Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Doan Van Ha

Lisp vui: Đoán xem bạn có phải là đại gia?

Các bài được khuyến nghị

Với thu nhập bình quân hàng ngày của bạn, bạn thử đoán xem mình thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Cách phân loại giàu nghèo theo 5 bậc như sau:

1- Thu nhap <= 100000đ/ngày : Bạn cần xóa đói giảm nghèo.

2- Thu nhập từ 100000 đến 500000 : Bạn chỉ nuôi đủ bản thân.

3- Thu nhập từ 500000 đến 1000000 : Bạn nuôi đủ cả gia đình.

4- Thu nhập từ 1000000 đến 10000000 : Bạn tương đối giàu.

5- Thu nhập > 10000000 : Bạn là một đại gia.

Bạn hãy tải chương trình về máy, sau đó load rồi dùng lệnh XEM, và nhập vào thu nhập bình quân hằng ngày của bạn. Chương trình sẽ đoán cho bạn.

Ví dụ: bạn lần lượt nhập 6 số sau đây để kiểm tra: 100 ; 1000 ; 2500 ; 3000 ; 3550 ; 10000.

Kết quả thật bất ngờ!!! Nếu xem vui vui thì cho ý kiến, đừng làm thinh!

http://www.cadviet.com/upfiles/3/xem_boi.lsp

Sorry: Do upload file mãi mà không được nên copy lên đây:

(defun C:XEM()

(setq thunhap (getint "\nThu nhap binh quan hang ngay (don vi: 10000 dong) cua ban <1-10000>: "))

(setq thunhap (/ (* (* 10000 thunhap) 365) 365))

(cond ((<= thunhap 100000) (alert "Ban la nguoi ngheo kiet xac!"))

((and (> thunhap 100000) (<= thunhap 500000)) (alert "Ban chi nuoi du ban than!"))

((and (> thunhap 500000) (<= thunhap 1000000)) (alert "Ban nuoi du ca gia dinh!"))

((and (> thunhap 1000000) (<= thunhap 10000000)) (alert "Ban tuong doi giau!"))

((> thunhap 10000000) (alert "Ban la mot dai gia!"))))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Với thu nhập bình quân hàng ngày của bạn, bạn thử đoán xem mình thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Cách phân loại giàu nghèo theo 5 bậc như sau:

1- Thu nhap <= 100000đ/ngày : Bạn cần xóa đói giảm nghèo.

2- Thu nhập từ 100000 đến 500000 : Bạn chỉ nuôi đủ bản thân.

3- Thu nhập từ 500000 đến 1000000 : Bạn nuôi đủ cả gia đình.

4- Thu nhập từ 1000000 đến 10000000 : Bạn tương đối giàu.

5- Thu nhập > 10000000 : Bạn là một đại gia.

Bạn hãy tải chương trình về máy, sau đó load rồi dùng lệnh XEM, và nhập vào thu nhập bình quân hằng ngày của bạn. Chương trình sẽ đoán cho bạn.

Ví dụ: bạn lần lượt nhập 6 số sau đây để kiểm tra: 100 ; 1000 ; 2500 ; 3000 ; 3550 ; 10000.

Kết quả thật bất ngờ!!! Nếu xem vui vui thì cho ý kiến, đừng làm thinh!

http://www.cadviet.com/upfiles/3/xem_boi.lsp

Sorry: Do upload file mãi mà không được nên copy lên đây:

(defun C:XEM()

(setq thunhap (getint "\nThu nhap binh quan hang ngay (don vi: 10000 dong) cua ban <1-10000>: "))

(setq thunhap (/ (* (* 10000 thunhap) 365) 365))

(cond ((<= thunhap 100000) (alert "Ban la nguoi ngheo kiet xac!"))

((and (> thunhap 100000) (<= thunhap 500000)) (alert "Ban chi nuoi du ban than!"))

((and (> thunhap 500000) (<= thunhap 1000000)) (alert "Ban nuoi du ca gia dinh!"))

((and (> thunhap 1000000) (<= thunhap 10000000)) (alert "Ban tuong doi giau!"))

((> thunhap 10000000) (alert "Ban la mot dai gia!"))))

Chương trình "phán" hết sức tuỳ tiện!

Lý do:

Số nguyên (integer) hợp lệ trong lisp phải nằm trong khoảng +2,147,483,647 đến -2,147,483,648

Vượt ra ngoài khoảng đó, kết quả sẽ sai bét. Đây là lỗi overflow (tràn bộ nhớ). Cái computer sẽ không chịu trách nhiệm về việc này! Quả bóng trách nhiệm được đá sang cho programmer :leluoi: .Không riêng gì lisp, các ngôn ngữ lập trình khác cũng vậy thôi.

Nếu thunhap dùng kiểu real -> chương trình sẽ "phán" chính xác.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chương trình "phán" hết sức tuỳ tiện!

Lý do:

Số nguyên (integer) hợp lệ trong lisp phải nằm trong khoảng +2,147,483,647 đến -2,147,483,648

Vượt ra ngoài khoảng đó, kết quả sẽ sai bét. Đây là lỗi overflow (tràn bộ nhớ). Cái computer sẽ không chịu trách nhiệm về việc này! Quả bóng trách nhiệm được đá sang cho programmer :leluoi: .Không riêng gì lisp, các ngôn ngữ lập trình khác cũng vậy thôi.

Nếu thunhap dùng kiểu real -> chương trình sẽ "phán" chính xác.

thiếu cả cái này nữa bác ợ (if (<= thunhap 0) (alert "Ông khai bố láo chi xiên") (progn .....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Với thu nhập bình quân hàng ngày của bạn, bạn thử đoán xem mình thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Cách phân loại giàu nghèo theo 5 bậc như sau:

1- Thu nhap <= 100000đ/ngày : Bạn cần xóa đói giảm nghèo.

2- Thu nhập từ 100000 đến 500000 : Bạn chỉ nuôi đủ bản thân.

3- Thu nhập từ 500000 đến 1000000 : Bạn nuôi đủ cả gia đình.

4- Thu nhập từ 1000000 đến 10000000 : Bạn tương đối giàu.

5- Thu nhập > 10000000 : Bạn là một đại gia.

Bạn hãy tải chương trình về máy, sau đó load rồi dùng lệnh XEM, và nhập vào thu nhập bình quân hằng ngày của bạn. Chương trình sẽ đoán cho bạn.

Ví dụ: bạn lần lượt nhập 6 số sau đây để kiểm tra: 100 ; 1000 ; 2500 ; 3000 ; 3550 ; 10000.

Kết quả thật bất ngờ!!! Nếu xem vui vui thì cho ý kiến, đừng làm thinh!

http://www.cadviet.com/upfiles/3/xem_boi.lsp

Sorry: Do upload file mãi mà không được nên copy lên đây:

(defun C:XEM()

(setq thunhap (getint "\nThu nhap binh quan hang ngay (don vi: 10000 dong) cua ban <1-10000>: "))

(setq thunhap (/ (* (* 10000 thunhap) 365) 365))

(cond ((<= thunhap 100000) (alert "Ban la nguoi ngheo kiet xac!"))

((and (> thunhap 100000) (<= thunhap 500000)) (alert "Ban chi nuoi du ban than!"))

((and (> thunhap 500000) (<= thunhap 1000000)) (alert "Ban nuoi du ca gia dinh!"))

((and (> thunhap 1000000) (<= thunhap 10000000)) (alert "Ban tuong doi giau!"))

((> thunhap 10000000) (alert "Ban la mot dai gia!"))))

Mức thu nhập bạn đề ra chẳng đúng tẹo nào, đối với công nhân có nhưng người thu nhập 1 tháng có gần 2triệu mà họ vẫn nuôi đủ bản thân còn dành tiền gửi về quê 500.000 - 1000.000 cơ mà. Chà chà bạn phán thế là không ổn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×