Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Tạo block làm gì nhỉ?


 • Please log in to reply
12 replies to this topic

#1 dttrong

dttrong

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 02 March 2008 - 10:15 AM

Tạo block để làm gì hả các bác. Tạo như thế nào ấy nhỉ. Em mới biết về CAD nên ...
 • 0

#2 be_chanh

be_chanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1712 Bài viết
Điểm đánh giá: 889 (rất tốt)

Đã gửi 02 March 2008 - 12:29 PM

không biết phải nói thế nào, bạn đọc đoạn giới thiệu sau sẽ hiểu về công dụng của nó,

Do you use acad blocks? Do you use the same blocks in multiple drawings? Ever need to update the blocks?

If you answered yes to any of the above questions then this posting is for you. I recently gave a refresher/updated materials course for a few AutoCAD users and part of this involved different methods of using blocks and redefining existing definitions in different drawings. If you need to accomplish this here are a few examples of ways to accomplish this:

1. The ability to have a block in a drawing and manipulate the block(s) by redefining/changing all instances can be done with the refedit command, or by recreating the block and using the same block name. This will update all the blocks in the current drawing of the same name.

2. If you are defining your linework for an object to become a block in an external file you can use the "insert" command with the browse option to choose the external file to override blocks in your drawing of the same name. If this is not working the most likely issue is that the file was wblocked out as a block to a file of the same name. If so explode the block in the external file to simple linework and purge the block from this drawing and save the file. The insert command>>browse option will now insert the file as desired.

3. If you are wblocking information out to an external file or block library as blocks and not linework you can use DesignCenter (Ctrl + 2) to redefine blocks in your drawing. To accomplish this open DesignCenter and browse using the folder tab to the file and expand the sub-files and select the blocks option. Nowright click the block you wish to redefine in your current file and choose "Redefine only" to update the block definition. You can use the "Ctrl + Tab" and/or "Ctrl + Shift + Tab" key combinations to cycle through open drawings and repeat as needed.

4. Of course for those of you who would rather type, script or use lisp you can still use the alternative -insert with the = option (-insert , ExistingBlockname=path of drawing and FileName, choose "yes" to redefine the existing blocks in the drawing).
Example -insert, MyBlock=C:\WorkingFiles\MyBlock.dwg which will replace all instances of the block "MyBlock" with the information from the drawing "MyBlock.dwg". This is very similar to Step 2 above and has the same limitations of requiring linework only in this file.

*5. Of course you could always use a small bit of lisp code to swap one block out for another, courtesy of David.

(defun c:SWAPBLK (/ SELECTIONSET COUNT NBLK BLOCK ELIST)
(princ "\n SWAPBLK")
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
(prompt "\nSelect blocks to be swapped to another:")
(setq SELECTIONSET (ssget) COUNT 0)
(setq NBLK (getstring "\nName of swapping block:"))
(repeat (sslength SELECTIONSET)
(setq BLOCK (ssname SELECTIONSET COUNT))
(setq ELIST (entget BLOCK))
(setq ELIST (subst (cons 2 NBLK)(assoc 2 ELIST) ELIST))
(entmod ELIST)
(entupd BLOCK)
(setq COUNT (+ COUNT 1))
)
(princ)
)
(princ "\nSWAPBLK loaded.")
(princ)

This should help you to understand a few of the many ways to use blocks more effectively in AutoCAD.

Happy cadding...
 • 1

t: 097.323.1199 | m: cudstk@gmail.com | w: http://www.aicollect.com


#3 chandoll

chandoll

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 8 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 20 March 2008 - 04:43 PM

Nếu bạn tạo block kết hợp với dùng lệnh insert block thì bạn sẽ gặp tiện lợi trong việc vẽ lặp đi lặp lại nhiều lần nhiều đối tượng trong một bản vẽ . Ngoài ra , nó cũng giúp cho bạn cố định một nhóm đối tượng nếu bạn không muốn thay đổi . Nó còn nhiều công dụng lắm ... ^^!
 • 0

#4 vienet

vienet

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 21 March 2008 - 02:51 PM

Tạo Block có thể phóng to thu nhỏ đối tượng, dễ copy của người khác vào thành của mình khi làm bài tập <_<
 • 0
-M.T

#5 dat_interart

dat_interart

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 18 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 10 April 2008 - 10:24 AM

Tạo block để làm gì hả các bác. Tạo như thế nào ấy nhỉ. Em mới biết về CAD nên ...

thứ nhất : tạo block để liên kết nhiều đối tượng rời thành 1 đối tượng duy nhất để quản lí
thứ hai : bạn có thể tạo block bằng cách nhập lệnh b ở command rồi chọn đối tượng - điểm insert - ok
ngòai ra bạn có thể ctrl+c , ctrl+shift+v để tạo block
 • 0

#6 trucmuoi

trucmuoi

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 26 April 2008 - 11:58 AM

Em thấy block tiện lợi ở chỗ này:
- Kết hợp nhiều đối tượng thành 1 khối với 1 tên gọi do mình đặt, ví dụ block cửa, block cột, ... Khi bạn muốn vẽ thêm 1 cửa nữa, chỉ cần coppy nguyên block cửa, thế thôi.
- Bạn có thể đếm xem trên bản vẽ của mình có bao nhiêu block, bằng lệnh Bcount (Phải cài thêm Express Tools mới sử dụng được lệnh này). Ví dụ bạn muốn biết trong bản vẽ có bao nhiêu cửa, bạn đánh bcount, chọn vùng cần đếm, enter. Ở khung command sẽ thống kê giúp bạn (Bạn phải đặt tên cho block để dễ theo dõi)
- Bạn có thể sửa đồng loạt các block cùng một lúc. Ví dụ đầu tiên, block cột của em là một hình chữ nhật 300x400. Sau đó bạn muốn tất cả các cột đều có kích thước 400x400, bạn chỉ việc nhấp đúp vào 1 block cột bất kì, sau đó chỉnh sửa các đối tượng theo ý bạn, bấm nút save trên khung refedit. Vậy là tất cả các block cột trên bản vẽ của bạn đều tự động sửa theo.
- Bạn có thể thay thế block này thành block khác một cách nhanh chóng nhờ lệnh blockreplace.
- Phóng lớn các chi tiết mà không cần phải trim, xoá nhiều đối tượng. Ví dụ em có bản vẽ một mặt bằng nhà, trong đó có một toilet. Em muốn phóng lớn toilet đó lên để nhìn rõ. Thông thường em sẽ phải coppy khu vực có toilet, paste ra một chỗ, tạo một đường bao xung quanh, xoá các đối tượng phía ngoài, trim bớt những đối tượng còn dính với bên trong, sau đó scale lên. Rất lâu! Em có thể tạo mặt bằng đó thành 1 block, vẽ đường bao xung quanh toilet cần phóng to (Đường bao phải là 1 đối tượng), dùng lệnh clipit, chọn đường bao, chọn phần cần xén. Xong.
Công việc của em có vẽ CAD, nhưng đơn giản, không phức tạp như mấy anh bên kiến trúc và xây dựng. Do đó kiến thức cũng rất hạn hẹp. Mong anh em giúp đỡ thêm.
 • 0

#7 MANHHUNGXDA

MANHHUNGXDA

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 926 Bài viết
Điểm đánh giá: 458 (tốt)

Đã gửi 26 April 2008 - 12:14 PM

Tạo block để làm gì hả các bác. Tạo như thế nào ấy nhỉ. Em mới biết về CAD nên ...

Trên mới là các cái tiện ích cơ bản của việc dùng block, bạn nên nghin cứu thêm, một ssố bạn khác đọc ccâu đâu tiên này thì sẽ không dùng block mất, hay hãng autocad del cái ứng dụng này mất
chả hiểu!........
 • 0
Hãy ước cho trọn 1 ước mơ!

#8 boss_cat2310

boss_cat2310

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 02 July 2008 - 11:32 PM

Khi trong 1 bản vẽ có nhiều tỷ lệ thì dùng block sẽ tiện lợi hơn.
 • 0

#9 vanduong

vanduong

  biết lệnh adcenter

 • Validating
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1383 Bài viết
Điểm đánh giá: 536 (tốt)

Đã gửi 03 July 2008 - 11:42 AM

không biết phải nói thế nào, bạn đọc đoạn giới thiệu sau sẽ hiểu về công dụng của nó,

Do you use acad blocks? Do you use the same blocks in multiple drawings? Ever need to update the blocks?

If you answered yes to any of the above questions then this posting is for you. I recently gave a refresher/updated materials course for a few AutoCAD users and part of this involved different methods of using blocks and redefining existing definitions in different drawings. If you need to accomplish this here are a few examples of ways to accomplish this:

1. The ability to have a block in a drawing and manipulate the block(s) by redefining/changing all instances can be done with the refedit command, or by recreating the block and using the same block name. This will update all the blocks in the current drawing of the same name.

2. If you are defining your linework for an object to become a block in an external file you can use the "insert" command with the browse option to choose the external file to override blocks in your drawing of the same name. If this is not working the most likely issue is that the file was wblocked out as a block to a file of the same name. If so explode the block in the external file to simple linework and purge the block from this drawing and save the file. The insert command>>browse option will now insert the file as desired.

3. If you are wblocking information out to an external file or block library as blocks and not linework you can use DesignCenter (Ctrl + 2) to redefine blocks in your drawing. To accomplish this open DesignCenter and browse using the folder tab to the file and expand the sub-files and select the blocks option. Nowright click the block you wish to redefine in your current file and choose "Redefine only" to update the block definition. You can use the "Ctrl + Tab" and/or "Ctrl + Shift + Tab" key combinations to cycle through open drawings and repeat as needed.

4. Of course for those of you who would rather type, script or use lisp you can still use the alternative -insert with the = option (-insert , ExistingBlockname=path of drawing and FileName, choose "yes" to redefine the existing blocks in the drawing).
Example -insert, MyBlock=C:\WorkingFiles\MyBlock.dwg which will replace all instances of the block "MyBlock" with the information from the drawing "MyBlock.dwg". This is very similar to Step 2 above and has the same limitations of requiring linework only in this file.

*5. Of course you could always use a small bit of lisp code to swap one block out for another, courtesy of David.

(defun c:SWAPBLK (/ SELECTIONSET COUNT NBLK BLOCK ELIST)
(princ "\n SWAPBLK")
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
(prompt "\nSelect blocks to be swapped to another:")
(setq SELECTIONSET (ssget) COUNT 0)
(setq NBLK (getstring "\nName of swapping block:"))
(repeat (sslength SELECTIONSET)
(setq BLOCK (ssname SELECTIONSET COUNT))
(setq ELIST (entget BLOCK))
(setq ELIST (subst (cons 2 NBLK)(assoc 2 ELIST) ELIST))
(entmod ELIST)
(entupd BLOCK)
(setq COUNT (+ COUNT 1))
)
(princ)
)
(princ "\nSWAPBLK loaded.")
(princ)

This should help you to understand a few of the many ways to use blocks more effectively in AutoCAD.

Happy cadding...

----------------------
Pác Ji chơi khó em mới nè rùi :mellow:
 • 0

#10 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 04 July 2008 - 10:29 AM

Pác Ji chơi khó em mới nè rùi


Bài này không "chơi khó". Hy vọng đóng góp thêm một chút hiểu biết về block, đặc biệt là các tuỳ chọn khi tạo và insert block:

A block is one or more objects combined to create a single object. Blocks help you reuse objects in the same drawing or in other drawings.
You can use several methods to create blocks:
• Combine objects to create a block definition in your current drawing.
• Create a drawing file and later insert it as a block in other drawings.
• Create a drawing file with several related block definitions to serve as a block library.
A block can be composed of objects drawn on several layers with various colors, linetypes, and lineweight properties. Although a block is always inserted on the current layer, the block reference preserves information about the original layer, color, and linetype properties of the objects that are contained in the block. You can control whether objects in a block retain their original properties or inherit their properties from the current layer, color, linetype, or lineweight settings.
You can use PURGE to remove unused block definitions from a drawing.

Block là một hoặc nhiều đối tượng kết hợp nhau tạo thành 1 đối tượng đơn. Block giúp bạn sử dụng lại các đối tượng trong cùng một bản vẽ hoặc trong các bản vẽ khác.
Bạn có thể dùng một trong các cách sau để tạo block:
• Kết hợp các đối tượng và tạo block trong bản vẽ hiện hành
• Tạo file bản vẽ và sau đó insert vào như là 1 block trong bản vẽ khác
• Tạo 1 file bản vẽ với một số block và dùng như là thư viện các blocks
Một block có thể bao gồm các đối tượng được vẽ trên các layer khác nhau, có màu sắc, đường nét khác nhau. Mặc dù block được insert vào ở layer hiện hành, nó vẫn có thể giữ được các thuộc tính nguyên thuỷ về layer, màu sắc, đường nét của các đối tượng chứa trong block. Bạn có thể điều khiển cho các đối tượng trong block theo các thuộc tính nguyên thuỷ hoặc biến đổi theo các thuộc tính của layer hiện hành.
Bạn có thể dùng lệnh PURGE để gỡ bỏ các block không sử dụng trong bản vẽ.


Generally when you insert a block, the color, linetype, and lineweight of objects in the block retain their original settings regardless of the current settings in the drawing. However, you can create blocks with objects that inherit the current color, linetype, and lineweight settings. These objects have floating properties.
You have three choices for how the color, linetype, and lineweight properties of objects are treated when a block reference is inserted:
1- Objects in the block do not inherit color, linetype, and lineweight properties from the current settings. The properties of objects in the block do not change regardless of the current settings.
For this choice, it is recommended that you set the color, linetype, and lineweight properties individually for each object in the block definition: do not use BYBLOCK or BYLAYER color, linetype, and lineweight settings when creating these objects.

2- Objects in the block inherit color, linetype, and lineweight properties from the color, linetype, and lineweight assigned to the current layer only.
For this choice, before you create objects to be included in the block definition, set the current layer to 0, and set the current color, linetype, and lineweight to BYLAYER.

3- Objects inherit color, linetype, and lineweight properties from the current color, linetype, and lineweight that you have set explicitly, that is, that you have set to override the color, linetype, or lineweight assigned to the current layer. If you have not explicitly set them, then these properties are inherited from the color, linetype, and lineweight assigned to the current layer.
For this choice, before you create objects to be included in the block definition, set the current color or linetype to BYBLOCK.

Thông thường, khi bạn insert một block, màu sắc, đường nét của các đối tượng được giữ nguyên, không bị ảnh hưởng bởi các thiết lập hiện hành. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tạo các block có các thuộc tính nói trên biến đổi theo các thiết lập hiện hành, nghĩa là có thuộc tính động.
Bạn có 3 lựa chọn về màu sắc, đường nét khi insert block:

1- Các đối tượng trong block không biến đổi màu sắc và đường nét theo thiết lập của layer hiện hành. Muốn vậy, khi tạo block, bạn phải gán cụ thể các thuộc tính trên cho các đối tượng, không dùng BYBLOCK hoặc BYLAYER.

2- Các đối tượng trong block biến đổi màu sắc và đường nét theo thiết lập của layer hiện hành. Trường hợp này, trước khi tạo block, bạn đặt các đối tượng ở layer 0 và thiết lập các thuộc tính là BYLAYER.

3- Các đối tượng trong block biến đổi màu sắc và đường nét theo thiết lập của layer hiện hành. Tuy nhiên, bạn có quyền thay đổi chúng theo ý muốn. Với lựa chọn này, trước khi tạo block, bạn đặt các thuộc tính theo BYBLOCK.

 • 1

#11 vanduong

vanduong

  biết lệnh adcenter

 • Validating
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1383 Bài viết
Điểm đánh giá: 536 (tốt)

Đã gửi 04 July 2008 - 11:27 AM

Bài này không "chơi khó". Hy vọng đóng góp thêm một chút hiểu biết về block, đặc biệt là các tuỳ chọn khi tạo và insert block:

[/i]

--------------------
cái này thì OK cho mấy em mới mới rùi !!!
Mấy em mới phải cảm ơn Pác SSG đi chứ
ủa mà sao ko thấy Bạn đặt Topic nè phản hồi nhỉ :mellow:
 • 0

#12 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 04 July 2008 - 01:38 PM

--------------------
cái này thì OK cho mấy em mới mới rùi !!!
Mấy em mới phải cảm ơn Pác SSG đi chứ
ủa mà sao ko thấy Bạn đặt Topic nè phản hồi nhỉ :mellow:

Không quan trọng có phản hồi không, vì đây là diễn đàn. Câu hỏi của một người nhưng cũng chính là của rất nhiều người, vấn đề chính là câu hỏi hay và câu trả lời hay thôi.
 • 0

#13 Lương Xuân Hậu

Lương Xuân Hậu

  biết lệnh ddedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 299 Bài viết
Điểm đánh giá: 156 (tàm tạm)

Đã gửi 04 July 2008 - 03:52 PM

Tạo block để làm gì hả các bác. Tạo như thế nào ấy nhỉ. Em mới biết về CAD nên ...

Block có rất nhiều lợi ích như các bác đã nói ở trên.Bạn sẽ dần dần thấy đc các lợi ích của nó trong quá trình sử dụng,vd như bạn vẽ ra một hình và muốn dùng nó nhiều lần nhưng quá trình copy sẽ phức tạp bởi nhiều lý do như lẫn với các hình khác,...khi đó bạn chỉ cần vẽ riêng ra,tạo thành một Block va Ok.Ngoài ra nó còn rất nhiều chức năng khác mà một 'kẻ mới bước chân vào thế giới Cad' như tui ko thể nào diễn tả hết. :mellow:
 • 0
Hạnh phúc gì bằng những đêm đông
Ta bôi DEP rồi đắp chăn đi ngủ
Đời SV nghèo cơm ko đủ
Nên nhiều khi ngủ để quên đời