜí—nK¿4\ó´X™){ß– Ißò¤J¶2Lü–<'+8

=Rç€LÕê›sÄÖØßÛØ“;T+xØž "H¢e„@Ì°IÙ‡DÚ‡/w¸C¯vÄÚðµ:Tãó¬,x¾4$aê†HÄØ‘hä‚Vx¹?W†^ù§sÒîŽ/~²,*KÂÔ‰X„Bל|±/wÆÎÒèœx¾9Pÿ~˜Cç¸S7=?**~¹!oŒ3FÇ»<7+Öý©I܈8Yšq§ GÀ¡$T™gŸUƤa‘f˜`àMº;?2M²7+IÓóÏÓâ‹Pô¡c—~ÕƒTíN¼(<Pá“w«vÌÈýÓëžnˆ9>59&d‹VþÝê„ h—j€Wï3%D¨ Q‹>Uƒ.uÂÖè…Z”x¡k•oŒ9#'gŸS7*duÊÞ‰Xâ÷ÇÞìðÉÁÆÝþ¼-r¨f‹Cν*#nZà—nŽ5)gœc—$Wê”{Öü¨xÙ›dOÏ¿.QŠVèƒ'o÷Ƥ`è‚@Ôÿ¾/|›ZÐÄê½

$aê†HÄØ‘hä‚Vx¹?W†^ù§sÒîŽ/~²,*KÂÔ‰X„Bל|±/wÆÞø¥Q‚N¨KÀ³GÀÈÝ’(CÒôÉØ…@Öx¹?W†I×é†C¦8;$}ÒŠ5;P€Pàá’A¡c—mþÝêš{Š5;S†\‡eê„c¬y£dè€PʼQñ¦cæœ4HÁÿ߉$hCìùŲEÛˆ{Ö›$XÚ•)z§

@уVý‘EÞïœx¤aKÄ©xÙ›t ]ŸKÞïÿ®b®tÀÂÍɳ6fåã„AÐRä£nõ­Uþ¬y£aê‡[ù i•nˆGÏÍ»&P‰!bòÌÈÑ‹DÝù xÐðǯnüͲ4Yšf™q±7<XáåëâåùÚäêý¨JÇÛåë†+vÛ—wÞ•x¥ AÖÿßîûמ0@²LÉ·GÝîŸlŒK¶<^œ"dúÜèžy§B×û¥k‡)rÕŸ1K¾.BÇÎɳ6,x¡rÄØ’[†-2DÙüЈ9!Zåëœ4#m¯0Mº]˜9K qÒ“*làö߈'~É¢sÓ•

,kàòЕ1[‚<O§vß‹&tÛ„=L¨aûÁ³T0Y‚6Y„?M®iåþÏ­côÚ*bñÒ–

6[ƒ6Yƒ6_ˆ)cþͨhâýÈ¢p؇6Už

'zóP™ 2])gûÿJ¥~ίgûÁ³R–2W—<I£qÔ 9G¼L¬aöÛŽ)p½I£t߈(hàñ×™;C²U6Z‡>H¥xŽJ¢wÞ(eú¼A°Q“'}ò\1T™$qÖŸ%}Ê¡q×—+cóÞŠ vØ6TŸ:Vž*láúŽO¯hãòÝŠ rÝ.oæûϨaôÚ€6Z…=N¥rД 2P™8H¡rÕ-iêííãÿÉ¢pÒœ5Z€0S“3^Œ;Tž/mëïëáñ×™;G¶X‰"}Ë vÕ6Yƒ6\2V

#tÜ,nïíèèèæøÆ´P•8D¹G¾H sÑ‘ 8G¼M¯nêçöÕ’4Y†:D°V”(`ñÒ6]‹#qÑ–7[‚0S)jàðÑ•>E¸C¿GºD¼L¬lîêâ÷Ö”!q×/lêíîíîîïìáôÙ‚5_œ;EºL rÜ‹&yʦ|Í­mâòÑ•<O¯iåùÁ´Xˆ%xÉ rÒ“ pÓŸ%xóTœ,iêáô؇=I¢wÛƒ1Z‚<N¤|Ì®néæïý¶U0P’2R–/içýÊ­kâðÔž

&yʬmèâôÞŠ-näüÏ«gÿƺC´]Ž+oíîéæù³R—!w݉$xǹF®É«eþάaûÀ¸I«bðÔ1S‘&t݈#rÑ•6^Œ)jåù±[€3U’2R—!vØ‚7W—

%}ȤpÙŠ%|ʧ{À¸F®ÆºG¹FµS”$~̯jìêåùĸA¶Z‡>L¯gøžK®kãô؆8AºE¾H yʧʠyÆ¿N¨gü˧yôQ”7^…9B²]ˆ%ο]ˆ$x¼@³V˜;AºAºE¼J¡zǼO«dúôYƒ4\‰+füˤ~Î¥rל

#uÒ’

!sÞ‹$Í©còÓ–3T

-oìíïæþɱA¶_Š,kâýΫaöÜ.hèçýÊ£qÕœ6[…3R9E¸H£qÚ‡?K¯hèåý½O¯mêàöØ‚=M¨`ôÝŒ.iãþĸG¸H¡sÓ“"fúÿI¤yÁµS•1TŸ.kîäûÁµ]Ž%zŲT™2]+b÷Ö”6_Š$|Á²Q”<J¡r×›>^•-r·* Q‚N¨KÀµK§fäšp´8PëãŒO«wÞ”Qç›fì’i„?^Š<Pó¢sÆƹ8&{Ö€0Iº& FÝ›|ÌÒó¦e7%#oö¾8$oêžk—OÊÚüÑð´+^îý°Uá•jüÔPô»;3(p«cMÛž1P‰:]’v©_žvØú£rı(M³OÍÞé‚%6'qÂËÞñʽ(~­{½OÕùÆ­cŠ<Pó¢sÆƹ8&tÀÍÞó bä‚1);_—]ÿ«,oˆ(x¾)H¸\˜zÀÊóG¿Vçû¼/móε/pµ%jŸ]èâíôÉÂé¹S÷ÉùÓöÜÓŽ597:%j…g¤kæãåâíˆTü¨q³AèñÓŽ5=2-iúɳ6JþÝðÕà—u¬qÜ„)GØ„!v¾1' "H©zÝ“nš.4#[‚NÊ­rÌÉÁÌÞóÏÌÜíŠ5!v§,iûßìœm‹7%~·9G®móÏÌÜíŠ5!v§>20(xÝ›|ÌÒóÓ‡>Uá÷¤3O·F¤`XþÕø´=+v§{½-nôÂ¥ 4#!kÿ×ü¼-6'z¿)gîíòÍÈÔýªu¡w¥.p¨yߟtÜò³S†<Qéç„_2M³NµCÕî‰B¤0+ 5B¯µ_õ½N¼H¹Zœj‘w¿_ïî·GÝîŸlŒK¶&x»!{Öæù¸'{Öœ :'BÕ‹Fà«­LÛö¹S÷ƒmú¤xš

GËÃÖJ²6]‘Wˆ{ß– c’tÈÚHƺ]û£VŒHü“5C®w¨F¬k„=RõÈû×€!F¥c•nˆ@ J´'B­s´,Uëƒ/aŒ^è™wÍñʽ2"låë†= NÕçæå˜t¼(p±S̱ B¬rÌÚô»WÿÜÓŽ+bíò̱0%mú¤y˜a–½: `‘L°"J¼RŒZõ¹S÷ÌóΫcïöÄ hø¢ TùÓöÎ÷ÇÌÝéó¶NöÄ h31JÐäJÚ•hêž Yç^”, 6, ]ÐRØÛ—~ÙÙ“vÓçïŽw®}«nü¨ @ LØ‘rÂÅ«=:TùÐáã–zÔøÕë÷¾2$h¾]ëò¥k‡01BÕÁÒ…Zô¸Qó¶<Xá¯<)t¹S÷Þìù¢fgþ¬y£c—OÑòÅÚÉÂ¥Q‡^œhï³GßÕǯ\Ô‰BÕǯpŒ9#`¬y£v€!fìˆ!.|©w‚%yžkª9RõÎñÃÖ’&P†-VŠ5;'hð°lþÝêóÁ£aáåë†=\˜`äïÿ®$NºUûÒƒ'3FÝÑ’[öÜ™b•1BÕǾ]ëñÒ…Z…:TùÐS–aæüÙâŠ$hÏ¿.yç%j…aáã–mùÓö¼Z”xœ#fuÛ” C¥hð°Q#

7NÍÔŠ5;

7N;^œhïïÿ®7^œhUûǯpÐR‚5JźEª+fìˆ!rÄØ•}µ[–|„9Rõέ{§pÄ©nøÑò¥oþ¬4HÁïû×þÛ“_;VýØ•G¾Y’t̽[ç€%j…wʵ:Q†-) HߟnœvÌÈÀν*8?^íý´Iö"d™oþ¬igêš{¹<Xá¿0@цB¤bä˜[ʵ:4AÓÛ—~]šdî¡c—@ zÔøÁÿßîù?/^œh¬%j…. `‘ HµKÇϺUû¦hð°lýÛæëòÅÚ„,x¡`åë†=_žlüÜ™b‹2DÙϺUûÒ€!?Aèî·OÏ߀kö¼(o´@¨AÖüÙøÅÀÎØ‘ Wü«bîýÑæŸm•yØ‘hä‚@©{µ$GÏÑçí„|–IýÙ‘|ŸMõžM¸X˜bWÿßôÝð·]’nèšgÿ×ãŽNȳ$NÙð©"fŽQë‡BËÓâçí”z¹<<=X’u¦FÉÄÀÅ©q±-fLÜüÛ•jšr B¦oUë‡NÒâçí”{¢Hßòªgìû´,y¾26N¾)v¸"IÈÔ‹>Uƒ/NÕåˆ3:n˜Cç¸^Û—dü²0",v§fäšp´??,z·" EÉÛøÓ—$s²3'"@ÉÃÊÚñ¦oîôÁÐäm›eèžn‘lœ|Ú…"l‹Rð·.>,aŒ\ï–iðÑŠ=)z¢Z–~²$}µ/(CÒó¦y¼>89 bôÀ© EÞë–Üê›v¼8>;T˜cƒSð GÜí“ht¬"tÁ«MÎ̹"`ª}‹b«##fäáëçáóǾS—

"mòÈ¡méãÿ̹C¨hæüʼQ’%z̪uÚ›*eùÚ8@ qÌ¡sÞŠ<QŠ=Wž*tØŸ8F¹Zœ

#vÛ—+~Ñ“ "w߆-jú¼K¯vĤyÜŠ#uØ‘&~Å»^•.löÝ› wÙ„9[ž/mëäéãéåúÇ¿V„9\‹$yÁ£wÀ·^Ž-sέuÚ•;C³NµC®môÚ3Tˆ!lá÷Ù†$`ðÏ©døÆ­køÆ´[6D¸_Ž.mãçÿÑ”,v߉ rĹ]Œ+oîôÀ©{Û‡!uÚ€1B´G¹D¿O·G£vµ]Š$hàïéâ÷ß–'~Ò–6\–<H¹[› wÛƒ4H oêæøÄ høÙž0N¯içùÓ—7Wš1J¹C¨fþϪuÚ›7Y€(xÝ‹9B·[‚%zÚ2S” (}Ê»D±Q2J¦È¤`éûß1R„9\‹.dÿÖ…&|Öž'wέuØ5\‘&b÷Ú‚<X€/lèçùÚ8@ qÌ©zÝ“.r×™:T˜/jíòÍ«yŹA·O®sÒ”5B´G¾N¨eêååÿΪgççÿÑ6L¨Ì«a÷Ƥaêååüɦ}Ú…%}ͬiûߎ3Vš;Vœ0P‰;F¢vÕœ8@®kçý˾Uš7Z‡/nòÑ6D¥zÚ…=J¥kæãñÒ—!rÊ¢pÔš0N¨bñÖ„!oïñÓ•0PŽ/lêåâíöÝ•

,`àñÍ«dðÒŒ0H¸\ˆ?I sÓ‡?P”<QŠ8@®nåùÁ£wÀ³Uœ1J¹C¨g÷ן2T™

&eâèáíèæõÞ7V” )zÜ”#qÛ—

=R”>\ˆ?NµC«gàòÑ–0N­býȸY‚+fìôÙ/méúÜ‘&b÷Ú‚<X€/lèçùÚ8@ qÌ©z܉=I¦xçbôǾD±P‰;F¢uʸA¬mëäúÜ :D¦zÆ¿J´Yœ4Y…9[ž0N¯fþÏ¿O°S”?Vœ *dèáíëæôÛž0N¯hèäéþ͵Zƒ?F¥bìñÒ‹'xÀ°A²K pÒ•,hþÊ uÙ“ 4[ƒ2M²T†=H¥Þ5X‚7^•6B³U’ pέhèâìðÉ»Z…%zÆ¿N¼I¼H¨eþÔ.löÚ‡9A¢uĹZœ2]‚%gþÓ–7Vš-júµY…+{Æ£tÞ…3O·G¦`ðÏ©jáôɾM´Yƒ>M³O³W€2S‘%zÚ‡>K¡jüÔ™/láãêååøÉ«bíóÊ¥eùÅ¿K¶@°O«nîäàèùÛš${±R„$xÞ,`ôÀ©cèáãêååÿʧvÅ£jäçüʧ{Ö€1L®lìèøÙƒ)bääù݃4\‹>U‚-júƹG¿_“ 2W–6\˜>H¥y˾Uš9@´I¿O°WŸ'gæýÕ›6B¼J rͲM²U„?G»@ lèÿÏ®dùÚ8C±T™&böÜŽ*}Ò•<O¬`àìéýÈ©kãîõÛ™ 6X„)γR +ׇ'Б4F½C²Q‹?N²R–*dæýÒ+xÉ«näéþ͵Zƒ?H¹[†#qÒ—-júÆ»O¦dáëÿÒ•3^Š"dåûÙ2W˜

:C¶]Ž=Wž1J¹C¨håýÍ»Z„'{õX™"rÓŸ8]Š;A¶Zƒ.u­vÜ—:C¦`ðÏ«eþÌ°I¿O°R’0Nªg÷ß–'~Ò“6A²K¡uÝ‚,pÍ«yÁ¶\‹7C¶C¿H§|ÑŠ=R‰#hãôØ‚%gþÓ‘?Vœ0N¤~Í«~Ô„9\‹%zÀ¡nì÷Ö” :D¦}Ú˜ .nîéâìðÉ»G rמ<Uš 5Z‡&døß?S–>K§×‡?P“0Tˆ<H¾D±Z„ hàïïÿÒ”<J pɺ]’>K¦zÔ„9\Œ+bõ­kø³Tš>R’4FºA»B¤dø߈'y˾Uš?O­{Û‡!{Á´Z0PŽ$pÖš>R– iúÅ¥|È¡wΰQŒ-jàõ­køȤȱN¬wÛ‚7]“.rÒ’ 2I¢ká÷؆$aëþÔPåŸnü¨aæíèñ²A¦mîýªOºUŸo¢aâòÅÚ*mú¤xÔ‰"d™(bä˜9RIøÔ‰'vÌÈц-oîýªqž/~­Tˆ%~Üè­'nèäé‚ <X„?^í”fìëæíŠi:TùÖâåùÀ¡J´[‚%eêäñÃÖtÈ xÐðÅÄ©aòÅÚßç}϶EÙö¹"d™VŒ*bä˜ |Ø‚2DÙ]š5JÅ»6X#n añÐRõ—-nü¨=,kãçžl—/jô¸uʤ|Øàç€!sÐR•dèàöÍʪO¾L©s·EªdúÕúµ$háðÁÒ”8E¾]ëô̹F¹S÷ßš01F©sÓS÷ʵ^;'"aâðÓ‡^š 5Y’t§jôÜ*|«p±C×Ó‚%gÿÍ»&i÷ϲTž Sã“vÌÈ®b®}ל6=Tˆ<Iªu»7QȱN®kö¼(o´I¡rͳ4-Mº>HÛáòÅ»^”z±7?^í”C¦OÒŒ11'TùÓìírׇ\ë–i–!j‡JÀÐH¤Wœq±" D¡jüªt¹Síï”zÅ£{·+){Þô¯wÓKÔå˜t©Aʽ0Tã•`‰@Ô‰BËØ‘rÔ;'~³NµCͯzÀ©w½/~­‚%J±C׉6LÉÿƒ'oûÞ” NÕçæåˆ^ñ®v¨y¹GÅÙ‡'MÉǯM¥!b•&iò´vÌÈÀ¤`éû¼MÑñׇCÏÌÍ»&`àpÅ¢lðªa‰A¶EÆÄÚáã– nü¨-ÞìÿÚ•z˜Mº$'gæŽRéž|¶)z¿KÝéççƒNÏË·>-e a“'nw’[çêüЉX„BÖ™z½((S™Y’t¹V…"l“mˆ%bˆXã“_šI²4%j…-ÞìµM˲L±KÝTúÁ«­>-)8PñǪ|ÑŠ<Pé•;^è“k…NÝéiú¾IÙá÷ÇÃÎÎɳ6oþ¬±C×Ãȱ2GÁ£_—$2/,p¬s²EÛ“[–|„,x¡rÁ£F©s·#o÷ÆÃÎÑŠ=9=7#@Ä¡$Tœn•x¤iƒV“Mº$y×Nöȱ2[“_þØ‘rˆ4HÁÒ€(yÚþÉØãóÏÓîŽI²49MðÁÒôÌ°H¸:@ËÅ¿WâŒJÀ¡ |Øà½^œháæíŠÛ—~!kÿ×ì–`Zú±KÝTúÁ«­>-)8PñÒ€!L½[çðÄ©D­{§#cæœhõ¬q©g…Y†%EÙçïŽL§%j…Z‘

=Rïëœkâí—fŸkö¼]Æ­

hõËƼ\˜`ªpÀÐ;T+Wüͳ+mŽ=+101F©zÝ’0# _ó¦B¬k„=Rè˜bS÷ÐË·>M¿_ïµN¼(oû×þ½^œh¼\˜`‘%cî–y uÂÉÚæ™w¿@êõº$mú¤yŽ4A«½4%OÐåãŒ-pÔO×ü­{§lø gë÷¾^œh&eãï”q°U‚IÛägŸ jô¸@¥bíòÍÈÔýªu»Rε,nŠTúÝðÕà“Pé€UŠD¹VŒH =Zåú‰37M¿_ï³}–01"aëþÔ€)GÚäé‚:4@ÃÆߟnù™){Þî˜e›”iú¶,jô¸T¬pÈÂÀÕúÕúµ+~»206-8;BÏͯw¢KÂ¥Q“$xÐðÐÝ›fïúÕú¤lø qžk™I£;_—%b—j€P€Pñ£o™v¸'L°*`‹E¾Uæ„Zàá’tÍ»& <Xáƒ"d™xÐðÐÝ›f鯯9RõÛË·>3C¦ nõ¬pÈÂÀÕúÕú™sηG¡k•j†-GδAÁÂÁуVý»^•z´){ß—|½/>-|¸Q/pÕ‚- Wú¤iƒ6,xÀ¯oìðÉÀÄÝêõ u¡1I².h›aóδAÁÌÔäˆ_úÝðÕà“Pé€UŠDÙŒsÆÜÕŽ=+g²EÛ‡*t¹ÛÝ

“01"(aòÕ›cò®*|´ rÄØ”1K¾6Xû¥ÖáŠFØ‘rŽ".uîu¹ Fȹ6"l™`” K¢O¯vÄÎÏÜõ®jýÓî›{§o•u¼I²+rͳ7<7)s£wÎÖ™x¦}Òéšf˜yÆÆß‹?2- F¬lüÙâ¹WŽLäíû¦1F¬lüÙâ¹WŽLäíû¦1F¬lüЈ99FÇÝ7"IÁ×N¿[–|Û“_mù×N¿[–|Û“_mù×N¿[ŸC².(x¼032DÙnü¨r«w¿\÷Ïξ2DÙnü¨r«w¿\÷Ïξ2DÙnõ­c”h™`” C <)t§o9=Zåí” C <)t§o9=Zåí” C 5C®{¤}Òéšf˜sŒeê„cºUûG®r˜sŒeê„cºUûG®r˜sŒeãîõ u¡DÁÐõËƨi÷ a“K¶<]õËƨi÷ a“K¶<]õËƨ/wǦe™v¸ `‘fäŠTúÕàõ .[â” CÉÓ\ù·+(OÈ¡jýÓô¬TùÓöÈÑ‹Té+n˜u®>7Zÿ©cïöÄ¡ežlø +.lñËÄÌÍʵ:zÔç†A«­h#ÚAÂÅ«dæýÒŒ11'TùÓö'fãçžQâåÿÑ“5B×êR„X“gæ€HÞj…/~­7J½RŒKÓ÷ª|؃0HÃÂÑòÅÚõº]ù²7NÍ¿/v¿: Uû¦e‰RöÍÊÕúÜ AÇÛæíŠy£oz°3FÝû¦dáë„LÌȱ2BÕƒDÉ×ë…+NͲL°2!}Úäø i‘b€EÎÏ¿.iûÞ•xµ?/~­

E¢ [åŸ"nô­q°AÓö¼PñÅ˾,{¶DÙŒY›.tïy¶?^íŠD¡jýªv¬p± R2M²6)]šd¤|±04@«Ô(x³&i¾,q³A¬3&e›P‰;]’6G¦]þ¯¯37Gߎ]“vÏß–|’eãîôÁÐäjô¸Wÿ×ãŽNȹX˜Oßíû¦k‡&xÙâæ25Uêüш9X˜+~¿>8"d™{ßîì™)%

=+<8Y›{³37Nͪ Qñ·G¥cìñȹ0! Q“vÅÚ“gçž|ÑòÚõ­pÈ»_•EËÓõËƼ(y£v¬p±@À¨ j” ){Þî˜e›Ýêý·&jô¸ UÆÜ™bâ” C·>Uƒ/Sã“vÌÈí±KÕä‡\˜`ã– ^Ö„ hƒBÐðÁÒiú¶) fåâìñ°$iò´MðÉÁÆÛò·<=Zå·#oö¾8$u–G®<)z¦@ÅÊÁ£uÝ“nš{¸5BºH°0

EªeãïãúÕúŸnüÁª|Ðò {ÖüÉÂ¥Q’eãï–kþ²7FÍÕï÷Ñžk¼(pÙš1BÕÁÒ…:E£nô¨z܇2DÙÙâåúÀ¨yΠa

“MË·^‹>U‚DÆÉ»I¯¯5;Vž1J¨lø +.nïöÄ iFØàá’{Öü¶-sÎÎØåš{ÆÜ™báƒ.uïjü¶?V‘WÄØ‘&qÂÔÃÖ"mòØ‘rŽL¸@²L±KÅÎÉÂ¥Q†\˜ )z½=Rë…#{Öü“v̨xØŒ9#, 2Uš HÁ£vß– c’tÈÀ¥Q‚7G¦N´&

Eà2M²XpŠD¨`ñʽF¬z¥kçûÞ”Qç›fìˆ5;VŸAÄ¡J¼D¨ j…+cï÷Ò…ZÞìù°H¸L¸ **eòÌ°IÁÆÙâåšsƹZœp¦e…Yš01A¢wǧrÄØÛæíêãîõÖJþ¬yþT+OÊÄ© 1K¾4.t§u€P€2M²XpŠD¨`÷Æ¥vÌÈû¦mèáêüÑð¤kö¼]ë÷Ùšs iiúȱ2MºC¯wÓ‡^ÖüÙ2M²XpŠD¨còÌ°IÁÆÙâåšsƺ\h–EØ™<)8!bóεVŒHú¤iàóεVŒHú¤iàôÀ¨y¡Xáã– C¦uïjü¶?V‘WÄØ‘UÀÐ1Q‹?C¦RõË¥}ÓŽ597:%j…/>E£nõ¬pɺ\‘EÏËÆ­

[ççœlšf˜cæœ C¦iòÔ€(x¹5B¹S÷ [‚NΩ{º<+$N¸X™)z§

@уVÐðÁ°H¸86DµKÇÀЉX„BÖ™z½((!fåâìñ°$iò´{Ö˜y´A¿_ïpÈÚH±KÚüª" ]“5B×êR„XÌȱR3/=Zå„X˜zÀÊÇ»_ò¬

@ C¯vÅ£mŽL¸ <)rÒŒ1+-z¥Yš~ÈÚçûßó®H°0

hùÚœq§gîŒe›

GËÃÖJè€!vÅ¢lñʼQáŒTåŠ[òÍЕ`’

Xù 

EÛˆ{Öü•WŽL§jô¸> mš ;'25C®Yæœc†\b…Y’t”C¯vÄÚðµ:TùÖüÙâ…Zu¯G®{ pÈ jô¢q©;_—MÕæ€@ÎÙ›|ÌÒ÷ÛŸs¯L¸ P€PñÆ­

+sÆÜö‘WžA¢`éúÝø°3FÝžlñËÔè•yÒôÌȸYñ¢FÞjñ²L°"NØõ¹S÷ÊÄ cäàé€Rå[žx¾)}©'>7=I»_ížiƒ'TùÛ†&l‰y£nõÃÔìJ´8j¸Yû¹'DÛŸ|¹!b•k‡&d‹Vè•oŒ9#]“]û³5JÅËƤaBÀÅÙ“v¬9[Ÿ}¿+.Qí±KÕä‡\˜`ª9Rõ¤#o÷ÇÜü­

49vÄÊÑñÃÖÑɺ\‘Uå†@ÁÍß—dü²7Zœu£|ØàVŒHü…+1G®WÒ…Z‹2DÙó¬pÑ›{³37NÍÛÛ—^ù£EÞ %b—j€P€Pà Qã•Gª?W‡'H¸?16DÇÝ“=Zå‹{ÖŸ5JÅËûמ?V‘Wî±C·V…"mòµ9==4@ÉÕƒH­fìˆQνK¿W“_þ‘7G¦pÀÐá¯Ç¦e÷ÏÎÝ×.iûß‚%v€!pÑŠ=G®XÜ™0I»_îPç+OÊÄ©UÆ¥`èþÕ†% SôÁÀÀÓ‡^ü¨xÙ›t©*ošq°AÓçž+dáë”h‚-s¢P€Pà9[Ÿ}¿+.QÎñ˼Q3K¾>=>.t«~Üè‘rͲMÙò¡

Wï›s´IÃÇÞ” )`éû´(zÜú´-nü¨s϶D¡jýÓî›q°I¯¯R„=SŽ `‘cªuß–7NÍÛÛ—"j¸Q“&qÂÔé¿_.u¸Qó§#fýÌ°I¯¯R„;E£nô¹!OÙýÓô¬TùÓö¼/vïrÌÚô»_ýº10@Ñã–!j—nŽ5)b€EØ‘r¤1J×î7-r Xp  ;_—]ÿ«, ~ 9Z›_ÿ»%b‡NØãçž}«~ÕƒDÉ×ýÓäˆUî™aâ”iƒ.uõB¬CÇËÅ£IÖé—}Úä‰B­rͲL±KßùÛø£oãçž}– qЈ9O¾,\˜ 3O¶P€Pà­{Ç»^”AÂéóÖ•,eê„Iþ݈8X;'pÀ¹Zv¾2#8#RõËÆÜÕƒ,pÏ·B¬CÇÝ“d‰A¢h*}ÒæŒK¾>=>.|©wǦdúÜ‘`QŠVíŸmú¤ C¯vÅ¢m‰Vø a“KúÝ =R‰;5+vÄÊÔû×þ½*}Ó\ù·=RçŽYàá’e›4Aªmžoö®|ªu»7?W‡&eãîõ¢.tÀ¼Yã‡cæúÜ‘i’I²Wž =Zå‹{ÖŸ?V‘Wî±C´\‘+v½;løñJ½Sö¿0' (CÒôÉÂÔÅ£lðεF¤

UøÙð Nν*yÛži“uÂÆÌÝÿ»%j…KǦdáñʽ810HÓæ‰Wê‡/^íòÌ°H¸"VýÛæ¡/vǧ`èüÑà€EØ™p¡JÆ­

TùÚœaƒCÔ@ÁÇËÓõËÆÍʼP‰!kþ¾<<*|»6(lŠ5;6=S6E£nô &T€<XáƒköÜ‹>T•GÎñö^•;Vý»5B¹S÷¯3F½C¯wÓ‡^ü•$xÙ›

4920R8Mº$|؃2M²Xp -zÆ»^•Vþ²"

<+rµKÇ©?V‡'aêøÙð _ÿ»%j…KǦdà‚DÚx±'

PòÅÚõº\‘

&eâ†Lʽ81&TúÕúµ:]“5B×êR„XoöÆ¥dàìñ  DÚx±'a‚T*|»6(,wªfžk–|ÑŠ<J½SåŠQðÉÐà…OÚçïŽ]ëþÔ€(yÚü¿Wá‘+v½;lø¬qߟnœUŠ"mòØ‘r¤%jìðȹ#g‰]’v©_žlþ‘=R‹?SŽ^ý©{µ*, Rõ¬q¡V„JÕï›eê„IîtÁ±J¼:58Xó¦ VþÝê•zÝ’1JÇÊÁÒ…Z…gææåäáîõ¨dšy³5JÅËƤ`è’dŒK¾>=>8"d™s·F¥böÄ¡ AÆß—l™wª.Qâ” ){ß–Zæ‚Bʽ(~­{§i¾U+yÚ˜q£GÏÍ»&I»^”j•yÚö¬hð°!7G¼PˆRå™u«tÈÀÁÒŒ0I»_ížiƒ'r̲MµC«½:02LÛö¿_ïŸnõ­q¦oŸ{¤iƒGß–!pÉ»4)~Ôê”mˆ13&7G§fåã”lŒH°0CêýÖJÅççŒXâ핶E§oìïÿ®V…Zû){ß—|½/>-j¸YŸo² :7/DÚu¾5B©sÔŸožQ‹FÃíòÌ°H¸"VýÛæé¿W##*tÚœCÃÓöÍÊÚÙ›qÒɳUƒ.t»201BÕ×ïpÀЂiòÑŠ<Pó¢sÆÜœU‚*t¹Cêõß– c’tÈÀ¾[žY‘O¾E£nôº049Rõ%bë÷¾MöÍ£nõÃÔìJ´80F¤dè€'"l›v¾UäsΰA°WŽLØÝ’t§%cïöÄ¡ežlø $eê„8c‡KÄ¡NÈÙ›-zÆ»Wÿ¿OÑɺ\‘

<+rµKÇãáëøÑò¥múƤ`è‚@ÔøÑòákùÓö¼_ž5C®Yæœc÷É»Xp gîëþÔPåŸnü¨r­tÈÀЇ/hùÚr¢m•yÚˆ13& `ñʽF¬P̹D¡kë÷¾=)bíóÚ•z´*eò̱^œhMºG¾T€<Xáƒköß2M²58?9<Pó¢sÆ܉5B©{Ý“d‰AªbŒ1O¾O¨q³'"m‹XÚœqÆáê„u†$aê†HÄØ‘rÀ§gãïôÁÀÀÅÙ›y¦"iò×™w®1KÇÀëþÔø¾G«;_—]ÿ«, ]œ6G¦]èù½/%jæû×þ½_ñ‰:]ë»Q‹Fð2M²6)]šd´O¶@¨zÜú´-8>( rÒ…Zô…"e hù¢càè€$$aëÿ¬l‰37K°I¿Wƒ/{¤aŒMÒ6Lªcæœyžy½?/2B­

h¼P‰;%JÅ«3W† hýÓäˆUøÙý¯!böÛ—~¼Wá©zÝêóÁª-6E£nô¹!OÙýÓô¬TùÓöÝ>W†NÝéû¹'$eêçùÓö­7Gßð‹>Uû‹{ßîâãîôÁÐäjô¸UŒ1O¶F¤

Uî7 `èüÙ5JÅËûÞì–G§fP‰BîûÞ”Qç›fìˆ^š'f^îõ¥vĤià÷ÏÎÝ׆\÷…"m‹&jýªjòÌ°IÁÆÙâåšI´A¯wÅ£IÖÿ×á—gæàáñÕ‹FÌõÂÔæ§fåš

=+<^•,Sò´IâcîðɾUé’wÆÃÓï÷Â¥yÄ©Däàn¶D¡13Y” )z§

@уV“%béû´(zÜ÷»?V#tÞj”E£c¬pɦkÿ®7H¹ZKÓó¶MËýʽ7'nü¨aäé‚!dáêý¨|©s·/oö©IÁ×î“d3(@¨|؃1BÕë»^í”C¯vÝ’03#uÊÄØ€)}Úä‰"dúÜ AÇÛæíŠyïpÀÐáòÅ¿V…#oŠD¨ &}Òéšf˜s©uÊÄõͲL°2!}ÚäøÀ©w½/~­~Ú•z˦dáëž{Þò·G³Gßÿ“?W†0@Ñã«wÙš.Qâ©sן5JÅËûמ#náã–m¶M¨aëÿÂ¥Qâ©sÔ›WëƒVŒH³V„#füן+v½XðȸYá†Yãç

ž1J¾]Š;F¼K¶<[öÄ hø¢ TùÓìíwß—Wš~ªdáêý¸>1/p¤a‰'X„!Uù§oN£-z¥!gîŒVÐR”UŠD­'n*(yÛæëæå€5! LÑðµKÇÞ‚oþ¬zÑŠ<)qÓ‡^Ÿ<)8A¢$jýÓôº4,e„]ö¬

@©CÕ™){ß—|½/>-@ìñÒŽ=+@©zÜêu»WÿÛÝ“dŒK¶<\ÒŒ0Iº& FÝ›füȹqo»W†%{؇9A¶Mª{Ï­iæäáòË¡uÙ‡/nòÖ™5C®löÛ0Tˆ<H¾OªdñʼP‰;%JÅ«(aê™z§&dãïœx¢m™r¶M˧~Õ‚TŽ]“vÏß–|Ç϶E¡küш91#V„JÕùÓöÝŠ<QóÖíò´JÔ€PÊÕ‚,qÊÆÈÅÚ•z»F¤CÕÿׄ!høÚx±1J×î™aâ”/w¿YòÌȲ%c—`éûÜ‘ :_–n¬q¡@Ò…Z„8Y›fý»^íø±JÅáƒ.uï]îŒ9#:E¢ [åŸ"nô­q°IÑâGÜ™bôؘaä‰:%i’I­&fäâí˜p¤¿;26LÉ£vÅ¢rÍʶ-s·J½R35/

Eª8Aª{¥mþ̹"'ngÿÖ„!gšdè€Aîý˾Uù¶9#f1BÕ›%b–h€DÉǯlð¨1BÕë»Wž Sã“vÌÈ®~ÜŠ<Pé•;Vý»OÛã– .[â” C¹P€4A«~Ôú°5;Vý‘ (gœcãöÄ iFØàáˆ%T™%jŸ]ìèøØ™p¯i“i–A¶&8<116Lɺm¶U•<)F¬/{Öü¹V…" :?Jßíï÷£Oʵ:%u€! |ØàþØ‘rÁÿßîûÒ…ZØ” )bêåãíûÇ¡pÀЂE£F¯}ؘa‘b€E¢ NÈÝú¦}ÎÖþÌ°IÁÆÙâåš

Wê‡/;G§fäšp´8Pñ£+~Í°AÓç£nõ­³*dŒ1)f‡]Ž5&YæíŠD·*f°AÓ˜AÍçïŽ"aâ”i÷Ƥ~ÕƒDÇÂÈÐï›uÞö¿K¾1+^œh<YãâåšY—OºP€Pï£gŸ`éú×9P.|ɽK¶]’nèšgúÝ÷¦hð°0_Ô‰B¡?W‡'>7<L°-u¾]ë†2<)w’1Jß‹\êáë›~¯6=+i¸QóÂùÚœCÃÓöÍÊÕǯo÷ÇÜü­

49WŸoîìðÉÁÆÝþ¼-zǧJ¼D¨ @ìùîu¹68!b•kõÃÌ­rЉ_÷¼-z¥{¹S÷ƒH°0Cɳ6Hß–!j}Ò˜s¦!bõ­Uþ¬y£-r¯kiæå‡Fßë÷¾=5JÅ®yÒôÖÑŠ<QŠFÉÇÞj”

<3Rï/v CÒ…Z…D¨ OуV‰7NÍ¿0I»^•,Sò´IÃíøÙð ]Ÿ5C®Yæœc—0,q¶E¡küш1Sˆ)jô¸Wîô¸Räà|Ñ‹:\û¶) H³N´C¦}Ô™, 1"móδAÑæ™bä‚1)9Z… `‹#KÀ°H¹[õ¤EËÙ÷ÇĽ02Pˆ]ó´=Zåš

~Üè½^œhá¿_ïïúÕú™#Ý“*tØŸ,x¡`€(`àaáêý¨EÎÙ›rªNÝè…"*mëþÕø´=+v½^3%N¼(uÛž Sã“vÌÈÑÏ·^—OÞÑŠ<QŠFÉÇÞj”Eªeãï^ìœx¤iäáŠSŽ `‘cªuÚœq§gîŒY‘]ŽVþÉ»;?-<)m•G±\Ò…ZÈ´IøNöÍʪj¾]ëèî·Oϯ{ÖüƲ>-kòÅÚŠ*>\é÷Ë·>C¹uÕ”C¦101Rë÷¾B» måôƒ'qžkéì³Gß™I­d¢e›[“_<Y‚yÒôÖ’O¾,gë÷¾B» rÄØŽ".|©!kÿÖ…B­fìˆQνJ½Sõ® C¦xÓTœr¶Yšy»$aóç&iò´/~­díû¦}Þjåïÿ®yÖJ«hºUû¸>\é¿Z”xÀýÛæ‚yÒôÙÏ¿.0Eª88!sš{§jô¸N£-z¥)8Pñ܆gîŒ:P€P‘_žl‰6LÉùÖJ«rÄØ•WŽL©/~­d÷…+?Z”xÖˆ13

1BÕ”8!rÀ¡<)vȱ2[‰yÒôÏÐRäìù¢zуVcæœy×NÜÅ«pœcº 25Zȱ2AþÝêö‘

=SŽTîõÖJÔÅ«eãïŒ\ìˆ13&oö¦y¹!vÄÅÂÖùÓöθQóĬy£díû¦'qˆ13BøÑò™Iþ#n a“~Üè€$h<]šd‡sÆÜŸ%j…gë÷¾MæíŠ*qÂÔŒeê„X•Gäö‡/r˜sÙ– H¯5JÅ­~Üèõ—%cî”oöÐRä¥kåâíˆTü¨q³'mò®i™aöÅÇÆÞéó¶Rë÷¾'n$.Qí” C¥oþ¬9[Ÿgˆ9O¾,\˜#nZàSæîõ u¡DÁÐõËÆç€!f°AÓçêõºVÐR•WŽL§pŠ5;6 Qâàá’eïÿ®báã–9RõºP€PŸ jô¸|„)9WŽL©vÌÈ =ZåôÖǯpœcàäé‚TÔ‰Bµ'gæžx¤q¢fä‚1) 4@ÌÐò±CןpÀÐÝǯ\Ä©Kêõº:01]…aâ”i®}«6=:Q‚T—

49Q‡/O»WÿÀ¾Mæ±C×(3C¦ nü¨nã­{§ |ØàÞìýÞjå·OÏßš?W‡&eâŒ_– Qâ©sÖ„!gšdè€Pƒ/m‰G¦fäãïôÁ©s×7]š,hù¢c†$bíŠ**Ö‡'eâïÿγT˜ iƒ6,q³Dȸ *+ׇFʽF¬P̹B­sµ.A¢yÑ‹[ÿ¬T€*|Ò0HºU›2D¥zÚ…"X™bç6=EʼQ‰;\

<R„8^Ž-zÅ¥{ßîì™)%

=+<8Y›MÜ‘i’I²W‡'ª(S…#

]é‡'eâï÷Ä¡iòÔ‡?N¼T™

=+p h )92M²N´C®vÄ£gÿÑ—5J¹Bªeã–xÙâæ25 @©zÝ’(tÀ¼Yã‡cæþÔPåŸnü¨ #nhƒSŽ6D¢mñ˽[‡!vÜ™*dá’F¥QC¯#%bï÷Å£lðË·_ mëùî))%

=+<8Y›MÜ‘i’I²Q‹?-j…+_jh„!iúß— jôØŸ,xÁ­kÿ®{¶DÙaë†2$aêþÕ+}Ò?O°P/oðÑŠD¹3Oϼ9[ç¥?W‡&dE¢xÐð¡/~ɺ]é–y£gŸnÿ×ãŽNȹX˜&léýÊ¥kçáóÎÌ¿?WÿÜùÚäö­r̲M°I¹[œ(bôɾL¶]“vÝûÞìúµBÕÁîtÁª}³!j›eâøÑò¥'níòͦm‹W¥ׇ2DÙó‹7[Ÿ[ó³6LɵO¶G®môÙ…+-@©zÜêu»WÿÙ—$hàïîíû¦nœ ;^ïša“E¾6:E¢tç<30Q‹>Të˜|µ*NØ™xÄÂ×›r­D¨ QQ‚TĬy£vS–019[Ÿn8Pñůν*?Vÿ¬t¬q§Và€RðÈÚHöD a–|ØàoöÜ’[ö*}ÓOÌÐïœiæ†_Š=6%fìˆ7Y>\éö‘WŸC¦R›]“5B×êR„XÜš?W†^ù§i÷ߟ.[â” C¹WŽ0Q‹?)HÙÿº]‡/rǯrÕ‚- Wú¤iƒ7.t«~ÜòÑè‡?W‡'ª(&0#JÆ­c?Vÿº!]õ«½:0$R„B°*4A«­h#Räá€@ÄÍßíû¼MÑõÛž Sã“vÌÈ´)z·.4+`„Mȱ(dƒQ’1K¾.fgñ²MÙò¡

Wê‘gŠG®{ q˾T€Rá—~Üè÷̹^2LÏ×æF¤^øÙŽ=+pçbõ­fìˆ}Ù“

%cîàá’ 0@­jýÓš{É·O³V…"l‹Rð°AÓ–4/JÑâ*}Òö¨[–|Û”AÃÕ‹F½X™)z§

@уVœ#nŸ~¸#f

7G§g‡Iº01BÕˆ2D»^”y [øÙà„]ë÷¾Y‘6E¢l‘o›°%bùÓöË´I¿NµCºUûÓ„)`÷Ƥa‘f˜`àKµCÈÅïrÄ»A¢;_ïK¿V„Zñ·>\éœ#n˜x£g€BÁ£F¯¯oýÒŒ1+,eê„F¯wÄ©cèàóÇÞž}ÓŽ597:%j…-yÒô͸X˜bWÿßîùЉ"oþ¬}Ùš

]üÑì‹?C¦5B¹S÷É°A³Q‹?C¦1[ŸXâŠRêý¨|©s·I±C«fåã”lŒH°0D«wÜŽ4A«~Ôà‡'sÆÜŸ?Vü«w iFØàá’j÷ÇËÞî‰Rê–hð°E»WÿϼP‰;?8XŒ$hL»_” "jåþÝêö­rͳ4-Mº$mêõÚœr¶"H¸"VýÛæ‚&dŒPó³&GË·>3WŽL¨rͲMÓáëëêõº:W†'nì÷Þˆ13EʼPˆAÐîš{Þî˜e›Á§oïöÅØô½*t¹(yÚæˆEÛ—~¼]š8Y›nŽRã‰;%JÅ«C¥c‚LËÃÆÃÄ̹"8A¢7FÅͳ[‹7?1AªÞ5[ƒ'zÝ’(CÒôÉÂéðÁ²L±J½R2M³NµCÏÙ›

49M¾]‹>Tá…#zÔø›]úÑŠ=*CÁͳ4-Mº$nÿß’*NÕçŠ=58X;'hóÇ¢tÁ«jô¸W;G§góÇÞ›"mòØ‘r¦míòͦm‹1A¢tؘ>-|Û—

=R™wȲE¸C¯wÓ‡^š)jýÓš{Ђ%{϶E·OϹP€3V…"l“mˆ"mò¶(Y’tξUìyÚŸuÞö»@ sÑŠ<Q‹?-j…+dìñȱ28P‘

=SŽNÙçžké÷ϲT*}ÒìŸa /~­}Ù“6Q‚TŽ>\2L¥k‡)q³N´Tˆ@¦nüδ@¨AÖüÙâ¹Pˆ]ó´=Z†;Vž0@±Z”&}νJ§oïíûƵK¤}Ú;A¢sƼH°P—,köÞ 2Q‚4X*fìéóÖ/~Å«fùÓ•1K¿V„@Æ¥Zœ($köÝ’(mú¤oýÛ„ híû¦kõ˯vÄ´Iá`àðȸYá†YãçžA¡kš|«&~ʵY‡/oçïíë÷Ý?O¦mëåëæþÝŠ!böÞ

#fýʵ]š$pÀ³UŠ$~܈!bñõK¥käøÑ’ 9R3F¼P‰:\ñ¥c‰Aªhð°G­{϶E·OϹP€0Uƒ/cæœ rÕ‚-gîŒ?]š<Q‹?-j…+rǧOÍÏ¿O¾N¼K¶\˜ 2S†;V™9F¬hãçþÏ¿N­{Ç¿_‡/lèñÒœ>\‰$háõ˦xГ6Y’4H¢vÌ«eêçþÔ€(x¹5BËÅ£zÔø׌9C·F¤tÈÀ§løÀ¶D |ØàçìùÁ°H¸L¸ fïÿέr̤iƒ"tÈ hùÛäŒMË·> #nhƒS†=Z…+dèâåÿߊ5\˜,`àøÑ’

%{Öœ6]‰3Wš&}̹B³G¿G®láãõÛ—6^Ž=H£güÍ»E¿_Œ/wǦeƒAªO̱^œhöνJ¦dàüÙâãäéâöÄ¡~Üè÷̹B°H¸L¸ fïÿÎ¥bíó´,I²4>0)VŒ+gîïíûÆ»WŸ

4Z‡/oéóÖœ6L¡côÝ›4H¡q³G»Wš*eóǾN¼N¼K¶\˜0@²UŠ$|؉3UŠ%cïöÅÂïr̤iƒ!aâ÷ÛžM¼Z”/vуVŠ6Lªcï÷Ò…Z’,jäàèù \éó¶*y¡.múļYƒ1B¶_ž(aòźD¨`÷Ï­hðÕ‹"dþÝŠ'níãçýÏ¿N¼K¶Z”&}ç}Ï¿O¾N¼A¢tÜ™2DºC¯vÅ£Zœ($köÝ’( Rëoö¾8$uϼQñ·=932LËÂÇÜí‰37!$ÞŒ0HÃÒçœmˆ13)<X*|«Fßë…+AÂ¥zÔ˜c“e™gœcö­{Â¥}ÓŽ4@Óâ‘rÄØŽ-r·;$WúÝè„KÅßíû¦1"dÿߎ4@Óò§lŠ5;

Tˆ%jåâíˆDÊÆÙáã–QâåúÕšs³%fžkò¥kâåýÒŒ0HÃÂÑòÅÚß7=._ÿ«­^ï‹Eª,5C®IÐò±1BÕä‰3Tˆ#oö¾(wº'n?>\Š5[Ÿ}¯i†_žl—oþȱQ‹?-\ëƒUŠD¬-sÎÎÈÓô½)rµ$0X7G¦y¦a‚5B×û¥QöÅØä‹DÜë÷¾MÚ•1BµB¬

AÀÒñ±C×ÓçïíûÅ¢m‰FÎÎÉÁ£xГ?W†^é‘p´;Vý‡O¾H°S7=/k‚WŽL¨7N­rÌÊÀÃÔý©s·fìáãõ¬pÈÂÀÕúÕú¤yÚæ˜sµ?,x¡fŒ9C¦tÁª}©x¡c—C¶EÙçx±7Fßê—|¬6=EÛ—>/Tû£

Eµ:Tœ/v¿*ª.QjôØ‘)z§Uè‚QðÁÒšdèéóÖ„!w¬

@Ò…Z‹F¬løÀ¨y¡nKÄ©;'nîýʼQñ¶/Sò·OÏ  9R•,CÄÚá‘W‘rÄ¿_6DÛâ‡\ì‹7?AÓ‡<X*}ÓŽ4@ÉÕƒ:TùÕˆ1V…#~³ 4;325JÅ®~Ôú¡aƒSŽNÉÑðµ9Rõ—oþ̹B­sµ>>/

F¬l˜){ÞîˆSõ¿-z¥7.|Ï¿NµCÕþ¿,J´8@À¡wΫ~Õ‚- Wú¤iƒ8@¨Pò¦L°21 r¶MËØñöM«~Ôú Uþ¯¯`àõ˦dà’p¢x¢e›x°AµK§fäš`‚Vø£gŸvÌ­{À¨xÙ›dOÏ¿.6\r°3%B¬

AÀÒñ±Cןގ=K¿Wý®mŽO¾,nüË·]“MÏÝè…Y’tØñõK§fäš`‚Vø£gŸp a÷Ï­rÌÊÀÃÔý©s·_þÝŠ5[Ÿ}¯i†_žl—oþÅ«eãîôÁÐäjô¸1RŒJÀÓäˆE¢y°202DÙ—oþÎ

½J½Sõ¾?-N¼(,:]’v¹116>\é÷¯Ì¹B­sµ>>/

F¬l˜.uÂÖø³4<*t¹WîýʵZu¿=)^œh¬-sÏ·<=.Q‚TùïMØâ‘qÂÔŒY’){ß—|½/>-6\r°3%B¬

AÀÒñ±C×pÀ²E»^”z¡Qö¿_ïà4H¡jüª B×û¥k‡01B½[‡&d›b†^èƒ'S†?^2LËÂÇÜí‰37QóǺU›{£YæŸoá’2D¹ZœjAÑ÷½[çð°A³G¿V„ZáPô»WÿÀÐ7N­rÌÊÀÃÔý©s·Pñð

A³NµB­rÌÐççòÅÚ“(cï÷¿-m”Qç›fìˆ4K¾.BÇÎÉ»$x£tÈÀ±#fýÛ„ hƒRæži€!i’2D¹ZœjAÑ÷½[ç€A¢pÀ°H¸"`“s´IÃÈу5J¥bìŠ@ÂÖù¡c—~ÜŽ=I»^•Uï‹F¬/nôº!c‡[žn‰Qñ·=ZåïŸ>O·GÝîŸlŒK¶<H°Y’*[ôº! QÞýÛ‚%{ß—|­a–Þì¥6^œ9Zçšw½/8!fŒ9Eªfåâìñ°$iò´6DÛã•h‘wÆÞè“t¼+v½4(pу6E¢y°202DÙ—oþɳV…#¼* R„Xÿ¿_;D¡k…^þ® @ H°Tˆ iú¦r·;$hLØ‘

&eâ–x²68"d™nüÏ¿NµCÕþ¿,J´8?>\#wǦdà’`”xÐð¡sÎÎÉÁÀÀÕƒTý¹ zÔø[–+~¯

Vÿ«*:4H¤iãîõ¸$

GÚçïŽa‚%yÒ—$c„Zà“_Ž]š qË¿,Uè‚QðÁÒÙóǹS” (SäšaS–múç~ÕƒTý¹ zÔø[–!kÿÖ…Xõ¿.|©4@Óò§lŠ5;SæíêõÒŒ0HÃÂÑòÅÚÙƒ/Só¥dš{ÉÂ¥zÔ9[Ÿgˆ9O¾,~ߟ

=Rô»87 hƒBÐðÁÒ€"l‹CÔê”}Òö¸35>.|©c†-köÞ”Q÷­DÚ•zˆQ‚7N­rÌÊÀÃÔý©s·fììù¬q±6.JÆ­

h:T™)z§Uè‚QðÁÒ•köÚ•»#M¥{Þî‰AÁÂÑ‹DÝù xÐðÅË·^œ

=R÷º7=.<)zÔ›_ë•x¤}µ+vÙ“"{´: Yý»W– qË¿,Uè‚QðÁÒC¦zÔš>/b•GäùÛäi‘b A×íˆEØ‘r«-zÅ¢m‰FÎÎÉÁ£xЗ/wÆÞè“t¼+v½4(pÓ‡=SŽNÉÑðµ9RõÛ÷ϪuÛžy§B×û¥k‡@À¡uʧfäš`‚Vø£gŸ^œ4H¡jüª B×û¥k‡@À¡zÔ˜o›c—OÞ35>.ª}©NÏËÅ«p aóǾT€Rñ¡tºUûÓçïéóÖ„!w¬

@Ò…ZÈу4H¢lð²0"z¦m‹3&líûƤa‘v®HÂ¥QÞýÛ#tÁ«]ø¢pÀÐ…K¶Y’*[ôº! QÞýÛŽ=K¿V…#oŠD¨ Q’(SäšaSƒG®løȸX˜bWÿßî±SŽNÉÑðµ9RõÔøÑ’3O·F¥cYš01D«wÖ„!v£ N´:16=ZåîþÕø¥q£OËÕø¥uÚõ˦mìðÉÀÔë„]èñ²*)rÕ‚- GÌÊÁуVã‡/hðЈ9!l‹CÔ‰BË×,xÁª|Ñ‹DÍÏν*kæå˜e˜r¥«y¦mþ½[‡/hùÛäœ{¥lø =:T‘7G¦ir°3FÝÇÏ¿I²T+_üªP€PÜùÓ” #o÷Æ¥u¾,x¡)bìŠAÐâ„]’v¹116>\éœyÒ” iú¦r·;$h'<O¾L±KÅÞÿ¬TúÕúº5J aðȹ hƒSôÉ¡&tÈ hø¢b—{¤iƒHÐ4H¢lð²0"z¦m‹3&láãöÄ hø¢ TùÓö­kþ® @ÃÆÙ›dy¡|Øà½;V!j‡Zö¾) dèæíêüÑð´+^îýª)<X‚,p³2&j†-&8H°P‰;%|«Tˆ@ü¹S‘4AªYð²10@Ñ“gîäéâìðȹ ^íû¦8#v¯hø¢b—{¤iƒ"(gîìðÉÀÔë„]èñ²@À¡wάpÈÂÐã”}¨q³BÄ©bäøØ™`•iWüÙâà#~܈8Xã’goŒ9#c†-oþÌ°IÁÖïŒMȱ2AÂ¥yÒ” (SäšaSƒG®dèàèù j‡[äé‚ v̨xØâc•¬y£b„)aâôÀ¨xØâ€Uû×þ‘OËÕø¥uÕúÕš7G§g‡IºH°0F¯È¸Yâ—`‡AªIÆÜ™báàé€Uø²$s³%fžkæ;G®kÿ×ü¬ežoþ¬%

4[–

GÛõ¸%qž}Úƒ'ׇ\í™`”{Öü…K¶Tˆ iûÞ•xµ?/~­døÙà•y±"CÓå˜e˜sÂÅ«fìïöÅØä‹DÜë÷¾2$hãçþÔPõ© TúÕúº5J¢eûÞ•x¥ AÖÿßî’eêìù¬pÉ»$EÞìù¢/nôº!c‡[žn‰Qñ·=Zå„I²Tˆ#oö¾(wº'n+!bõ­EÈÂÑñÃÖâ…+bäûÞ•x¥ AÖÿßîí›){ÞîˆSõ¿-z¥H°VŒ+Öþ¨u¾/~­k– wάpɺ]é–y£gŸÎµ8$RçŽIº&p³34HÁÿ¿_?L±KÅÞÿ¬TúÕúÑãçöͪ|Ðò°#~®}«+,x¬q±6.JÆ­

0 `øÑ’033$b– ^üÙ„)`éû¤z§dè€%

4_ž1K¿Wý¾)&kæå˜e˜r¥«y¦mÿ¿_;G§gnžnˆC¦zÔŸ7Fßê—|¬6=_þÝ‚%{ß—|­a–Þìü¹S” #oö¾(wº'n><X…+gççœlšf˜cæœxЙ&k”z ]ŸÞŒ9C¯w½.oŠG®=:Tœ/v¿*ª.Q‡O¾J´X™){Þî˜e›’Wûµ8$R„XN¼H°X™){ß—fŠ=G®>_ž1JÄÛø¶#nZàSƒ$`“s´*~Ôú Uþ¯¯`àöͪ|Ðò°#~®}«pÀµK§fäš`‚Vø£gŸp aóǾT€Rñ¡tºUû¸1B¼Yƒ.t»"_ê‡/QâåþÝŠ<Pó²'nŽ=+rÄ»WŸ[ã…Xä›±#fõ˦dà’p¢x¢e›x°A´I£nôº Wú§oPàáðÁ²L±J¼*v½[çðÑ‹DÜë”h„!w¬

@Ò…ZÈу0@±J¼*@ÓóµKÇó§oêõÚœq·- FÞj¨5J¥bìŠ@ÂÖù¡c—SæíãçþÔPõ© TúÕú‰S†8P‘

<+DÛã•Gò¥käéâìñ°4*ZæíŠi’3F½RŒJÁÁÐõ¹S÷“gîë÷Þ”Q÷­DÚ•zˆQ‚6L©zÝ’(CÒôÉÂïï÷¼-Sç›m]é‡]šdì™-sÎÎÈÓô½)rµOÞ>M³OÍÎßìI²4LØ‘!kþ®R÷»%j…/

4Y›m]é‡]šdì™=SŽNÉÑðµ9RõÏߟ.móÏÌÌÛäiò´MÚ•>/Tû£

E® v̨xØâc•¬y£c†-cæüЈ8Xã‚QóÇÞýË¿,J×î‰;%|«Tˆ@°!bõ˦dà’p¢x¢e›N¼MºD¡k…^þ® @ `àöͪ|Ðò°#~®}«gŽ=H°P‰;%|«Tˆ@°!bñöD q p²EÛ‡O¾Eªdáë„\ú¦`àbäúÕšs³%fžkæ;@ pÉ»$x£tÈÀ±#fõ˦dáêý¨|©s·>L°202'J¼*@ÓóµKǪ

#fýÒHÅÉÀÕùÓöÈу3F½RŒJÁÁÐõ¹S÷ÊÕ‹&léúÝè„KÅßíû¦h:T™)z§Uè‚QðÁÒ€A¢pÀ°H¸"`“s´Iâ*fìèøÙà”k…_ìù¢`€!{ÖœCÓå˜e˜sÃǯiòÔ€)WìŠAÐRC¦~܈8Y›mŸk‡/rÔPô»4)$c„Zà“_R„>\‰:\ë‚GÝï;'q³GºU›{£YæŸoá’;VKÃÅØå™wÑòųG¿V„ZáPô»WÿÀÐ6L©zÜê€CÕÿ­{§p±C´I£nôº Wú§o =Z…"l‹BÆÞé#sÆ»WŸ[ã…Xä›ÁÒ…8P‘

=S6DÁÅ£zÔø׌9E£oŽOÑä‡'ª('mò¶9 GÚh…IÁ×ýÛæ±#fýÛ†$`“r¦h‚%JÔ‰'níòÍÈÄËÄÝéó¶bäþÝŠ<Pó²'nŽ=+*"dùÚh…IÁ×ýÛæ±#fùÓ– s¤Sò·OÏã‡/fìèøÙà”k…_ìù¢92D»WŸ[ã…X䛂EªcæüЉ@Õé€UøÑò™sÆ´I£nõ­Uþ¬y£xÀ© Tú¶,033$b– mšOËÕø¥u¥6X :'t»#AÍÛ—>/Tû£

EÅË·]š!j‡Zö¾) mš1K¾. Pó³5JÅÄɳ_ž1JÇÚ÷¼-01-@ rĸX˜b‘a‘w¼YãˆQ‚3F½RŒJÁÁÐõ¹S÷ "}Ú„ iûßìœm‹7?c’w­AÖ…Xå‰@Ôû×þÍÛ—+~¯

Vÿ«*:4H¦mëþÕø¤EÞïÿ®mš=SŽNÉÑðµ9RõÛ÷Ï­{Ǧe™fŽNÈçX!kþ®R÷»%j…;6L aóε8%CÒ÷Ïέ qË¿,Uè‚QðÁÒ•köÙ“"{´: Y‚EªbäøؘcƒS÷ÏÎÝ‹?-Nßþ©{¥~¯D¨ $0S†<QŠFÙñ°58PñÇÏ¿I²T+_üªP€P„I²\˜ )z§Uè‚QðÁÒC¦ÞŒ0HÃÒçœmˆ13BÄ©fìèøÙà”k…_ìù¢a‚%rĸX˜b‘a‘w¼Yãã‡/oþÌ°IÁÖïŒMȱ2@À¡wάpÈÂÐã”}¨q³CÆ­løÀ¨xÙ›dOÏ¿.Q’(Rö®lð²0"z¦m‹2$hãçþÔPõ© TúÕúÐáãñöD q p²EÛ’eêìù¬q±6.JÆ­

1"dúÕšs³%fžkó§oë÷Þ”Q÷­DÚ•zÑãç÷Ï®tÀÒð£|ªu»RäéâåúÜ‘pµ)VþÝêð¡còź\r±!v¾]ëò¥káãöÄ hø¢ TùÓö3NÏËÅÈÐõÃÔü»$jô¸NÍ»D¨`éû¤z§dè€>-zÂ¥zÝ“t½9!~ÜèîŒ9K¶\‘Eßý¨XpßîýɳV…#¼* R„XN¼L¸@©{¥~¯D¨ ?/~Ä©bíó´<:'TúÕúÊÄ©bäøØ™`•iWüÙâú¤iæíêüÑð´+^îýªj…+aâôÀ¨xÙšs iïÿ®{Õ‹.uÂÕù¼>2LËÒñ²EÛ’$b–noö¾(wº'n+/~ͲMÉÆÏÌÍɳ6\øÑ—/wÆÞè“t¼+v½KÖ*tÙši‡MÉÇÝ›fü¹Sž?Vÿª}®>-j” 'níòÍÈÄËÄÝéó¶]úÕ™&k”z ]ŠUŠ,xÁª}©NÏËÅ«<8P– qË¿,Uè‚QðÁÒ•köÞ

=S7=?**5ZœjAÑ÷½[çë—/~Å¢lð² yÒôƒ7Fßë…HÑ÷ÇÜì›dœkö¼\øÑ’9[žn‰Qñ·=Zå„I²Q‚3O·F¤Sã“vÌÈÑ“MÎÏÜø¥c•~¾.B¤O¾L¸B­sµ>>/

F¬l˜.uîu¹68!b•zÄ¡tº6-4;#[â—Oâ…+eêäàé€Tê†Yàá’YòŹS—$c„Zà“_ÂÅ«fìèøÙà”k…_ìù¢`€!v̯vÅ¢m‰Vø a“K¦e™gœzµ?Vÿª}®>-jôÚ•1K¾. Pó³5JÅÄɳUŠ$aê†Xò¶9 `‘l˜=SŽNÉÑðµ9RõÔøÑ—(yÛž*|ÐœcàâåúÄ i‚Wá„G¦y¦açìñ°583'T€Rñ¡tºUûÇÏ¿L¸@©{¥~¯D¨ 0 `öͪ|Ðò°#~®}«gŽ=C¦|Ñ‹DÝù xÐðÑãçýÛ†$`“r¦h‚%L¸D¨`éû¤z§dè€1"dðÁ²L°21 r¶M˧>MºD¡k…^þ® @ `àõ˦dà’p¢x¢e›N¼N¼H¹Zu¯G®'~Ôú Uþ¯¯{¶M«w׆$`“bpÀÐ˧goŒZõ¿Wý®mŽO¾,gŸ3F½RŒJÁÁÐõ¹S÷ÐðÁ±C·F¤Só¥dš{ÉÂ¥zÔ˜c“e™gœc‰S†9

R’1K¾.fgŽ-r·;$WúÝè„KÅßíû¦h1BµB¬

AÀÒñ±C׊UŠ'níòÍÈÄËÄÝéó¶HÐ2D¹ZœjAÑ÷½[ç³'nèñÕ‚,qÊÆÈÅÚ•z¥{Þî‰AÁÂÑ‹DÝù xÐð® q¶D q p²EÛ’eêáãñʼPˆBÁ×þÝê¹C®HÂÆÌͳ4=8#vÌÈí›7Fßê—|¬6=EÛ—6E£nõ­bìäé

‚#eêäüЉCÔæŠ[žn™gŸoûÔPõ© TúÕúÅË·^œ ){Þî˜e›Á³OÍÎßìI²4LØ‘1K¿Wý¾)&P AÖÿ¼8$`“r¦h‚%y²E»WKÃÅØå™wË×+vß–YçHÄÛ—~³'në÷Ü9ZçŠAÓ‡^üÉ»$j—nˆ9!l‹CÔ‰Bø±C·O­rÌÊÀÃÔý©s·PñóG½RŒJÁÁÐõ¹S÷“gîêõؘ(CÒôÉÂÔ™ežoz iVîŽIÀ¡B¤

xÐ’033$b– ^üÙ…+gççœlšf˜cæœEʵ^œ9Zçšw½/8!><X„)cï÷¼,B×û¥k‡*'nïöÄ iFØàá’I¢m‰GÜú´=R÷º7=.<)m‹7_ž5B×ú·<,

49=:Tž?Vÿª}®>-jôÜ™-r·:6?*, ]úÕŸ7Fßê—|¬6=EÛ—7G§fä€G¦pÀЇ,xÁ´@¨Pï˜Öþ¸%}ßœq·- FÞjä‰3WŽ$aëÿ¬l‰37Q’(SäšaS‚EªdèèøØ™`…_ïÿ®7^”z e‹C®IÐò±1BÕä‰3WŽ.uÂÖø³4<*t¹LɳQ‚4AªYð²10@ÑœhðÔ‰"mò¶827:&l‰, 2P€0Iº&p³34HÁÌÙ“ 3O·F¤Sã“vÌÈÑ“MÎÏÜø¥c•~¾.B¤LØ‘;_–~©q¶?^íþ½[€!sÏ·<-c’wÎ̼9R‘7G¦ir°3FÝž}Ú#wǧm˜bsÆÜÅË·X){ß—|½/>-&d›c”j•Öþ¨u¾/~­~¼Yƒ'}ÓLÍÙà•yÒô¦@ uʦdà’p¢x¢e›dèæíèøؘa‡[çïŽqÒHÄÛô¨"{´: YJ´X)z§Uè‚QðÁÒÙóÇ»WKÃÅØå™wÑòżY*}ÓŽ4@ÉÕƒ:TùÕˆ1P‘

<(KÑíó´,I²4M¹[åž­L¸ p aóǶD¡k…NÈÀ¡$b–noö¾(wº'n?>\?O·GÝîŸlŒK¶<\øÑ—/wÆÞè“t¼+v½_þÝŠ5[Ÿ}¯i†_žlü¹Sž?Vÿª}®>-~¼Y‡/o÷ÇÜì›dœkö¼]úÕ™&k”z ]ž}ÚŒ9C¯w½.oŠG®<8P– qË¿,Uè‚QðÁÒC¦~܈8Y›mŸk‡/tØ™`”{µ* (SäšaSé“?^Š<Pó²'nŽ=+s¦míûÄ hùÛäŒMË·><H¸"r§H¸"`“s´IÃû·O¯È¸Yá–oO̹"{§oéóÔ€(yÚæˆEÛ—~­kþ® @ÃÆÙ›dy¡|Øàä‰3WŽ+Öþ¨u¾/~­'<A¢tÁ«]ø¢pÀÐÝû×—/wÆÞè“t¼+v½N¼N¼H¹Zu¯G®tØ™`”{µ* (SäšaS™bäøÑ•,CÄÚá‘Wáƒ'wάpÈÂÐã”}¨q³( 8P‘

<+DÛã•GÁçxÐ9[ŸAÄ¡~Üè÷̹A±J¼) OÙýÓô¬TùÓöȲMÉÆÏÌÍɳ6\øÑ’3O·GÝþ©$?N´: gK¾. Pó³5Jů>M³OÍÎßìI²4LØ‘

%cîŽHÒö¹!b•^œ qË¿,Uè‚QðÁÒC¦ÞŒ0HÃÒçœmˆ13BÄ©fìèøÙà”k…_ìù¢a‚%rĸX˜b‘a‘w¼Yãã‡/oþÌ°IÁÖïŒMȱ2@À¡wάpÈÂÐã”}¨q³CÆ­løÀ¨xÙ›dOÏ¿.6\r°3%B¬

AÀÒñ±C×à#wΫ~Ôú Uþ¯¯`‘?^2LËÂÇÜí‰37QóÇ·O¯vÄÚàƒTü«w¿@у0@±J½RŒJÑ÷¾]ë—ªMÛãïŒLÚæ™aâ”UêõÚ•OËÕø¥uÏß

Ÿ,iûßìŒ[åŸmú¤l˜8P‘

<+DÛã•G«+vÝ’1JÇÊÁÒ…ZåûßìIÑâ‘Eßý¨XpÅË·^œ7Fßê—|¬6=5*tߟ1K¿Wý¾)&Vœq¶?=;"l‹BÆÞé#sƼY„ hƒRæži€!ZôɤiáêüЈ8XùµC»WÿÙ0R36>3!03#uÊĬzÜêQá‚QŠFÙñ°58PñÓçïèñÒŒ117,BÖJ¤ 2P€0Iº&p³34HÁ³'níûƤa‘v®HÂ¥Q’eêíûƤa‘v®HÂ¥Q’eêàáò̱05(RöÍÊ¥6^œ9Zçšw½/8!r¤ië÷Þ”Q÷­DÚ•zÄɳQ‚4AªYð²10@Ñ“gîîýʼP‰;%JÅ«3V„Zà“d‰G¦ir°3FÝŸÞŠ5[Ÿ}¯i†_žlü¹S’;_–~©q¶?^íÿ¿_?O·GÝîŸlŒK¶<\øÑ›_ë•x¤}ÞýÛ‚%{ß—|­a–Þìý»Wœ/v¿*ª.Q†MºL¸@©{¥~¯D¨ $0VŒ(yÚæ˜sµ?,x¡gŽ=I²T*}Òö¨[–|’Wûµ8$R„X•köÜ™

=SŽNÙçžk–w»59&iíŠ5[–+~¯EÞìù¢c’w­AÖ…Xå‰@Ôû×þC¦~܈8Xã’goŒ9#:4H¢eûÞ•x¥ AÖÿßî¡&}Ú„ hƒRæži€!ZôÉ¥kçæå˜dŠFØãçžAÂ¥~܈8Xã’goŒ9#:4H¤iãîõ¸$

GÚçïŽa‚%sƼPˆBÑáu¸Qó›wÎ¥kçæå˜dŠFØãçžAÂ¥|Ø€(yÛŸlo?/2T€Rð³$ F¤Só¥dš{¹3F¿_6DÛâ‡\ì‹7?1"dúÕšs³%fžk™sƼYƒ.t»"_ê‡/QâåýÛ†$`“r¦h‚%y²E¿_6DÛâ‡\ì‹7?1"düÙ‚,p³2&j†-YòŲE»^”z¡Qö¿_ïaâýÛ†$`“r¦h‚%y²E½[‡&eãîôÁÊÓ"d™ 2Ušp²*hø¢ TùÓöȲMÉÇÝø°5B×ú·<,

49BÄ©`àðȹ hƒSôɵ+vÚ•1K¾. Pó³5JÅ»7N¥kçæå˜dŠFØãçž0 `òź\r±!v¾]ëç?K¶\‘Eßý¨XpÐáãÿߎ4@Óò§lŠ5;F̹B¤xÙ›dy¡|Øàñ£gúÕšs³%fžkæ;A¢tÁª|Ðò {ÖüƽSõ¿-s²MÉÆÏÌÍɳ6HÐ0@±J¼*@ÓóµKÇ«*tÙši‡MÉÇÝ›fè‘?^2LËÂÇÜí‰37JÔ‰!bõ­EÈÂÑñÃÖ‰S†8P‘

<+DÛã•Gª

,xÁª}©NÏËÅ«( 1BµB¬

AÀÒñ±C׋WŽ)rÕ‚- GÌÊÁуVˆQ‚2D¹ZKÓó¶MËýË¿,J×î‰;%|«Tˆ@¿.|Ë·^•Uÿ½(Z”xÏνI²T+_üªP€PŸnüȱR35?<+VŒH¯<N¼H¹[åž­L¸ ¯Ë·^•Uÿ½(Z”xÏνO¾L±KÅÞÿ¬TúÕúÊÄ©jôؘa—m‰GÜ™bû¦mâåúÜ‘pµ)VþÝêê„)eêäàèøÙà„]ë÷¾

=J¼* RçŽIº&p³34HÁ¦@ rĸX˜b‘a‘w¼Yãâ…+dèàèù j‡[äé‚ q´@¨Qà’q°AÓ‚EªcæüЉ@Õé€UøÑòÀÁ£rĸX˜b‘a‘w¼Yãâ…+bäøØ™`•iWüÙâà#ÞŒ0HÃÒçœmˆ13CÆ­cæüЉ@Õé€UøÑòÀÁ£pÀ°H¹Zœj‘w¿_ïŽ-r·:6?*, ]úÕš7Fßú¡YÞ35?<+VŒHì™%cïöÄ¡

RŒ$h%iòÔ›x¢

Sèù \éó¶H³OÍÏÍØðµCÕþ¿,J´8UêõÚ•1K¾. Pó³5JÅ»7N®}ȸYá–oO̹"a‚%~܈8Xã’goŒ9#v¬yǯmóÏÌÌÛäiò´LØ‘!kþ®R÷»%j…;6L aðȸX˜bWÿßîâõÃÔý©a–YçHÄÛ—~ÃÖ*tÙši‡MÉÇÝ›fè‘4H¢lð²0"z¦m‹("pÀ°H¸"`“s´Iã.iò׆%gŒJÀÓ‡^ƒVŒ.|ɺ]é†OÍÏÍ»&h:Tš>/b•GäùÛäi‘b A×íˆEØ‘r«/~ͲMÉÆÏÌÍɳ6#,nüȸYá–oO̹"VŒ `ñʽ(HÃÓõËÆÂÅ«eêäàé€Tê†Yàá’j” 'níòÍÈÄËÄÝéó¶"(hðЈ9!l‹CÔ‰BË×.|ɺ]é†OÍÏÍ»&F¬múÄ iVîŽIÀ¡k– wάpɺ]é–y£gŸÎµ8%CÒ÷ÏÎáƒ'Þ„ iú¦DÙ“v½K¾.BÇÎÉ»$x£tÈÀ¥6[–

GÛõ¸%qÇÏ¿MºG§gnžnˆC¦xЕ'gæžh’v¸#f|Ø„)`éû¤z§dè€%

4Y’*[ôº! Q‡O¾Eªgçæäádœhð°lèù x³&c“e™gœcö­{Á£vÅ£}¸"rÄØŽL¸C¦×‡\í™`”{ÖüÉÓ‡;VKÃÅØå™wÑòž]ˆ8Xã’goŒ9#v¬yç~ÕƒTý¹ zÔøÎ̹K¶_—%cï÷¦>A¢?^Ž){Þí‰\ÿ±KÅÎÉÂ¥Q‡,p³34+zÜê€CÕÿ­{§p±C±C·F¤Só¥dš{ÆÍ»Eªgççœlšf˜cæœ]š"uïMØâ‘qÂÔ™sƸQ8#d›c” C¹"dùÓ– s¤Sò·Oϯ(bíò̱0%mú¤vÜ‘p´;5+,CÄÚá‘W‹WŽ*tÙši‡MÉÇÝ›fè‘4H¢lð²0"z¦m‹2$häéâìñ°4*ZæíŠ1"dýÛ…"l‹BÆÞé#VŒ(pÑŠ=)LËÃÕ‹F¨<X‚,qË¿,n;'$xØâ‘q¡PˆBÑáu¸Qó¨3F½RŒJÁÁÐõ¹S÷ "pÀ°H¸"`“s´IÃÈу6L©zÜê€CÕÿ­{§ @ yÒ” (SäšaSé“;VKÃÅØå™w¡&~܈8Xã’goŒ9# R„0@±J¼*@ÓóµKÇÀÁ£q´@¨Qà’q°AÓè‘5J¥bíòÍÈÔýªu»7^”z¡Qö¿_ï£.múÌ°H¸"VýÛæœ :'Tú¶,033$b– dèàáò̱05(RöÍÊ°!böÍ©zÜê€CÕÿ­{§¾]Ž=K¿Wý®mŽO¾,}ºUŸ1JÇÚ÷¼-01Räéäéâìñ°4*ZæíŠ0 `øÑ‘

=SŽNÙçžkºE¢x¢Mε8%CÒ÷Ïι3F½[‡&d›b†^èƒ'S†?^Ž4@Óò§lŠ5;RäéçïîôÁÐô«\êõºJÅ«bäûÞ•x¥ AÖÿßîù³G¹S—$c„Zà“_R„1B¶D¡jýÒRâíæíŠ3EªdûÞ•{¤KØ™`…_ïÿ®xÓLÌËÔè…#¼* R„X€A¢tÈ hø¢b—{¤iƒ"(bäøØ™`•iWüÙâõ«wÝ›#nJÖþ©"^œ8A«­^ï‹Eª80@¶M¨xØâc•¬y£b„)jôؘa—m‰GÜ™bô©sߟ5C¯w½>("0HÃÓõ¨tÀÒð£|ªu»SæíêõÚœq·- FÞjë†-hðЈ9!l‹CÔ‰B "wίvÄÚàƒTü«w¿@у2D¹ZœjAÑ÷½[çë—(pÒŒ117,BÖJ«,`àðȹ hƒSôÉ¡&uʤ`éúÝè”}«w¿0HÃÒçœmˆ13)9R)z§

@уVìéû¤z§dè€}ºU›'fŸz  Qóׇ\ì‹Té‡'oœj€S†\{Öœ/v¿*ª.Q†MºMºD¡k…^þ® @ J´Z”«y¦mþ½[ƒ'ׇ\í™`”{ÖüÜùÓ‘4AªYð²10@чO¾O¾L±KÅÞÿ¬TúÕúÐáãþÝŠ<Q‹?-j…+bôÁÐõ¹0![ã…Xä›ÁÒ…:T™)z§Uè‚QðÁÒ•köÕ‹&eâ–x²68"d™I²VŒ+Öþ¨u¾/~­k– uʤ`è‚Pâ–y a“aâóǽRŒJÁÁÐõ¹S÷ßÿß;G§gnžnˆC¦_ž(aëþÔ€(x¹5B¹S÷É°A°T+^ó 6?;"

E¯|Ðò±1!RŒJÁÁÐõ¹S÷ßÿߎ=K¿Wý®mŽO¾,gŸ,iûßìŒ[åŸmú¤y²E¹S” (SäšaS™bäüÙ‚,p³2&j†-&8F¬kÿ×ü¬ežoþ¬f(aëÿ¬Zç›eê„92D±C·F¥bìŠPô¸QóØ+^îž|¬q±6.JÆ­

0 `ñöD q p²EÛ’eêíûƤa‘v®HÂ¥Q†MºF¬kÿ×ü¬ežoþ¬|¸Q—/wÆÞè“t¼+v½_þÝ;D¡k…^þ® @ J´[–

GÛõ¸%qÆÍ»N¼H¹Zu¯G®rÔPõ© TúÕúº5J¥kïöÄ¡ežlø 2LËÂÇÜí‰37dèàáúÜ AÇÛæíŠD¸Yá—}¹20HÃÒçœmˆ13CÆ­jôؘa—m‰GÜ™bô©sÔ‰"mò¶827:&l‰6,xç}ÓLÍÙà•yÒôÙóǺU›{£YæŸoû·O¨qЈ9!l‹CÔ‰B´)rÜ™-r·:6?*, 7.|Á£vÅ¢lð² yÒô…;^ï‹EÉÒñËÄÜû¤hð°^íûÆ­jýÓô¼;%nü¨uªuØ‘)z§Uè‚QðÁÒšdèâåùÚh…IÁ×ýÛæé“;VKÃÅØå™wÑòŽ[„ hƒRæži€!D¨iòÔ€)WìŠAÐR›fìàáòÌ°H¹Zœp¦e÷ÏλTˆ tÁ«\÷¨»#M¿\r°3%B¬

AÀÒñ±Cןތ9@©{¥~¯D¨ %

4[–

GÛõ¸%qÒåëãçýÒHÅÉÀÕùÓöÈу1BµB¬

AÀÒñ±Cןފ5X™eŸ}©\˜`å‹7WŽ,q˾Uù¶9#f8Xã“u©pÈÂÐã”}¨q³CÆ­jôÛžy§B×û¥k‡01B·O¯vÄÚàƒTü«w¿[ö̰ͯIÁÖ

ïŒMȱ2[çïéóÖ„!w¬

@Ò…ZaâòŹZœjAÑ÷½[çð°A»WŸ#nZàSÌ©{¥~¯D¨ OÞ

4Q‹>Tû²13FÝûǧlŠVí7=/k‚WŽLä‰3UŠ$aê†Xò¶9 `‘_þÝ;G§gnžnˆC¦DȱZ”(SäšaSÚõË¥kçæå˜dŠFØãçžAÂ¥~܈8Xã’goŒ9#:4H¨qÓŽ59'KÂ×Nà#wάpÈÂÐã”}¨q³vÌ­{Ǧe™fŽNÈç@À¡tÈ hùÚh•¯¯,p³34+zÜê€CÕÿ­{§j” #fþÔPõ© TúÕúÑãçöͪ|Ðò°#~®}«r¤iæíéúÝè„KÅßíû¦i’<X*|«Fßë…++/~δAÑö¯Lʵ:PàáðÁ²L±J¼*v½[ç£wÆÞé@Áׇ\í™`”{ÖüÆÜ™$zÝ“t½9!~Üèáƒ'wάpÈÂÐã”}¨q³XáãóǽRŒJÁÁÐõ¹S÷ßÿ߉3W‡'oœj€S†\‡^œ<J½Sõ¾?-N¼(`€!q´@©zÝ’(tÀ¼YãáàáñÕ‚-

FÃÀÏ·<=.Q‚T8Xã“u©pÈÂÐã”}¨q³WîýʵY›m]é‡]šd÷¾]ƒ'ׇ\í™`”{ÖüÉÓ‡;Vž Só¥dš{ÉÂ¥}Ú„ hƒRæži€!løÆ­iûßìŒ[åŸmú¤v½[…+gçæäádœhð°^Œ116>??*|«Fßë…+*!böÄ¡u¨PòÅÚaâüÙ‚,p³2&j†-2$häéáêý¨JÇÛåë†( 6L©zÜê€CÕÿ­{§k– wίvÄÚàƒTü«w¿ZôÉ aóδ@¨AÖüÙâ¯oö¾(wº'nTèñÒ…2M³OÍÞé‚%vÜ‘p´;5+,CÄÚá‘WÒåëàáò̱05(RöÍÊé“:T™)z§Uè‚QðÁÒÙóǾ]‹>Tû¢]î?/"(hðЈ9!l‹CÔ‰Bø±C³G¿V„ZáPô»WÿƒG®oþÌ°IÁÖïŒMȱ2pÀ¸Q“4;#[â—Oâ…+`àðȹ hƒSôÉÂù³G½[‡&eãïŒ\ìˆ137^”z e‹C®IÐò±1BÕŽ]š(bíó´<:'TúÕúÅË·\˜ )z§Uè‚QðÁÒ€A¢q·F¤Só¥dš{ÆÍ»A¢tÁ«]ø¢pÀЄI²R„;_–~©q¶?^íë—'níòÌ°IÁÆÙâåšY‚- FÞþ¼-r·:6?*, -6]š'fŸj–~¨&|Ø‚%{ß—|­a–Þìæœ,jýÓô¼;%nü¨uªuÜ™-r·:6?*, -6[–_ë•x¤}ÞýÛŽ=K¿V…"mò¬UŒ:T™?Vü«w iFØàá’ #nJÖþ©"^œ0Y›{³37NͤyÚæ˜sµ?,x¡|©s×&eãïŒ\ìˆ13(x£t«xØâc•¬y£P€2D¹ZœjAÑ÷½[ç€A¢sƼPˆBÑáu¸Qó¨=Z…"l‹BÆÞé#a‚%xÐ8#d›c” CÉÓ‡:T™)z§Uè‚QðÁÒê•.|ɺ]é†OÍÏÍ»&F¬hðЈ9!l‹CÔ‰BË×+vÝ’(SäšaSé“9R•-sÎÎØåš{¶]’v¸#K­EÈÂÑñÃÖÑãçüÙ‚,p³2&j†-j” $háêý¨JÇÛåë†q¢eóǾT€Rñ¡tºUû‹WŽ/~ͲMÉÆÏÌÍɳ6`àôÉ¢lð²0"z¦m‹k– xÐ8#d›c” CúµK§oïöÅØä‹DÜë÷¾B¤}Ú„ hƒRæži€!ZôɤiãîôÀ© EÞìù¢c’w­AÖ…Xå‰@Ôû×þÙóǸQ“4;#[â—Oº5J¬yîu¹&OÊǯ80@¹S—$c„Zà“_šuÊ¡c÷Æ¥eˆBÐóÇÞ™sƸQ“4;#[â—Oº5J¢eûÞ•x¥ AÖÿßîù³G¿_6DÛâ‡\ì‹7?ZôÉ¡c÷Æ¥eˆBÐóÇÞ™sƾ]‹>Uƒ/Sã“vÌÈýË¿,J×î‰;%|«Tˆ@°!bóǾT€Rñ¡tºUûÇÏ¿G®lñËÄÜû¤hð°Qâåòź\r±!v¾]ëç?J´X™eŸ}©\˜`ð¡cóǾT€Rñ¡tºUûÇÏ¿I²T+_üªP€PaâôÉ¢lð²0"z¦m‹'<J´X™eŸ}©\˜`ð¡cõ˦dáêüЉZòͦm‹1A¢wÞ”Rö¢J¼*v½[çêöÅØå™p¡_ë•x¤}ÅÚ•+~¯

Vÿ«*5;V” #oö¾(wº'n$ qË¿,Uè‚QðÁÒšdèåëæäátªXâåš

Eª`àðȹ hƒSôɺ$hæíêüÑð´+^îýªj…+gîìðÉÀÔë„]èñ²ZåëåëæäátªXâåš

Eªfìèøؘa‡[çïŽ"tÀÒñ± V„ZáPô»WÿÚõË aóε8%CÒ÷Ïθ1B¼Yƒ.t»"_ê‡/;6L¡c÷Æ¥eˆBÐóÇÞ˜q±C·F¤Só¥dš{ÓçïêõÚœq·- FÞjñ£gøÑ’033$b– N¼H°P‰;%|«Tˆ@¥6^œ9Zçšw½/8!gŽ=I²T*}Òö¨[–|’Wú§Yæå˜dŠFØãçžr¤iåëæäátªXâåšz´I¦mëþÕø¤EÞïÿ®dèàáò̱05(RöÍÊÚõ˯϶EÙæLÌË·>3&líûƤa‘v®HÂ¥Qí›+~¯

Vÿ«*EʵR„8Yšf™q±7<XáŒY’=SŽNÉÑðµ9Rõ¤ 2WŽ,q˾Uù¶9#f{Æ¥dšv­6?+{¢Mæ;A¢tÁ«]ø¢pÀÐÝû×›_ë•x¤}†MºD¨`éû¤z§dè€}ºU’;_–~©q¶?^í§>I²T+_üªP€PÜùÓ•'gæžh’v¸#fGνB¤xÙ›dy¡|Øà½;Vš«y¦m¦@ rĸX™)z§

@уVýË¿,Uè‚QðÁÒ•köÜ™

=SŽNÙçžkºE¢y°202DÙ—oþ̹J½R2LÑåãúÕúБ7G¦hŸx¾Uù¶9#fgú¾/jüµ"zÔø?^í§kö¼.|©/zÔø?^í§kö¼.|©/zÔø?W‡&d›r°0@Ñœ :?Jßíï÷£Oʵ:WŠ5;UŽ=+uν*wʵ:WŠ5;UŽ=+uν*wʵ:WŠ<Q‹?-j…+døÙøÅÀÓ“RíˆEª+uÉÜ™bç€!Eª+uÉÜ™bç€!Eª+_û£IÒ•M®~ȹ?7=.|©u¥k‡) G®>3FÝtÈÀ§ G®>3FÝtÁª|Ðò {Öü¨aêž YàõÃËÞî‰37tÈÀë«w¿VŒHú‰37tÈÀë«w¿VŒHú‰37tÁª|Ðò {Öü•wÚþ¯kþ±*Z”xÕäé‚ >-±C׊Z”xÕäé‚ >-±C׊Z”xÕäàèøؘ{°IÝéû¶#,fñÃÖ‹4H høͦm‹1A¢wؘ=ZåîíûƤ`èQíœwÆÞø¥Q‚Tè½[†$`’`d‰G®oéû¤Lɳ6]’k‚Mº$|Øà½X™)z½=R™mî”j•oþ³. :'BÕ‹Fªeâ€OÊÒà•Uù½:97N×›|«dè€k‡&eãïŒ\ìˆ13@°I×á—h•Öþ®gƒB¤0+9Z™i¸ iûÞ” (CÒôÉ´Yšt»$MºC´Iás϶EÙö¹"d™Sâ—O¯o÷Æ¥B¬~¸YŒ$hiƒ'~Õƒ;K¶<uÊ­rͳ4-Mº$x¡c—

7G¦N´&iœ}Ò›

49aâüЉ/cæœS÷Ï®lñʽ::0H®`àKǯnéú݇2DÙÙâåú¬pÈÐï› =Zå¡:E£oâøÑòN¼K¥bíòÍÈÔýªu»Gߟn¶]“Mßë†-& sÖ„ iú¼?Vã•;Vý‘rĽRŒ$hiƒ'wǧrÄØÛæíêçæäádœhð°EÛ—MÜ‘lŠ=G®rµK§fäôÉÂïŽ=K¦dàüÙâ¯<I¡jýÓô¬TùÓöÉÂ¥yÛŸvª}µ9Z‰37Y’.aâ”C×.móÏ¢e›]ë÷Þ‰:]’v©_žlü¨qÑŠ=3 hŸmòØ‘rŽL¸D¡kë÷¾ÞŒ,qʨq³j…+göÄ iFØàá’S†9[žt®u¥(mú¤#.u¸QóJ´X†$`ýÛæ§ +ׇ\ý¯<)v½[ƒ.t¡"D |Øà«,kÿ×’[ÜèñÒ’0]šd¢"tÁª}©x¡c—G®kÿ×æ‹?10H­{§%6E¢xÐð‹F¬kçæåöÍÊÿ®}È¥bíó´,I²4LɳP‰;?8Xÿ­sÛ—~–|؆$`ýÛæ§

&eâøÑòN¼K£nõÃÔìJ´8TùÓŸAÄ¡J¼D¨ j…+nõúUûjôÛ„ híû¦'*}ÓLÝïŽ=+rµK¯vÅ¢lñʼP‰:\ë’q³Gßð°IÁÖïŒMȱ2TùÓöÉÂ¥zÝ’(tÀ¼Yãˆ@¨K¢N¨y¾4;"d™Oº\‘

<+rµKÇó¶M©zÜð§góÇÞò´AɧZ€)u¹'n8T*}Òö¨[–|„X*|Ðœc‰B¬k„=Rè˜bS…D¡jýÓô¬TùÓö‘rĸX˜x¶E·OÏÐðÉØ…@Ò‘Zý

¨*,'gæžx¤qžløǦeƒAªhð°.QŠ^ˆZæùÛû¾.01lñʼQñ¦cæœEÛ—OÛã– ^íûîtÁª|Ñ‹^úÝ”A¡sÆÜÅÚœr¶"H¸"VýÛæýË¿<7 m¯0MºC´@ÑßîôÀ© EÞìù¢aòÍÈÄËÄÝ›füɳ6]Š5;P9Zñ­Sé—OºE£o—iú»8$`M²XpŠD¨cï÷Ò…ZÞìù³N´Tˆ@ê„)cÿÖ„ h€Sé”gæ„O¶S†\ÒôÉ¢|Ñ‹DÍÏν*$eê„c—-sÏ·&

<F¬z¥kçùÚh•¯¯=Zå¡:]“WèùÍ»&& rͳ4-Mº$>T…+d™'fŸz  Qíë÷¾×†$aêœÖI¦K×ë÷¡

X™eKǯ`ðÉÀÒë–`…+Wýɳ6#vÅ¢m‰Vø a“[†%aŒXý¾]ñ×äš&aâ÷Ü™b‹'gçæäá†CÒð±'ngþÔ€(yÛŸlo?/Pˆ kö¼9/v¿: OªjäáVÿ«w¿Z—O¡sÆÜÓ—OÞ;'<)>L±J½RŒPæåöÍÊ°Q‚4AªIÆÜ™báóÇ¢tÁª|ÐâŠXýº;2LÓ“lŠ!j˜x£]ëè»WÿÎáã–mÿßîG®I·OÏ®!kÿ´]ñ°P‚'gæŽRéž|¶)z¿KÝéççƒNÏË·>-e a“P€Pàäé‚EöÍÊĬy£v99FÇÜ‹5H¹[õ¤EËÙ÷ÇĽ02Pˆ]ó´=Zåš

~Üèà½[ç:Tù³}«rÄØ€}ÓŽV˜z§|Ú—$Yÿ²$H¸:@ËÅ¿WâŒJÀ¡uÕÁ£lýÛæü…+(,x¡#f{Š5;U6E£ot¥MÔíó¬m‘qÖ…GÇÜíû¦dè€0Eª

báã–"jñÃÖÁ¦m‹F©zÝ“lì’wÚw§lø Tˆ@À¤`éû¼MÑñׇCÏÌÍ»&h¬y£;S†\‰6LÉùÖJøÔ€(yÚö¢]û¹7FÇ»<*`èr·;Výªj¾]ëñÆ­

xŒ9#?W†F¸:&xØý²68Pñ²ZÞj”1K¾6Xû¥ÖáŠFØ‘rÀýÛæ±F¬6I²4tÈÀЄ iûßìœm‹7%~·<I²+rͳ4-Mº>HÛäúÕå‚I»_ížiƒ'>7=H°/bíó¬m‘qÐH¤R– c’tÈÚHÆ¿_ð¨_ñ®aŒ]’nèšgúÝ÷¦hð°0_Ô‰B¢`àtÈÀ§3FÝ„,qË¿4\óµ_–a‹DÜ™b•B¤~Üèô•G¨-s϶EÙö¹"dâ€Sô¦[‚NÓâìñ³5#!kÿ×ÿ­j—" /0$jýÓäó¬m‘v®8

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hiện những phiên bản CAD đã hỗ trợ tạo file FAS và VLX với mức bảo mật tương đối tốt r bạn à

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×