Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

lisp tăng giá trị nhiều text trong địa hình


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 kt.v2quang

kt.v2quang

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 12 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 16 December 2010 - 03:50 PM

Em nhờ bác Hoành giúp đỡ.
Em có 1 mặt bằng khảo sát địa hình gồm nhiều giá trị text khác nhau. Em nhờ bác viết giúp em 1 lisp như sau:
+cộng 1 giá trị vào tất cả các giá trị text khác nhau đó (Nghĩa là làm tăng giá trị cos địa hình lên)
+trừ 1 giá trị vào tất cả các giá trị text khác nhau đó (Nghĩa là làm giảm giá trị cos địa hình xuống)
 • 0

#2 NDBNGO

NDBNGO

  biết lệnh rotate

 • Members
 • PipPipPip
 • 132 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)

Đã gửi 16 December 2010 - 04:17 PM

Trong diễn đàn đã có lisp như vậy rất nhiều ,bạn nên sử dụng chức năng tìm kiếm nhé.
 • 0

#3 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5721 Bài viết
Điểm đánh giá: 2636 (tuyệt vời)

Đã gửi 16 December 2010 - 05:25 PM

Đây.Lisp cộng trừ nhân chia tất cả cho 1 hệ số của bác...j j đó.E quên mất rùi ^^..Đa phần các bạn hỏi trước khi search quá :undecided:


;; free lisp from cadviet.com
(defun c:tinh()
(setq i 0 nhan 1 chia 1 cong 0)
(setq     nhan1 (getreal (strcat "\n nhap so muon nhan hoac chia <" (rtos nhan 2 3) ">: "))
    cong1 (getreal (strcat "\n nhap so muon cong hoac tru <" (rtos cong 2 3) ">:")))
(if nhan1 (setq nhan nhan1))
(if cong1 (setq cong cong1))
(prompt "\nchon cac so can sua ...")
(setq txt (ssget '((0 . "TEXT"))))
(command "undo" "begin")
(repeat     (sslength txt)
    (setq txt_name (ssname txt i))
    (setq txt_ent (entget txt_name))
    (setq cont1 (cdr(assoc 1 txt_ent)))
    (setq cont (atof cont1))
    (if (distof cont1 2)
        (progn
        (setq s (+ (* cont nhan) cong))
        (setq txt_ent  (subst (cons 1 (rtos s)) (assoc 1 txt_ent) txt_ent))
        (entmod txt_ent));if
    );if
    (setq i (+ i 1))
);repeat
(command "undo" "end")
);defun

 • 0

#4 VUVUZELA

VUVUZELA

  biết lệnh chamfer

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 210 Bài viết
Điểm đánh giá: 97 (tàm tạm)

Đã gửi 16 December 2010 - 05:36 PM

Em nhờ bác Hoành giúp đỡ.
Em có 1 mặt bằng khảo sát địa hình gồm nhiều giá trị text khác nhau. Em nhờ bác viết giúp em 1 lisp như sau:
+cộng 1 giá trị vào tất cả các giá trị text khác nhau đó (Nghĩa là làm tăng giá trị cos địa hình lên)
+trừ 1 giá trị vào tất cả các giá trị text khác nhau đó (Nghĩa là làm giảm giá trị cos địa hình xuống)


Ặc, chắc ông này làm bên thi công rồi
Chiêu này quen quen à nghen
:undecided:
 • 0

Hệ thống Liên Kết, Thiết Kế Tự Động

ttps://www.facebook...etThietKeTuDong